Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arhiva - Admitere Doctorat 2019

 
 

IOSUD-UPT anunță organizarea concursului de admitere la studiii universitare de doctorat, anul 2019, în conformitate cu:

Procedura instituţională privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studii universitare de doctorat în UPT sesiunea 2019, aprobată de HCA-UPT nr. 54/11.06.2019
 


1. Calendarul admiterii  (Anexa 6)

 
SESIUNEA IULIE 2019: 

 Înscriere   01 iulie 2019 – 08 iulie 2019
 Colocviu    10 iulie 2019
 Rezultate preliminarii  11 iulie 2019
 Contestații și rezultate sesiune  12 iulie 2019
   

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019: 

 Înscriere   09 septembrie 2019 - 16 septembrie 2019
 Colocviu    18 septembrie 2019
 Rezultate preliminarii  19 septembrie 2019
 Contestații și rezultate sesiune  20 septembrie 2019
   
  REZULTATE ADMITERE  23 septembrie 2019

 

2. Oferta de direcții/teme de cercetare pentru concursul de admitere - conform cu Anexa2 (2019, 2018, 2017, 2016)

 

3. Locuri disponibile pentru admitere


SESIUNEA - iulie, septembrie 2019 (Anexa 1)

 • Conform adresei MEN nr.8869/15.05.2019 - 86 de granturi, din care 5 pentru rromi și 10 pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României (definite conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020), după cum urmează:
  • învățământ cu frecvență, cu bursă: 38
  • învățământ  cu frecvență sau cu frecvență redusă, fără bursă: 48
 • Conform HCA-UPT
  • cu taxă: 41
    
Nr. Crt. Domeniul de doctorat în IOSUD-UPT Locuri cu bursă Locuri fără bursă Locuri cu taxă
1 Chimie* 0 0 0
2. Inginerie civilă şi instalaţii 4 6 5
3. Ingineria materialelor 5 6 4
4. Inginerie chimică 3 3 3
5. Inginerie electrică 1 1 1
6. Inginerie energetică 1 1 1
7. Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale 2 2 2
8. Calculatoare şi tehnologia informaţiei 3 4 3
9. Ingineria sistemelor 2 3 3
10. Inginerie industrială 3 4 4
11. Inginerie şi management 4 6 5
12. Inginerie mecanică 9 10 8
13. Arhitectură 1 2 2
TOTAL 38 48 41

 

 • Suplimentare 10 locuri fără bursă, conform adresei MEN nr.493/20.08.2019
   
 • Suplimentar - 3 granturi fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă și 2 granturi fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă pentru românii de pretutindeni, conform adresei MEN nr. 2375/06.06.2019

* conform HS nr.56/21.02.2019, Art.1, nu se mai alocă locuri la admitere la doctorat pentru domeniul de studii universitare de doctorat Chimie începând cu anul universitar 2019-2020

4. Înscrierea la admitere

 • INSCRIERE ONLINE - Candidatul se înregistrează în platforma informatică  http://admitere.upt.ro/phd/ ;  platforma este disponibilă din iunie 2019. După introducerea informațiilor prevăzute în Anexa 3, platforma informatică generează automat fișa de înscriere în format PDF. Fișa de înscriere se tipărește și se semnează de către candidat.
   
 • Dosar de înscriere pentru admiterea la studii universitare de doctorat în IOSUD-UPT se constituie în conformitate cu Anexa 4 cu CV tip EUROPASS
Dosarul se depune la rectoratul UPT - P-ța Victoriei nr.2 etaj I cam. 103 - secretariatul Școlii Doctorale, tel.0256-403180,

de luni până joi , între orele 11.00 - 16.00 și vineri între orele 10.00 - 13.00

La depunerea dosarului candidatul trebuie să prezinte documentele în original în vederea certificării conformității copiilor incluse în dosar.

 

 • Testul pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională (engleză, germană, franceză - de preferat engleză)
  • se susţine la Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine, Centrul Interlingua, corp ASPC, str. Petru Râmneanţu Nr. 2, etaj 2, sala A204,
  • în zilele de luni - vineri, ora 10:00, în perioadele (01 - 05 iulie 2019, 10 - 16 septembrie 2019)


 

 • Taxe pentru admitere - Anexa 5 (taxă de înscriere - 150 lei, conform HCA nr.39/16.04.2019; taxă certificat competență lingvistică - 120 lei, respectiv - 60 lei pentru absolvenții UPT)

Taxa de admitere se achită
la Caseria Rectoratului, P-ța Victoriei nr. 2,
de luni până joi , între orele 12.00 - 15.00 și vineri între orele 12.00 - 13.00

Taxa pentru certificatul de competență lingvistică se achită
la Departamentul de Comunicare și Limbi Străine, Corp ASPC, Str. Petru Râmneanțu nr.2, etaj 2, sala A204
de luni până vineri între orele 9.30 - 10.00


 

5. Colocvii de admitere

 • Candidatul va prezenta în fața comisiei un memoriu de activitate în format PowerPoint timp de 10 minute, memoriu care va conține următoarele elemente principale:
  • Direcțiile și intențiile de studiu avute în vedere pentru programul doctoral,
  • Concordanța dintre domeniul de doctorat și pregătirea anterioară,
  • Gradul de inițiere în activități de cercetare și/sau practice,
  • Lucrări științifice publicate sau comunicate cu tematică asociată domeniului de doctorat,
  • Premii la fazele naționale ale unor concursuri profesionale în domeniul de specialitate.
   La memoriul de activitate aflat în dosarul de înscriere se anexează documente justificative (lucrări științifice, diplome, premii)

    
 • Evaluarea candidaților se face conform criterilor din Anexa 7

Programarea susţinerii examenului de admitere la studii universitare de doctorat - interviu - 10 iulie 2019 ( link )
Programarea susţinerii examenului de admitere la studii universitare de doctorat - interviu - 18 septembrie 2019 ( link )

 

6. Rezultatele examenului de admitere la studii universitare de doctorat - INTERVIU

 • REZULTATE FINALE admitere 2019 ( link )
   
 • REZULTATELE finale la Colocviu de admitere la studii universitare de doctorat - Sesiunea II septembrie 2019 ( link )
   
 • REZULTATELE PRELIMINARE la Colocviu de admitere la studii universitare de doctorat - Sesiunea II septembrie 2019 ( link )

   
 • REZULTATELE finale la Colocviu de admitere la studii universitare de doctorat - Sesiunea I iulie 2019 ( link )
   
 • REZULTATELE PRELIMINARE la Colocviu de admitere la studii universitare de doctorat - Sesiunea I iulie 2019 ( link )

   

Legislație aplicabilă pentru admiterea la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2019-2020


 

 

ARHIVĂ ADMITERE - DOCTORAT ( 2018; 20172016; 2015; 2014; 2013)

 

 
 
Ultima actualizare: 2020-04-14
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +