UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

MOBILITATI PENTRU STUDENTI 2016-2017


Programul Erasmus+ (2014-2021) permite studenților Universității Politehnica Timișoara să beneficieze de sprijin financiar pentru efectuarea unor:

MOBILITĂȚI DE STUDII în:

 • Țările participante la program:
  • state membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxembourg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria)
  • state candidate la UE (Macedonia, Turcia)
  • state SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).
 • Țările partenere ale programului:
  • Bosnia și Herțegovina, Maroc, Republica Moldova, Serbia

cu condiția să fi fost semnat în prealabil un acord Erasmus+ cu universitatea la care se dorește să se efectueze mobilitatea de studii;

MOBILITĂȚI DE PRACTICĂ în universități şi companii din țările participante:

 • state membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxembourg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria)
 • state candidate la UE (Macedonia, Turcia)
 • state SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia)

 

Calendar selecţie
- RUNDA 1 -

Mobilităţi Erasmus+ de studii

Mobilităţi Erasmus+ de practică
pentru studenţi şi absolvenţi

14.03 - 20.03.2016

Depunere candidaturi la erasmus.outgoing@upt.ro

Lista candidaturilor depuse pentru mobilităţi Erasmus+ de studii
09.05 - 13.05.2016 Depunere candidaturi prin e-mail la erasmus.outgoing@upt.ro
21.03 - 25.03.2016 Nominalizare comisii de selecţie 16.05 - 18.05.2016 Verificare administrativă a dosarelor de candidatură

28.03 - 08.04.2016

11.04 - 13.04.2016

Interviu de selecţie: Data, ora şi locaţia interviurilor
 

Centralizare rezultate selecţie la DRI

19.05 - 20.05.2016

Interviu:
19.05.2016, ora 15:00, sala 102b

14.04.2016

Publicare rezultate

21.05.2016

Publicare rezultate selecţie

Obs. Regretăm greşelile de tehnoredactare din listele publicate iniţial. Cele două liste de mai sus conţin rezultatele finale ale acestei runde de selecţie.

15.04 - 18.04.2016

Contestaţii - Eventualele contestaţii se pot depune pe e-mail la erasmus.outgoing@upt.ro

23.05 - 24.05.2016

Contestaţii - Eventualele contestaţii se pot depune pe e-mail la erasmus.outgoing@upt.ro

19.04.2016 Publicare răspuns contestaţii (dacă este cazul) 25.05.2016 Răspuns contestaţii
  Resurse utile pentru găsirea locului de practică se găsesc aici.


Calendar selecţie
- RUNDA 2 -

Mobilităţi Erasmus+ de studii

Mobilităţi Erasmus+ de practică
pentru studenţi şi absolvenţi

18-20.04.16

 

 

 

 

11 - 13.05.16

13.05.16

16-18.05.16

În cadrul acestei runde se vor accepta dosare de candidatură prin e-mail la erasmus.outgoing@upt.ro pentru:

 • mobilităţi în ţările partenere de la studenţii înmatriculaţi la toate facultăţile UPT;
 • mobilităţi în ţările participante de la studenţii înmatriculaţi la următoarele facultăţi: AC, CHIM, CON, ETC, EE, FIH, MPT, MEC, SC.

Interviu de selecţie: Data, ora şi locaţia interviului vor fi comunicate direct candidaţilor prin e-mail.

Publicare rezultate

Contestaţii - Eventualele contestaţii se pot depune pe e-mail la erasmus.outgoing@upt.ro

14.05-
16.06.16

Depunere candidaturi prin e-mail la erasmus.outgoing@upt.ro.

Atenţie! Viitorii absolvenţi pot candida în această rundă doar pentru stagii cu durata de 2 luni.

 

Calendar selecţie
- RUNDA 2 -

Mobilităţi Erasmus+ de practică pentru studenţi
APEL DESCHIS

NOU! În cadrul acestei runde :

- se acceptă dosare de candidatură prin e-mail la erasmus.outgoing@upt.ro în prima săptămână a lunii. Dacă prima săptămână a lunii conţine doar zile nelucrătoare, procesul de selecţie se decalează cu 1 săptămână;

- dosarele sunt analizate de Comisia de Selecţie în a doua săptămână a lunii;

- studenţii selectaţi sunt informaţi şi dosarele lor sunt procesate în săptămânile 3-4 ale lunii respective;

Procesul de selecţie se reia în fiecare lună (noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, etc.) până la alocarea integrală a fondurilor disponibile.

Atenţie! Se acceptă candidaturi doar pentru stagii de practică cu durata de 2 luni.

Rezultate selecţie: lista 1, lista 2 (ambele fişiere au câte 2 file: una ptr. studenţi, una ptr. absolvenţi)

 

Calendar campanie de informare privind mobilităţile Erasmus+ de studii şi practică

01.03.2016, 14:30 - PREZENTARE MOBILITĂŢI DE STUDII (Biblioteca UPT, etaj IV, Zona Multimedia)

02.03.2016, 14:30 - PREZENTARE MOBILITĂŢI DE PRACTICĂ PENTRU STUDENŢI & ABSOLVENŢI (Biblioteca UPT, etaj IV, Zona Multimedia)

03.03.2016, 14:30 - ATELIER MOBILITĂŢI DE STUDII ŞI DE PRACTICĂ (Biblioteca UPT, etaj IV, Zona Multimedia)

03.03.2016           -ERASMUS ONLINE OPEN DOORS (detalii: aici)
(11:00 - 13:00)      

04.03.2016, 13:00 - PREZENTARE MOBILITĂŢI DE STUDII ŞI DE PRACTICĂ (Facultatea de Inginerie din Hunedoara)

08.03.2016, 14:30 - PREZENTARE MOBILITĂŢI DE PRACTICĂ PENTRU STUDENŢI & ABSOLVENŢI (Biblioteca UPT, etaj IV, Zona Multimedia)

09.03.2016, 14:30 - PREZENTARE MOBILITĂŢI DE STUDII (Biblioteca UPT, etaj IV, Zona Multimedia)

10.03.2016, 14:30 - ERASMUS OPEN DOORS (Biblioteca UPT, etaj IV, Zona Multimedia)

30-31.03.2016       - ZILELE CARIEREI (Restaurant universitar)


Cine poate candida?

Studenții care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții sunt eligibili pentru mobilități Erasmus+:

 • Înmatriculați la UPT la studii de licență, masterat sau doctorat, cu excepția doctoranzilor implicați în proiecte pe fonduri structurale. Un student aflat în ultimul an de studiu la un program de licență poate candida pentru o mobilitate de studii care se va derula în primul an de masterat (mobilitatea se va putea realiza doar dacă în urma concursului de admitere studentul este admis la un program de masterat în UPT). Pentru stagiile de practică ale absolvenților candidatura se poate depune doar cât timp contractul de studii este valid.
 • Cu bune cunoștințe de limbi străine. Pentru mobilitățile de studii se va consulta lista de acorduri în care se precizează în ce limbi se poate studia la universitatea parteneră și ce nivel de competență lingvistică trebuie atins înainte de plecare.
 • Care respectă prevederile programului privind durata minimă a unei mobilități și numărul total de luni de mobilitate. În cadrul programului Erasmus+ studenții au posibilitatea să studieze și/sau să efectueze stagii de practică în străinătate cu condiția ca durata cumulată a acestora să nu depășească 24 de luni (în domeniul arhitectură licență + master), respectiv 12 luni (alte domenii) în fiecare ciclu de studii (licență, master sau doctorat). Durata minimă a unei mobilități de studii este de 3 luni, iar a unei mobilități de practică este de 2 luni. Lunile aferente stagiilor de practică ale absolvenților se consideră că fac parte din ciclul de studii recent absolvit. Programul Erasmus+ este o continuare a programului LLP-Erasmus, astfel că lunile de mobilitate LLP-Erasmus efectuate se vor scădea din numărul maxim de luni de mobilitate posibile.

Ce conţine dosarul de candidatură?

 • Formular de candidatură. Se completează în limba engleză doar de către studenții străini care nu cunosc limba română.

 • Foaie matricolă parțială de uz extern. Cererea de eliberare a foii matricole se va depune la Secretariatul Facultății cel târziu cu 5 zile lucrătoare înainte de termenul limită. Foaia matricolă va avea incluse notele obţinute în semestrul I 2015-2016, excepţie făcând doar studenţii aflaţi în anul curent (la data selecţiei) în mobilitate.
   
 • Scrisoare de motivaţie (doar pentru candidaţii la mobilităţi de studii în ţări partenere)
   
 • Copie atestat de cunoaștere a limbii străine în care se va efectua mobilitatea. Pe atestat se va preciza nivelul de cunoaştere a limbii respective folosind nivelurile europene ale Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine (CEF): A1, A2, B1, B2, C1, C2 (detalii: aici). Se acceptă atestatul de competențe lingvistice de la bacalaureat.

  Certificate pentru limbile engleză, franceză şi germană se pot obţine şi de la Centrul Interlingua din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării. Testările au loc de regulă în ultima zi de vineri a lunii (cu excepţia vacanţelor) între orele 10-12 în ASPC. Costul testării pentru studenţii UPT este de 60 lei şi se achită cu cel puţin o zi înaintea testării la Secretariatul Departamentului Comunicare şi Limbi Străine, clădirea ASPC, Sala A204, între orele 11-12, moment în care se va comunica studenţilor candidaţi şi sala în care va avea loc examenul. În perioada campaniei de informare Erasmus+ sunt programate testări în 18.03.2016 şi 22.04.2016.
     
 • Doar pentru candidații la mobilități de studii/practică care solicită bonificația la concursul de selecție pentru studenți cu oportunități reduse: adeverință de beneficiar de bursă socială eliberată de către facultate sau actele corespunzătoare obținerii unei burse sociale în UPT. Detalii privind persoanele eligibile pentru burse sociale aici (art. 13).
   
 • Pentru stagii de practică în companii ale studenților și absolvenților: scrisoare de accept din partea viitoarei companii gazdă.
   
 • Pentru stagii de practică ale absolvenților: 2 (două) scrisori de recomandare din partea unor cadre didactice titulare din UPT cu care viitorul absolvent a lucrat în ultimii 2 ani.

Toate documentele se vor transmite grupate într-un fişier "Nume-Prenume.pdf" (se va păstra ordinea documentelor de mai sus) prin e-mail la erasmus.outgoing@upt.ro. La aceeași adresă de e-mail se pot transmite şi eventualele întrebări legate de program.

Studenţii care doresc să efectueze două mobilităţi distincte în anul universitar 2016-2017 (de ex. o mobilitate de studii în primul semestru la o universitate parteneră şi o a doua mobilitate de studii la o altă universitate parteneră) vor transmite două dosare de candidatură. Un student nu poate beneficia de două mobilităţi la aceaşi instituţie gazdă pe parcursul unui an universitar.


Câte locuri sunt disponibile?

Mobilităţi de studii: 90 de mobilităţi cu durata de un semestru.

Mobilităţi de practică: 130 de mobilităţi dintre care:

 • 20 locuri pentru absolvenţi care vor efectua stagii cu durata mai mare de 2 luni (dar nu mai mult de 5 luni);
 • 110 locuri pentru studenţi care efectuează stagii de practică de vară (cu durata de 2 luni) şi/sau stagii pentru elaborarea lucrării de licenţă, dizertaţie, doctorat (cu durata de 2-4 luni) şi/sau absolvenţi care vor efectua mobilităţi cu durata de 2 luni;
 • Absolvenţii îşi pot depune candidatura pentru două mobilităţi doar dacă una dintre cele două mobilităţi propuse va avea durata de 2 luni. Astfel, durata maximă pentru care un absolvent poate solicita finanţare Erasmus+ este 7 luni / an universitar.

Ce beneficii are studentul Erasmus+?

 • Experienţă internaţională deosebit de utilă de-a lungul viitoarei cariere;
 • Recunoaşterea activităţii efectuate pe parcursul mobilităţii conform contractului de studii sau plasament prin intermediul creditelor ECTS şi menţionarea mobilităţii în suplimentul de diplomă eliberat la absolvire; Grila de echivalare a notelor obţinute de studenţii ERASMUS+.
 • Posibilitatea de a lucra la lucrarea de licență/dizertație/doctorat în unele dintre cele mai bune universități sau companii din ţările participante sau partenere la program;
 • Scutirea de plata taxelor de şcolarizare, înscriere, examene, acces la laboratoare la universitatea gazdă;
 • Sprijin financiar care să acopere cheltuielile suplimentare generate de viaţa într-o ţară străină;
 • Bursa de studii/socială de la UPT se primeşte şi în perioada mobilităţii, dacă studentul rămâne eligibil.

Care este valoarea grantului?

Grantul Erasmus+ nu este menit să acopere toate cheltuielile legate de mobilitate, ci diferenţa dintre costul vieţii în România şi costul vieţii din ţara gazdă. Este încurajată găsirea unor fonduri suplimentare prin intermediul unor sponsorizări. În timpul mobilităţii beneficiarul nu poate beneficia de alte finanţări din fonduri europene (CEEPUS, POSDRU, etc.).

PENTRU MOBILITĂȚILE DE STUDII:

Țările participante la program:

 • 450 EUR/lună – Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Malta, Polonia, Slovacia, Ungaria.
 • 500 EUR/lună – Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Croaţia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Luxembourg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia.
 • Pentru studenții cu oportunități reduse  (cei care beneficiază de bursă socială sau cei care ar îndeplini condițiile de obținere a unei burse sociale, dar nu și criteriile academice aferente acesteia) se poate aloca un supliment de grant în valoare de 200 EUR/lună. Suplimentul de grant se alocă doar în baza unor documente justificative (adeverință de beneficiar de bursă socială eliberată de facultate sau setul de documente necesare pentru solicitarea bursei sociale – a se vedea linkul anterior), care trebuie să ajungă la DRI cel târziu cu două luni înainte de începerea mobilității.
 • Cheltuielile de transport internațional nu se decontează separat, ci sunt incluse în grantul mai sus menționat.
 • Candidaţii cu nevoi speciale pot solicita cu 60 de zile înainte de plecarea în mobilitate un supliment de grant, care va fi justificat  cu acte de decont financiar: facturi, contracte, bonuri fiscale, etc.

Țările partenere ale programului:

 • 650 EUR/lună – Bosnia-Herțegovina, Maroc, Republica Moldova, Serbia
 • Grant transport în funcție de distanța dintre cele două universități:
  • 180 EUR – Bosnia-Herțegovina, Serbia
  • 275 EUR – Republica Moldova
  • 360 EUR – Maroc


PENTRU MOBILITĂȚILE DE PRACTICĂ (STUDENȚI ȘI ABSOLVENȚI):
Mobilitățile de practică se pot derula doar în țările participante la program.

 • 650 EUR/lună – Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Malta, Polonia, Slovacia, Ungaria.
 • 700 EUR/lună – Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Luxembourg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia.
 • În cazul mobilităților de practică nu se acordă suplimentări ale grantului pentru studenții cu oportunități reduse.
 • Cheltuielile de transport internațional nu se decontează separat, ci sunt incluse în grantul mai sus menționat.
   

Sprijin financiar pentru persoane cu nevoi speciale (diferit de suplimentul de grant pentru studenții cu oportunități reduse, disponibil pentru toate tipurile de mobilități)
O persoană cu nevoi speciale este un potențial participant a cărui situație personală fizică, mentală sau de sănătate este de așa natură încât participarea sa la proiect/mobilitate nu este posibilă fără sprijin financiar suplimentar.
Instituțiile de învățământ superior care au selectat studenți și/sau personal cu nevoi speciale pot solicita un grant de sprijin suplimentar de la Agenția Națională pentru a acoperi costurile suplimentare de participare a acestora la activitățile de mobilitate. Sunt eligibile costurile reale legate direct de participanții cu nevoi speciale și de însoțitorii care participă la activități transnaționale de predare, de formare și de învățare inclusiv costuri legate de transport și de ședere, dacă sunt justificate și câtă vreme nu se solicită un grant pentru acești participanți prin intermediul categoriilor bugetare „transport” și „sprijin individual”. Așadar, pentru persoanele cu nevoi speciale, grantul poate să fie mai mare decât sumele maxime ale granturilor individuale menționate mai sus. În ceea ce privește însoțitorii studenților și ai membrilor personalului cu nevoi speciale, aceștia au dreptul de a primi o contribuție în conformitate cu prevederile privind mobilitatea personalului (dacă durata totală a șederii însoțitorului în străinătate este de maximum 60 de zile) sau cu cele privind mobilitatea studenților (dacă durata totală a șederii în străinătate depășește 60 de zile). Informaţii suplimentare se pot obține de la DRI.
 


Care sunt criteriile de selecție?

 • Media multianuală (0-30 puncte) se va calcula folosind pentru examenele nepromovate nota 4. Punctajul final se obține înmulțind media multianuală cu 3. Pentru doctoranzi se va lua în considerare nota rezultată prin conversia punctajului obținut la admitere și a calificativelor din timpul studiilor. Pot pleca în mobilitate doar studenții care au cel mult 3 restanțe la data preconizată de începere a mobilității.
 • Cunoașterea limbii străine (0-30 puncte). Se acordă 10 puncte studenților care efectuează mobilitatea în limba țării gazdă. În funcție de nivelul de cunoaștere (dovedit prin atestatul de competențe lingvistice inclus în dosarul de candidatură) a limbii în care se efectuează mobilitatea se acordă puncte astfel: A1 - 10 puncte, A2 - 12 puncte, B1 - 14 puncte, B2 - 16 puncte, C1 - 18 puncte, C2 - 20 puncte. Majoritatea instituțiilor partenere recomandă B1 ca nivel minim de competență lingvistică la data începerii mobilității.
 • Criterii specifice (0-40 puncte) sunt formulate de comisia de selecție şi făcute publice înainte de interviu. Printre criteriile specifice frecvent folosite menționăm:  compatibilitatea dintre domeniul de studii (specializarea) de la UPT și cel de la universitatea parteneră; compatibilitatea dintre curricula din UPT şi cea din universitatea parteneră pentru anul de studii în cauză și pentru semestrul vizat; participarea la activități extra-curriculare și/sau de voluntariat; motivația studentului; criterii profesionale/academice care să confere certitudinea realizării unei mobilități de succes, cum ar fi cunoștințele în anumite discipline, realizările anterioare în anumite discipline de studii (proiecte, lucrări), cunoașterea anumitor medii software, a unor instrumente de lucru specifice, disponibilitatea de a lucra în laborator sau într-un mediu industrial, etc. Un criteriu specific de selecţie pentru stagiile de practică este existenţa scrisorii de accept din partea instituţiei gazdă (0-10 puncte). Candidaţii care depun dosare de candidatură din care lipseşte scrisoarea de accept pot fi declaraţi rezerve sau - dacă punctajul total este mai mic de 50 de puncte - respinşi. Participarea la interviu este obligatorie: studenţii aflaţi la momentul interviului într-o altă mobilitate aprobată de UPT vor avea posibilitatea să participe la interviu fie telefonic, fie prin Skype.
 • Bonificație: studenți aflați la prima mobilitate (10 puncte)
 • Diferenţiere la egalitate de punctaj: În caz de egalitate a punctajului studenții cu oportunități reduse sau nevoi speciale vor avea prioritate. Statutul trebuie dovedit prin adeverinţa adecvată (a se vedea compoziţia dosarului de candidatură).

Selecția se realizează pe fiecare acord bilateral în parte pentru mobilitățile de studii și la nivelul universității pentru mobilitățile de practică.

Proces verbal de selecţie pentru mobilităţi de studii 2016-2017


Unde se poate efectua mobilitatea?

 • Studiile în străinătate se efectuează pe baza unor acorduri bilaterale încheiate între UPT şi universitățile din ţările participante şi ţările partenere ale programului Erasmus+. În acorduri sunt prevăzute numărul maxim de luni și de studenți, profesorii coordonatori și domeniile de studii eligibile. Studentul alege universitățile pentru care va candida folosind lista acordurilor valabile pentru anul 2016-2017, ținând cont de compatibilitatea dintre cursurile aflate în curricula UPT şi cele pe care doreşte să le urmeze la universitatea parteneră, dar și de limba străină în care se vor ţine cursurile la universitatea vizată. Durata minimă a unei mobilități de studii este de 3 luni. În 2016-2017 se pot finanța mobilități cu durata de cel mult 5 luni (un semestru).
 • Stagiile de practică ale studenţilor se pot efectua în orice companie din ţările participante la program, cu excepția instituţiilor europene, organizațiilor care administrează programe europene sau reprezentanțelor diplomatice naționale ale țării studentului. Recomandări privind felul în care puteți găsi companii gazdă şi oferte primite de la partenerii noştri aici. Stagiile de practică ale studenților se pot derula și în universități cu care UPT a semnat acorduri bilaterale în acest sens (a se vedea sheet-ul SMP-Mobilităţi de practică din lista acordurilor valabile în anul universitar 2016-2017). Durata minimă a unui stagiu de practică este de 2 luni. Durata maximă este de 2 luni pentru stagiile de practică de vară și de 4 luni pentru mobilitățile în scopul elaborării lucrărilor de diplomă.
 • Stagiile de practică ale absolvenților din 2016 se pot efectua doar în companii din țările participante la program. Nu sunt eligibile ca instituții gazdă: instituțiile europene, organizațiile care administrează programe europene sau reprezentanțele diplomatice naționale ale țării studentului, instituţiile de învăţământ superior. Recomandări privind felul în care puteți găsi companii gazdă și oferte primite de la partenerii noștri aici. Stagiile de practică vor începe cel mai devreme în august 2016 şi trebuie să se finalizeze în termen de 12 luni de la data absolvirii. Durata minimă a unui stagiu de practică pentru tineri absolvenți este de 2 luni. Pentru a permite unui număr cât mai mare de absolvenți să beneficieze de acest program se vor finanţa stagii de practică cu durata de cel mult 5 luni.

Nu este permisă efectuarea mobilităților Erasmus+ în universități / companii din țara în care este domiciliat sau a cărei cetățenie o deține candidatul (de exemplu un student care are domiciliul în Germania și este înmatriculat la UPT poate efectua o mobilitate de studii sau de practică în oricare dintre țările participante la program cu excepția României și Germaniei).


Când se poate efectua mobilitatea?

 • Studii: în primul sau al doilea semestru, conform calendarului academic al universităţii gazdă. În anul universitar 2016-2017 nu se vor aproba prelungiri finanţate ale duratelor mobilităţilor.
 • Practică studenţi licenţă şi masterat: semestrul al doilea (pregătirea lucrării de licenţă, dizertaţie) sau vacanţa de vară. Toate mobilităţile se vor finaliza înainte de 15.09.2017. În anul universitar 2016-2017 nu se vor aproba prelungiri finanţate ale duratelor mobilităţilor.
 • Practică doctoranzi: în perioada 01.07.2016 - 15.09.2017. În anul universitar 2016-2017 nu se vor aproba prelungiri finanţate ale duratelor mobilităţilor.
 • Practică absolvenţi cu sau fără diplomă: din luna august a anului absolvirii (obţinerea tuturor creditelor) până în luna iunie a anului următor absolvirii. Toate mobilităţile se vor finaliza până în 01.06.2017. În anul universitar 2016-2017 nu se vor aproba prelungiri finanţate ale duratelor mobilităţilor.

Atenție!

1. Înainte de semnarea contractului financiar se va verifica din nou situația academică a candidaților. Pot pleca în mobilitate doar studenții care au cel mult 3 restanțe.

2. În timpul mobilităților de studii nu se vor putea contracta discipline restante la UPT, doar materii curente sau viitoare.

3. Dacă mobilitatea se suprapune peste examenul de absolvire va fi necesară obținerea aprobării prorectorului de resort înainte de semnarea contractului financiar. Fără această aprobare mobilitatea nu se poate efectua. 


Listă acorduri Erasmus+ 2016-2017

Acorduri Erasmus+ valabile în anul universitar 2016-2017

Întrebări frecvente

Atenție!
Plecarea studenților preselectați pentru stagii de studii în țările partenere se va face sub rezerva aprobării fondurilor pentru țara respectivă.

Pași de urmat pentru alegerea celor max. 3 universități pentru care se poate opta în formularul de candidatură:

1.    Descărcați lista de acorduri

2.    Selectați în tabel facultatea la care sunteți înmatriculat

3.    Accesați site-urile universităților partenere care vă atrag și căutați oferta lor academică în limbile străine pe care le cunoașteți. Un criteriu important de selecție este compatibilitatea dintre disciplinele pe care le veți studia la UPT (planul de învățământ de la UPT poate să fie accesat aici ptr. studii de licență, respectiv aici pentru studii de masterat) și cele de la universitatea gazdă. Semestrul în care se va efectua mobilitatea va fi semestrul în care compatibilitatea este cea mai bună.

4.    Nu contactați universitățile partenere pentru a pune întrebări despre oferta lor academică, cazare sau orice altceva! Dacă aveți întrebări despre un acord contactați cadrul didactic coordonator din UPT și/sau Departamentul Relații Internaționale al UPT (erasmus.outgoing@upt.ro).


 Informaţii pentru studenţii selectaţi

1. MOBILITĂŢI DE STUDII

Studenţii selectaţi vor fi nominalizaţi de DRI la universitatea parteneră. După nominalizare studenţii primesc de cele mai multe ori un set de instrucţiuni de la universitatea gazdă privind documentele pe care trebuie să le transmită şi termenele limită până la care acestea trebuie să le parvină. Unele universităţi nu trimit însă aceste pachete de informaţii fiecărui student în parte, ci le postează pe site-ul Departamentului de Relaţii Internaţionale.

Toate documentele care necesită aprobarea coordonatorului instituţional Erasmus+ se vor depune la DRI cu minim 7 zile înainte de termenul limită stabilit de universitatea parteneră.

Studenții Erasmus+ selectați pentru mobilități de studii vor contracta 30 ECTS / semestru la universitatea parteneră, cu excepția celor care își elaborează lucrarea de licență (4 ECTS) sau dizertaţie (15 ECTS).  În cazuri justificate se poate solicita aprobarea unui learning agreement cu un număr mai mic de credite, dar nu mai puțin de 20 credite ECTS/ semestru.

Listă de documente care se vor depune la DRI după selecţie:

 • copie carte de identitate - cartea de identitate trebuie să fie valabilă pe toată durata mobilităţii
 • copie asigurare medicală sau card european de sănătate
 • copie asigurare de răspundere civilă
 • learning agreement (acord de studii):
  • Formular learning agreement 2016-2017 - valabil începând cu 11.07.2016
  • Conţinutul LA-ului se stabileşte în urma discuţiei cu coordonatorul academic al mobilităţii şi decanul/prodecanul facultăţii. Varianta de LA agreată de facultate, se listează în 3 exemplare şi se semnează de către student şi de către decanul/ prodecanul/ promotorul de relaţii internaţionale al facultăţii, după care se aduce la Departamentul Relaţii Internaţionale la d-na Olivia GIUCA care va obţine semnătura coordonatorului instituţional Erasmus şi transmite LA-ul aprobat instituţiei partenere.
  • Nu se pot contracta în perioada mobilităţii materii restante la UPT, ci doar materii care să fie echivalate cu discipline curente şi viitoare.
  • Nu se va semna learning agreementul înainte de susţinerea online a testului de limbă!
 • scrisoare de accept de la universitatea gazdă - aceasta se eliberează de către universitatea parteneră după ce le transmiteţi toate documentele necesare pentru dosarul vostru de student incoming (formular de candidatură, learning agreement, etc). Se acceptă şi documente echivalente (de ex. e-mail de confirmare, listă cu studenţii Erasmus+ publicată pe site, etc.)
 • calendarul academic al universităţii partenere - dacă în scrisoarea de accept nu se menţionează perioada mobilităţii, atunci perioada mobilităţii se va stabili în funcţie de calendarul academic. Linkul către calendarul academic se trimite la erasmus.outgoing@upt.ro
 • extras de cont în euro - obligatoriu contul va fi deschis pe numele beneficiarului bursei
 • cerere de emitere a ordinului de deplasare - formularul se generează la DRI şi necesită semnătura / ştampila decanatului şi semnătura studentului.
 • studenții cu oportunități reduse  (cei care beneficiază de bursă socială sau cei care ar îndeplini condițiile de obținere a unei burse sociale, dar nu și criteriile academice aferente acesteia) care doresc să beneficieze de suplimentul de grant în valoare de 200 EUR/lună:  o cerere adresată d-nei Prof. univ. dr. ing. Lia DOLGA, coordonator instituţional Erasmus, la care se anexează adeverința de beneficiar de bursă socială eliberată de facultate sau setul de documente necesare pentru solicitarea bursei sociale. Cererea şi documentele justificative trebuie să ajungă la DRI cel târziu cu două luni înainte de începerea mobilității.
 • Dacă mobilitatea se suprapune peste examenul de absolvire va fi necesară obținerea aprobării prorectorului de resort înainte de semnarea contractului financiar. Fără această aprobare mobilitatea nu se poate efectua.

Toate documentele de mai sus - exceptând cererea de acordare a suplimentului de grant - trebuie să existe în dosar cu minim o lună înainte de plecarea în mobilitate.

Înainte de plecarea în mobilitate veţi:

 • da un test online de evaluare a competenţelor lingvistice: linkul se primeşte pe adresa de e-mail trecută în formularul de candidatură. Testul de limbă este obligatoriu şi trebuie finalizat înainte de semnarea learning agreementului.
 • depune o foaie matricolă actualizată pentru a se confirma că nu aveţi mai mult de 3 restanţe
 • semna un contract financiar (prevederi contract financiar Erasmus+ pentru mobilităţi de studii)
 • primi un exemplar al ordinului de deplasare

Atenţie! Plata primei tranşe a grantului (80% din grantul total) înainte de plecarea în mobilitate este condiţionată de predarea tuturor documentelor în timp util (cu minim 1 lună înainte de plecarea în mobilitate) şi de primirea fondurilor de la Agenţia Naţională.

În timpul mobilităţii:

 • în prima săptămână a mobilităţii veţi trimite atestatul de prezenţă care confirmă sosirea la universitatea gazdă
 • în prima lună de mobilitate puteţi solicita modificări în acordul de studii (schimbarea disciplinelor trebuie justificată şi aprobată)
 • veţi urma un curs online de limbă străină dacă în urma testării lingvistice s-a considerat oportun să vi se aloce un astfel de curs
 • dacă este cazul: veţi trimite cererea de prelungire / reducere a duratei mobilităţii cu minim 30 de zile înainte de data finalizării mobilităţii. Cererile de prelungire/reducere a duratei mobilităţii sunt analizate individual. Cererile aprobate de prelungire pot să fie cu grant sau cu 0 grant. Reducerea duratei mobilităţii va duce automat la o reducere a grantului. Durata minimă a unei mobilităţi de studii este 90 de zile calendaristice.

Listă de documente care se depun la DRI după revenirea din mobilitate:

 • atestat de prezenţă care confirmă atât data începerii, cât şi data finalizării mobilităţii - în original
 • transcript of records (foaie matricolă cu rezultatele obţinute la universitatea parteneră în baza căreia se va face echivalarea rezultatelor)
 • learning agreement cu secţiunea after the mobility completată
 • raport narativ de activitate de minim 1 pagină A4 + fotografii pentru diseminarea experienţei

După finalizarea mobilităţii şi depunerea actelor post-mobilitate la DRI veţi completa:

 • un test online de evaluare a competenţelor lingvistice
 • un chestionar online privind mobilitatea

Echivalarea rezultatelor obţinute în străinătate se va face conform Ordinului pentru aprobarea metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate nr. 3223 / 8.02.2012.

Atenţie! Plata tranşei a doua se va face numai după ce dosarul este complet, ceea ce include completarea chestionarelor online (obligatorii la finele mobilităţii) şi echivalarea rezultatelor academice de către facultatea de origine.

2. MOBILITĂŢI DE PRACTICĂ (STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI)

Toate documentele care necesită aprobarea coordonatorului instituţional Erasmus+ se vor depune la DRI cu minim 7 zile înainte de termenul limită stabilit de instituţia parteneră.

Listă de documente care se vor depune la DRI după selecţie:

 • copie carte de identitate - cartea de identitate trebuie să fie valabilă pe toată durata mobilităţii
 • copie adeverinţă de absolvire cu diplomă
 • copie asigurare medicală sau card european de sănătate
 • copie asigurare în caz de accident
 • copie asigurare de răspundere civilă
 • training agreement (acord de formare profesională): 
 • extras de cont în euro - obligatoriu contul va fi deschis pe numele beneficiarului bursei
 • cerere de emitere a unui ordin de deplasare - formularul se generează la DRI şi necesită semnătura / ştampila decanatului şi semnătura studentului.
 • Dacă mobilitatea se suprapune peste examenul de absolvire va fi necesară obținerea aprobării prorectorului de resort înainte de semnarea contractului financiar. Fără această aprobare mobilitatea nu se poate efectua.

Înainte de plecarea în mobilitate veţi:

Atenţie! Plata primei tranşe a grantului (80% din grantul total) înainte de plecarea în mobilitate este condiţionată de predarea tuturor documentelor în timp util (minim 1 lună înainte de plecarea în mobilitate) şi de primirea fondurilor de la Agenţia Naţională.

În timpul mobilităţii:

 • nu puteţi fi delegat de compania gazdă să efectuaţi o parte a plasamentului în altă ţară decât cea menţionată în contractul financiar
 • în prima săptămână a mobilităţii veţi trimite atestatul de prezenţă care confirmă sosirea la instituţia gazdă
 • în prima lună a mobilităţii puteţi cere modificări ale acordului de formare profesională (modificările trebuie aprobate de către UPT)
 • veţi urma un curs online de limbă străină dacă în urma testării lingvistice s-a considerat oportun să vi se aloce un astfel de curs
 • dacă este cazul: trimite cererea de prelungire / reducere a duratei mobilităţii cu minim 30 de zile înainte de data finalizării mobilităţii. Cererile de prelungire/reducere a duratei mobilităţii sunt analizate individual. Cererile aprobate de prelungire pot să fie cu grant sau cu 0 grant. Reducerea duratei mobilităţii va duce automat la o reducere a grantului. Durata minimă a unei mobilităţi de practică este 60 de zile calendaristice.

Listă de documente care se depun la DRI după revenirea din mobilitate:

 • atestat de prezenţă care confirmă atât data începerii, cât şi data finalizării mobilităţii - în original
 • training agreement cu secţiunea after the mobility completată. Instituţia gazdă va completa cât mai detaliat posibil această secţiune din acordul de formare profesională pentru că echivalarea / recunoaşterea mobilităţii se va face în baza evaluării activităţii de la compania gazdă
 • raport narativ de activitate de minim 1 pagină A4 + fotografii pentru diseminarea experienţei

După finalizarea mobilităţii veţi completa:

 • un test online de evaluare a competenţelor lingvistice
 • un chestionar privind mobilitatea.

Atenţie! Plata tranşei a doua se va face numai după ce dosarul este complet, ceea ce include completarea chestionarelor online (obligatorii la finele mobilităţii) şi echivalarea stagiului de practică de către facultatea de origine.

 

ALTE INFORMATII

 
 
   Informaţii privind mobilităţile Erasmus+ de studii şi de practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2023-2024.
 
 
   Informaţii privind mobilităţile Erasmus+ de studii şi de practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2022-2023.
 
 
   Informaţii privind mobilităţile Erasmus+ de studii şi de practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2021-2022.
 
 
   Informaţii privind mobilităţile Erasmus+ de studii şi practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2020-2021
 
 
   Informaţii privind mobilităţile Erasmus+ de studii şi practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2019-2020
 
 
   Informaţii privind mobilităţile Erasmus+ de studii şi practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2018-2019.
 
 
   Informaţii de bază despre mobilităţile Erasmus+ de studii şi practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2017-2018.
 
 
   Informaţii de bază despre mobilităţile Erasmus+ de studii şi practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2015-2016.
 
 
   Programul Erasmus+ (2014-2021) înlocuieşte programul LLP- Erasmus (2007-2014). Studenţii UPT pot beneficia de sprijin financiar pentru efectuarea unei mobilităţi de studii sau practi...
 
 
   1 ianuarie 2014 va însemna începrea noului program european în domeniul educaţiei, Erasmus+, care va continua şi dezvolta actualul pachet Lifelong Learning Programme, Youth in Action...
 
 
   Linkuri utile pentru studentii care efectueaza mobilitati in strainatate
 
 
   Sistemul de garantare a împrumuturilor Erasmus+ pentru studii de masterat a fost lansat la începutul acestui an de Comisia Europeană şi de Fondul European de Investiţii. În total, s...
 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2024