UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

MOBILITATI ERASMUS 2013-2014

Programul Erasmus oferă studenţilor selectaţi sprijin financiar pentru efectuarea unei mobilităţi de studii sau practică în statele membre ale Uniunii Europene, Croaţia, Macedonia, Turcia, Elveţia, Norvegia, Islanda, Liechtenstein.

CINE POATE CANDIDA PENTRU O MOBILITATE ERASMUS?

Studenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii :
• Înmatriculaţi la UPT în anul anterior desfăşurării mobilităţii la studii de:
§ Licenţă: anii I-IV (I-VI la arhitectură). Studenţii din anii terminali pot participa la selecţie, dar dacă sunt selectaţi vor putea efectua mobilitatea doar dacă îşi continuă studiile la UPT, fiind înmatriculaţi la momentul plecării ca masteranzi.
§ Master: anul I
§ Doctorat: studenţicare nu sunt implicaţi în proiecte pe fonduri structurale. Dintre doctoranzi pot efectua o mobilitate Erasmus studenţii selectaţicare au promovat cel puţin în anul II.
• Nu au beneficiat deja de un grant Erasmus de acelaşi tip cu cel pentru care candidează

CE BENEFICII ARE STUDENTUL ERASMUS?

• O experienţă internaţională deosebit de utilă de-a lungul viitoarei cariere, care va fi menţionată în suplimentul de diplomă eliberat la absolvire
• Recunoaşterea activităţii efectuate pe parcursul mobilităţii conform contractului de studii/plasament
• Scutirea de plata taxelor de şcolarizare, înscriere, examene, acces la laboratoare la universitatea gazdă
• Facilităţi de ordin financiar oferite studenţilor în categoria cazurilor sociale: studenţii beneficiari de burse şi ajutoare sociale, studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, studenţii cu mai mult de 2 fraţi încadraţi simultan în unităţile de învăţământ de stat.
• Bursa de studii de la UPT se primeşte şi în perioada mobilităţii, dacă studentul rămâne eligibil

LA CE UNIVERSITĂŢI/ COMPANII SE POATE EFECTUA MOBILITATEA?

Studiile în străinătate se efectuează pe baza unor acorduri bilaterale încheiate între UPT şi universităţile partenere. În acorduri sunt prevăzute numărul maxim de luni, numărul maxim de studenţi, profesorii coordonatori şi domeniile de studii eligibile. Studentul alege universitatea pentru care va candida folosind lista acordurilor bilaterale pentru anul 2013-2014, ţinând cont de compatibilitatea dintre cursurile aflate în curricula UPT şi cele pe care doreşte să le urmeze la universitatea străină şi de limba străină în care se vor ţine cursurile la universitatea vizată.

Stagiile de practică se pot efectua în orice companie din Uniunea Europeană,Turcia, Elveţia, Norvegia, Croaţia, Islanda, Liechtenstein sau în universităţile cu care UPT are încheiate acorduri Erasmus. Oferte de locuri de practică şi sugestii privind găsirea companiei gazdă găsiţi aici.

DURATA MOBILITĂŢII?

Pentru a permite unui număr cât mai mare de studenţi să beneficieze de acest program, mobilităţile pot fi:
• Mobilităţi Erasmus de studii cu durata de minim 3 luni;
• Mobilităţi Erasmus de plasament cu durata de 3 luni pentru studenţii de nivel licenţă şi de 3-4 luni pentru masteranzi.

Studenţii care efectuează mobilitatea în primul semestru pot solicita prelungirea statutului Erasmus pentru semestrul al doilea. Prelungirea mobilităţii se poate aproba cu grant sau fără grant.

POT STUDIA LIMBA ŢĂRII GAZDĂ?

Studenţii Erasmus pot urma un curs intensiv de limba şi cultura ţării gazdă înainte de începerea mobilităţii de studiu sau de  practică. Cursurile sunt gratuite, se desfăşoară în ţara gazdă, iar studenţii selectaţi beneficiază de bursă Erasmus în perioada cursului de limbă. Programele EILC (Erasmus Intensive Language Courses) sunt disponibile pentru toate limbile oficiale din Uniunea Europeană, cu excepţia limbilor engleză, franceză, germană şi spaniolă (castiliană).

Studenţii interesaţi de aceste cursuri trebuie să ia legătura cu Andreea ROTARU înainte de 1 iunie 2013 (studenţi selectaţi pentru mobilităţi în semestrul I) , respectiv înainte de 31 octombrie 2013 (studenţi selectaţi pentru mobilităţi în semestrul al II-lea sau vacanţa de vară).

CE CONŢINE DOSARUL DE CANDIDATURĂ?

Formular de candidatură
CV format european cu fotografie inserată, redactat în limba română
• Scrisoare de motivaţie redactată în limba română şi adresată Biroului Programe Comunitare al Universităţii „Politehnica” din Timişoara
• Foaie matricolă parţială - se obţine de la Decanatul Facultăţii la care este înmatriculat studentul
Paşaport lingvistic
• Pentru plasamentele în companii: scrisoare de accept de la compania gazdă
• Opţional: Certificat care să ateste nivelul de cunoaştere al limbii străine folosite în instituţia gazdă.

Toate documentele vor fi prezentate într-un dosar-plic de carton. Pentru mobilităţile de studii se pot depune maxim 3 dosare de candidatură. În cazul în care studentul este selectat pe mai multe acorduri, acesta va transmite la DPRI-BPC opţiunea sa - în scris - în termen de 10 zile de la finalizarea selecţiei.

CÂND ŞI UNDE SE DEPUN DOSARELE?

Dosarele se depun în timpul programului de lucru cu studenţii (de luni până joi între orele 12:00-15.00) la Departamentul Mobilităţi şi Cooperări Internaţionale (Rectorat, Piaţa Victoriei, nr. 2, birou 319).

TERMENE LIMITĂ MOBILITĂŢI DE STUDII:

ETAPA 1 (MOBILITĂŢI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2013-2014)
Dosarele de candidatură se vor depune în perioadele 17 – 20 decembrie 2012 şi 01 – 15 februarie 2013.
ETAPA 2 (MOBILITĂŢI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2013-2014)
Dosarele de candidatură se vor depune în perioada 16 februarie 2013 - 18 aprilie 2013. În această etapă se vor scoate la concurs locurile rămase libere în urma primei etape de selecţie.
ETAPA 3 (MOBILITĂŢI ÎN SEMESTRUL AL II-LEA AL ANULUI UNIVERSITAR 2013-2014)
Dosarele de candidatură se vor depune în perioada 19 aprilie 2013 - 30 septembrie 2013. În această etapă se vor scoate la concurs locurile rămase libere în urma primelor etape de selecţie.

TERMENE LIMITĂ STAGII DE PRACTICĂ:

ETAPA 1 (MOBILITĂŢI ÎN SEMESTRUL I): Dosarele de candidatură se vor depune până în data de 05 septembrie 2013. Mobilităţile din primul semestru se potrivesc cel mai bine ptr. doctoranzi.
ETAPA 2 (MOBILITĂŢI ÎN SEMESTRUL AL II-LEA): Dosarele de candidatură se vor depune până în data de 15 noiembrie 2013. Mobilităţile din semestrul al doilea se potrivesc cel mai bine ptr. studenţii din an terminal (elaborarea lucrării de licenţă/dizertaţie). În această etapă se vor scoate la concurs locurile rămase libere în urma primei etape de selecţie.
ETAPA 3 (MOBILITĂŢI ÎN VACANŢA DE VARĂ): Dosarele de candidatură se vor depune până în data de 30 martie 2014. În această etapă se vor scoate la concurs locurile rămase libere în urma primelor etape de selecţie.
ETAPA 4 (MOBILITĂŢI ÎN VACANŢA DE VARĂ): Se vor accepta dosare de candidatură până la epuizarea fondurilor disponibile. Termene limită de depunere a candidaturilor: 30 aprilie, 30 mai, 13 iunie.

CRITERII DE SELECŢIE?

• Compatibilitatea dintre domeniul de studii (specializarea) în UPT şi cel din universitatea parteneră
• Compatibilitatea dintre curricula din UPT şi cea din universitatea parteneră pentru anul de studii în cauză şi semestrul (semestrele) vizat(e)
• Media multianuală la momentul participării la selecţie
• Cunoaşterea limbii străine în care vor fi efectuate studiile
• Participarea la activităţile extracurriculare din universitate sau la activităţi de voluntariat

Pe lângă aceste criterii generale se pot folosi si alte criterii profesionale și academice specifice: cunoștinţele și realizările anterioare în anumite discipline de studii (proiecte, lucrări), cunoașterea anumitor medii software sau a unor instrumente de lucru specifice, disponibilitatea de a lucra în laborator sau într-un mediu industrial, participări la diverse concursuri studenţești naţionale și internaţionale.

CÂŢI STUDENŢI VOR FI SELECTAŢI ÎN 2013-2014?

În anul universitar 2013-2014 estimăm că vor fi selectaţi circa 220 studenţi: 100 pentru mobilităţi de studii şi 120 pentru stagii de practică. Selecţia pentru stagiile de practică se organizează la nivelul întregii universităţi. Nu există cote pe facultăţi/domenii.  

FORMULARE POST-SELECŢIE

Learning Agreement - doar pentru mobilităţi de studii
Training Agreement - doar pentru mobilităţi de practică
Cerere ordin de deplasare
Atestat de prezenţă
Transcript of work - doar pentru mobilităţi de practică
Chestionar ANPCDEFP - mobilităţi de studii
Chestionar ANPCDEFP- mobilităţi de practică
Proces-verbal de echivalare - mobilităţi de studii
Proces-verbal de echivalare - mobilităţi de practică

INFORMAŢII SUPLIMENTARE?

Persoană de contact DRI-BPC: Andreea ROTARU
Program de lucru cu studenţii: luni, marţi, miercuri, joi: 12:00-15:00 (pe bază de programare).
Programările se fac prin e-mail sau telefonic la 0256-403034.

Oferte locuri de practică

Vă recomandăm să vedeţi şi:

Generation ERASMUS: the identity of NOW (clip creat de Agenţia Naţională în colaborare cu ESN pentru promovarea programului)

Erasmus: changing lives, opening minds for 25 years (clip creat de Comisia Europeana pentru a sarbatori 25 ani de functionare a programului) 
 
Experiente Erasmus 2012-2013

CAMPANIE DE INFORMARE:

Prezentări Erasmus:
- 21-22 noiembrie 2012: „Zilele Carierei”, Restaurant universitar „Politehnica”, orele 10:00 – 18:00
- 26 noiembrie 2012: Facultatea de Arhitectură, Construcţii şi Ştiinţele Comunicării, Sala Constantin Avram, etaj I, ora 12:00
- 27 noiembrie 2012: Facultatea de Mecanică, Amfiteatrul 151, ora 12:00
- 28 noiembrie 2012: Grup Electro, Sala A204, ora 12:00
- 03 decembrie 2012: Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi, Sala M106, ora 13:00
- 10 decembrie 2012: Facultatea de Chimie şi Ingineria Mediului, Sala S1, ora 13:00
- 11 decembrie 2012: Facultatea de Inginerie Hunedoara, Sala F0-1, ora 14:00
- 27, 28 martie 2013: Zilele Carierei, Restaurant universitar UPT, orele: 09:00 - 18:00
- 2 aprilie 2013: Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, Sala 1, ora: 14:00
- 21 aprilie 2013: JOBSHOP, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, Sala 0, ora: 13:00

ALTE INFORMATII

 
 
   Informatii privind programul LLP-Erasmus (incheiat). Programul Erasmus oferă studenţilor selectaţi sprijin financiar pentru efectuarea unei mobilităţi de studii sau practică în sta...
 
 
   Informatii privind programul LLP-Erasmus (incheiat). Etapa 1 - depunere dosare 15-30 martie 2012 (mobilitati de studii si practica in anul universitar 2012-2013); Etapa 2 - depunere dosar...
 
 
   Informatii privind programul LLP-Erasmus (incheiat). Lista acorduri, Formular de candidatura, CV, Pasaport lingvistic, Acord de studiu, Acord de formare profesionala, Cerere pentru emiter...
 
 
   Informatii privind programul LLP-Erasmus (incheiat). Cursurile intensive de limbi străine Erasmus (EILC) sunt cursuri specializate în limbile mai puţin folosite şi mai puţin predate,...
 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2024