UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

CALENDAR SELECTIE 2012-2013

ETAPA 1 (MOBILITĂŢI DE STUDII ŞI DE PRACTICĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2012-2013)

Informare: 5- 23 martie 2012
Depunere dosare: 15 - 30 martie 2012
Selecţie: 2 - 20 aprilie 2012
Primire procese-verbale de selecţie de la cadrele didactice coordonatoare de acorduri: 2 - 27 aprilie 2012
Centralizare rezultate: 30 aprilie- 4 mai 2012

ETAPA 2 (MOBILITĂŢI DE STUDII ŞI DE PRACTICĂ ÎN SEMESTRUL AL II-LEA AL ANULUI UNIVERSITAR 2012-2013)

Informare: 5 martie 2012 - 15 noiembrie 2012
Depunere dosare la DMCI:
- mobilităţi de studii - înainte de 15 octombrie 2012
- mobilităţi de practică - înainte de 15 noiembrie 2012

Selecţie:
- mobilităţi de studii: 15 - 26 octombrie (selecţie organizată de cadrul didactic coordonator al acordului bilateral Erasmus)
- mobilităţi de practică: 15 - 26 noiembrie (selecţie organizată la nivelul universităţii)

Observaţie: În această etapă se pot selecta studenţi pe eventualele locuri pentru mobilităţi de studii sau practică rămase libere în urma primei etape de selecţie, în limita bugetului acordat de către ANPCDEFP.  

ETAPA 3 (MOBILITĂŢI DE PRACTICĂ ÎN VACANŢA DE VARĂ A ANULUI UNIVERSITAR 2012-2013)

Depunere dosare la DMCI: 
- runda 1: înainte de 15 martie 2013
- runda 2: înainte de 25 aprilie 2013
- runda 3: înainte de 24 mai 2013
- runda 4: înainte de 7 iunie

Selecţie organizată la nivelul universităţii. În rundele 2, 3, 4 se scot la concurs locurile rămase libere în urma etapelor/rundelor anterioare de selecţie, în limita bugetului alocat UPT de către ANPCDEFP.

ALTE INFORMATII

 
 
   Informatii privind programul LLP-Erasmus (incheiat). Campania de informare, calendarul selectiei, criterii de eligibilitate, formulare utile, date de contact
 
 
   Informatii privind programul LLP-Erasmus (incheiat). Programul Erasmus oferă studenţilor selectaţi sprijin financiar pentru efectuarea unei mobilităţi de studii sau practică în sta...
 
 
   Informatii privind programul LLP-Erasmus (incheiat). Lista acorduri, Formular de candidatura, CV, Pasaport lingvistic, Acord de studiu, Acord de formare profesionala, Cerere pentru emiter...
 
 
   Informatii privind programul LLP-Erasmus (incheiat). Cursurile intensive de limbi străine Erasmus (EILC) sunt cursuri specializate în limbile mai puţin folosite şi mai puţin predate,...
 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2023