UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

MOBILITATI PENTRU STUDENTI 2017-2018

Programul Erasmus+ (2014-2021) este un program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport, recunoscut pe plan mondial ca fiind cel mai amplu şi accesibil program de schimb universitar. Acesta permite studenților Universității Politehnica Timișoara să beneficieze de sprijin financiar pentru efectuarea unor:

MOBILITĂȚI DE STUDII în:

 • Țările participante la program:
  • state membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxembourg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria)
  • state candidate la UE (Macedonia, Turcia)
  • state SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).
 • Ţările partenere ale programului:
  • Bosnia și Herțegovina, India, Japonia, Maroc, Republica Moldova, Serbia.

cu condiția să fi fost semnat în prealabil un acord Erasmus+ cu universitatea la care se dorește să se efectueze mobilitatea de studii;

MOBILITĂȚI DE PRACTICĂ în universități şi companii din țările participante:

 • state membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxembourg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria)
 • state candidate la UE (Macedonia, Turcia)
 • state SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia)

Calendar selecţie
- RUNDA 1 -

Mobilităţi Erasmus+ de studii

Mobilităţi Erasmus+ de practică
pentru studenţi şi absolvenţi

24.03.2017 - 30.03.2017

Depunere candidaturi la erasmus.outgoing@upt.ro

02.05.2017 - 13.05.2017

Depunere candidaturi prin e-mail la erasmus.outgoing@upt.ro

Resurse utile pentru găsirea locului de practică se găsesc aici

03.04.2017 - 07.04.2017 Interviu de selecţie 15.05.2017 - 19.05.2017 Interviu
11.04.2017 Publicare rezultate: click aici 22.05.2017

Publicare rezultate selecţie: lista 1, lista 2 (ambele fişiere au câte 2 file: una ptr. studenţi, una ptr. absolvenţi)

12.04.2017

Contestaţii - Eventualele contestaţii se pot depune pe e-mail la erasmus.outgoing@upt.ro

23.05.2017

Contestaţii - Eventualele contestaţii se pot depune pe e-mail la erasmus.outgoing@upt.ro

13.04.2017 Publicare răspuns contestaţii (dacă este cazul) 25.05.2017 Răspuns contestaţii

- RUNDA 2 -

Depunere dosare: 25.05.2017-28.05.2017
Interviu: 30.05.2017 - Comisia va fi centralizată şi unică pe UPT.
Rezultate: 31.05.2017
Contestaţii: 06.06.2017
Răspuns contestaţii: 08.06.2017

Lista locurilor disponibile pentru această rundă de selecţie poate fi accesată făcând click aici.

Rezultate selecţie runda a doua.

Atenţie! În această listă nu se regăsesc acordurile noi sau reînnoite semnate după data de 1 martie 2017. Pentru acestea va fi organizată o altă rundă de selecţie la începutul anului universitar 2017-2018 (octombrie).

 

Atenție! Se acceptă în continuare dosare de candidatură până la epuizarea bugetului pentru anul universitar 2017-2018.

Contactaţi DRI la erasmus.outgoing@upt.ro pentru informaţii suplimentare.

- RUNDA 3 -

Depunere dosare pe e-mail la erasmus.outgoing@upt.ro în perioada: 2 - 6 octombrie 2017
Lista locurilor disponibile pentru a treia rundă de selecţie.

Atenție! Se acceptă în continuare dosare de candidatură până la epuizarea bugetului pentru anul universitar 2017-2018.

Contactaţi DRI la erasmus.outgoing@upt.ro pentru informaţii suplimentare.

 

Calendar campanie de informare privind mobilităţile Erasmus+ de studii şi practică

09.03.2017, 13:00 - ERASMUS OPEN DOORS, BiblioTech Cafe (Sinteză eveniment)

20.03.2017, 14:00 - PREZENTARE MOBILITĂŢI DE STUDII (Biblioteca UPT, etaj IV, Zona Multimedia).  Cei care nu au reuşit să ajungă la prezentare pot consulta următorul fişier: Prezentare Mobilităţi de Studii.

21.03.2017, 14:00 - PREZENTARE MOBILITĂŢI DE PRACTICĂ PENTRU STUDENŢI & ABSOLVENŢI (Biblioteca UPT, etaj IV, Zona Multimedia). Cei care nu au reuşit să ajungă la prezentare pot consulta următorul fişier: Prezentare Mobilităţi de Practică.

22.03.2017, 14:00 - PREZENTARE MOBILITĂŢI DE STUDII ŞI DE PRACTICĂ (Facultatea de Inginerie din Hunedoara)

23.03.2017, 14:30 - ATELIER MOBILITĂŢI DE STUDII ŞI DE PRACTICĂ (Biblioteca UPT, etaj IV, Zona Multimedia)

29.03.2017, 14:00 - PREZENTARE BURSE ERASMUS+ ÎN CADRUL ZILELOR CARIEREI (Sala de conferințe, Et. 1, Restaurant Universitar, Complexul Studențesc)

30.03.2017, 10:20 - PREZENTARE BURSE ERASMUS+ ÎN CADRUL ZILELOR CARIEREI (Sala de conferințe, Et. 1, Restaurant Universitar, Complexul Studențesc)

25-26.10.2017, 10:00 - 17:00 - STAND ERASMUS+ LA ZILELE CARIEREI (Restaurant Universitar, Complexul Studențesc)

 


Cine poate candida?

