Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programe de studii de Licenţă 2012-2013

 
 

Domeniile şi Specializarile
în care UPT organizează Programe de studii de LICENŢĂ
în anul universitar 2012-2013

 

 Denumirea Facultatii
 Domenii*

 Anii de
 studii

 Denumirea specializarii
 Competente (CT)

 Plan de inv.

 Orar consult.

 Cod**
                    
Facultatea de Arhitectura
Arhitectura si urbanism I     PI C 50.60.10
Arhitectura      II, III,  IV     PI C 50.60.10.10.
  V, VI Arhitectura CT PI C 50.60.10.10.10
Arhitectura I, II,III Mobilier si amenajari interioare CT PI C 50.60.10.10.60
Facultatea de Automatica si Calculatoare      

Ingineria sistemelor, calculatoare
si tehnologia informatiei

I     PI C 20.60.10
I (în lb. engleză)   PI C 20.60.10
Ingineria sistemelor II     PI C 20.60.10.220
  III, IV Automatica si informatica aplicata CT PI C 20.60.10.220.10
Calculatoare si tehnologia informatiei II     PI C 20.60.10.10
  II (în lb. engleză)   PI C 20.60.10.10
  III, IV Calculatoare CT PI C 20.60.10.10.10
Informatica I     PI C 10.10.20
Informatica II, III Informatica CT PI C 10.10.20.40.10
Informatica I     PI C 10.10.20
Informatica (ID) II, III Informatica CT PI C 10.10.20.40.10
Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului     
Chimie si inginerie chimica I     PI C 10.30.20
Inginerie chimica II     PI C 10.30.20.50
  IV Chimie alim. si tehn. biochimice CT PI C 10.30.20.50.120
  IV Ing. subst. anorg. si prot. mediului CT PI C 10.30.20.50.10
  III Chimia si ing. subs. org.,  petroch. si   carboch. CT PI C 10.30.20.50.20
Ingineria mediului I     PI C 20.70.50
Ingineria mediului II     PI C 20.70.50.190
  III, IV  Ing. si prot. mediului in industrie CT PI C 20.70.50.190.10
     Ing. sist. biotehnice si ecologice CT PI C 20.70.50.190.20
Facultatea de Constructii
Inginerie civila si instalatii I     PI C 20.10.10
Inginerie civila II     PI C 20.10.10.60
  III, IV Constructii civile, ind. si agricole CT PI C 20.10.10.60.10
    Cai ferate drumuri si poduri CT PI C 20.10.10.60.20
    Amenajari de constr. hidrotehnice CT PI C 20.10.10.60.40
    Imbun. funciare si dezv. rurala CT PI C 20.10.10.60.70
    Inginerie sanitara si protectia mediului CT PI C 20.10.10.60.60
Inginerie civila (lb.eng.) - "Politeh. International"
 
I, II     PI C 20.10.10.60
III, IV Inginerie civila CT PI C 20.10.10.60.80
Inginerie civila (lb.germana) I, II, III, IV Inginerie civila CT PI C 20.10.10.60.80
Ingineria instalatiilor II     PI C 20.10.10.70
  III, IV Instalatii pentru constructii CT PI C 20.10.10.70.10
Inginerie geologica, Inginerie geodezica I     PI C 20.30.10
Inginerie geodezica II     PI C 20.30.10.30
  III, IV Masuratori terestre si cadastru CT PI C 20.30.10.30.10
Facultatea de Electronica si Telecomunicatii      
Inginerie  electron. si telecom. I     PI C 20.20.10
Inginerie  electron. si telecom. II     PI C 20.20.10.100
  III, IV Electronica aplicata CT PI C 20.20.10.100.10
    Tehnologii si sisteme de telecomunicatii CT PI C 20.20.10.100.20
Inginerie electronica si telecom. (lb. eng.) -"Politehnica International" I     PI C  20.20.10
  II     PI C 20.20.10.100
  III, IV Tehnologii si sisteme de telecomunicatii CT PI C 20.20.10.100.20
Inginerie electronica si telecom.(ID) I     PI C 20.20.10
  II     PI C 20.20.10.100
  III, IV Tehnologii si sisteme de telecomunicatii CT PI C 20.20.10.100.20
Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica
Inginerie electrica si energetica I     PI C  20.20.10
Inginerie electrica II     PI C 20.20.10.90
  III, IV Electrotehnica CT PI C 20.20.10.90.30
Inginerie energetica II     PI C 20.20.10.110
  III, IV Ingineria sistemelor electroenergetice CT PI C 20.20.10.110.10
Facultatea de Inginerie din Hunedoara
Inginerie electrica si energetica I     PI C  20.20.10
Inginerie electrica II     PI C 20.20.10.90
  III, IV Electromecanica CT PI C 20.20.10.90.50
Ingineria materialelor           20.70.40
Ingineria materialelor           20.70.40.170
  III Ing. elab. materialelor metalice CT PI C 20.70.40.170.30
  IV Ingineria procesarii materialelor CT PI C 20.70.40.170.20
Inginerie aerospatiala,
autovehicule, transporturi
I     PI C 20.40.10
Ingineria autovehiculelor II     PI C 20.40.10.160
  III, IV Autovehicule rutiere CT PI C 20.40.10.160.30
Inginerie si management I     PI C 20.70.60
Inginerie si management  II     PI C 20.70.60.230
  III, IV Ing. economica in dom.mecanic CT PI C 20.70.60.230.20
    Ing. econ. in ind. chimica si de mat. CT PI C 20.70.60.230.70
Inginerie Industriala I     PI C 20.70.20
Stiinte ingineresti aplicate II     PI C 20.70.20.270
  III, IV Informatica Industriala CT PI C 20.70.20.270.50
Facultatea de Management in Productie si Transporturi
   
