UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

MOBILITATI DE PREDARE SI TRAINING 2015-2016

Apelul pentru depunerea candidaturilor - termen limită: 15 decembrie 2015. Solicitările depuse după termenul limită, dar nu mai târziu de 10 aprilie 2016, vor fi onorate dacă vor exista fonduri disponibile. Candidaturile pentru mobilități de predare / training care ar urma să înceapă înainte de 15 decembrie 2015 vor fi analizate periodic, în funcție de necesități.

Lista acordurilor Erasmus+ valabile în anul universitar 2015-2016 (a se vedea sheet-ul STA - Mobilităţi de predare, respectiv STT - Mobilităţi de formare)

Baremuri de finanţare pentru transport şi subzistenţă

Coduri domenii de predare (pentru mobilităţi de predare)

Coduri sectoare de activitate (pentru mobilităţi de formare)

Schiţă program de predare / training (formular necesar pentru candidatură, nu necesită viza partenerului)

Raport sintetic pentru cadidaţii la mobilităţi de predare

Raport sintetic pentru candidaţii la mobilităţi de training

Atestat de prezenţă pentru mobilităţi de predare / training

Acord de predare - Staff Teaching Mobility Agreement

Acord de formare - Staff Training Mobility Agreement

Cerere de emitere a ordinului de deplasare

*Sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale:
O persoană cu nevoi speciale este un potențial participant a cărui situație personală fizică, mentală sau de sănătate este de așa natură încât participarea sa la proiect/mobilitate nu este posibilă fără sprijin financiar suplimentar. Instituțiile de învățământ superior care au selectat studenți și/sau personal cu nevoi speciale pot solicita un grant de sprijin suplimentar de la Agenția Națională pentru a acoperi costurile suplimentare de participare a acestora la activitățile de mobilitate. Sunt eligibile costurile legate direct de participanții cu nevoi speciale și de însoțitorii care participă la activități transnaționale de predare, de formare și de învățare inclusiv costuri legate de transport și de ședere, dacă sunt justificate și câtă vreme nu se solicită un grant pentru acești participanți prin intermediul categoriilor bugetare „transport” și „sprijin individual”. Prin urmare, pentru persoanele cu nevoi speciale, grantul poate să fie mai mare decât sumele maxime ale granturilor individuale menționate mai sus. În ceea ce privește însoțitorii studenților și ai membrilor personalului cu nevoi speciale, aceștia au dreptul de a primi o contribuție în conformitate cu prevederile privind mobilitatea personalului (dacă durata totală a șederii însoțitorului în străinătate este de maximum 60 de zile) sau cu cele privind mobilitatea studenților (dacă durata totală a șederii în străinătate depășește 60 de zile).

 

 

ALTE INFORMATII

 
 
   Formulare necesare pentru mobilitati de predare si formare in cadrul proiectelor Erasmus+ KA103 si KA107, in anul universitar 2021-2022.
 
 
   Formulare necesare pentru mobilitati de predare si formare in cadrul proiectelor Erasmus+ KA103 si KA107, in anul universitar 2020-2021.
 
 
   Formulare necesare pentru mobilitati de predare si formare in cadrul proiectelor Erasmus+ KA103 si KA107, in anul universitar 2019-2020.
 
 
   Formulare necesare pentru mobilitati de predare si formare in cadrul proiectelor Erasmus+ KA103 si KA107, in anul universitar 2018-2019.
 
 
   Apel intern la candidaturi, lista acorduri valabile in 2017-2018, baremuri de finantare pentru transport si subzistenta, formulare necesare, etc.
 
 
   Apel intern la candidaturi, lista acorduri valabile in 2016-2017, baremuri de finantare pentru transport si subzistenta, formulare necesare, etc.
 
 
   Mobilităţi de predare si training pentru angajatii Universitatii Politehnica Timişoara.
 
 
   Erasmus+ pleacă de la ideea că, investind în educaţie şi formare, se va reuşi deblocarea şi stimularea potenţialului oamenilor, indiferent de vârstă sau de nivelul lor anterior ...
 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2021