Studenții care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții sunt eligibili pentru mobilități Erasmus+:

 • Înmatriculați la UPT la studii de licență, masterat sau doctorat, cu excepția doctoranzilor implicați în proiecte pe fonduri structurale. Un student aflat în ultimul an de studiu la un program de licență poate candida pentru o mobilitate de studii care se va derula în primul an de masterat (mobilitatea se va putea realiza doar dacă în urma concursului de admitere studentul este admis la un program de masterat în UPT). Pentru stagiile de practică ale absolvenților candidatura se poate depune doar cât timp contractul de studii este valid.
 • Cu bune cunoștințe de limbi străine. Pentru mobilitățile de studii se va consulta lista de acorduri în care se precizează în ce limbi se poate studia la universitatea parteneră și ce nivel de competență lingvistică trebuie atins înainte de plecare.
 • Care respectă prevederile programului privind durata minimă a unei mobilități și numărul total de zile de mobilitate. În cadrul programului Erasmus+ studenții au posibilitatea să studieze și/sau să efectueze stagii de practică în străinătate cu condiția ca durata cumulată a acestora să nu depășească 720 de zile (în domeniul arhitectură licență + master), respectiv 360 de zile (alte domenii) în fiecare ciclu de studii (licență, master sau doctorat). Durata minimă a unei mobilități de studii este de 90 de zile, iar a unei mobilități de practică este de 60 de zile. Zilele aferente stagiilor de practică ale absolvenților se consideră că fac parte din ciclul de studii recent absolvit. Programul Erasmus+ este o continuare a programului LLP-Erasmus, astfel că zilele de mobilitate LLP-Erasmus efectuate se vor scădea din numărul maxim de zile de mobilitate posibile.

Ce conţine dosarul de candidatură?

 • Formular de candidatură. Se completează în limba engleză doar de către studenții străini care nu cunosc limba română.

 • Foaie matricolă parțială de uz extern. Cererea de eliberare a foii matricole se va depune la Secretariatul Facultății cel târziu cu 5 zile lucrătoare înainte de termenul limită. Foaia matricolă va avea incluse notele obţinute în semestrul I 2016-2017, excepţie făcând doar studenţii aflaţi în anul curent (la data selecţiei) în mobilitate.
   
 • Scrisoare de motivaţie (doar pentru candidaţii la mobilităţi de studii în ţări partenere)
   
 • Copie atestat de cunoaștere a limbii străine în care se va efectua mobilitatea. Pe atestat se va preciza nivelul de cunoaştere a limbii respective folosind nivelurile europene ale Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine (CEF): A1, A2, B1, B2, C1, C2 (detalii: aici). Se acceptă atestatul de competențe lingvistice de la bacalaureat.

  Certificate pentru limbile engleză, franceză şi germană se pot obţine şi de la Centrul Interlingua din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării. Testările au loc în 24.03.2017 pentru limbile engleză şi germană şi în 27.03.2017 pentru limba franceză în ASPC, A204 de la ora 10:00.
     
 • Doar pentru candidații la mobilități de studii/practică care solicită bonificația la concursul de selecție pentru studenți cu oportunități reduse: adeverință de beneficiar de bursă socială eliberată de către facultate sau actele corespunzătoare obținerii unei burse sociale în UPT. Detalii privind persoanele eligibile pentru burse sociale aici (art. 13).
   
 • Pentru stagii de practică în companii ale studenților și absolvenților: scrisoare de accept din partea viitoarei companii gazdă.
   
 • Pentru stagii de practică ale absolvenților: 2 (două) scrisori de recomandare din partea unor cadre didactice titulare din UPT cu care viitorul absolvent a lucrat în ultimii 2 ani.

Toate documentele se vor transmite grupate într-un fişier "Nume-Prenume.pdf" (se va păstra ordinea documentelor de mai sus) prin e-mail la erasmus.outgoing@upt.ro. La aceeași adresă de e-mail se pot transmite şi eventualele întrebări legate de program.

Studenţii care doresc să efectueze două mobilităţi distincte în anul universitar 2017-2018 (de ex. o mobilitate de studii în primul semestru la o universitate parteneră şi o a doua mobilitate de studii la o altă universitate parteneră) vor transmite două dosare de candidatură. Un student nu poate beneficia de două mobilităţi la aceaşi instituţie gazdă pe parcursul unui an universitar.


Câte locuri sunt disponibile?

Mobilităţi de studii: 90 de mobilităţi cu durata de un semestru.

Mobilităţi de practică: 135 de mobilităţi dintre care:

 • 95 locuri pentru studenţi care efectuează stagii cu durata de 60 de zile: stagii de practică de vară pentru studenţi din toţi anii de studiu, stagii pentru elaborarea lucrării de licenţă, dizertaţie, doctorat sau stagii pentru absolvenţi;
 • 40 locuri pentru absolvenţi şi studenţi în an terminal care efectuează stagii cu durata de 120 zile;
 • Absolvenţii îşi pot depune candidatura pentru două mobilităţi doar dacă una dintre cele două mobilităţi propuse va avea durata de 60 zile. Astfel, durata maximă pentru care un absolvent poate solicita finanţare Erasmus+ este 180 zile / an universitar.

Ce beneficii are studentul Erasmus+?

 • Experienţă internaţională deosebit de utilă de-a lungul viitoarei cariere;
 • Recunoaşterea activităţii efectuate pe parcursul mobilităţii conform contractului de studii sau plasament prin intermediul creditelor ECTS şi menţionarea mobilităţii în suplimentul de diplomă eliberat la absolvire;
 • Posibilitatea de a lucra la lucrarea de licență/dizertație/doctorat în unele dintre cele mai bune universități sau companii din ţările participante sau partenere la program;
 • Scutirea de plata taxelor de şcolarizare, înscriere, examene, acces la laboratoare la universitatea gazdă;
 • Sprijin financiar care să acopere cheltuielile suplimentare generate de viaţa într-o ţară străină;
 • Bursa de studii/socială de la UPT se primeşte şi în perioada mobilităţii (exceptând vacanţele), dacă studentul rămâne eligibil.

Care este valoarea grantului?

Grantul Erasmus+ nu este menit să acopere toate cheltuielile legate de mobilitate, ci diferenţa dintre costul vieţii în România şi costul vieţii din ţara gazdă. Este încurajată găsirea unor fonduri suplimentare prin intermediul unor sponsorizări. În timpul mobilităţii beneficiarul nu poate beneficia de alte finanţări din fonduri europene (CEEPUS, POSDRU, etc.).

PENTRU MOBILITĂȚILE DE STUDII:

Țările participante la program:

 • 450 EUR/lună – Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Malta, Polonia, Slovacia, Ungaria.
 • 500 EUR/lună – Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Croaţia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Luxembourg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia.
 • Pentru studenții cu oportunități reduse  (cei care beneficiază de bursă socială sau cei care ar îndeplini condițiile de obținere a unei burse sociale, dar nu și criteriile academice aferente acesteia) se poate aloca un supliment de grant în valoare de 200 EUR/lună. Suplimentul de grant se alocă doar în baza unor documente justificative (adeverință de beneficiar de bursă socială eliberată de facultate sau setul de documente necesare pentru solicitarea bursei sociale – a se vedea linkul anterior), care trebuie să ajungă la DRI cel târziu cu două luni înainte de începerea mobilității.
 • Cheltuielile de transport internațional nu se decontează separat, ci sunt incluse în grantul mai sus menționat.
 • Candidaţii cu nevoi speciale pot solicita cu 60 de zile înainte de plecarea în mobilitate un supliment de grant, care va fi justificat  cu acte de decont financiar: facturi, contracte, bonuri fiscale, etc.
 • În timpul mobilităţii ERASMUS+  studentul nu poate beneficia de alte finanţări din fonduri europene (ex. POSDRU, CEEPUS)!
   

Țările partenere ale programului:

 • 650 EUR/lună – Bosnia-Herțegovina, Maroc, Republica Moldova, Serbia
 • Grant transport în funcție de distanța dintre cele două universități:
  • 180 EUR – Bosnia-Herțegovina, Serbia
  • 275 EUR – Republica Moldova
  • 360 EUR – Maroc


PENTRU MOBILITĂȚILE DE PRACTICĂ (STUDENȚI ȘI ABSOLVENȚI):
Mobilitățile de practică se pot derula doar în țările participante la program.

 • 650 EUR/lună – Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Malta, Polonia, Slovacia, Ungaria.
 • 700 EUR/lună – Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Luxembourg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia.
 • În cazul mobilităților de practică nu se acordă suplimentări ale grantului pentru studenții cu oportunități reduse.
 • Cheltuielile de transport internațional nu se decontează separat, ci sunt incluse în grantul mai sus menționat.
 • În timpul mobilităţii ERASMUS+  studentul nu poate beneficia de alte finanţări din fonduri europene (ex. POSDRU, CEEPUS)!
   

Sprijin financiar pentru persoane cu nevoi speciale (diferit de suplimentul de grant pentru studenții cu oportunități reduse, disponibil pentru toate tipurile de mobilități)
O persoană cu nevoi speciale este un potențial participant a cărui situație personală fizică, mentală sau de sănătate este de așa natură încât participarea sa la proiect/mobilitate nu este posibilă fără sprijin financiar suplimentar.
Instituțiile de învățământ superior care au selectat studenți și/sau personal cu nevoi speciale pot solicita un grant de sprijin suplimentar de la Agenția Națională pentru a acoperi costurile suplimentare de participare a acestora la activitățile de mobilitate. Sunt eligibile costurile reale legate direct de participanții cu nevoi speciale și de însoțitorii care participă la activități transnaționale de predare, de formare și de învățare inclusiv costuri legate de transport și de ședere, dacă sunt justificate și câtă vreme nu se solicită un grant pentru acești participanți prin intermediul categoriilor bugetare „transport” și „sprijin individual”. Așadar, pentru persoanele cu nevoi speciale, grantul poate să fie mai mare decât sumele maxime ale granturilor individuale menționate mai sus. În ceea ce privește însoțitorii studenților și ai membrilor personalului cu nevoi speciale, aceștia au dreptul de a primi o contribuție în conformitate cu prevederile privind mobilitatea personalului (dacă durata totală a șederii însoțitorului în străinătate este de maximum 60 de zile) sau cu cele privind mobilitatea studenților (dacă durata totală a șederii în străinătate depășește 60 de zile). Informaţii suplimentare se pot obține de la DRI.
 


Care sunt criteriile de selecție?

 • Media multianuală (0-30 puncte) se va calcula folosind pentru examenele nepromovate nota 4. Punctajul final se obține înmulțind media multianuală cu 3. Pentru doctoranzi se va lua în considerare nota rezultată prin conversia punctajului obținut la admitere și a calificativelor din timpul studiilor. Pot pleca în mobilitate doar studenții care au cel mult 3 restanțe la data preconizată de începere a mobilității.
 • Cunoașterea limbii străine (0-30 puncte). Se acordă 10 puncte studenților care efectuează mobilitatea în limba țării gazdă. În funcție de nivelul de cunoaștere (dovedit prin atestatul de competențe lingvistice inclus în dosarul de candidatură) a limbii în care se efectuează mobilitatea se acordă puncte astfel: A1 - 10 puncte, A2 - 12 puncte, B1 - 14 puncte, B2 - 16 puncte, C1 - 18 puncte, C2 - 20 puncte. Majoritatea instituțiilor partenere recomandă B1 ca nivel minim de competență lingvistică la data începerii mobilității.
 • Criterii specifice (0-40 puncte) sunt formulate de comisia de selecție şi făcute publice înainte de interviu. Printre criteriile specifice frecvent folosite menționăm:  compatibilitatea dintre domeniul de studii (specializarea) de la UPT și cel de la universitatea parteneră; compatibilitatea dintre curricula din UPT şi cea din universitatea parteneră pentru anul de studii în cauză și pentru semestrul vizat; participarea la activități extra-curriculare și/sau de voluntariat; motivația studentului; criterii profesionale/academice care să confere certitudinea realizării unei mobilități de succes, cum ar fi cunoștințele în anumite discipline, realizările anterioare în anumite discipline de studii (proiecte, lucrări), cunoașterea anumitor medii software, a unor instrumente de lucru specifice, disponibilitatea de a lucra în laborator sau într-un mediu industrial, etc. Un criteriu specific de selecţie pentru stagiile de practică este existenţa scrisorii de accept din partea instituţiei gazdă (0-10 puncte). Candidaţii care depun dosare de candidatură din care lipseşte scrisoarea de accept pot fi declaraţi rezerve sau - dacă punctajul total este mai mic de 50 de puncte - respinşi. Participarea la interviu este obligatorie: studenţii aflaţi la momentul interviului într-o altă mobilitate aprobată de UPT vor avea posibilitatea să participe la interviu fie telefonic, fie prin Skype.
 • Bonificație:
  • studenți aflați la prima mobilitate (10 puncte).
  • La selecţia Erasmus+, studenţii acceptaţi deja într-un program de dublă diplomă  vor primi o bonificaţie de 10 puncte.
  • Studenţii doctoranzi aflaţi în co-tutelă doctorală internaţională vor primi o bonificaţie de 10 puncte dacă derulează mobilitatea de studii în universitatea coordonatorului străin al tezei.
 • Diferenţiere la egalitate de punctaj: În caz de egalitate a punctajului studenții cu oportunități reduse sau nevoi speciale vor avea prioritate. Statutul trebuie dovedit prin adeverinţa adecvată (a se vedea compoziţia dosarului de candidatură).

Selecția se realizează pe fiecare acord bilateral în parte pentru mobilitățile de studii și la nivelul universității pentru mobilitățile de practică.


Unde se poate efectua mobilitatea?

 • Studiile în străinătate se efectuează pe baza unor acorduri bilaterale încheiate între UPT şi universitățile din ţările participante şi ţările partenere ale programului Erasmus+. În acorduri sunt prevăzute numărul maxim de luni și de studenți, profesorii coordonatori și domeniile de studii eligibile. Studentul alege universitatea pentru care va candida folosind lista acordurilor valabile pentru anul 2017-2018, ținând cont de compatibilitatea dintre cursurile aflate în curricula UPT şi cele pe care doreşte să le urmeze la universitatea parteneră, dar și de limba străină în care se vor ţine cursurile la universitatea vizată. Durata minimă a unei mobilități de studii este de 3 luni (90 de zile). În 2017-2018 se pot finanța mobilități cu durata de cel mult 5 luni (150 zile, un semestru).
 • Stagiile de practică ale studenţilor se pot efectua în orice companie din ţările participante la program, cu excepția instituţiilor europene, organizațiilor care administrează programe europene sau reprezentanțelor diplomatice naționale ale țării studentului. Recomandări privind felul în care puteți găsi companii gazdă şi oferte primite de la partenerii noştri aici. Stagiile de practică ale studenților se pot derula și în universități cu care UPT a semnat acorduri bilaterale în acest sens (a se vedea sheet-ul SMP-Mobilităţi de practică din lista acordurilor valabile în anul universitar 2017-2018). Durata minimă a unui stagiu de practică este de 2 luni (60 de zile). Durata maximă este de 2 luni (60 de zile) pentru stagiile de practică de vară și de 4 luni (120 de zile) pentru mobilitățile în scopul elaborării lucrărilor de diplomă.
 • Stagiile de practică ale absolvenților din 2017 se pot efectua doar în companii din țările participante la program. Nu sunt eligibile ca instituții gazdă: instituțiile europene, organizațiile care administrează programe europene sau reprezentanțele diplomatice naționale ale țării studentului, instituţiile de învăţământ superior. Recomandări privind felul în care puteți găsi companii gazdă și oferte primite de la partenerii noștri aici. Stagiile de practică vor începe cel mai devreme în august 2017 şi trebuie să se finalizeze în termen de 12 luni de la data absolvirii. Durata minimă a unui stagiu de practică pentru tineri absolvenți este de 2 luni (60 de zile). Pentru a permite unui număr cât mai mare de absolvenți să beneficieze de acest program se vor finanţa stagii de practică cu durata de cel mult 5 luni (150 de zile).

Nu este permisă efectuarea mobilităților Erasmus+ în universități / companii din țara în care este domiciliat sau a cărei cetățenie o deține candidatul (de exemplu un student care are domiciliul în Germania și este înmatriculat la UPT poate efectua o mobilitate de studii sau de practică în oricare dintre țările participante la program cu excepția României și Germaniei).


Când se poate efectua mobilitatea?

 • Studii: în primul sau al doilea semestru, conform calendarului academic al universităţii gazdă. În anul universitar 2017-2018 nu se vor aproba prelungiri finanţate ale duratelor mobilităţilor.
 • Practică studenţi licenţă şi masterat: semestrul al doilea (pregătirea lucrării de licenţă, dizertaţie) sau vacanţa de vară. Toate mobilităţile se vor finaliza înainte de 15.09.2018. În anul universitar 2017-2018 nu se vor aproba prelungiri finanţate ale duratelor mobilităţilor.
 • Practică doctoranzi: în perioada 01.07.2017 - 15.09.2018. În anul universitar 2017-2018 nu se vor aproba prelungiri finanţate ale duratelor mobilităţilor.
 • Practică absolvenţi cu sau fără diplomă: din luna august a anului absolvirii (obţinerea tuturor creditelor) până în luna iunie a anului următor absolvirii. Toate mobilităţile se vor finaliza până în 01.06.2018. În anul universitar 2017-2018 nu se vor aproba prelungiri finanţate ale duratelor mobilităţilor.

Atenție!

1. Înainte de semnarea contractului financiar se va verifica din nou situația academică a candidaților. Pot pleca în mobilitate doar studenții care au cel mult 3 restanțe.

2. În timpul mobilităților de studii nu se vor putea contracta discipline restante la UPT, doar materii curente sau viitoare.

3. Dacă mobilitatea se suprapune peste examenul de absolvire va fi necesară obținerea aprobării prorectorului de resort înainte de semnarea contractului financiar. Fără această aprobare mobilitatea nu se poate efectua. 


Listă acorduri Erasmus+ 2017-2018

Acorduri Erasmus+ valabile în anul universitar 2017-2018

Atenție!
Plecarea studenților preselectați pentru stagii de studii în țările partenere se va face sub rezerva aprobării fondurilor pentru țara respectivă.

Pași de urmat pentru alegerea universității gazdă:

1.    Descărcați lista de acorduri

2.    Selectați în tabel facultatea la care sunteți înmatriculat

3.    Accesați site-urile universităților partenere care vă atrag și căutați oferta lor academică în limbile străine pe care le cunoașteți. Un criteriu important de selecție este compatibilitatea dintre disciplinele pe care le veți studia la UPT și cele de la universitatea gazdă. Semestrul în care se va efectua mobilitatea va fi semestrul în care compatibilitatea este cea mai bună.

4.    Nu contactați universitățile partenere pentru a pune întrebări despre oferta lor academică, cazare sau orice altceva! Dacă aveți întrebări despre un acord contactați cadrul didactic coordonator din UPT (întrebări de natură academică) și/sau Departamentul Relații Internaționale al UPT la erasmus.outgoing@upt.ro (întrebări de natură administrativă).


Ce drepturi au studenţii Erasmus+?

Încheierea unui Learning Agreement for Studies (Acord de studiu) înainte de plecarea în mobilitate, semnat și ștampilat de pârțile implicate: student, conducere facultate și coordonator instituțional din partea UPT și din  universitatea parteneră;

Obținerea unui Transcript of Records (foaie matricolă) de la universitatea parteneră la sfârșitul mobilității;

Recunoașterea academică a rezultatelor obținute, conform cu Learning Agreement for Studies;

Scutirea la universitatea gazdă, de la plata taxelor de înscriere, școlarizare, examinare, acces la laboratoare și biblioteci;

Păstrarea bursei de studii pe perioada mobilității (exceptând vacanţele) dacă studentul rămâne eligibil.

Studentul titular de mobilitate în sem. I își păstrează  statutul avut înainte de plecare pe tot parcursul anului universitar, cu condiția îndeplinirii obligațiilor academice (obținerea a 30 de credite ECTS/semestru la universitatea parteneră).

Studentul titular de mobilitate care are, la plecare, dreptul la un loc de cazare în căminele UPT, își păstrează acest drept și la întoarcerea din mobilitate.

NOU! Drepturile studenţilor internaţionali


Ce obligaţii au studenţii Erasmus+?

Trimiterea documentelor de candidatură si apoi de mobilitate solicitate la timp, completate integral și corect prin e-mail la adresa
erasmus.outgoing@upt.ro

Respectarea tuturor regulilor și obligațiilor asumate prin Learning Agreement for Studies și Contractul Financiar:

 • obținerea creditelor contractate prin L.A.,
 • respectarea perioadei și duratei stagiului Erasmus,
 • depunerea tuturor documentelor post-stagiu in termen de 5 zile de la încheierea mobilității.

Obținerea vizelor și a asigurărilor de orice tip este sarcina personală a beneficiarului de mobilitate.

Prezența la acțiunile de promovare a programului Erasmus+ în UPT atunci când se solicită acest lucru, timp de 3 ani de la derularea mobilității.


Înainte de plecare, studenții sunt rugați să acceseze pagina web http://www.isic.ro/comanda-isic, pentru a-si comanda o legitimație online  de tip ISIC- legitimația internațională de student. Costul legitimației este de 30 lei și oferă acces la foarte multe reduceri naționale și internaționale: transport, intrări obiective turistice, la CITY pass-uri, în magazine, restaurante etc.


Întrebări frecvente

Credite în UPT și din mobilitate:

Care este numărul de credite ce trebuie să fie contractat pentru un semestru?

 • 30, dar se admit variații cu 3-5 credite sub sau peste 30 de credite;
 • Pentru mobilități cu scop de realizare a lucrării de finalizare a studiilor, numărul de credite din UPT va corespunde pregătirii lucrării, iar cel dobândit în mobilitate va fi specific universității-gazdă; diferențele între cele două valori nu creează probleme.
 • Studenții doctoranzi:
  • vor contracta și obține credite pentru cursuri la universitatea-gazdă (fără cerințe de minim sau maxim);
  • partea de lucru în laborator nu are asociate credite.

Trebuie să fie identitate de valori între creditele din UPT pentru perioada de mobilitate și cele de la instituția-gazdă?

 • Nu, dar ambele valori trebuie să fie clar precizate în LA înainte de mobilitate și semnate de ambele instituții.

Firmele-gazdă ale mobilităților de practică acordă credite?

 • Nu, dar mobilitatea se derulează pe bază de credite, ale căror număr este stabilit şi acordat de către UPT.

Pentru practica sau cursurile din afara planului de studii al domeniului din UPT, se echivalează creditele în UPT?

 • Da, dar ele vor fi considerate ca materii facultative și vor fi obligatoriu menționate astfel în Suplimentul de Diplomă (Diploma Supplement).

Pentru materiile din afara planului de studii al domeniului din UPT care va fi numărul de credite echivalat in UPT?

 • Numărul de credite de la universitatea-gazdă va fi menționat în SD emis de UPT.

Cine formulează criteriile specifice? Când și unde se publică?

 • DRI-Biroul Erasmus+ pentru cele generale, Coordonatorul de acord pentru cele specifice; se publică cu cel puțin o zi înaintea interviului la locația de derulare a interviului.

Participarea la alte tipuri de proiecte/ programe Erasmus & non-Erasmus din anii anteriori contează la criteriile specifice?

 • Da, ponderea fiind stabilită de către coordonatorul de acord.

Mai multe documente de același tip (certificate pentru mai multe limbi) conduc la mărirea numărului de puncte?

 • Nu.

Cum se definește statutul de “prima mobilitate”?

 • Statutul de “prima mobilitate” se obține o singură dată în viață, indiferent de ciclul de studii, de semestrul de mobilitate sau de tipul acesteia (studii sau practică), de faptul că a decurs în LLP 2007-2013 sau în Erasmus+ 2014-2021.

Se verifică existența altor mobilități anterioare?

 • Da, atât în interiorul UPT, la nivel european cât și încrucișat între universități. Declarația din formularul de candidatură este pe proprie răspundere și este supusă legilor românești în vigoare; o declarație falsă intră sub incidența codului penal.

Cerințe obligatorii pentru plecarea în stagiu:

 • Learning Agreement SEMNAT DE AMBELE INSTITUŢII înainte de plecarea în mobilitate, ordin de deplasare semnat obținut de la DRI, contract financiar semnat.
 • Viza de ședere ca student pentru studenții care nu au cetățenie română și respectiv pentru toți studenții care merg în țări non-UE; vizele turistice nu sunt luate în considerare. O copie a vizei trebuie să existe în dosarul de mobilitate.
 • Aprobarea prorectorului de resort dacă perioada de mobilitate se suprapune cu cea de susținere a lucrării de diplomă sau dizertație.
 • Existența asigurărilor impuse prin contractul financiar. O copie a fiecărei asigurări trebuie să existe în dosarul de mobilitate, iar elementele de identificare (număr, serie, companie de asigurări, etc.) vor fi menționate în contractul financiar.
 • Act de identitate valabil pe toată perioada mobilității + 6 luni după aceasta (carte de identitate sau pașaport, în funcție de cerințele țării de destinație).
 • Toate documentele de mobilitate sunt în responsabilitatea studentului beneficiar de mobilitate. UPT nu poate aplica pentru vize, nici nu poate încheia asigurări în numele studentului.

Costuri de mobilitate:
Sunt obligat să dovedesc existența în cont a fondurilor personale înainte de plecarea în mobilitate?

 • Nu, dar trebuie să dispui de cel puțin 4 EUR/zi deoarece grantul Erasmus NU ACOPERĂ ÎN TOTALITATE costurile de trai în țara-gazdă.

Instituțiile-gazdă percep taxe?

 • NU pentru înscrierea la studii,
 • Posibil pentru carduri specifice, acces la bibliotecă, baze sportive, transport, etc.

Când trebuie sa plătesc cazarea și garanția pentru aceasta?

 • Depinde de deținătorul locației de cazare!
 • ATENŢIE! Găsirea, negocierea și contractarea cazării sunt în sarcina personală a beneficiarului de mobilitate! UPT nu poate derula negocieri în numele unui student cu proprietari de locuințe, servicii sociale sau imobiliare.

Există acorduri recomandate, preferate?

 • Nu, instituțional nu ne putem asuma favorizarea sau defavorizarea unei destinații incluse în lista afișată.

Unde vor fi locațiile pentru interviuri?

 • Pentru mobilitățile de studii la facultăți, după cum va stabili fiecare coordonator de acord în parte.
 • Pentru mobilitățile de practică ale studenților și absolvenților la o locație stabilită de DRI si anunțată în timp util.

 Informaţii pentru studenţii selectaţi

1. MOBILITĂŢI DE STUDII

Studenţii selectaţi vor fi nominalizaţi de DRI la universitatea parteneră. După nominalizare studenţii primesc de cele mai multe ori un set de instrucţiuni de la universitatea gazdă privind documentele pe care trebuie să le transmită şi termenele limită până la care acestea trebuie să le parvină. Unele universităţi nu trimit însă aceste pachete de informaţii fiecărui student în parte, ci le postează pe site-ul Departamentului de Relaţii Internaţionale.

Toate documentele care necesită aprobarea coordonatorului instituţional Erasmus+ se vor depune la DRI cu minim 7 zile înainte de termenul limită stabilit de universitatea parteneră.

Studenții Erasmus+ selectați pentru mobilități de studii vor contracta 30 ECTS / semestru la universitatea parteneră, cu excepția celor care își elaborează lucrarea de licență (4 ECTS) sau dizertaţie (15 ECTS).  În cazuri justificate se poate solicita aprobarea unui learning agreement cu un număr mai mic de credite, dar nu mai puțin de 20 credite ECTS/ semestru.

Listă de documente care se vor depune la DRI după selecţie:

 • copie carte de identitate - cartea de identitate trebuie să fie valabilă pe toată durata mobilităţii
 • copie asigurare medicală sau card european de sănătate
 • copie asigurare de răspundere civilă
 • learning agreement (acord de studii):
  • Formular learning agreement 2017-2018
  • Conţinutul LA-ului se stabileşte în urma discuţiei cu coordonatorul academic al mobilităţii şi decanul/prodecanul /promotorul de relaţii internaţionale al facultăţii (pentru studenţii de la licenţă sau masterat), respectiv conducătorul de doctorat ptr. doctoranzi. LA se listează în 3 exemplare şi se semnează de către student şi de către decanul/ prodecanul/ promotorul de relaţii internaţionale al facultăţii (ptr. studenţii de la ciclurile de licenţă sau masterat), respectiv de către conducătorul de doctorat ptr. doctoranzi, după care se aduce la Departamentul Relaţii Internaţionale la d-ra Miriana MILOSAVLEVICI, care va obţine semnătura coordonatorului instituţional Erasmus şi transmite LA-ul aprobat instituţiei partenere.
  • Nu se pot contracta în perioada mobilităţii materii restante la UPT, ci doar materii care să fie echivalate cu discipline curente şi viitoare.
  • Nu se va semna learning agreementul înainte de susţinerea online a testului de limbă!
 • scrisoare de accept de la universitatea gazdă - aceasta se eliberează de către universitatea parteneră după ce le transmiteţi toate documentele necesare pentru dosarul vostru de student incoming (formular de candidatură, learning agreement, etc). Se acceptă şi documente echivalente (de ex. e-mail de confirmare, listă cu studenţii Erasmus+ publicată pe site, etc.)
 • calendarul academic al universităţii partenere - dacă în scrisoarea de accept nu se menţionează perioada mobilităţii, atunci perioada mobilităţii se va stabili în funcţie de calendarul academic. Linkul către calendarul academic se trimite la erasmus.outgoing@upt.ro
 • extras de cont în euro - obligatoriu contul va fi deschis pe numele beneficiarului bursei
 • cerere de emitere a ordinului de deplasare - formularul se generează la DRI şi necesită semnătura / ştampila decanatului şi semnătura studentului.
 • studenții cu oportunități reduse  (cei care beneficiază de bursă socială sau cei care ar îndeplini condițiile de obținere a unei burse sociale, dar nu și criteriile academice aferente acesteia) care doresc să beneficieze de suplimentul de grant în valoare de 200 EUR/lună:  o cerere adresată d-nei Prof. univ. dr. ing. Lia DOLGA, coordonator instituţional Erasmus, la care se anexează adeverința de beneficiar de bursă socială eliberată de facultate sau setul de documente necesare pentru solicitarea bursei sociale. Cererea şi documentele justificative trebuie să ajungă la DRI cel târziu cu două luni înainte de începerea mobilității.
 • Dacă mobilitatea se suprapune peste examenul de absolvire va fi necesară obținerea aprobării prorectorului de resort înainte de semnarea contractului financiar. Fără această aprobare mobilitatea nu se poate efectua.

Toate documentele de mai sus - exceptând cererea de acordare a suplimentului de grant - trebuie să existe în dosar cu minim o lună înainte de plecarea în mobilitate.

Înainte de plecarea în mobilitate veţi:

 • da un test online de evaluare a competenţelor lingvistice: linkul se primeşte pe adresa de e-mail trecută în formularul de candidatură. Testul de limbă este obligatoriu şi trebuie finalizat înainte de semnarea learning agreementului.
 • depune o foaie matricolă actualizată pentru a se confirma că nu aveţi mai mult de 3 restanţe
 • semna un contract financiar
 • primi un exemplar al ordinului de deplasare

Atenţie! Plata primei tranşe a grantului (80% din grantul total) înainte de plecarea în mobilitate este condiţionată de predarea tuturor documentelor în timp util (cu minim 1 lună înainte de plecarea în mobilitate) şi de primirea fondurilor de la Agenţia Naţională.

În timpul mobilităţii:

 • în prima săptămână a mobilităţii veţi trimite atestatul de prezenţă care confirmă sosirea la universitatea gazdă
 • în prima lună de mobilitate puteţi solicita modificări în acordul de studii (schimbarea disciplinelor trebuie justificată şi aprobată)
 • veţi urma un curs online de limbă străină dacă în urma testării lingvistice s-a considerat oportun să vi se aloce un astfel de curs
 • dacă este cazul: veţi trimite cererea de prelungire / reducere a duratei mobilităţii cu minim 30 de zile înainte de data finalizării mobilităţii. Cererile de prelungire/reducere a duratei mobilităţii sunt analizate individual. Cererile aprobate de prelungire pot să fie cu grant sau cu 0 grant. Reducerea duratei mobilităţii va duce automat la o reducere a grantului. Durata minimă a unei mobilităţi de studii este 90 de zile calendaristice.

Listă de documente care se depun la DRI după revenirea din mobilitate:

 • atestat de prezenţă care confirmă atât data începerii, cât şi data finalizării mobilităţii - în original
 • transcript of records (foaie matricolă cu rezultatele obţinute la universitatea parteneră în baza căreia se va face echivalarea rezultatelor)
 • learning agreement cu secţiunea after the mobility completată
 • raport narativ de activitate de minim 1 pagină A4 + fotografii pentru diseminarea experienţei

După finalizarea mobilităţii şi depunerea actelor post-mobilitate la DRI veţi completa:

 • un test online de evaluare a competenţelor lingvistice
 • un chestionar online privind mobilitatea

Echivalarea rezultatelor obţinute în străinătate se va face conform Ordinului pentru aprobarea metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate nr. 3223 / 8.02.2012.

Atenţie! Plata tranşei a doua se va face numai după ce dosarul este complet, ceea ce include completarea chestionarelor online (obligatorii la finele mobilităţii) şi echivalarea rezultatelor academice de către facultatea de origine.

2. MOBILITĂŢI DE PRACTICĂ (STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI)

Toate documentele care necesită aprobarea coordonatorului instituţional Erasmus+ se vor depune la DRI cu minim 7 zile înainte de termenul limită stabilit de instituţia parteneră.

Listă de documente care se vor depune la DRI după selecţie:

 • copie carte de identitate - cartea de identitate trebuie să fie valabilă pe toată durata mobilităţii
 • copie adeverinţă de absolvire cu diplomă
 • copie asigurare medicală sau card european de sănătate
 • copie asigurare în caz de accident
 • copie asigurare de răspundere civilă
 • training agreement (acord de formare profesională): 
  • Formular training agreement 2017-2018
  • Conţinutul TA-ului se stabileşte în urma discuţiei cu coordonatorul academic al mobilităţii şi decanul/ prodecanul/promotorul de relaţii internaţionale al facultăţii în cazul studenţilor de la ciclurile de licenţă sau masterat, conducătorul de doctorat în cazul doctoranzilor, respectiv tutorele în cazul absolvenţilor. TA se listează în 3 exemplare şi se semnează de către student şi de către decanul/ prodecanul/ promotorul de relaţii internaţionale al facultăţii (în cazul studenţilor de la ciclurile de licenţă sau masterat), conducătorul de doctorat în cazul doctoranzilor, respectiv de tutore în cazul absolvenţilor, după care se aduce la Departamentul Relaţii Internaţionale la d-ra Miriana MILOSAVLEVICI, care va obţine semnătura coordonatorului instituţional Erasmus şi va transmite TA-ul aprobat instituţiei partenere.
  • Nu se va semna training agreementul înainte de susţinerea online a testului de limbă!
 • extras de cont în euro - obligatoriu contul va fi deschis pe numele beneficiarului bursei
 • cerere de emitere a unui ordin de deplasare - formularul se generează la DRI şi necesită semnătura / ştampila decanatului şi semnătura studentului.
 • Dacă mobilitatea se suprapune peste examenul de absolvire va fi necesară obținerea aprobării prorectorului de resort înainte de semnarea contractului financiar. Fără această aprobare mobilitatea nu se poate efectua.

Înainte de plecarea în mobilitate veţi:

 • da un test online de evaluare a competenţelor lingvistice: linkul se primeşte pe adresa de e-mail trecută în formularul de candidatură. Testul de limbă este obligatoriu şi trebuie finalizat înainte de semnarea training agreementului.
 • semna un contract financiar
 • primi un exemplar al ordinului de deplasare

Atenţie! Plata primei tranşe a grantului (80% din grantul total) înainte de plecarea în mobilitate este condiţionată de predarea tuturor documentelor în timp util (minim 1 lună înainte de plecarea în mobilitate) şi de primirea fondurilor de la Agenţia Naţională.

În timpul mobilităţii:

 • nu puteţi fi delegat de compania gazdă să efectuaţi o parte a plasamentului în altă ţară decât cea menţionată în contractul financiar
 • în prima săptămână a mobilităţii veţi trimite atestatul de prezenţă care confirmă sosirea la instituţia gazdă
 • în prima lună a mobilităţii puteţi cere modificări ale acordului de formare profesională (modificările trebuie aprobate de către UPT)
 • veţi urma un curs online de limbă străină dacă în urma testării lingvistice s-a considerat oportun să vi se aloce un astfel de curs
 • dacă este cazul: trimite cererea de prelungire / reducere a duratei mobilităţii cu minim 30 de zile înainte de data finalizării mobilităţii. Cererile de prelungire/reducere a duratei mobilităţii sunt analizate individual. Cererile aprobate de prelungire pot să fie cu grant sau cu 0 grant. Reducerea duratei mobilităţii va duce automat la o reducere a grantului. Durata minimă a unei mobilităţi de practică este 60 de zile calendaristice.

Listă de documente care se depun la DRI după revenirea din mobilitate:

 • atestat de prezenţă care confirmă atât data începerii, cât şi data finalizării mobilităţii - în original
 • training agreement cu secţiunea after the mobility completată. Instituţia gazdă va completa cât mai detaliat posibil această secţiune din acordul de formare profesională pentru că echivalarea / recunoaşterea mobilităţii se va face în baza evaluării activităţii de la compania gazdă
 • raport narativ de activitate de minim 1 pagină A4 + fotografii pentru diseminarea experienţei

După finalizarea mobilităţii veţi completa:

 • un test online de evaluare a competenţelor lingvistice
 • un chestionar privind mobilitatea.

Atenţie! Plata tranşei a doua se va face numai după ce dosarul este complet, ceea ce include completarea chestionarelor online (obligatorii la finele mobilităţii) şi echivalarea stagiului de practică de către facultatea de origine.

ATENŢIE! Această pagină conţine informaţii oficiale privind programul Erasmus+ din UPT.  Departamentul Relaţii Internaţionale nu răspunde pentru corectitudinea informaţiilor obţinute din alte surse (pagini web, reţele sociale, grupuri de discuţii, articole din presă, etc.).


Experienţe de mobilitate:

1. SENDROIU Vlad-Ioan – Mobilitate de studii la Radboud University Nijmegen, Olanda, în perioada 20.08.2017 – 31.01.2018_Raport narativ, fotografii
2. BANCOS Adrian –
Mobilitate de studii la University of Seville, Spania, în perioada 19.02.2018 – 05.07.2018_Raport narativ
3. BRAJE Mircea –
Mobilitate de studii la University of Seville, Spania, în perioada 19.02.2018 – 05.07.2018_Raport narativ
4. ALBU Alexandra –
Mobilitate de studii la VSB Technical University of Ostrava, Cehia, în perioada 05.02.2018 – 25.06.2019_Raport narativ_Caz cu nevoi speciale
5. DUMITRAS Raul-Sebastian –
Mobilitate de practică la Mitsubishi Electric Europe B.V., Balice, Polonia, în perioada 02.07.2018 – 03.09.2018
6. GOLEA Nestor-Rares –
Mobilitate de practică la Villeroy & Boch Magyarorszag, Hodmezovasarhely, Ungaria, în perioada 09.07.2018 – 10.09.2018
7. VIT Radu-Daniel –
Mobilitate de practică la KSP Jurgen Architekten GmbH, Frankfurt am Main, Germania, în perioada 15.01.2018 – 31.05.2018_Raport narativ_Caz cu nevoi speciale
8. BELITA George-Catalin -
Mobilitate de practică la TEMPT OU, Tallin, Estonia, în perioada 30.07.2018 – 30.09.2018_Raport narativ
9. DAN Luiza-Isabela –
Mobilitate de practică la Arksur Planning SL. Malaga, Spania, în perioada 01.10.2017 – 01.12.2017_Fotografie Cros 10 km
10. GHITA Andreea-Carina –
Mobilitate de practică la Arksur Planning SL. Malaga, Spania, în perioada 01.10.2017 – 01.12.2017_Fotografie Cros 10 km
11. MOLDOVAN Andrei –
Mobilitate de studii la Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Grecia, în perioada 20.02.2018 – 15.06.2019_Raport narativ, fotografii
12. ICLOZAN Lavinia-Paula –
Mobilitate de formare la University of Patras, Grecia, în perioada 03.09-2018 – 07.09.2019_Raport narativ

13. BASULESCU Rebeca - Mobilitate de studii la Technological Educational Institute (denumire actuală : University of West Attica), Atena, Grecia, în perioada 20.02.2017 - 25.06.2017
14. SIMILIE Monica - Mobilitate de studii la University of West Attica, Atena, Grecia, în perioada 13.03.2018 - 29.06.2018
15. CIUCANEL Teodora - Mobilitate de studii la University of West Attica, Atena, Grecia, în perioada13.03.2018 - 08.07.2018

ALTE INFORMATII

 
 
   Informaţii privind mobilităţile Erasmus+ de studii şi de practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2023-2024.
 
 
   Informaţii privind mobilităţile Erasmus+ de studii şi de practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2022-2023.
 
 
   Informaţii privind mobilităţile Erasmus+ de studii şi de practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2021-2022.
 
 
   Informaţii privind mobilităţile Erasmus+ de studii şi practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2020-2021
 
 
   Informaţii privind mobilităţile Erasmus+ de studii şi practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2019-2020
 
 
   Informaţii privind mobilităţile Erasmus+ de studii şi practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2018-2019.
 
 
    Informaţii de bază despre mobilităţile Erasmus+ de studii şi practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2016-2017.
 
 
   Informaţii de bază despre mobilităţile Erasmus+ de studii şi practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2015-2016.
 
 
   Programul Erasmus+ (2014-2021) înlocuieşte programul LLP- Erasmus (2007-2014). Studenţii UPT pot beneficia de sprijin financiar pentru efectuarea unei mobilităţi de studii sau practi...
 
 
   1 ianuarie 2014 va însemna începrea noului program european în domeniul educaţiei, Erasmus+, care va continua şi dezvolta actualul pachet Lifelong Learning Programme, Youth in Action...
 
 
   Linkuri utile pentru studentii care efectueaza mobilitati in strainatate
 
 
   Sistemul de garantare a împrumuturilor Erasmus+ pentru studii de masterat a fost lansat la începutul acestui an de Comisia Europeană şi de Fondul European de Investiţii. În total, s...
 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2023