UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

MOBILITATI PENTRU STUDENTI 2015-2016


Afis Erasmus+ 2015-2016Programul Erasmus+ (2014-2021) permite studenților Universității Politehnica Timișoara să beneficieze de sprijin financiar pentru efectuarea unor mobilități de studii sau practică în :

 • statele membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croaţia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxembourg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria)
 • statele candidate (Macedonia, Turcia) 
 • statele SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

STRUCTURĂ PAGINĂ:

 1. Calendarul campaniei de informare, termene limită pentru depunerea dosarelor 
 2. Criterii de eligibilitate 
 3. Dosarul de candidatură
 4. Beneficii ale mobilităţilor Erasmus 
 5. Valoarea grantului 
 6. Criterii de selecţie
 7. Destinaţii posibile
 8. Listă de acorduri
 9. Informaţii pentru studenţii selectaţi (paşi de urmat înainte, în timpul şi după efectuarea mobilităţilor de studii şi de practică)

Calendarul campaniei de informare privind mobilităţile Erasmus+ de studii din anul universitar 2015-2016

Prezentări Erasmus+:

 • 12.03.2015 - Erasmus+ Online Open Doors, Casa Politehnicii 2 (Bd. Mihai Eminescu nr. 11), ora 12:00. Mai multe detalii aici.
 • 16.03.2015 - Facultatea de Chimie Industrială şi Inginerie Mediului, sala S0, ora 14:00
 • 17.03.2015 - Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi, sala A1, ora 14:00
 • 18.03.2015 - Grup Electro, sala A101, ora 14:00
 • 19.03.2015 - Facultatea de Mecanică, sala 150, ora 14:00
 • 20.03.2015 - Facultatea de Construcţii, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării, amfiteatrul Constantin Avram, ora 12:00
 • 23.03.2015 - Facultatea de Inginerie din Hunedoara, sala F01, ora 13:00
 • 25.03.2015 - Zilele Carierei, prezentare ora: 15:30, stand DRI 10:00 - 17:00
 • 26.03.2015 - Zilele Carierei, prezentare ora: 15:00, stand DRI 10:00 - 17:00
 • 28.10.2015 - Zilele Carierei, stand DRI 10:00 - 17:00
 • 29.10.2015 - Zilele Carierei, stand DRI 10:00 - 17:00
 • Conţinutul prezentărilor ERASMUS+ se poate downloada acestora aici.

RUNDA 1 studii şi practică - termen limită 02.04.2015

 • Depunerea dosarelor de candidatură (toate tipurile de mobilităţi): 30.03.2015- 02.04.2015
 • Concurs de selecţie: 03.04.2015-08.04.2015
 • Transmiterea la DRI a rezultatelor selecţiei de către coordonatorii de acorduri: 9.04.2015 (prin e-mail la erasmus.outgoing@upt.ro)
 • Informarea studenţilor selectaţi: după 20 aprilie 2015

RUNDA 2 practică (ptr. studenţi şi absolvenţi) - termene limită 06.05.2015, ora 15:00, respectiv 28.05.2015, ora 15:00

RUNDA 2 studii (mobilităţi în semestrul al II-lea)- termen limită 12.06.2015, ora 15:00 - a se vedea lista cu locurile disponibile.

NOU! RUNDA 3 studii (mobilităţi de studii în semestrul al II-lea) - cu 10 zile înainte de termenul limită al universităţii partenere (menţionat în tabel), dar nu mai târziu de 10 decembrie 2015. A se vedea lista cu locurile disponibile

NOU! RUNDA 3 practică (ptr. studenţi şi viitori absolvenţi în sesiunea februarie 2016) - termen limită: 10 decembrie 2015, ora 15:00. Resurse utile pentru găsirea locului de practică se găsesc aici.

Se vor organiza runde suplimentare de selecţie până la alocarea în întregime a fondurilor disponibile pentru fiecare tip de mobilitate.

Dosarele de candidatură se depun la DRI (Rectorat UPT, etaj 1, birou 102B) de luni până joi în intervalul 12:00 - 15:30 sau vinerea între orele 11:00 - 13:00. Pentru informaţii suplimentare:
Miriana MILOSAVLEVICI, e-mail:
miriana.milosavlevici@upt.ro, tel: 0256-403034.


Cine poate candida?

Studenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii sunt eligibili pentru mobilităţi Erasmus+:

· Înmatriculaţi la UPT la studii de licenţă, masterat sau doctorat. Excepţie fac doctoranzii implicaţi în proiecte pe fonduri structurale. Stagiile de practică pentru absolvenţi vizează doar absolvenţii cu diplomă de la ciclurile de licenţă şi masterat (candidatura pentru aceste stagii se va depune înainte de susţinerea examenului de diplomă). Studenţii din anul I licenţă pot candida pentru mobilităţi de practică care vizează vacanţa de vară dintre anul I şi anul II şi pentru mobilităţi de studii care se vor desfăşura în anul II de studii.

· Cu bune cunoștințe de limbi străine. Pentru mobilităţile de studii se va consulta lista de acorduri în care se precizează în ce limbi se poate studia la universitatea parteneră și ce nivel de competenţă lingvistică trebuie atins înainte de plecare.

· Care respectă prevederile programului privind numărul maxim de luni de mobilitate care pot fi finanţate şi cele privind durata minimă a unei mobilităţi. În cadrul programului Erasmus+ studenții au posibilitatea să studieze și/sau să efectueze stagii de practică în străinătate cu condiţia ca durata cumulată a acestora să nu depăşească 24 de luni (în domeniul arhitectură licenţă+master), respectiv 12 luni (alte domenii) în fiecare ciclu de studii (licenţă, master sau doctorat). Durata minimă a unei mobilităţi de studii este de 3 luni, iar a unei mobilităţi de practică este de 2 luni. Lunile aferente stagiilor de practică ale absolvenţilor se consideră că fac parte din ciclul de studii recent absolvit. Programul Erasmus+ este o continuare a programului LLP-Erasmus, astfel că lunile de mobilitate LLP-Erasmus efectuate se vor scădea din numărul maxim de luni de mobilitate posibile.


Ce conţine dosarul de candidatură?

· Formular de candidatură - se completează în limba engleză doar de către studenţii străini care nu cunosc limba română

· Foaie matricolă parţială de uz extern

· Copie atestat de cunoaştere a limbii stăine în care se va efectua mobilitatea. Pe atestat se va preciza nivelul de cunoaştere a limbii respective folosind nivelurile europene ale Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine (CEF): A1, A2, B1, B2, C1, C2. Majoritatea studenţilor au deja acest atestat de la bacalaureat.

· Candidaţii la mobilităţi de studii care solicită suplimentul la grant: adeverinţă de beneficiar de bursă socială eliberată de către facultate sau actele corespunzătoare obţinerii unei burse sociale în UPT. Detalii privind regulile de acordare a burselor sociale aici (art. 13).

· Pentru stagii de practică în companii ale studenţilor şi absolvenţilor: scrisoare de accept din partea viitoarei companii gazdă

· Pentru stagii de practică ale absolvenţilor: 2 (două) scrisori de recomandare din partea unor cadre didactice titulare din UPT cu care viitorul absolvent a lucrat în ultimii 2 ani.

Toate documentele se vor depune la DRI (Rectorat, etaj 1, birou 102B) într-un dosar-plic de carton în timpul programului de lucru cu studenţii: luni-joi 12:00 - 15:00. 


Ce beneficii are studentul Erasmus+?

· Experienţă internaţională deosebit de utilă de-a lungul viitoarei cariere, care va fi menţionată în suplimentul de diplomă eliberat la absolvire;

· Recunoaşterea activităţii efectuate pe parcursul mobilităţii conform contractului de studii sau plasament (Grila de echivalare a notelor obţinute de studenţii ERASMUS+)

· Posibilitatea de a lucra la lucrarea de licență/dizertație/doctorat în cele mai bune universități sau companii din Europa;

· Scutirea de plata taxelor de şcolarizare, înscriere, examene, acces la laboratoare la universitatea gazdă;

· Sprijin financiar care să acopere cheltuielile suplimentare generate de viaţa într-o ţară străină.

· Bursa de studii/socială de la UPT se primeşte şi în perioada mobilităţii, dacă studentul rămâne eligibil.


Care este valoarea grantului?

Grantul Erasmus+ nu este menit să acopere toate cheltuielile legate de mobilitate, ci diferenţa dintre costul vieţii în România şi costul vieţii din ţara gazdă.

 Pentru mobilităţile de studii:

· 500 EUR/lună – Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Croaţia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Luxembourg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia.

· 450 EUR/lună – Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Malta, Polonia, Slovacia, Ungaria.

· Pentru studenții cu oportunități reduse (cei care beneficiază de bursă socială sau cei care îndeplinesc condițiile necesare obținerii unei burse sociale) se poate aloca un supliment de grant în valoare de 200 EUR/lună. Suplimentul de grant se alocă doar în baza unor documente justificative (a se vedea componenţa dosarului de candidatură), care trebuie să ajungă la DRI cel târziu cu o lună înainte de începerea mobilităţii.

· Cheltuielile de transport internaţional nu se decontează separat, ci sunt incluse în grantul mai sus menţionat.

 Pentru mobilităţile de practică (studenţi şi absolvenţi):

· 700 EUR/lună – Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Croaţia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Luxembourg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia.

· 650 EUR/lună – Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Malta, Polonia, Slovacia, Ungaria.

· În cazul mobilităţilor de practică nu se acordă suplimentări ale grantului pentru studenţii cu oportunităţi reduse.

· Cheltuielile de transport internaţional nu se decontează separat, ci sunt incluse în grantul mai sus menţionat.

Sprijin financiar pentru persoane cu nevoi speciale (diferit de suplimentul de grant pentru studenţii cu oportunităţi reduse, disponibil pentru ambele tipuri de mobilităţi)

O persoană cu nevoi speciale este un potențial participant a cărui situație personală fizică, mentală sau de sănătate este de așa natură încât participarea sa la proiect/mobilitate nu este posibilă fără sprijin financiar suplimentar.

Instituțiile de învățământ superior care au selectat studenți și/sau personal cu nevoi speciale pot solicita un grant de sprijin suplimentar de la Agenția Națională pentru a acoperi costurile suplimentare de participare a acestora la activitățile de mobilitate. Sunt eligibile costurile reale legate direct de participanții cu nevoi speciale și de însoțitorii care participă la activități transnaționale de predare, de formare și de învățare inclusiv costuri legate de transport și de ședere, dacă sunt justificate și câtă vreme nu se solicită un grant pentru acești participanți prin intermediul categoriilor bugetare „transport” și „sprijin individual”.

Aşadar, pentru persoanele cu nevoi speciale, grantul poate să fie mai mare decât sumele maxime ale granturilor individuale menționate mai sus. În ceea ce privește însoțitorii studenților și ai membrilor personalului cu nevoi speciale, aceștia au dreptul de a primi o contribuție în conformitate cu prevederile privind mobilitatea personalului (dacă durata totală a șederii însoțitorului în străinătate este de maximum 60 de zile) sau cu cele privind mobilitatea studenților (dacă durata totală a șederii în străinătate depășește 60 de zile). Informaţii suplimentare se pot obţine de la DRI.
 


Care sunt criteriile de selecţie?

· Media multianuală (0-30 puncte). Punctajul se obţine înmulţind media multianuală cu 3. Pentru doctoranzi se va lua în considerare nota rezultată prin conversia punctajului obţinut la admitere şi a calificativelor din timpul studiilor.

· Cunoaşterea limbii străine (0-30 puncte). Se acordă 10 puncte studenţilor care efectuează mobilitatea în limba ţării gazdă. În funcţie de nivelul de cunoaştere (dovedit prin atestatul de limbă) a limbii în care se efectuează mobilitatea se acordă puncte astfel: A1 - 10 puncte, A2 - 12 puncte, B1 - 14 puncte, B2 - 16 puncte, C1 - 18 puncte, C2 - 20 puncte.

· Criterii specifice (0-40 puncte) formulate de comisia de selecţie înainte de interviu.

· Bonificaţii: studenţi aflaţi la prima mobilitate (10 puncte), studenţi cu oportunităţi reduse sau nevoi speciale (10 puncte).

Selecţia se realizează pe fiecare acord bilateral în parte pentru mobilităţile de studii şi la nivelul universităţii pentru mobilităţile de practică.

Proces verbal de selecţie pentru mobilităţi Erasmus+ de studii


Unde se poate efectua mobilitatea?

Mobilităţile Erasmus+ nu se pot desfăşura în universităţi / companii din România. De asemenea nu este permisă efectuarea mobilităţilor Erasmus+ în universităţi / companii din ţara în care este domiciliat studentul (de exemplu un student care are domiciliul în Germania şi este înmatriculat la UPT poate efectua o mobilitate de studii sau de practică în oricare dintre ţările participante la program cu excepţia României şi Germaniei).

· Studiile în străinătate se efectuează pe baza unor acorduri bilaterale încheiate între UPT şi universităţile partenere. În acorduri sunt prevăzute numărul maxim de luni şi de studenţi, profesorii coordonatori şi domeniile de studii eligibile. Studentul alege universităţile pentru care va candida folosind lista acordurilor valabile pentru anul 2015-2016, ţinând cont de compatibilitatea dintre cursurile aflate în curricula UPT şi cele pe care doreşte să le urmeze la universitatea parteneră şi de limba străină în care se vor ţine cursurile la universitatea vizată. Durata minimă a unei mobilităţi de studii este de 3 luni, iar durata recomandată este de un semestru.

· Stagiile de practică ale studenţilor se pot efectua în orice companie, cu excepţia instituţiilor europene, organizaţiilor care administrează programe europene sau reprezentanţelor diplomatice naţionale ale ţării studentului. Recomandări privind felul în care puteţi găsi companii gazdă şi oferte primite de la partenerii noştri aici. Stagiile de practică ale studenţilor se pot derula şi în universităţi cu care UPT a semnat acorduri bilaterale în acest sens (a se vedea sheet-ul SMP-Mobilităţi de practică din lista acordurilor valabile în anul universitar 2015-2016). Durata minimă a unui stagiu de practică este de 2 luni. Durata recomandată este de 2-4 luni. Pentru a permite unui număr cât mai mare de studenţi să beneficieze de acest program durata maximă a unui stagiu de practică va fi 5 luni.

· Stagiile de practică ale absolvenţilor se pot efectua doar în companii din ţările participante la program. Nu sunt eligibile ca instituţii gazdă: instituţiile europene, organizaţiile care administrează programe europene sau reprezentanţele diplomatice naţionale ale ţării studentului. Recomandări privind felul în care puteţi găsi companii gazdă şi oferte primite de la partenerii noştri aici. Durata minimă a unui stagiu de practică pentru tineri absolvenţi este de 2 luni. Durata recomandată este de 2-4 luni. Pentru a permite unui număr cât mai mare de tineri absolvenţi să beneficieze de acest program durata maximă a unui stagiu de practică va fi 5 luni. Stagiile de practică ale absolvenţilor trebuie să se finalizeze în termen de 12 luni de la data absolvirii. Stagiile de practică vor începe cel mai devreme în august 2015.


Listă acorduri Erasmus+ 2015-2016

Acorduri Erasmus+ valabile în anul universitar 2015-2016

Paşi de urmat pentru alegerea celor max. 3 universităţi pentru care vă puteţi depune candidatura:

 1. Descărcaţi lista de acorduri
 2. Selectaţi în tabel facultatea la care sunteţi înmatriculat
 3. Selectaţi limba străină în care doriţi să studiaţi
 4. Accesaţi site-urile universităţilor partenere care vă atrag şi căutaţi oferta lor academică în limbile străine pe care le cunoaşteţi. Un criteriu important de selecţie este compatibilitatea dintre disciplinele pe care le veţi studia la UPT (planul de învăţământ de la UPT poate să fie accesat aici ptr. studii de licenţă, respectiv aici pentru studii de masterat) şi cele de la universitatea gazdă. Semestrul în care se va efectua mobilitatea va fi semestrul în care compatibilitatea este cea mai bună.
 5. Nu contactaţi universităţile partenere pentru a pune întrebări despre oferta lor academică, cazare sau orice altceva! Dacă aveţi întrebări despre un acord contactaţi cadrul didactic coordonator din UPT şi Departamentul de Relaţii Internaţionale al UPT (erasmus.outgoing@upt.ro).

Lista locurilor disponibile pentru runda a doua de selecţie - termen limită 28 mai

 1. Pe coloana T se menţionează dacă locurile respective sunt disponibile sau nu.
 2. Este necesar să accesaţi site-urile universităţilor care vă interesează pentru a verifica dacă oferta academică în limba/limbile pe care le cunoaşteţi este compatibilă cu programa UPT din semestrul vizat.
 3. Nu contactaţi universităţile partenere pentru a pune întrebări despre oferta lor academică, cazare sau orice altceva! Dacă aveţi întrebări despre un acord contactaţi cadrul didactic coordonator din UPT sau Departamentul Relaţii Internaţionale al UPT (erasmus.outgoing@upt.ro).

NOU! Lista locurilor disponibile pentru runda a treia de selecţie - termen limită 10 decembrie

 


 Informaţii pentru studenţii selectaţi

1. MOBILITĂŢI DE STUDII

Studenţii selectaţi vor fi nominalizaţi de DRI la universitatea parteneră. După nominalizare studenţii primesc de cele mai multe ori un set de instrucţiuni de la universitatea gazdă privind documentele pe care trebuie să le transmită şi termenele limită până la care acestea trebuie să le parvină. Unele universităţi nu trimit însă aceste pachete de informaţii fiecărui student în parte, ci le postează pe site-ul Departamentului de Relaţii Internaţionale.

Toate documentele care necesită aprobarea coordonatorului instituţional Erasmus+ se vor depune la DRI cu minim 7 zile înainte de termenul limită stabilit de universitatea parteneră.

Studenții Erasmus+ selectați pentru mobilități de studii vor contracta 30 ECTS / semestru la universitatea parteneră, cu excepția celor care își elaborează lucrarea de licență (4 ECTS) sau dizertaţie (15 ECTS).  În cazuri justificate se poate solicita aprobarea unui learning agreement cu un număr mai mic de credite, dar nu mai puțin de 20 credite ECTS/ semestru.

Listă de documente care se vor depune la DRI după selecţie:

 • copie carte de identitate - cartea de identitate trebuie să fie valabilă pe toată durata mobilităţii
 • copie asigurare medicală sau card european de sănătate
 • learning agreement (acord de studii):
  • Formular learning agreement 2015-2016
  • Formularul se salvează pe un calculator cu sistem de operare Windows XP / Windows Vista / Windows 7 şi după aceea se completează în Adobe Reader 11 sau Adobe Acrobat DC.  Conţinutul LA-ului se stabileşte în urma discuţiei cu coordonatorul academic al mobilităţii şi/sau decanul/prodecanul facultăţii. LA-ul completat de către student (dar fără semnătura electronică a studentului), salvat în formatul Nume_prenume_OrasDestinatie (Ex. Popescu_Ion_Dublin.pdf), se va trimite prin e-mail la DRI (erasmus.outgoing[at]upt.ro), unde va fi verificat şi - dacă se aprobă - va fi semnat electronic de resposabilul facultăţii (decan sau prodecan) şi coordonatorul instituţional.
  • Nu se pot contracta în perioada mobilităţii materii restante la UPT, ci doar materii care să fie echivalate cu discipline curente şi viitoare.
 • scrisoare de accept de la universitatea gazdă - aceasta se eliberează de către universitatea parteneră după ce le transmiteţi toate documentele necesare pentru dosarul vostru de student incoming (formular de candidatură, learning agreement, etc). Se acceptă şi documente echivalente (de ex. e-mail de confirmare, listă cu studenţii Erasmus+ publicată pe site, etc.)
 • calendarul academic al universităţii partenere - dacă în scrisoarea de accept nu se menţionează perioada mobilităţii, atunci perioada mobilităţii se va stabili în funcţie de calendarul academic. Linkul către calendarul academic se trimite la erasmus.outgoing@upt.ro
 • extras de cont în euro - obligatoriu contul va fi deschis pe numele beneficiarului bursei
 • cerere de emitere a ordinului de deplasare - formularul se generează la DRI şi necesită semnătura / ştampila decanatului şi semnătura studentului.

Toate documentele de mai sus trebuie să existe în dosar cu minim o lună înainte de plecarea în mobilitate.

Înainte de plecarea în mobilitate veţi:

Atenţie! Plata primei tranşe a grantului (80% din grantul total) înainte de plecarea în mobilitate este condiţionată de predarea tuturor documentelor în timp util (cu minim 1 lună înainte de plecarea în mobilitate) şi de primirea fondurilor de la Agenţia Naţională.

În timpul mobilităţii:

 • în prima săptămână a mobilităţii veţi trimite atestatul de prezenţă care confirmă sosirea la universitatea gazdă
 • în prima lună de mobilitate puteţi solicita modificări în acordul de studii (schimbarea disciplinelor trebuie justificată şi aprobată)
 • veţi urma cursul online de limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă sau olandeză dacă în urma testării lingvistice s-a considerat oportun să vi se aloce un astfel de curs
 • dacă este cazul: veţi trimite cererea de prelungire / reducere a duratei mobilităţii cu minim 30 de zile înainte de data finalizării mobilităţii. Cererile de prelungire/reducere a duratei mobilităţii sunt analizate individual. Cererile aprobate de prelungire pot să fie cu grant sau cu 0 grant. Reducerea duratei mobilităţii va duce automat la o reducere a grantului. Durata minimă a unei mobilităţi de studii este 90 de zile calendaristice.

Listă de documente care se depun la DRI după revenirea din mobilitate:

 • atestat de prezenţă care confirmă atât data începerii, cât şi data finalizării mobilităţii - în original
 • transcript of records (foaie matricolă cu rezultatele obţinute la universitatea parteneră în baza căreia se va face echivalarea rezultatelor)
 • raport narativ de activitate de minim 1 pagină A4 + fotografii pentru diseminarea experienţei

După finalizarea mobilităţii şi depunerea actelor post-mobilitate la DRI veţi completa:

 • un test online de evaluare a competenţelor lingvistice (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă sau olandeză)
 • un chestionar online privind mobilitatea

Echivalarea rezultatelor obţinute în străinătate se va face conform Ordinului pentru aprobarea metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate nr. 3223 / 8.02.2012.

Atenţie! Plata tranşei a doua se va face numai după ce dosarul este complet, ceea ce include completarea chestionarelor online (obligatorii la finele mobilităţii) şi echivalarea rezultatelor academice de către facultatea de origine.

2. MOBILITĂŢI DE PRACTICĂ (STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI)

Toate documentele care necesită aprobarea coordonatorului instituţional Erasmus+ se vor depune la DRI cu minim 7 zile înainte de termenul limită stabilit de instituţia parteneră.

Listă de documente care se vor depune la DRI după selecţie:

 • copie carte de identitate - cartea de identitate trebuie să fie valabilă pe toată durata mobilităţii
 • copie adeverinţă de absolvire cu diplomă
 • copie asigurare medicală sau card european de sănătate
 • copie asigurare în caz de accident
 • copie asigurare de răspundere civilă
 • training agreement (acord de formare profesională): 
  • Formular training agreement - variantă ptr. semnături electronice
  • Formularul se salvează pe un calculator cu sistem de operare Windows XP / Windows Vista / Windows 7 şi după aceea se completează în Adobe Reader 11 sau Adobe Acrobat DC. Training agreement-ul se completează de către student în limba engleză, în cooperare cu profesorul coordonator de la UPT şi mentorul de la compania gazdă. TA-ul completat de student (dar fără semnătura electronică a studentului), salvat în formatul Nume_prenume_OrasDestinatie (Ex. Popescu_Ion_Viena.pdf), se va trimite prin e-mail la DRI (erasmus.outgoing[at]upt.ro), unde va fi verificat şi - dacă se aprobă - va fi semnat electronic de resposabilul facultăţii (decan sau prodecan) şi coordonatorul instituţional.
 • extras de cont în euro - obligatoriu contul va fi deschis pe numele beneficiarului bursei
 • cerere de emitere a unui ordin de deplasare - formularul se generează la DRI şi necesită semnătura / ştampila decanatului şi semnătura studentului.

Înainte de plecarea în mobilitate veţi:

Atenţie! Plata primei tranşe a grantului (80% din grantul total) înainte de plecarea în mobilitate este condiţionată de predarea tuturor documentelor în timp util (minim 1 lună înainte de plecarea în mobilitate) şi de primirea fondurilor de la Agenţia Naţională.

În timpul mobilităţii:

 • nu puteţi fi delegat de compania gazdă să efectuaţi o parte a plasamentului în altă ţară decât cea menţionată în contractul financiar
 • în prima săptămână a mobilităţii veţi trimite atestatul de prezenţă care confirmă sosirea la instituţia gazdă
 • în prima lună a mobilităţii puteţi cere modificări ale acordului de formare profesională (modificările trebuie aprobate de către UPT)
 • veţi urma cursul online de limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă sau olandeză dacă în urma testării lingvistice s-a considerat oportun să vi se aloce un astfel de curs
 • dacă este cazul: trimite cererea de prelungire / reducere a duratei mobilităţii cu minim 30 de zile înainte de data finalizării mobilităţii. Cererile de prelungire/reducere a duratei mobilităţii sunt analizate individual. Cererile aprobate de prelungire pot să fie cu grant sau cu 0 grant. Reducerea duratei mobilităţii va duce automat la o reducere a grantului. Durata minimă a unei mobilităţi de practică este 60 de zile calendaristice.

Listă de documente care se depun la DRI după revenirea din mobilitate:

 • atestat de prezenţă care confirmă atât data începerii, cât şi data finalizării mobilităţii - în original
 • transcript of work (evaluare a activităţii efectuate la compania gazdă în baza căreia se va face echivalarea / recunoaşterea mobilităţii) - această secţiune din acordul de formare profesională se va completa de către instituţia gazdă cât mai detaliat posibil
 • raport narativ de activitate de minim 1 pagină A4 + fotografii pentru diseminarea experienţei

După finalizarea mobilităţii veţi completa:

 • un test online de evaluare a competenţelor lingvistice (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă sau olandeză)
 • un chestionar privind mobilitatea.

Atenţie! Plata tranşei a doua se va face numai după ce dosarul este complet, ceea ce include completarea chestionarelor online (obligatorii la finele mobilităţii) şi echivalarea stagiului de practică de către facultatea de origine.

ALTE INFORMATII

 
 
   Informaţii privind mobilităţile Erasmus+ de studii şi de practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2023-2024.
 
 
   Informaţii privind mobilităţile Erasmus+ de studii şi de practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2022-2023.
 
 
   Informaţii privind mobilităţile Erasmus+ de studii şi de practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2021-2022.
 
 
   Informaţii privind mobilităţile Erasmus+ de studii şi practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2020-2021
 
 
   Informaţii privind mobilităţile Erasmus+ de studii şi practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2019-2020
 
 
   Informaţii privind mobilităţile Erasmus+ de studii şi practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2018-2019.
 
 
   Informaţii de bază despre mobilităţile Erasmus+ de studii şi practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2017-2018.
 
 
    Informaţii de bază despre mobilităţile Erasmus+ de studii şi practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2016-2017.
 
 
   Programul Erasmus+ (2014-2021) înlocuieşte programul LLP- Erasmus (2007-2014). Studenţii UPT pot beneficia de sprijin financiar pentru efectuarea unei mobilităţi de studii sau practi...
 
 
   1 ianuarie 2014 va însemna începrea noului program european în domeniul educaţiei, Erasmus+, care va continua şi dezvolta actualul pachet Lifelong Learning Programme, Youth in Action...
 
 
   Linkuri utile pentru studentii care efectueaza mobilitati in strainatate
 
 
   Sistemul de garantare a împrumuturilor Erasmus+ pentru studii de masterat a fost lansat la începutul acestui an de Comisia Europeană şi de Fondul European de Investiţii. În total, s...
 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2023