Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotărâri ale Senatului și ale Biroului Senatului

 
 

2024

 

  Nr. hotărâre - Descriere   Nr. hotărâre - Descriere
 

Ședința Senatului din data de  31.01.2024

   
01 privind aprobarea rapoartelor de autoevaluare pentru  programele de studii universitare de masterat în vederea încadrării lor în domeniile de studii universitare de masterat acreditate și care vor putea funcționa în anul universitar 2024/2025 02 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat care vor putea funcționa în anul universitar 2024/2025
03 privind transmiterea către ANC, in vederea validării calificării corespunzătoare programului de studii universitare de masterat- Eficiență energetică și sustenabilitate 04

privind  validarea alegerii Președintelui Comisiei pentru Probleme Studențești din Senat

05 privind aprobarea desfășurării de activități la alte unversități 06 privind aprobarea desfășurării de activități la alte unversități
07 privind validarea alegerii reprezentanților studenților în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din UPT 08

privind validarea alegerii reprezentanților studenților în Comisia de Etică Universitară din UPT

       
 

Ședința Senatului din data de  15.02.2024

   
09 privind validare rezultate concursuri ocupare posturi didactice pe perioada nedeterminată 10 privind validare rezultate concursuri ocupare posturi didactice pe perioada determinată
11 privind  validare rezultate concursuri organizate de UPT 12 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de Admitere la studii universitare de licență la UPT -sesiunile iulie și septembrie 2024
13 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de Admitere la studii universitare de master la UPT -sesiunile iulie și septembrie 2024 14 privind aprobarea cuantumurilor taxelor de admitere pentru sesiunile de admitere iulie și septembrie 2024
15 privind aprobarea cuantumurilor taxelor anuale de școlarizare pentru anul universitar 2024/2025 16

privind aprobarea desfășurării de activități la alte universități

17 privind aprobarea desfășurării de activități la alte universități 18 privind aprobarea desfășurării de activități la alte universități
19 privind aprobarea desfășurării de activități la alte universități 20 privind aprobarea desfășurării de activități la alte universități
21 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului UPT 22 privind validarea Vicepreședinților Senatului și Secretarului General  al Senatului
       
 

Ședința Senatului din data de  21.03.2024

   
23 privind aprobarea Raportului Anual al Rectorului UPT pe anul 2023 24 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli 2023
25 privind  validare PV ale ședințelor de Senat UPT 26 privind aprobarea componenței nominale a Comisiilor Senat UPT (2024-2029)
27 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor publice pentru ocuparea funcțiilor de decan în UPT (2024-2029) 28 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante în UPT
29 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de Admitere la studii universitare de doctorat în UPT -sesiunea 2024 30 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurare examenelor de licență/diplomă si disertație în UPT
31 privind acordarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa domnului Dan. M. Frangopol 32 privind aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2023 al clubului sportiv UPT
33 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a oficiului pentru relația cu studenții UPT- Student Office UPT 34 privind aprobarea desfășurării de activități la alte universități
35 privind aprobarea desfășurării de activități la alte universități 36 privind aprobarea transformării posturilor ocupate de angajații UPT nominalizați, în vederea promovării în grad/treaptă imediat superioară, în perioada aprilie-iunie 2024
37 privind acordarea titlului onorific de Profesor onorific domnului Alexandru ISAR 38 privind acordarea titlului onorific de Profesor onorific domnului Andreas Anton WILD
39 privind aprobarea schimbării denumirii structurii UPT din Dep. Antreprenoriat în Departamentul Dezoltare, Antreprenoriat și Fonduri Europene 40 privind aprobarea schimbării denumirii structurii UPT din Direcția de Comunicații și Informatizare în Departamentul  Comunicații și Informatizare
41 privind aprobarea înființării entității Serviciul pentru Diversitate, Echitate și Incluziune 42 privind aprobarea Calendarului alegerilor parțiale pt. funcția Director de Departament, membru în consliul dep. și membru în consiliul facultății pt perioada rămasă din leg. 2024-2029
       
 

Ședința Senatului din data de  25.04.2024

   
43 privind validarea Procesului Verbal al Ședinței Senatului desfășurată în data de 21.03.2024 44 privind aprobarea transmiterii către (ANC) a dosarului în vederea validării calificării dosarului în vederea validării calificării corespunzătoare programului de studii universitare de licență, învățământ cu frecvență (zi), Inginerie chimică în limba engleză– domeniul Inginerie Chimică din cadrul Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului și a introducerii în (RNCIS)
45 privind aprobarea transmiterii către (ANC) a dosarului în vederea validării calificării dosarului în vederea validării calificării corespunzătoare programului de studii universitare de licență, învățământ cu frecvență (zi), Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii – domeniul Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale din cadrul Facultății de
Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale și a introducerii în (RNCIS)
46 privind aprobarea Structurii anului univ. 2024 - 2025
47 privind validarea componenței Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a Universității Politehnica Timișoara 48 privind validarea alegerilor academice parțiale desfășurate în data de 09.04.2024, la nivelul Departamentului de Ingineria Materialelor și Fabricației, privind stabilirea directorului de departament pentru legislatura 2024-2029
49 privind validarea alegerilor academice parțiale desfășurate în data de 09.04.2024, la nivelul Departamentului de Mașini Mecanice, Utilaje și Transporturi, privind membri în Consiliile departamentelor și al Facultății de Mecanică pentru legislatura 2024-2029 50 privind aprobarea „Metodologiei Instituționale privind organizarea și desfășurarea procesului de acordare a atestatului de abilitare în instituția organizatoare de studii universitare de doctorat Universitatea Politehnica Timișoara (IOSUD-UPT)”
51 privind aprobarea "Rezultatelor alegerilor pentru Președinții Comisiilor din Senatul Universității Politehnica Timișoara" 52 privind aprobarea "Atributiilor Comisiilor din Senatul UPT"
53 privind aprobarea rezultatelor finale la concursurile publice de desemnare a Decanilor din Universitatea Politehnica Timișoara, pentru legislatura 2024 - 2029 54 privind aprobarea Calendarului Alegerilor parțiale 2024 pentru funcția de Directori Departament pentru perioada rămasă din Legislatura 2024-2029
55 privind aprobarea acordarii titlului onorific de PROFESOR EMERIT domnului Prof.univ.dr.ing. Marius - Emil OTEȘTEANU 56 privind aprobarea acordarii titlului onorific de PROFESOR EMERIT domnului Prof.univ.dr.ing. Radu - Adrian VASIU

ARHIVA

 
 
Ultima actualizare: 2024-05-14
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +