UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

DOCUMENTE UTILE 2012-2013

 Acorduri bilaterale Erasmus valabile in 2012-2013:

Acorduri Erasmus - mobilitati de studii

Acorduri Erasmus - plasamente in universitati

Acorduri Erasmus - mobilitati de predare

Acorduri Erasmus - mobilitati de formare ptr. cadre didactice si personal ne-didactic

Formulare pentru studenţi:

Candidatură:

Formular de candidatura 2012 - 2013

CV format european (instructiuni de completare a CV-ului format european)

Pasaport lingvistic (instructiuni de completare a pasaportului lingvistic)

Pre-mobilitate:

Learning Agreement
(Acord de studiu) - se completeaza doar de studentii care beneficiaza de mobilitati Erasmus de studii

Training Agreement (Acord de formare profesionala) - se completeaza doar de studentii care beneficiaza de plasamente Erasmus

Cerere pentru emiterea ordinului de deplasare

Post-mobilitate:

Atestat de prezenţă
 - se trimite completat cu data sosirii, semnat şi ştampilat de instituţia gazdă în termen de 10 zile de la începerea mobilităţii fie pe fax la +40-256-403033, fie scanat pe e-mail. Se prezintă în original (completat atât cu data începerii cât şi cu cea a finalizării mobilităţii) la DMCI la finele mobilităţii

Transcript of work - se completează de mentorul stagiarului de la instituţia gazdă doar în cazul plasamentelor Erasmus

Chestionar ANPCDEFP - mobilităţi Erasmus de studii

Chestionar ANPCDEFP - mobilităţi Erasmus plasamente

Informaţii utile:

Carta Studentului Erasmus

Regulament mobilitati studentesti Erasmus (Outgoing)

Prezentare PowerPoint - Erasmus: studii şi plasamente 2012-2013 

Erasmus: changing lives, opening minds for 25 years (clip creat de Comisia Europeana pentru a sarbatori 25 ani de functionare a programului) 

Generation Erasmus - the identity of NOW (clip creat de Agenţia Naţională în colaborare cu ESN pentru promovarea programului)

Regulament decont financiar pentru toate mobilitatile de tip outgoing (mobilitati studentesti de studiu si plasament, mobilitati de predare ale cadrelor didactice, mobilitati de formare ale cadrelor didactice si personalului nedidactic)

 

ALTE INFORMATII

 
 
   Informatii privind programul LLP-Erasmus (incheiat). Campania de informare, calendarul selectiei, criterii de eligibilitate, formulare utile, date de contact
 
 
   Informatii privind programul LLP-Erasmus (incheiat). Programul Erasmus oferă studenţilor selectaţi sprijin financiar pentru efectuarea unei mobilităţi de studii sau practică în sta...
 
 
   Informatii privind programul LLP-Erasmus (incheiat). Etapa 1 - depunere dosare 15-30 martie 2012 (mobilitati de studii si practica in anul universitar 2012-2013); Etapa 2 - depunere dosar...
 
 
   Informatii privind programul LLP-Erasmus (incheiat). Cursurile intensive de limbi străine Erasmus (EILC) sunt cursuri specializate în limbile mai puţin folosite şi mai puţin predate,...
 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2024