Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cauta...

Cautare termen ""

 
 
Organigrama
 
În Universitatea Politehnica Timişoara problema managementului calităţii proceselor care se desfaşoară în uni...
 
Planuri operaţionale
 
Academician Prof.dr.ing.Toma Dordea
 
1920 Începe activitatea Şcolii Politehnice la Timişoara în baza Decretului Regal nr. 4822 din 11.11.1920
Centrul de Cercetări în Inginerie Medicală
 
Centrul de Cercetări în Inginerie Medicală
Centrul de Cercetare în Urbanism și Arhitectură
 
Centrul de Cercetare în Urbanism și Arhitectură
Centrul de Cercetări în Sisteme Electronice Inteligente
 
Centrul de Cercetări în Sisteme Electronice Inteligente
 
UPT, Facultăţi, Carte de telefoane a UPT
 
Organizaţii studenţeşti
 
Oportunități de finanțare
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC)
 
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC)
 
Regulamente studenți
 
Certificat acreditare
 
ARACIS (2021), ARACIS (2015).EUA (2012), ARACIS (2009)
 
Prezentarea se face la cererea instituţiei evaluatoare.
 
Burse
 
Taxe
 
UPT în cifre
Căminele: 8C, 9C, 11C, 14C
 
Cămine cu camere de 2 locuri: 8C, 9C, 11C, 14C
Casa Politehnicii 1
 
Casa Politehnicii 1
Casa Politehnicii 2
 
Casa Politehnicii 2
 
Colaborări
 
Senatul UPT
 
Consiliul de administraţie al UPT
 
Etică şi deontologie
 
Proiecte şi Programe
 
Aplicații web
 
Publicaţii
Departamentul ID/IFR și educație digitală
 
Departamentul ID/IFR și educație digitală
 
Studii universitare de Licenţă
 
Programe de studii
 
Rapoarte de cercetare
 
Direcția achiziții publice și investiții
 
Contracte de studii
 
100 de ani de excelență academică
 
Cuvântul rectorului
 
Documente utile
 
Cercetare - Legislaţie națională
Centrul de Educație Permanentă
 
Centrul de Educație Permanentă
 
Centrul de Educație Permanentă
 
Informaţii de interes public
 
Declaraţii de avere
 
Regulamente UPT
 
Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat / Şcoala Doctorală
 
Rector. Prorectori, Director general administrativ
 
Carta universităţii
 
Planul strategice de dezvoltare al UPT Planurile strategice de dezvoltarea ale facultăţilor
 
Înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după unirea teritoriilor româneşti, într-un context european marcat d...
 
Comitet Director
 
Informaţii pentru personalul din UPT
 
Programe postuniversitare și de formare continuă
 
Legislaţie-rubrică generală
 
Misiune, obiective, activități, contact, echipa
Baza sportivă nr.2
 
Baza sportivă nr.2
Fast - food 1MV
 
Adresa, prezentare Fast-food 1MV
 
Acte de studii
 
Activitati extracurriculare
 
Administraţie
 
Concursuri
 
Erasmus Incoming
 
Erasmus University Charter
 
Misiune
 
Noutăţi
 
Outgoing - Erasmus: Mobilitati Erasmus 2013-2014, Informaţii candidaţi - moblilitate Erasmus; Calendar selecţie; ...
 
Outgoing
 
Incoming
 
Incoming
 
Studenţi străini la studii complete
 
Fulbright senior postdoctoral
 
Consiliu Academic
 
Organigrame UPT
 
Colaborare cu companii
 
Rapoarte
 
Achiziţii publice
Centrul de Cercetare Multimedia
 
Centrul de Cercetare Multimedia
 
Studii universitare de Master
 
Alumni
 
Studii universitare de doctorat
 
Gestiunea școlarității
 
Informaţii Generale
Cămine de tip garsonieră: 23G şi 25G
 
Cămine de tip garsonieră: 23G şi 25G
 
Registrul de evidență a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare
 
Doctor Honoris Causa
 
Cazări
Baza sportivă nr.1
 
Baza sportivă nr.1
Cantina studențească Politehnica
 
Adresă, prezentare rcantina studențească
 
Formulare / Regulamente
 
Programe internaţionale
 
Parteneri
 
Documente Financiar - Contabile
 
Erasmus Charter for Higher Education
 
Surse și programe de finanțare
 
Organigrama Universităţii Politehnica Timişoara
 
Biblioteca Universității Politehnica Timișoara
 
Departamentul de Mobilități și Cooperări Internaționale
 
Cadru legislativ, ghiduri ale solicitantului
 
Program de finanțare 2014 - 2020
Campus Virtual
 
Campusul Virtual al UPT
 
DD
 
PROJECT PN-II-RU-TE-2011-3-0024
 
Oficiul de Inovare și Transfer Tehnologic
 
Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic / Oficiul de Inovare și Transfer Tehnologic
 
Comitet Director
 
Centrul Interlingua
 
PROJECT PN-II-ID-PCE-2012-4-0104
 
Profesori emeriți
 
Profesori onorifici
 
Secretariat General
 
Laboratoarele departamentului Automatică și Informatică Aplicată
 
Laboratoarele departamentului Calculatoare si Tehnologia Informației
 
Studenți străini la studii complete
 
Laboratoarele departamentului Mașini Mecanice, Utilaje și Transporturi
 
Laboratoarele departamentului Căi de Comunicație Terestre, Fundații și Cadastru
 
Laboratoarele Departamentului Chimie Aplicată și Ingineria Compușilor Organici și Naturali
 
Laboratoarele departamentului Chimie Aplicată și Ingineria Compușilor Anorganici și a Mediului
 
Laboratoarele departamentului Construcții Metalice și Mecanica Construcțiilor
 
Laboratoarele departamentului Hidrotehnică
 
Laboratoarele departamerntului Bazele Fizice ale Ingineriei
 
Laboratoarele departamentului Inginerie și Management din Hunedoara
 
Laboratoarele departamentului Inginerie Electrică și Informatică Industrială
 
Laboratoarele departamentului Electronică Aplicată
 
Laboratoarele departamentului Comunicații
 
Laboratoarele departamentului Măsurări şi Electronică Optică
 
Laboratoarele departamentului Management
 
Laboratoarele departamentului Comunicare și Limbi Străine
 
Laboratoarele departamentului Matematică
 
Laboratoarele departamentului Educație Fizică și Sport
 
Laboratoarele departamentului Mecatronică
 
Laboratoarele departamentului Construcții Civile și Instalații
 
Laboratoarele departamentului Inginerie Electrică
 
Laboratoarele departamentului Mecanică și Rezistența
 
Laboratoarele departamentului Ingineria Materialelor și Fabricației
Căsuța poștală a studentului
 
Căsuța poștală a studentului
 
Alegeri și Concursuri
 
Centrul de conferințe UPT
 
Noutăți
 
Proiecte Fonduri Europene
 
GDPR-Date personale
 
Oficiul de Coordonare a Practicii Studenților din UPT
 
Arhivă evenimente
 
Contact
 
Rectorii UPT
 
AS Politehnica
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră
 
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră
 
Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat
 
Admitere 2017 - Licență - sesiunea iulie
 
Articole din circuitul ISI si non ISI
 
Evaluare Proces Didactic
 
Erasmus Policy Statement
Tabere gratuite pentru studenți
 
Tabere gratuite pentru studenți
 
Zilele carierei
 
Broșura UPT
 
Locații ale spațiilor UPT: facultăți, cămine, cantine, baze sportive, bibliotecă. Videoclip: Află mai multe ...
 
Competiții interne
 
Arhiva - Admitere Doctorat 2018
 
Referendum universitar 2019
 
Culegere mate - admitere 2024
 
Arhiva - Admitere Licență 2020
 
Români de pretutindeni - Admitere LICENȚĂ
 
Români de pretutindeni - Admitere MASTER
 
Arhiva - Admitere Master 2020
 
Cercetare-Dezvoltare-Inovare
 
Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027
 
Admitere - Doctorat
 
Studii și formulare
 
Proiect POCU/993/6/13/153437 - Rețea de excelență în cercetare și inovare aplicativă pentru programele de stud...
 
Laboratoarele departamentului Electroenergetică
 
Laboratoarele departamentului de Arhitectură
 
Proiecte implementate de UPT în perioada 2014-2021
 
Echipa Departamentului Anteprenoriat
 
Alumni
 
Programe de finanțare 2021-2027
 
COVID-19
 
Proiecte Fonduri Structurale derulate 2014-2020
 
Susținerea și dezvoltarea întreprinderilor sociale in mediul rural
 
Conferințe, simpozioane, workshops, etc.
 
Proiect POC 2.3.3/2/148345 –EduUPT
 
Proiect POCU/829/6/13/140550 StartUPT (Innotech Student)
 
Educație nonformală în sistem outdoor
 
PROIECTE SEE – TIMIȘOARA CAPITALