UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

MOBILITATI DE PREDARE SI FORMARE 2021-2022

 

 
ATENȚIE!
 
 
Mobilități de predare
(STA)
Mobilități de predare pentru personal invitat din întreprinderi
(STAI)
Mobilități de formare
(STT)


Perioada de depunere a candidaturilor pentru mobilități ERASMUS+ de predare sau formare este:
01.09.2021 - 15.07.2022.
Dosarele de candidatură pentru mobilitățile Erasmus+ se vor depune cu minimum 3 săptămâni înainte de data preconizată de începere a mobilității!

 
 1. Opis dosar Erasmus STA
 2. Formularul de candidatură se completează online pe platforma SoleMove:
  • Login: Alegeți Politehnica University of Timisoara
  • Log in using: UPT
  • Nume de utilizator: adresa de e-mail UPT
  • Parola: parola adresei de e-mail furnizate de UPT
  • Ghid utilizare platformă SoleMove
 3. Invitație sau e-mail / scrisoare de accept - se emite de către universitatea gazdă
 4. Teaching ageeement
 5. Cerere ordin de deplasare
 6. Declarație privind derularea mobilităților finanțate prin programele Erasmus+ și Spațiul Economic European (SEE): ROEN
 7. Copie carte de identitate
 8. Cont IBAN
 9. Atestat de prezență
 10. Dovezi de transport (dus-întors)
Documente utile:
 1. Lista acordurilor Erasmus+ valabile în anul universitar 2021-2022
 2. Coduri domenii de predare
 3. Baremuri de finanțare pentru transport și subzistență
 4. Calculator distanțe Erasmus+

 

 1. Formular de candidatură
 2. Invitație - se va emite de către DRI
 3. Teaching agreement (STAI)
 4. Declarație 
 5. Copie carte de identitate
 6. Cont IBAN
 7. Atestat de prezență
 8. Dovezi de transport (dus-întors                                                                                                                                                                                                                                 
 1. Opis dosar Erasmus STT
 2. Formularul de candidatură se completează online pe platforma SoleMove:
  • Login: Alegeți Politehnica University of Timisoara
  • Log in using: UPT
  • Nume de utilizator: adresa de e-mail UPT
  • Parola: parola adresei de e-mail furnizate de UPT
  • Ghid utilizare platformă SoleMove
 3. Invitație sau e-mail / scrisoare de accept - se emite de către instituția gazdă
 4. Training ageeement
 5. Cerere ordin de deplasare
 6. Declarație privind derularea mobilităților finanțate prin programele Erasmus+ și Spațiul Economic European (SEE): ROEN
 7. Copie carte de identitate
 8. Cont IBAN
 9. Atestat de prezență
 10. Dovezi de transport (dus-întors)
Documente utile:
 1. Lista acordurilor Erasmus+ valabile în anul universitar 2021-2022
 2. Coduri domenii de formare (sectoare de activitate)
 3. Baremuri de finanțare pentru transport și subzistență
 4. Calculator distanțe Erasmus+

 

Sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale:
O persoană cu nevoi speciale este un potențial participant a cărui situație personală fizică, mentală sau de sănătate este de așa natură încât participarea sa la proiect/mobilitate nu este posibilă fără sprijin financiar suplimentar. Instituțiile de învățământ superior care au selectat studenți și/sau personal cu nevoi speciale pot solicita un grant de sprijin suplimentar de la Agenția Națională pentru a acoperi costurile suplimentare de participare a acestora la activitățile de mobilitate. Sunt eligibile costurile legate direct de participanții cu nevoi speciale și de însoțitorii care participă la activități transnaționale de predare, de formare și de învățare inclusiv costuri legate de transport și de ședere, dacă sunt justificate și câtă vreme nu se solicită un grant pentru acești participanți prin intermediul categoriilor bugetare „transport” și „sprijin individual”. Prin urmare, pentru persoanele cu nevoi speciale, grantul poate să fie mai mare decât sumele maxime ale granturilor individuale menționate mai sus. În ceea ce privește însoțitorii studenților și ai membrilor personalului cu nevoi speciale, aceștia au dreptul de a primi o contribuție în conformitate cu prevederile privind mobilitatea personalului (dacă durata totală a șederii însoțitorului în străinătate este de maximum 60 de zile) sau cu cele privind mobilitatea studenților (dacă durata totală a șederii în străinătate depășește 60 de zile).
Măsuri de implementare a mobilităților combinate (în format virtual și fizic) pentru personalul universitar (mobilități de predare sau formare)
 • În cazurile în care această măsură este necesară, relevantă și posibilă, se permite organizarea unei mobilități în format virtual sau a unei mobilități combinate (perioada de mobilitate în format virtual și fizic). Perioada de mobilitate în format virtual (în cadrul căreia un participant care se află în țara de origine efectuează activități organizate de instituția/organizația gazdă și prevăzute în acordul de mobilitate, prin utilizarea instrumentelor digitale în format online etc.) poate înlocui sau completa o perioadă de mobilitate în format fizic (în care participantul desfășoară activitățile prevăzute în acordul de mobilitate în cadrul instituției/organizației gazdă, respectând durata minimă eligibilă pentru tipul respectiv de mobilitate conform Ghidului Programului Erasmus+).
 • În cazul în care intervine o situație de forță majoră justificată care afectează desfășurarea unei mobilități combinate, perioada de mobilitate în format fizic poate fi redusă sau anulată, fiind permisă înlocuirea acesteia cu o prelungire a perioadei de mobilitate în format virtual.
 • Pe durata de mobilitate realizată în format virtual (format virtual = angajatul se află în țara de origine, iar cursurile/activitățile de la instituția gazdă sunt realizate online), participantul nu primește finanțare din fonduri Erasmus+ ale UE. Pe durata de mobilitate realizată în format fizic (format fizic = angajatul se află în țara instituției gazdă, iar cursurile/activitățile sunt efectuate fie față-în-față, fie online. Mobilitatea în format fizic trebuie să înceapă cu activități față-în-față.), participantul poate primi finanțare din fonduri Erasmus+ ale UE, nivelul grantului fiind cel aferent tipului de mobilitate la care participă conform regulilor deja existente. Regulile cu privire la nivelul grantului SOM per participant nu se modifică, iar mobilitățile în format virtual și mobilitățile combinate sunt eligibile pentru calcularea cuantumului grantului SOM aferent proiectului de mobilitate.
 • Pentru participanții cu nevoi speciale, AN poate evalua și aproba alocarea unor fonduri suplimentare destinate pentru a facilita participarea acestora la activități de mobilitate în format virtual.
 • Pot exista perioade de întrerupere temporară între perioada de mobilitate în format virtual și cea în format fizic, atâta timp cât activitatea de mobilitate este desfășurată în limita perioadei de desfășurare a proiectului de mobilitate în cadrul căreia este raportată.
 • Perioadele de mobilitate în format virtual și fizic vor fi luate în considerare pentru recunoașterea activităților de predare/formare realizate conform acordului de mobilitate.
 • Perioadele de mobilitate în format virtual și fizic trebuie atestate de instituția/organizația gazdă prin documentele justificative aferente.
Persoană de contact:
Lect. Dr. Claudia STOIAN
E-mail: claudia.stoian@upt.ro
Tel: +40-256-403174
 

 

ALTE INFORMATII

 
 
   Formulare necesare pentru mobilitati de predare si formare in cadrul proiectelor Erasmus+ KA103 si KA107, in anul universitar 2020-2021.
 
 
   Formulare necesare pentru mobilitati de predare si formare in cadrul proiectelor Erasmus+ KA103 si KA107, in anul universitar 2019-2020.
 
 
   Formulare necesare pentru mobilitati de predare si formare in cadrul proiectelor Erasmus+ KA103 si KA107, in anul universitar 2018-2019.
 
 
   Apel intern la candidaturi, lista acorduri valabile in 2017-2018, baremuri de finantare pentru transport si subzistenta, formulare necesare, etc.
 
 
   Apel intern la candidaturi, lista acorduri valabile in 2016-2017, baremuri de finantare pentru transport si subzistenta, formulare necesare, etc.
 
 
   Apel intern la candidaturi, lista acorduri valabile in 2015-2016, baremuri de finantare pentru transport si subzistenta, formulare necesare, etc.
 
 
   Mobilităţi de predare si training pentru angajatii Universitatii Politehnica Timişoara.
 
 
   Erasmus+ pleacă de la ideea că, investind în educaţie şi formare, se va reuşi deblocarea şi stimularea potenţialului oamenilor, indiferent de vârstă sau de nivelul lor anterior ...
 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2021