Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programe de studii de licență 2014-2015

 
 

    

Programe de studii universitare de LICENȚĂ acreditate, organizate de UPT
in anul universitar 2014-2015
 
Denumirea facultății Domeniul de licenţă
(cod*)
Program de studii / specializare (cod**) Compe-tenţe. Anii de studii Plan de inv. RNCIS
G2
Orar consult.(sem.2)
ARHITECTURĂ ȘI URBANISM
  Arhitectură (50.60.10)     I-IV PDF   orar
    Arhitectură (50.60.10.10) ©  V-VI PDF   orar
    Mobilier şi amenajări interioare (50.60.10.10) © I-III PDF ‚‚‚‚‚‚® orar
AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE
  Calculatoare şi tehnologia informaţiei (20.60.10)     I-II PDF   orar
    Calculatoare (20.60.10.10) © III-IV PDF ® orar
  Calculatoare şi tehnologia informaţiei (20.60.10) - engleză     I-II PDF   orar
    Calculatoare (20.60.10.10) © III-IV PDF   orar
  Ingineria sistemelor (20.60.220)     I-II PDF   orar
    Automatică şi informatică aplicată (20.60.220.10) © III-IV PDF  ® orar
  Informatică (10.10.40) Informatică (10.10.40.10) © I-III PDF ® orar
    Informatică ID (10.10.40.10) © I-III PDF ® orar
CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI INGINERIA MEDIULUI        
  Inginerie chimică (10.30.50)     I-II PDF   orar
    Ingineria subst. anorganice şi protecţia mediului (10.30.50.10) ©   III, IV PDF ® orar
    Chimia şi ing.subst.org., petroch. şi carboch.(10.30.50.20) ©   III PDF ® orar
  Ingineria mediului (20.70.190)     I-II PDF   orar
    Ing. şi prot. mediului în ind. (20.70.190.10) © III PDF ® orar
  Ingineria produselor alimentare (20.50.150)    ©  I-II PDF   orar
CONSTRUCŢII              
  Inginerie civilă (20.10.60)     I-II PDF   orar
    Construcţii civile, ind. şi agricole
(20.10.60.10)
© III-IV PDF ® orar
    Căi ferate, drumuri şi poduri (20.10.60.20) © III-IV PDF ® orar
    Amenajări de construcţii hidroteh.
(20.10.60.40)
© III-IV PDF ® orar
    Inginerie sanitară şi protecţia mediului
(20.10.60.60)
© III-IV PDF ® orar
  Inginerie civilă (lb. engl.)
"Politehnica Internaţional" (20.10.60)
Inginerie civilă (20.10.60.80)   I-II PDF   orar
        III-IV PDF ® orar
  Inginerie civilă (lb. germ.)
"Politehnica Internaţional" (20.10.60)
Inginerie civilă (20.10.60.80)   I-II PDF   orar
        III-IV PDF ® orar
  Ingineria instalaţiilor (20.10.70) Instalaţii pentru construcţii (20.10.70.10) © III-IV PDF ® orar
  Inginerie geodezică (20.30.30)     I-II PDF   orar
    Măsurători terestre şi cadastru (20.30.30.10) © III, IV PDF ® orar
ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII          
  Inginerie electron. şi telecomunicaţii (20.20.100)       I-II PDF   orar
    Electronică aplicată ​(20.20.100.10) © III-IV PDF ® orar
    Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii ​(20.20.100.20)  © III-IV   PDF  ® orar

 
Inginerie electron. şi telecomunicaţii (lb. engl.) - "Politehnica Internaţional"
​(20.20.100)  
    I-II PDF   orar
    Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii ​(20.20.100.20)  © III, IV PDF ® orar
  Inginerie electron. şi telecomunicaţii (ID)
​(20.20.100) 
    I-II PDF   orar
    Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii ​(20.20.100.20)  © III, IV PDF ® orar
ELECTROTEHNICĂ ŞI ELECTROENERGETICĂ          
  Inginerie electrică (20.20.90)     I-II PDF   orar
    Electrotehnică (20.20.90) © III-IV PDF ® orar
  Inginerie energetică (20.20.110)     I-II PDF   orar
    Ingineria sistemelor electroenergetice (20.20.110.10) © III-IV PDF ® orar
INGINERIE HUNEDOARA             
  Inginerie electrică (20.20.90) Inginerie electrică și calculatoare   I PDF   orar
    Electromecanică (20.20.90.50) © II-IV PDF ® orar
  Ingineria autovehiculelor (20.40.160)     I-II PDF   orar
    Autovehicule rutiere (20.40.160.30) © III-IV PDF ® orar
  Inginerie şi management (20.70.230)     I-II PDF   orar
    Inginerie economică în domeniul mecanic (20.70.230.20) © III-IV PDF ® orar
    Inginerie economică în ind. chimică şi de materiale (20.70.230.70) © III-IV PDF ® orar
  Ştiinţe inginereşti aplicate (20.70.270)     I-II PDF   orar
    Informatică industrială (20.70.270.50) © III-IV PDF ® orar
  Ingineria mediului     I PDF   orar
    Ingineria valorificării deșeurilor (20.70.190.70)          
MANAGEMENT ÎN PRODUCŢIE ŞI TRANSPORTURI          
  Inginerie şi management (20.70.230)     I-II PDF   orar
    Inginerie economică industrială (20.70.230.10) © III-IV PDF ® orar
    Inginerie economică în construcţii (20.70.230.30) © III-IV PDF ® orar
    Inginerie economică în ind. chimică şi de materiale (20.70.230.70) © III-IV PDF ® orar
    Ing. econ. în dom. elect, electr. şi energ. (20.70.230.60) © III-IV PDF ® orar
  Ştiinţe administrative (40.20.50) Administraţie publică (40.20.50.10) © I-III PDF ® orar
MECANICĂ              
  Ingineria autovehiculelor (20.40.160)     I-II PDF   orar
    Autovehicule rutiere (20.40.160.30) © III-IV PDF ® orar
  Ingineria transporturilor (20.40.240)     I-II PDF   orar
    Ing. transport. şi a traficului (20.40.240.10) © III-IV PDF ® orar
  Inginerie industrială (20.70.130)     I-II PDF   orar
    Ingineria sudării © III-IV PDF ® orar
    Tehnologia construcţiilor de maşini (20.70.130.10) © III-IV PDF ® orar
    Tehnologia construcţiilor de maşini - Învățământ cu Frecvență Redusă (IFR) (20.70.130.10)   I PDF   orar
  Ştiinţe inginereşti aplicate (20.70.270)     I-II PDF   orar
  Ingineria materialelor (20.70.170)     I-II PDF   orar
    Ştiinţa materialelor (20.70.170.10) © III-IV PDF ® orar
  Inginerie mecanică (20.70.180)     I-II PDF   orar
    Inginerie mecanică (20.70.180.50) © III-IV PDF ® orar
    Maşini şi sist. hidraulice şi pneumatice © III-IV PDF ® orar
  Mecatronică şi robotică (20.70.250)     I-II PDF   orar
    Mecatronică (20.70.250.10) © III-IV PDF ® orar
    Robotică  (20.70.250.20) © III-IV PDF ® orar
ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII          
  Ştiinţe ale comunicării (40.30.60)  Comunicare şi relaţii publice (40.30.60.20) © I-III PDF ® orar
    Comunicare şi relaţii publice (40.30.60.20) - ID © I-III PDF ® orar
  Limbi moderne aplicate (50.10.30)   Traducere şi interpretare (50.10.30.10)   © I-III PDF ® orar
               
               

* Codurile domeniilor de licență cuprind:

        DF(2 caractere) - Domeniul fundamental
        RSI (2caractere) - Ramura de stiinta
        DL (2 caractere) - Domeniul de licență

**Codurile specializarilor cuprind:

       DF (2 caractere) - Domeniul fundamental
       RSI (2caractere) - Ramura de stiinta
       DL (2 sau 3 caractere) - Domeniul de licenta
       S (2 caractere) - Specializarea

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2019-02-21
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +