UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

MOBILITATI DE PREDARE SI TRAINING 2014-2015

 

Mobilităţi de predare:

Apelul pentru depunerea candidaturilor - candidaturile se depun pe tot parcursul anului până la epuizarea fondurilor

Lista acordurilor Erasmus+ valabile în 2014-2015 (a se vedea sheet-ul STA)

Schiţa Programului de predare/ training în limba română

Raport sintetic cadre didactice pentru mobilităţi Erasmus+

Atestat prezenţă pentru predare şi training Erasmus+

Acord de predare (Staff teaching mobility agreement)

Cerere de emitere a ordinului de deplasare

Baremuri finanţare pentru transport şi subzistenţă

Sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale:
O persoană cu nevoi speciale este un potențial participant a cărui situație personală fizică, mentală sau de sănătate este de așa natură încât participarea sa la proiect/mobilitate nu este posibilă fără sprijin financiar suplimentar. Instituțiile de învățământ superior care au selectat studenți și/sau personal cu nevoi speciale pot solicita un grant de sprijin suplimentar de la Agenția Națională pentru a acoperi costurile suplimentare de participare a acestora la activitățile de mobilitate. Sunt eligibile costurile legate direct de participanții cu nevoi speciale și de însoțitorii care participă la activități transnaționale de predare, de formare și de învățare inclusiv costuri legate de transport și de ședere, dacă sunt justificate și câtă vreme nu se solicită un grant pentru acești participanți prin intermediul categoriilor bugetare „transport” și „sprijin individual”. Prin urmare, pentru persoanele cu nevoi speciale, grantul poate să fie mai mare decât sumele maxime ale granturilor individuale menționate mai sus. În ceea ce privește însoțitorii studenților și ai membrilor personalului cu nevoi speciale, aceștia au dreptul de a primi o contribuție în conformitate cu prevederile privind mobilitatea personalului (dacă durata totală a șederii însoțitorului în străinătate este de maximum 60 de zile) sau cu cele privind mobilitatea studenților (dacă durata totală a șederii în străinătate depășește 60 de zile).

Mobilităţi de training:

Apelul pentru depunerea candidaturilor - candidaturile se depun pe tot parcursul anului până la epuizarea fondurilor

Lista acordurilor Erasmus+ valabile în anul universitar 2014-2015 (a se vedea sheet-ul STT)

Schiţa Programului de predare/ training în limba română

Atestat prezenţă pentru predare şi training Erasmus+

Acord de formare (Staff training mobility agreement)

Cerere de emitere a ordinului de deplasare

Sectoare de activitate

Baremuri de finanţare pentru transport şi subzistenţă

Sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale:
O persoană cu nevoi speciale este un potențial participant a cărui situație personală fizică, mentală sau de sănătate este de așa natură încât participarea sa la proiect/mobilitate nu este posibilă fără sprijin financiar suplimentar. Instituțiile de învățământ superior care au selectat studenți și/sau personal cu nevoi speciale pot solicita un grant de sprijin suplimentar de la Agenția Națională pentru a acoperi costurile suplimentare de participare a acestora la activitățile de mobilitate. Sunt eligibile costurile legate direct de participanții cu nevoi speciale și de însoțitorii care participă la activități transnaționale de predare, de formare și de învățare inclusiv costuri legate de transport și de ședere, dacă sunt justificate și câtă vreme nu se solicită un grant pentru acești participanți prin intermediul categoriilor bugetare „transport” și „sprijin individual”. Prin urmare, pentru persoanele cu nevoi speciale, grantul poate să fie mai mare decât sumele maxime ale granturilor individuale menționate mai sus. În ceea ce privește însoțitorii studenților și ai membrilor personalului cu nevoi speciale, aceștia au dreptul de a primi o contribuție în conformitate cu prevederile privind mobilitatea personalului (dacă durata totală a șederii însoțitorului în străinătate este de maximum 60 de zile) sau cu cele privind mobilitatea studenților (dacă durata totală a șederii în străinătate depășește 60 de zile).
 

 

ALTE INFORMATII

 
 
   Formulare necesare pentru mobilitati de predare si formare in cadrul proiectelor Erasmus+ KA103 si KA107, in anul universitar 2021-2022.
 
 
   Formulare necesare pentru mobilitati de predare si formare in cadrul proiectelor Erasmus+ KA103 si KA107, in anul universitar 2020-2021.
 
 
   Formulare necesare pentru mobilitati de predare si formare in cadrul proiectelor Erasmus+ KA103 si KA107, in anul universitar 2019-2020.
 
 
   Formulare necesare pentru mobilitati de predare si formare in cadrul proiectelor Erasmus+ KA103 si KA107, in anul universitar 2018-2019.
 
 
   Apel intern la candidaturi, lista acorduri valabile in 2017-2018, baremuri de finantare pentru transport si subzistenta, formulare necesare, etc.
 
 
   Apel intern la candidaturi, lista acorduri valabile in 2016-2017, baremuri de finantare pentru transport si subzistenta, formulare necesare, etc.
 
 
   Apel intern la candidaturi, lista acorduri valabile in 2015-2016, baremuri de finantare pentru transport si subzistenta, formulare necesare, etc.
 
 
   Erasmus+ pleacă de la ideea că, investind în educaţie şi formare, se va reuşi deblocarea şi stimularea potenţialului oamenilor, indiferent de vârstă sau de nivelul lor anterior ...
 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2021