Inginerie si management I     PI C 20.70.60
Inginerie si management II     PI C 20.70.60.230 
  III, IV Inginerie economica industriala CT PI C 20.70.60.230.10
  III Inginerie economica in constructii CT PI C 20.70.60.230.30
  III Ing.econ. in ind. chimica si de mat. CT PI C 20.70.60.230.70
  III Ing. econ. in dom.electric, electr. si  energ. CT PI C 20.70.60.230.60
Stiinte administrative I     PI C 40.20.10
Stiinte administrative II, III Administratie publica CT PI C 40.20.10.50.10
Facultatea de Mecanica
Inginerie aerospatiala,
autovehicule, transporturi
I     PI C 20.40.10
Ingineria autovehiculelor II     PI C 20.40.10.160
  III, IV Autovehicule rutiere CT PI C 20.40.10.160.30
Ingineria transporturilor II     PI C 20.40.10.240
  III, IV Ingineria transport. si a traficului CT PI C 20.40.10.240.10
Inginerie industriala I     PI C 20.70.20
Inginerie industriala II, III     PI C 20.70.20.130
  IV Tehnologia constructiilor de masini CT PI C 20.70.20.130.10
Stiinte ingineresti aplicate II     PI C 20.70.20.270
  III, IV Inginerie medicala CT PI C 20.70.20.270.10
Ingineria materialelor I     PI C 20.70.40
Ingineria materialelor II, III     PI C 20.70.40.170
  IV Stiinta materialelor CT PI C 20.70.40.170.10
Inginerie mecanica I     PI C 20.70.10

Inginerie mecanica

II, III     PI C 20.70.10.180
  IV Inginerie mecanica CT PI C 20.70.10.180.50
  IV Masini si instalatii pentru agricultura si industrie alimentara CT PI C 20.70.10.180.60
  IV Masini si sisteme hidraulice si pneumatice CT PI C 20.70.10.180.20
Mecatronica si robotica I     PI C 20.70.30
Mecatronica si robotica II     PI C 20.70.30.250
  III, IV Mecatronica CT PI C 20.70.30.250.10
   IV Robotica CT PI C 20.70.30.250.20
Facultatea de Stiinte ale Comunicarii
Stiinte ale comunicarii I     PI C 40.30.10
Stiinte ale comunicarii II, III Comunicare si relatii publice CT PI C 40.30.10.60.20
Filologie I     PI C 50.10.10
Limbi moderne aplicate II, III Traducere si interpretare CT PI C 50.10.10.30.10

 

  *    Pentru anii I sunt precizate denumirile domeniilor de ierarhizare; Pentru ceilalti ani sunt precizate denumirile domeniilor de licenta.

  * * Codurile domeniilor de ierarhizare cuprind: 

        DFI (2 caractere) - Domeniul fundamental de ierarhizare
        RSI (2caractere) - Ramura de stiinta
        DII (2 caractere) - Domeniul de ierarhizare

       Codurile specializarilor cuprind:

       DFI (2 caractere) - Domeniul fundamental de ierarhizare
       RSI (2caractere) - Ramura de stiinta
       DII (2 caractere) - Domeniul de ierarhizare
       DL (2 sau 3 caractere) - Domeniul de licenta
       S (2 caractere) - Specializarea

 

 

 

 
 
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2023 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +