UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

MOBILITATI DE PREDARE SI FORMARE 2018-2019

 

NOTICE!

Taking into account the measures adopted by the National Committee for Special Emergency Situations on March 9, 2020, namely "halting study programs as regards to experience exchange until March 31, 2020", all mobilities within the Erasmus +, the European Solidarity Corps and EEA grants programs are suspended until the aforementioned date.
 
The news is published on the National Agency's website here: https://www.erasmusplus.ro/stire/vrs/IDstire/742
 
As far as possible, we advise you to keep open the option of postponing your mobility in agreement with your partner institutions.

Further news on this topic will be posted here.

 

 

Mobilităţi de predare (STA)

Mobilităţi de formare (STT)

 1. Opis dosar Erasmus STA

 2. Lista acordurilor Erasmus+ KA103 valabile în anul universitar 2018-2019 (a se vedea sheet-ul STA - Mobilităţi de predare)
 3. Coduri domenii de predare
 4. Candidatură mobilităţi Erasmus+ predare - candidaturile se depun pe tot parcursul anului până la epuizarea fondurilor
 5. Invitație / scrisoare de accept de la instituția gazdă
 6. Acord de predare - Staff Teaching Mobility Agreement
 7. Cerere de emitere a ordinului de deplasare
 8. Baremuri de finanţare pentru transport şi subzistenţă
 9. Calculator distanţe Erasmus+
 10. Copie carte de identitate
 11. Cont IBAN

 1. Opis dosar Erasmus STT

 2. Lista acordurilor Erasmus+ KA103 valabile în anul universitar 2018-2019 (a se vedea sheet-ul  STT - Mobilităţi de formare)

 3. Coduri sectoare de activitate

 4. Candidatură mobilităţi Erasmus+  formare - candidaturile se depun pe tot parcursul anului până la epuizarea fondurilor

 5. Invitație / scrisoare de accept de la instituția gazdă

 6. Acord de formare - Staff Training Mobility Agreement

 7. Cerere de emitere a ordinului de deplasare

 8. Baremuri de finanţare pentru transport şi subzistenţă

 9. Calculator distanţe Erasmus+

 10. Copie carte de identitate

 11. Cont IBAN

 12. Atestat de prezenţă pentru mobilităţi de formare

*Sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale:
 O persoană cu nevoi speciale este un potențial participant a cărui situație personală fizică, mentală sau de sănătate este de așa natură încât participarea sa la proiect/mobilitate nu este posibilă fără sprijin financiar suplimentar. Instituțiile de învățământ superior care au selectat studenți și/sau personal cu nevoi speciale pot solicita un grant de sprijin suplimentar de la Agenția Națională pentru a acoperi costurile suplimentare de participare a acestora la activitățile de mobilitate. Sunt eligibile costurile legate direct de participanții cu nevoi speciale și de însoțitorii care participă la activități transnaționale de predare, de formare și de învățare inclusiv costuri legate de transport și de ședere, dacă sunt justificate și câtă vreme nu se solicită un grant pentru acești participanți prin intermediul categoriilor bugetare „transport” și „sprijin individual”. Prin urmare, pentru persoanele cu nevoi speciale, grantul poate să fie mai mare decât sumele maxime ale granturilor individuale menționate mai sus. În ceea ce privește însoțitorii studenților și ai membrilor personalului cu nevoi speciale, aceștia au dreptul de a primi o contribuție în conformitate cu prevederile privind mobilitatea personalului (dacă durata totală a șederii însoțitorului în străinătate este de maximum 60 de zile) sau cu cele privind mobilitatea studenților (dacă durata totală a șederii în străinătate depășește 60 de zile).

Persoană de contact:
Ş.l. Dr. ing. Hannelore FILIPESCU
E-mail: hannelore.filipescu@upt.ro
Tel: +40-256-403174

 

ALTE INFORMATII

 
 
   Formulare necesare pentru mobilitati de predare si formare in cadrul proiectelor Erasmus+ KA103 si KA107, in anul universitar 2021-2022.
 
 
   Formulare necesare pentru mobilitati de predare si formare in cadrul proiectelor Erasmus+ KA103 si KA107, in anul universitar 2020-2021.
 
 
   Formulare necesare pentru mobilitati de predare si formare in cadrul proiectelor Erasmus+ KA103 si KA107, in anul universitar 2019-2020.
 
 
   Apel intern la candidaturi, lista acorduri valabile in 2017-2018, baremuri de finantare pentru transport si subzistenta, formulare necesare, etc.
 
 
   Apel intern la candidaturi, lista acorduri valabile in 2016-2017, baremuri de finantare pentru transport si subzistenta, formulare necesare, etc.
 
 
   Apel intern la candidaturi, lista acorduri valabile in 2015-2016, baremuri de finantare pentru transport si subzistenta, formulare necesare, etc.
 
 
   Mobilităţi de predare si training pentru angajatii Universitatii Politehnica Timişoara.
 
 
   Erasmus+ pleacă de la ideea că, investind în educaţie şi formare, se va reuşi deblocarea şi stimularea potenţialului oamenilor, indiferent de vârstă sau de nivelul lor anterior ...
 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2021