Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotărâri ale Senatului și ale Biroului Senatului

 
 

2019

 

  Nr. hotărâre - Descriere     Nr. hotărâre - Descriere
         
  Ședința Senatului din data de 23.01.2019
         
01 Aprobare P.V. Ședință Senat din 13.12.2018   02-15 Gradații de merit personal didactic 2019-2023
16 Gradații de merit personal didactic aux. 2019-2023   17-45 Aprobare comisii concurs posturi didactice - per. nedet.
46-50 Aprobare comisii concurs posturi didactice - per. det.      
         
  Ședința Senatului din data de 21.02.2019
         
51 Validare Proces verbal Ședință Senat   52 Validare alegeri Facultate AU - student membru în Senat
53 Validare alegeri Facultate AU - student membru în CF   54 Validare dosar autoeval. ȘD și rapoarte autoeval. domenii
55 Încetare activitate de conducere de doctorat   56 Încetare activitate domeniu de doctorat
57 Aprobare transmitere de către Senat a unor scrisori de atenționare   58 Aprobare transmitere solicitare din partea Senatului către ȘD
59 Aprobare propunere conferire titlu onorific   60 Mandatare CA pt. modificare calendar admitere
61 Aprobare raport de autoevaluare program master MPT      
         
  Ședința Senatului din data de 21.03.2019
         
      62 Validare PV Ședință Senat
63-90 Validare concursuri CD pe perioadă nedeterminată      
91-95 Validare concursuri CD pe perioadă determinată   96-100 Transmitere dosare master la ANC pt. înscriere calif. în RNCIS
101 Înființare Centru de Cercetare în Urb. și Arh.   102-104 Acordare titluri onorifice
105-106 Validare student în CF la CIIM      
107 Promovarea personalului didactic aux. și nedidactic   108-114 Desfășurare activități suplimentare la alte instituții
115 Abrogare HS 57/21.02.2019   116 Validare student senator de la AC
         
  Ședința Senatului din data de 18.04.2019
         
117 Aprobare Raport Rector 2018   118 Aprobare-BVC-si-executie-bugetara-2018
119 Aprobare Metodologie gradații de merit cadre didactice   120 Aprobare Regulament-taxe-scolarizare
121 Acordare titlu profesor onorific   122 Aprobare Metodologie Referendum universitar
123 Transmitere dosare master la ANC pt. înscriere calif. în RNCIS   124 Transmitere dosare master la ANC pt. înscriere calif. în RNCIS
125 Aprobare promovare pers. didactic aux. si nedidactic      
         
  Ședința Senatului din data de 16.05.2019
       
      126 Aprobare nr. membri BE - Referendum univ.
127 Aprobare componență BE - Referendum univ.   128 Aprobare sectii de votare - Referendum univ.
129 Aprobare înființare program postuniversitar   130 Aprobare desfășurare acivități suplimentare
         
  Ședința Biroului Senatului din data de 28.05.2019
         
01-14 Comisii concurs cadre didactice  perioada nedeterminată   15-20 Comisii concurs asistent - perioada determinată
21 Transmitere catre ANC a progr. de studii de master      
         
  Ședința Biroului Senatului din data de 05.06.2019
         
      22 Comisie concurs cadru didactic - perioada nedeterminată
         
  Ședința Biroului Senatului din data de 18.06.2019
23 Validare Referendum universitar      
         
  Ședința Senatului din data de 20.06.2019
         
131-133 Validare Procese verbale   134-153 Validare comisii concurs perioada nedeterminata
154 Validare HBS - master ANC   155 Validare HBS
156 Validare HBS - Referendum univ.   157-159 Conferire titlu Profesor emerit
160 Structura an univ.2019-2020   161 Promovare personal didsactic auxiliar si nedidactic
         
  Ședința Senatului din data de 18.07.2019
         
162-175 Validare rezultate concursuri de ocupare posturi cadre didactice - perioadă nedeterminată   176-181 Validare rezultate concursuri de ocupare posturi  didactice de asistent - perioadă determinată
         
  Ședința Biroului Senatului din data de 02.09.2019
   
24 Aprobare preluare în subordinea UPT a CSU ”Politehnica Timișoara”      
       

 

ARHIVA

 
 
Ultima actualizare: 2019-09-05
 
 
ARUT Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT AnelisPlus2020 Comunicate UPT
 
© Copyright 2019 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +