UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

DESCRIERE PROGRAM

1 ianuarie 2014 va însemna începrea noului program european în domeniul educaţiei, Erasmus+, care va continua şi dezvolta actualul pachet Lifelong Learning Programme, Youth in Action, Jean Monnet, Erasmus Mundus.

Documentele Comisiei Europene evidenţiază sinteza pe care Erasmus+ o va realiza, prin reunirea tuturor modalităţilor de finanţare internaţională ale UE în - şi pentru educaţie, formare, tineret şi sport. Se estimează că beneficiarii vor fi în număr de 5 milioane (studenţi, elevi, persoane înrolate în diferite programe de educaţie, în mod deosebit tineri, dar şi de orice vârstă), care vor putea dobândi cunoştinţe şi competenţe solide prin mobilităţi în străinătate, prin proiecte de largă implicare internaţională.

Erasmus+ pleacă de la ideea că, investind în educaţie şi formare, se va reuşi deblocarea şi stimularea potenţialului oamenilor, indiferent de vârstă sau de nivelul lor anterior de şcolarizare. Beneficiarii şi cei din jurul lor îşi vor dezvolta propria personalitate, vor dobândi noi competenţe şi vor putea spera la perspective mai bune privind locul de muncă şi progresul în carieră.

Erasmus+ va fi structurat de o manieră mai simplă faţă de programele care îl preced, ceea ce va îmbunătăţi eficienţa, conducând la mai multe granturi (burse de mobilitate) pentru studenţi şi elevi, profesori, stagiari, lucrători din domeniul tineretului, voluntari. Beneficiul personal al participanţilor va conduce la benefici europene în anasamblul lor. Vor exista mai multe oportunităţi de parteneriate instituţionale pentru schimburi de bune practici, şanse mai mari la angajare, sprijin îmbunătăţit pe platforme IT, conexiuni mai eficiente cu mediu economic.

Erasmus + va susţine 3 tipuri de acţiuni:
- KA1 (Key-action 1): „Learning mobility for individuals”, oportunităţi de învăţare pentru beneficiari individuali, atât în statele UE cât şi în afara lor, incluzând studii şi practică, stagii, predare şi dezvoltare profesională, activităţi non-formale pentru tineret, ca de ex. voluntariatul. Europenii vor avea şansa unei mobilităţi în străinătate, în UE sau oriunde în lume, iar non-europenii se vor bucura de mai multe posibilităţi similare în UE.
- KA2 (Key-action 2): „Cooperation and Partnerships”, cooperare instituţională între entităţi din domeniul educaţiei, organizaţii de tineret, autorităţi locale şi regionale, întreprinderi, pentru a încuraja educaţia pe glob, implementarea practicilor inovative, a creativităţii şi spiritului antreprenorial şi a creşste angajabilitatea.
- KA3 (Key-action 3): „Support for Policy Reform”, suport pentru reformarea politicilor în statele membre şi cooperarea cu ţările non-UE. Sprijinul va include punerea în aplicare a instrumentelor de transparenţă ale UE, studii de fond şi de sprijin pentru agende politice specifice, cum ar fi procesul Bologna (studii superioare) şi Copenhaga (educaţie şi formare profesională). KA3 va avea în vizor semestrul european de educaţie „European Semester”, instrumentele europene de valorificare şi implementare (EU Tools), dialoguri pe politici în tre ţări UE, non-UE, organizaţii internaţionale.

Erasmus+ va avea două două elemente complet noi:
- O schemă de garantare a împrumuturilor pentru a ajuta studenţii masteranzi în finanţarea studiilor în străinătate şi pentru a dobândi competenţele necesare pentru locurile de muncă bazate pe cunoaştere intensivă.
- Crearea a 400 de "alianţe ale cunoaşterii" şi "alianţelor pentru competenţe sectoriale". Alianţele cunoaşterii se doresc a fi parteneriate la scară largă între instituţiile de învăţământ superior şi întreprinderi, iar alianţele competenţelor sectoriale vizează parteneriate educaţie – mediu economic pentru noi programe sectoriale specifice şi forme inovatoare de predare şi formare profesională.

Universităţile din UE participante la Erasmus+ trebuie să semneze în prealabil acorduri interinstituţionale, o formă mai dezvoltată şi mai detaliată a precedentelor acorduri bilaterale Erasmus, care pot implica mai mult de două universităţi partenere.

Universităţile din UE, SEE, ţările candidate trebuie să deţină noua cartă Erasmus pentru învăţământ superior, „new Erasmus Charter for Higher Education-ECHE”. UPT a depus candidatura în perioada adecvată şi aceasta a fost declarată eligibilă. Rezultatele vor fi publicate în luna decembrie 2013.

Informaţiile curente pot fi modificate şi/sau amendate prin documentele oficiale care vor fi validate prin decizia finală a Comisiei Europene.

Link-uri recomandate:
- Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei, pagina Noutăţi Erasmus+
- Erasmus+RO (pagina de facebook gestionată de ANPCDEFP)
- Comisia Europeană - pagina Erasmus+
- Ghidul programului Erasmus+
- Ghidul programului Erasmus+ 2015

 

ALTE INFORMATII

 
 
   Informaţii privind mobilităţile Erasmus+ de studii şi de practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2023-2024.
 
 
   Informaţii privind mobilităţile Erasmus+ de studii şi de practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2022-2023.
 
 
   Informaţii privind mobilităţile Erasmus+ de studii şi de practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2021-2022.
 
 
   Informaţii privind mobilităţile Erasmus+ de studii şi practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2020-2021
 
 
   Informaţii privind mobilităţile Erasmus+ de studii şi practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2019-2020
 
 
   Informaţii privind mobilităţile Erasmus+ de studii şi practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2018-2019.
 
 
   Informaţii de bază despre mobilităţile Erasmus+ de studii şi practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2017-2018.
 
 
    Informaţii de bază despre mobilităţile Erasmus+ de studii şi practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2016-2017.
 
 
   Informaţii de bază despre mobilităţile Erasmus+ de studii şi practică (studenţi & absolvenţi) din anul universitar 2015-2016.
 
 
   Programul Erasmus+ (2014-2021) înlocuieşte programul LLP- Erasmus (2007-2014). Studenţii UPT pot beneficia de sprijin financiar pentru efectuarea unei mobilităţi de studii sau practi...
 
 
   Linkuri utile pentru studentii care efectueaza mobilitati in strainatate
 
 
   Sistemul de garantare a împrumuturilor Erasmus+ pentru studii de masterat a fost lansat la începutul acestui an de Comisia Europeană şi de Fondul European de Investiţii. În total, s...
 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2024