UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

MOBILITATI PENTRU STUDENTI 2014-2015


Programul Erasmus+ (2014-2021) permite studenților Universității Politehnica Timișoara să beneficieze de sprijin financiar pentru efectuarea unor mobilități de studii sau practică în:

 • cele 27 state membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croaţia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxembourg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria)
 • statele candidate (Macedonia, Turcia)
 • statele SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

CINE POATE CANDIDA?

Studenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

· Înmatriculaţi la UPT la studii de:

§ Licenţă

§ Masterat

§ Doctorat. Pot candida doctoranzii care nu sunt implicaţi în proiecte pe fonduri structurale.

· Cu bune cunoștințe de limbi străine. Pentru mobilităţile de studii se va consulta lista de acorduri în care se precizează în ce limbi se poate studia la universitatea parteneră și ce nivel de cunoștințe trebuie atins înainte de plecare.

Atenţie ! În cadrul programului Erasmus+ studenții vor putea să studieze și/sau să efectueze un stagiu de practică în străinătate timp de maximum 24 luni (arhitectură), respectiv 12 luni (alte domenii) în fiecare ciclu de studii (licenţă, master sau doctorat) indiferent de tipul de mobilitate și de numărul de perioade de mobilitate. Studenţii care au efectuat mobilităţi LLP-Erasmus în perioada 2007-2014 pot candida pentru granturi Erasmus+ în cadrul aceluiaşi ciclu de studii doar dacă suma dintre numărul total de luni de mobilitate de care au beneficiat (studii+practică) şi numărul de luni de mobilitate solicitate nu depăşeşte 12, respectiv 24 luni.


CE BENEFICII ARE STUDENTUL ERASMUS+?

· Experienţă internaţională deosebit de utilă de-a lungul viitoarei cariere, care va fi menţionată în suplimentul de diplomă eliberat la absolvire;

· Recunoaşterea activităţii efectuate pe parcursul mobilităţii conform contractului de studii sau plasament;

· Posibilitatea de a lucra la lucrarea de licență/dizertație/doctorat în cele mai bune universități sau companii din Europa;

· Scutirea de plata taxelor de şcolarizare, înscriere, examene, acces la laboratoare la universitatea gazdă;

· Sprijin financiar care să acopere cheltuielile suplimentare generate de viaţa într-o ţară străină.

· Bursa de studii de la UPT se primeşte şi în perioada mobilităţii, dacă studentul rămâne eligibil.


UNDE SE POATE EFECTUA MOBILITATEA?

Mobilităţile Erasmus+ nu se pot desfăşura în universităţi / companii din România. De asemenea nu este permisă efectuarea mobilităţilor Erasmus+ în universităţi / companii din ţara în care este domiciliat studentul (spre exemplu un student care are domiciliul în Germania şi este înmatriculat la UPT poate efectua o mobilitate de studii sau de practică în oricare dintre ţările participante la program cu excepţia României şi Germaniei).

· Studiile în străinătate se efectuează pe baza unor acorduri bilaterale încheiate între UPT şi universităţile partenere. În acorduri sunt prevăzute numărul maxim de luni şi de studenţi, profesorii coordonatori şi domeniile de studii eligibile. Studentul alege universităţile pentru care va candida folosind lista acordurilor valabile pentru anul 2014-2015, ţinând cont de compatibilitatea dintre cursurile aflate în curricula UPT şi cele pe care doreşte să le urmeze la universitatea parteneră şi de limba străină în care se vor ţine cursurile la universitatea vizată.

· Stagiile de practică ale studenţilor se pot efectua în orice companie, cu excepţia instituţiilor europene, organizaţiilor care administrează programe europene sau reprezentanţelor diplomatice naţionale ale ţării studentului. Recomandări privind felul în care puteţi găsi companii gazdă şi oferte primite de la partenerii noştri aici. Stagiile de practică ale studenţilor se pot derula şi în universităţi cu care UPT a semnat acorduri bilaterale în acest sens (a se vedea sheet-ul SMP-Mobilităţi de practică din lista acordurilor valabile în anul universitar 2014-2015).

· Stagiile de practică ale absolvenţilor se pot efectua doar în companii din ţările participante la program. Nu sunt eligibile ca instituţii gazdă: instituţiile europene, organizaţiile care administrează programe europene sau reprezentanţele diplomatice naţionale ale ţării studentului. Recomandări privind felul în care puteţi găsi companii gazdă şi oferte primite de la partenerii noştri aici.


DURATA MOBILITĂŢII?

· Mobilităţile Erasmus+ de studii pot avea durata cuprinsă între 3 şi 12 luni. Durata recomandată a mobilităţii este de un semestru.

· Durata minimă a unei mobilităţi Erasmus+ de practică este de 2 luni. Pentru a permite unui număr cât mai mare de studenţi să beneficieze de acest program durata maximă recomandată a unei mobilităţi este de 6 luni.

· Studenţii şi absolvenţii pot solicita prelungirea mobilităţii, însă toate mobilităţile Erasmus+ ale studenţilor pe anul universitar 2014-2015 trebuie să se finalizeze înainte de 30 septembrie 2015, iar stagiile de practică ale absolvenţilor trebuie să se finalizeze în termen de 12 luni de la data absolvirii (1 iunie 2015).


CARE ESTE VALOAREA GRANTULUI?

Grantul Erasmus+ nu este menit să acopere toate cheltuielile legate de mobilitate, ci diferenţa dintre costul vieţii în România şi costul vieţii din ţara gazdă.

 Pentru mobilităţile de studii:

· 500 EUR/lună – Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Croaţia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Luxembourg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia.

· 450 EUR/lună – Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Malta, Polonia, Slovacia, Ungaria.

· Pentru studenții cu oportunități reduse (cei care beneficiază de bursă socială sau cei care îndeplinesc condițiile necesare obținerii unei burse sociale), în cazul în care au fost selectați pentru o mobilitate de studii Erasmus+, la granturile de mai sus se adaugă 200 EUR/lună. Suplimentul la grant se alocă doar dacă în dosar există documentele justificative necesare (a se vedea componenţa dosarului de candidatură).

 Pentru mobilităţile de practică:

· 700 EUR/lună – Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Croaţia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Luxembourg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia.

· 650 EUR/lună – Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Malta, Polonia, Slovacia, Ungaria.

· În cazul mobilităţilor de practică nu se acordă suplimentări ale grantului pentru studenţii cu oportunităţi reduse.

Sprijin financiar pentru persoane cu nevoi speciale (diferit de suplimentul de grant pentru studenţii cu oportunităţi reduse, disponibil pentru ambele tipuri de mobilităţi)

O persoană cu nevoi speciale este un potențial participant a cărui situație personală fizică, mentală sau de sănătate este de așa natură încât participarea sa la proiect/mobilitate nu este posibilă fără sprijin financiar suplimentar.

Instituțiile de învățământ superior care au selectat studenți și/sau personal cu nevoi speciale pot solicita un grant de sprijin suplimentar de la Agenția Națională pentru a acoperi costurile suplimentare de participare a acestora la activitățile de mobilitate. Sunt eligibile costurile reale legate direct de participanții cu nevoi speciale și de însoțitorii care participă la activități transnaționale de predare, de formare și de învățare inclusiv costuri legate de transport și de ședere, dacă sunt justificate și câtă vreme nu se solicită un grant pentru acești participanți prin intermediul categoriilor bugetare „transport” și „sprijin individual”.

Aşadar, pentru persoanele cu nevoi speciale, grantul poate să fie mai mare decât sumele maxime ale granturilor individuale menționate mai sus. În ceea ce privește însoțitorii studenților și ai membrilor personalului cu nevoi speciale, aceștia au dreptul de a primi o contribuție în conformitate cu prevederile privind mobilitatea personalului (dacă durata totală a șederii însoțitorului în străinătate este de maximum 60 de zile) sau cu cele privind mobilitatea studenților (dacă durata totală a șederii în străinătate depășește 60 de zile). Informaţii suplimentare se pot obţine de la DRI.


CRITERII DE SELECŢIE?

· Media multianuală (0-30 puncte). Pentru doctoranzi se va lua în considerare nota rezultată prin conversia punctajului obţinut la admitere şi a calificativelor din timpul studiilor.

· Cunoaşterea limbii străine (0-30 puncte). Se acordă 10 puncte studenţilor care efectuează mobilitatea în limba ţării gazdă. În funcţie de nivelul de cunoaştere a limbii în care se efectuează mobilitatea se acordă puncte astfel: A1 - 10 puncte, A2 - 12 puncte, B1 - 14 puncte, B2 - 16 puncte, C1 - 18 puncte, C2 - 20 puncte.

· Criterii specifice (0-40 puncte) formulate de comisia de selecţie înainte de interviu.

· Bonificaţii: studenţi aflaţi la prima mobilitate (10 puncte), studenţi cu oportunităţi reduse sau nevoi speciale (10 puncte).

Selecţia se realizează pe fiecare acord bilateral pentru mobilităţile de studii şi la nivelul universităţii pentru mobilităţile de practică.


CALENDARUL SELECŢIEI

RUNDA 1:

Depunere candidaturi:

§ mobilităţi de studii (semestrul I şi/sau semestrul al II-lea): 17 martie - 4 aprilie 2014

§ mobilităţi de practică pentru absolvenţi: 17 martie - 13 iunie 2014

§ mobilităţi de practică pentru studenţi (semestrul I): 17 martie - 13 iunie 2014

Selecţie:

§  mobilităţi de studii (semestrul I şi/sau semestrul al II-lea): 7-11 aprilie 2014

§ mobilităţi de practică pentru studenţi şi absolvenţi: 16 - 20 iunie 2014

RUNDA 2:

În runda a doua de selecţie se vor scoate la concurs locurile rămase libere în urma primei runde de selecţie.

Depunere candidaturi:

§ mobilităţi de studii (semestrul al II-lea):  5 aprilie - 17 octombrie 2014

§ mobilităţi de practică pentru absolvenţi: 14 iunie 2014 - 31 octombrie 2014.

§ mobilităţi de practică pentru studenţi (semestrul al II-lea - în universităţi): 16 iunie - 31 octombrie 2014

§ mobilităţi de practică pentru studenţi (semestrul al II-lea - în companii): 16 iunie 2014 - 15 februarie 2015

Selecţie:

§ mobilităţi studii (semestrul al II-lea) : 20 - 31 octombrie 2014

§ mobilităţi de practică pentru absolvenţi: 3 - 15 noiembrie 2014.

§ mobilităţi de practică pentru studenţi (semestrul al II-lea, universităţi): 3-15 noiembrie 2014

§ mobilităţi de practică pentru studenţi (semestrul al II-lea, companii): comisia de selecţie se va reuni cel mult o dată pe lună în perioada noiembrie 2014 - martie 2015

RUNDA 3:

Pentru stagiile de practică din vacanţa de vară 2015 se vor organiza mai multe runde de selecţie până la epuizarea fondurilor disponibile. Termene limită: 15 aprilie 2015, 6 mai 2015, 28 mai 2015.


CE CONŢINE DOSARUL DE CANDIDATURĂ?

· Formular de candidatură

· Foaie matricolă parţială de uz extern

· Copie atestat de cunoaştere a limbii stăine în care se va efectua mobilitatea. Pe atestat se va preciza nivelul de cunoaştere a limbii respective folosind nivelurile europene ale Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine (CEF): A1, A2, B1, B2, C1, C2

· Candidaţii la mobilităţi de studii care solicită suplimentul la grant: adeverinţă de beneficiar al unei burse sociale sau actele corespunzătoare obţinerii unei burse sociale în UPT (plafonul veniturilor cumulate pentru obţinerea burselor sociale: 800 lei brut / membru de familie)

· Pentru stagii de practică ale studenţilor şi absolvenţilor: scrisoare de accept din partea viitoarei companii gazdă

· Pentru stagiile de practică ale absolvenţilor se adaugă şi 2 scrisori de recomandare din partea unor cadre didactice din UPT cu care au lucrat în ultimii 2 ani.

Toate documentele se vor depune la DRI (Rectorat, etaj 3, birou 319) într-un dosar-plic de carton înainte de termenele limită menţionate mai sus.


INFORMAŢII SUPLIMENTARE?

Prezentări Erasmus+:

· 12.03.2014 – Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, sala B17, ora 14:00

· 13.03.2014 – Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi, sala M013, ora 13:00â

· 17.03.2014 – Grup ELECTRO, sala A101, ora 14:00

· 18.03.2014 – Facultatea de Mecanică, sala A150, ora 14:00

· 19.03.2014 – Grup Construcţii+Arhitectură+Ştiinţe ale Comunicării, amfiteatrul Constantin Avram, ora 13:00

· 24.03.2014 – Facultatea de Inginerie din Hunedoara, sala F01, ora 14:00

· 26 - 27.03.2014 – Zilele Carierei (stand şi prezentare), 10:00 - 17:00

Program de lucru cu studenţii Erasmus+:  luni, marţi, miercuri, joi: 12:00-15:00 (pe bază de programare).

Programările se fac prin e-mail sau telefonic la 0256-403034.


INFORMAŢII PENTRU STUDENŢII SELECTAŢI

1. MOBILITĂŢI DE STUDII

După selecţie studenţii selectaţi vor fi nominalizaţi de DRI la universitatea parteneră.

După nominalizare studenţii primesc de cele mai multe ori un set de instrucţiuni de la universitatea parteneră privind documentele pe care trebuie să le transmită şi termenele limită până la care acestea trebuie să le parvină. Aceste informaţii sunt disponibile şi pe site-urile universităţilor partenere.

Toate documentele care necesită aprobarea coordonatorului instituţional Erasmus+ se vor depune la DRI cu minim 7 zile înainte de termenul limită stabilit de universitatea parteneră.

Studenții Erasmus+ selectați pentru mobilități de studii vor contracta 30 ECTS / semestru la universitatea parteneră, cu excepția celor care își elaborează lucrarea de licență (4 ECTS) sau masterat (15 ECTS).  În cazuri justificate se poate solicita aprobarea unui learning agreement cu un număr mai mic de credite, dar nu mai puțin de 20 credite ECTS/ semestru.

Listă de documente care se vor depune la DRI după selecţie:

 • copie carte de identitate
 • copie asigurare medicală sau card european de sănătate
 • documente justificative pentru alocarea suplimentului de grant (studenţi cu oportunităţi reduse sau nevoi speciale)
 • learning agreement (acord de studii) - formularul se obţine de la DRI
 • scrisoare de accept de la universitatea gazdă - aceasta se eliberează de universităţile partenere după ce depuneţi toate documentele necesare (formular de candidatură, learning agreement, etc)
 • calendarul academic al universităţii partenere - dacă în scrisoarea de accept nu se menţionează perioada mobilităţii, atunci perioada mobilităţii se va stabili în funcţie de calendarul academi. Linkul către calendarul academic se trimite la erasmus.outgoing@upt.ro
 • extras de cont în euro
 • cerere ordin de deplasare

Toate documentele de mai sus trebuie să existe în dosar cu minim o lună înainte de plecarea în mobilitate.

Înainte de plecarea în mobilitate veţi:

 • semna un contract financiar
 • da un test online de evaluare a competenţelor lingvistice (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă sau olandeză)
 • primi un exemplar al ordinului de deplasare

În timpul mobilităţii:

 • în prima săptămână a mobilităţii veţi trimite atestatul de prezenţă care confirmă sosirea la universitatea gazdă
 • în prima lună a mobilităţii puteţi solicita modificări ale learning agreement-ului
 • veţi urma cursul online de limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă sau olandeză dacă în urma testării lingvistice s-a considerat oportun să vi se aloce un astfel de curs
 • dacă este cazul: trimite cererea de prelungire / reducere a duratei mobilităţii cu minim 30 de zile înainte de data finalizării mobilităţii. Cererile se analizează individual.

Listă de documente care se depun la DRI după revenirea din mobilitate:

 • atestat de prezenţă
 • transcript of records (foaie matricolă cu rezultatele obţinute la universitatea parteneră în baza căreia se va face echivalarea)
 • raport narativ de activitate + fotografii pentru diseminarea experienţei
 • dovezi de transport dus-întors
 • dovadă cazare

După finalizarea mobilităţii veţi completa:

 • un test online de de evaluare a competenţelor lingvistice (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă sau olandeză)
 • un chestionar online privind mobilitatea

Atenţie! Plata tranşei a doua se va face numai după ce se completează chestionarele online (obligatorii la finele mobilităţii) şi după ce toate documentele din dosar sunt corecte şi complete.

 2. MOBILITĂŢI DE PRACTICĂ (STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI)

Toate documentele care necesită aprobarea coordonatorului instituţional Erasmus+ se vor depune la DRI cu minim 7 zile înainte de termenul limită stabilit de instituţia parteneră.

Listă de documente care se vor depune la DRI după selecţie:

 • copie carte de identitate
 • copie asigurare medicală sau card european de sănătate
 • copie asigurare în caz de accident
 • copie asigurare de răspundere civilă
 • training agreement (acord de formare profesională) - formularul se obţine de la DRI
 • extras de cont în euro
 • cerere ordin de deplasare

Înainte de plecarea în mobilitate veţi:

 • semna un contract financiar
 • da un test online de evaluare a competenţelor lingvistice (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă sau olandeză)
 • primi un exemplar al ordinului de deplasare

În timpul mobilităţii:

 • în prima săptămână a mobilităţii veţi trimite atestatul de prezenţă care confirmă sosirea la instituţia gazdă
 • veţi urma cursul online de limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă sau olandeză dacă în urma testării lingvistice s-a considerat oportun să vi se aloce un astfel de curs
 • dacă este cazul: trimite cererea de prelungire / reducere a duratei mobilităţii cu minim 30 de zile înainte de data finalizării mobilităţii

Listă de documente care se depun la DRI după revenirea din mobilitate:

 • atestat de prezenţă
 • transcript of work (evaluare a activităţii efectuate la compania gazdă)
 • raport narativ de activitate + fotografii pentru diseminarea experienţei
 • dovezi de transport dus-întors
 • dovadă cazare

După finalizarea mobilităţii veţi completa:

 • un test online de evaluare a competenţelor lingvistice (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă sau olandeză)
 • un chestionar privind mobilitatea.

Atenţie! Plata tranşei a doua se va face numai după ce se completează chestionarele online (obligatorii la finele mobilităţii) şi după ce toate documentele din dosar sunt corecte şi complete.


DOCUMENTE UTILE

Resurse pentru găsirea locului de practică

Cerere de emitere a ordinului de deplasare

Learning Agreement for Studies - doar pentru mobilităţile de studii

Instructiuni Learning Agreement for Studies

Learning Agreement for Traineeships - doar pentru stagiile de practică

Instructiuni Learning Agreement for Traineeships

Contract Financiar - rol strict informativ (contractul financiar se completează de DRI)

Carta Studentului ERASMUS

Atestat de prezenta - se trimite scanat pe e-mail la sosirea in universitatea/compania gazdă

Grila de echivalare a notelor obţinute de studenţii ERASMUS+

 

ALTE INFORMATII

 
 
   Informaţii privind mobilităţile Erasmus+ de studii şi de practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2023-2024.
 
 
   Informaţii privind mobilităţile Erasmus+ de studii şi de practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2022-2023.
 
 
   Informaţii privind mobilităţile Erasmus+ de studii şi de practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2021-2022.
 
 
   Informaţii privind mobilităţile Erasmus+ de studii şi practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2020-2021
 
 
   Informaţii privind mobilităţile Erasmus+ de studii şi practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2019-2020
 
 
   Informaţii privind mobilităţile Erasmus+ de studii şi practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2018-2019.
 
 
   Informaţii de bază despre mobilităţile Erasmus+ de studii şi practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2017-2018.
 
 
    Informaţii de bază despre mobilităţile Erasmus+ de studii şi practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2016-2017.
 
 
   Informaţii de bază despre mobilităţile Erasmus+ de studii şi practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2015-2016.
 
 
   1 ianuarie 2014 va însemna începrea noului program european în domeniul educaţiei, Erasmus+, care va continua şi dezvolta actualul pachet Lifelong Learning Programme, Youth in Action...
 
 
   Linkuri utile pentru studentii care efectueaza mobilitati in strainatate
 
 
   Sistemul de garantare a împrumuturilor Erasmus+ pentru studii de masterat a fost lansat la începutul acestui an de Comisia Europeană şi de Fondul European de Investiţii. În total, s...
 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2023