UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

CUM CANDIDEZ PENTRU O MOBILITATE ERASMUS 2012-2013

 
Programul Erasmus oferă studenţilor selectaţi sprijin financiar pentru efectuarea unei mobilităţi de studii sau practică în statele membre ale Uniunii Europene, Croaţia, Turcia, Elveţia, Norvegia, Islanda sau Liechtenstein.
 
CINE POATE CANDIDA?
 
Studenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii :
·        Înmatriculaţi la UPT în anul anterior desfăşurării mobilităţii la studii de:
§        Licenţă: anii I-IV (I-VI la arhitectură). Studenţii din anii terminali pot participa la selecţie, dar dacă sunt selectaţi vor putea efectua mobilitatea doar dacă îşi continuă studiile la UPT, fiind înmatriculaţi la momentul plecării ca masteranzi.
§        Master: anul I
§        Doctorat: studenţicare nu sunt implicaţi în proiecte pe fonduri structurale. Dintre doctoranzi pot efectua o mobilitate Erasmus studenţii selectaţicare au promovat cel puţin în anul II.
·       Nu au beneficiat deja de un grant Erasmus de acelaşi tip cu cel pentru care candidează
 
CE BENEFICII ARE STUDENTUL ERASMUS?
 
·        O experienţă internaţională deosebit de utilă de-a lungul viitoarei cariere, care va fi menţionată în suplimentul de diplomă eliberat la absolvire
·        Recunoaşterea activităţii efectuate pe parcursul mobilităţii conform contractului de studii/plasament
·        Scutirea de plata taxelor de şcolarizare, înscriere, examene, acces la laboratoare la universitatea gazdă
·        Grant Erasmus de minim 275 euro pentru studii şi minim 325 euro pentru stagiile de practicăcare să acopere cheltuielile suplimentare generate de viaţa într-o ţară străină
·        Bursa de studii de la UPT se primeşte şi în perioada mobilităţii, dacă studentul rămâne eligibil
 
LA CE UNIVERSITĂŢI/ COMPANII SE POATE EFECTUA MOBILITATEA?
 
Studiile în străinătate se efectuează pe baza unor acorduri bilaterale încheiate între UPT şi universităţile partenere. În acorduri sunt prevăzute numărul maxim de luni, numărul maxim de studenţi, profesorii coordonatori  şi domeniile de studii eligibile. Studentul alege universitatea pentru care va candida folosind lista acordurilor bilaterale valabile pentru anul 2012-2013, ţinând cont de compatibilitatea dintre cursurile aflate în curricula UPT şi cele pe care doreşte să le urmeze la universitatea străină şi de limba străină în care se vor ţine cursurile la universitatea vizată.
 
Stagiile de practică se pot efectua în orice companie din Uniunea Europeană,Turcia, Elveţia, Norvegia, Islanda sau Liechtenstein sau în universităţile cu care UPT are încheiate acorduri Erasmus.
 
DURATA MOBILITĂŢII?
 
Pentru a permite unui număr cât mai mare de studenţi să beneficieze de acest program, mobilităţile pot fi:
·        Mobilităţi Erasmus de studii cu durata de maxim 5 luni;
·        Mobilităţi Erasmus de plasament cu durata de 3 luni pentru studenţii de nivel licenţă şi de 3-4 luni pentru masteranzi. 
 
Studenţii care efectuează mobilitatea în primul semestru pot solicita prelungirea statutului Erasmus pentru semestrul al doilea. Prelungirea mobilităţii se poate aproba cu grant sau fără grant.
 
CE CONŢINE DOSARUL DE CANDIDATURĂ?
 
·     CV format european cu fotografie inserată, redactat în limba română
·     Scrisoare de motivaţie redactată în limba română şi adresată Biroului Programe Comunitare al Universităţii „Politehnica” din Timişoara
·     Foaie matricolă parţială
·     Pentru plasamentele în companii: scrisoare de accept de la compania gazdă
·     Opţional: Certificat care să ateste nivelul de cunoaştere al limbii străine folosite în instituţia gazdă.
 
Toate documentele vor fi prezentate într-un dosar-plic de carton. Se pot depune maxim 3 dosare de candidatură. În cazul în care studentul este selectat pentru mai multe acorduri, acesta va transmite la DPRI-BPC opţiunea sa - în scris - în termen de 10 zile de la finalizarea selecţiei.
 
CÂND ŞI UNDE SE DEPUN DOSARELE?
 
Dosarele de candidatură pentru mobilităţi de studii şi stagii de practică în universităţi sau companii se vor depune în timpul programului de lucru cu studenţii (de luni până joi între orele 12:00-15.00) la Departamentul Mobilităţi şi Cooperări Internaţionale (Rectorat, Piaţa Victoriei, nr. 2, birou 319). Consultaţi calendarul Erasmus pentru detalii privind termenele limită.
  
CRITERII DE SELECŢIE?
 
·        Compatibilitatea dintre domeniul de studii (specializarea) în UPT şi cel din universitatea parteneră
·        Compatibilitatea dintre curricula din UPT şi cea din universitatea parteneră pentru anul de studii în cauză şi semestrul (semestrele) vizat(e)
·        Media multianuală la momentul participării la selecţie
·        Cunoaşterea limbii străine în care vor fi efectuate studiile
·        Participarea la activităţile extracurriculare din universitate sau la activităţi de voluntariat
 
Pe lângă aceste criterii generale se pot folosi criterii profesionale şi academice specifice, cum ar fi cunoştinţele în anumite discipline şi domenii ştiinţifice, realizările anterioare în anumite discipline de studii (proiecte, lucrări), cunoaşterea anumitor medii software sau a unor instrumente de lucru specifice, disponibilitatea de a lucra în laborator sau într-un mediu industrial.
 
CÂŢI STUDENŢI VOR FI SELECTAŢI ÎN 2012-2013?
 
În 2012-2013 estimăm că aproximativ 200 de studenţi vor beneficia de programul ERASMUS: 80 de studenţi vor efectua mobilităţi de studii şi în jur de 120 de studenţi vor efectua stagii de practică.
 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE?
 
Prezentări Erasmus:
·        12 martie 2012: Facultatea de Mecanică, sala 151, ora 14:30
·        13 martie 2012: Grup Electro, sala A115, ora 14:00
·        14 martie 2012: Facultatea de Construcţii, Amfiteatrul Nicolae Maior, ora 14:00
·        15 martie 2012: Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, sala A1, ora 12:00
·        17 şi 18 martie 2012, JobShop
·        19 martie 2012: Facultatea de Inginerie din Hunedoara, sala F01, ora 14:00
·        20 martie 2012: Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi, sala 106, ora 14:00
 
Persoane de contact DMCI-BPC:

ALTE INFORMATII

 
 
   Informatii privind programul LLP-Erasmus (incheiat). Campania de informare, calendarul selectiei, criterii de eligibilitate, formulare utile, date de contact
 
 
   Informatii privind programul LLP-Erasmus (incheiat). Etapa 1 - depunere dosare 15-30 martie 2012 (mobilitati de studii si practica in anul universitar 2012-2013); Etapa 2 - depunere dosar...
 
 
   Informatii privind programul LLP-Erasmus (incheiat). Lista acorduri, Formular de candidatura, CV, Pasaport lingvistic, Acord de studiu, Acord de formare profesionala, Cerere pentru emiter...
 
 
   Informatii privind programul LLP-Erasmus (incheiat). Cursurile intensive de limbi străine Erasmus (EILC) sunt cursuri specializate în limbile mai puţin folosite şi mai puţin predate,...
 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2023