Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotărâri ale Senatului și ale Biroului Senatului

 
 

2023

 

  Nr. hotărâre - Descriere   Nr. hotărâre - Descriere
 

Ședința Biroului Senatului din data de 25.01.2023

   
01 privind aprobarea acordării titlului onorific de Doctor Honoris Causa domnului dr. Christian Albrich von ALBRICHSFELD, Dir..Gen. Continental România Și Director pentru Cercetare şi Dezvoltare Continental România.    
 

Ședința Senatului din data de 16.02.2023

   
01 privind validarea studentului Patrick-Alexandru DIG pe poziția de student senator din partea Facultății de Management în Producție și Transporturi. 02 privind validarea HBS nr. 01/ 25.01.2023 referitoare la aprobarea acordării titlului onorific de Doctor Honoris Causa domnului dr. Christian Albrich von ALBRICHSFELD
03 privind acordarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa domnului Ioan Holender 4-27 privind validarea concursurilor de ocupare a postului didactic de asistent universitar pe perioadă nedeterminată
28-39 privind validarea concursurilor de ocupare a postului didactic de asistent universitar pe perioadă determinată 40 privind aprobarea aderării UPT în calitate de membru la Asociația ”Cluj IT”
41-42 privind aprobarea constituirii CONSORȚIILOR REGIONALE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL VEST TIMIȘOARA unde UPT are calitatea de lider de parteneriat și DUAL ARAD unde UPT are calitatea de partener 43-45 privind aprobarea derulării de activități suplimentare obligațiilor asumate în UPT, în regim de plata cu ora la alte instituții
46 privind aprobarea actualizării Organigramei UPT    
 

Ședința Biroului Senatului din data de 23.02.2023

   
02

privind aprobarea Metodologiei privind recunoașterea creditelor pentru educație și formare profesională obținute în învățământul postliceal

   
 

Ședința Biroului Senatului din data de 22.03.2023

   
03 privind aprobarea Calendarului și METODOLOGIEI de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licență la UPT, pentru anul universitar 2023-2024 04 privind aprobarea Calendarului și METODOLOGIEI de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de master la UPT, pentru anul universitar 2023-2024
       
 

Ședința Senatului din data de 30.03.2023

   
47-48 privind validarea alegerilor desfășurate la Facultatea de AC ȘI FAUT pentru ocuparea poziției de membru în Senatul UPT din partea studenților și, pe cale de consecință, calitatea de membri în Senatul UPT a câștigătorilor 49 privind validarea HBS nr. 2/23.02.2023 privind aprobarea ”Metodologiei privind recunoașterea creditelor pentru educație și formare profesională obținute în învățământul postliceal”. 
50 privind validarea HBS nr. 3/22.03.2023 privind aprobarea Calendarului și a REGULAMENTULUI de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licență la UPT, pentru anul universitar 2023-2024, sesiunile iulie și septembrie 2023. 51 privind validarea HBS nr. 4/22.03.2023 privind aprobarea Calendarului și a REGULAMENTULUI de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de master la UPT, pentru anul universitar 2023-2024, sesiunile iulie și septembrie 2023
52 privind validarea completării componenței Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC-UPT). 53 privind aprobarea susținerii la Facultatea de Mecanică din cadrul UPT a examenului de finalizare a studiilor de către absolvenții programului de studii universitare de licență – Inginerie medicală, promoția 2023, de la Facultatea de Inginerie din cadrul Universității ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
54 privind aprobarea transformării posturilor ocupate de angajații UPT nominalizați, în vederea promovării în grad/treaptă imediat superioară, în perioada aprilie-iunie 2023 55 privind actualizarea Calendarului de admitere la ciclul de studii universitare de licență la UPT, pentru Facultatea de Arhitectură și Urbanism, pentru anul universitar 2023-2024, sesiunile iulie și septembrie 2023
56 privind aprobarea desfășurării de activități suplimentare obligațiilor asumate în UPT, în regim de plata cu ora la alte instituții    
       
 

Ședința Biroului Senatului din data de 07.04.2023

   
05 privind aprobarea Procedurii instituționale privind organizarea și desfășurarea admiterii la studii universitare de doctorat în UPT - sesiunea 2023    
       
 

Ședința Senatului din data de 27.04.2023

   
57

privind aprobarea raportului rectorului UPT pe anul 2022

58 privind aprobarea execuției bugetare a UPT pe anul 2022
59

privind validarea HBS nr. 05/07.04.2023 privind aprobarea ”Procedurii  instituționale privind organizarea şi desfășurarea admiterii la studii universitare de doctorat în UPT, sesiunea 2023

   
 

Ședința Biroului Senatului din data de 05.05.2023

   
06 privind aprobarea calendarului pentru organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice organizate în semestrul II din anul universitar 2022-2023 07 privind aprobarea acordarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa domnului Academician Dorel BANABIC de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
08 privind aprobarea aderării UPT, în calitate de membru, în asociația DRIFMAT – Distributed Research Infrastructure for Future Materials, Applications and Technology (Infrastructură de Cercetare Distribuită pentru Materiale, Aplicații și Tehnologii ale Viitorului) 09 privind aprobarea actualizării organigramei UPT
       
 

Ședința Biroului Senatului din data de 18.05.2023

   
10

privind aprobarea METODOLOGIEI privind organizarea și desfășurarea referendumului universitar pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului în UPT

   

ARHIVA

 
 
Ultima actualizare: 2023-05-18
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2023 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +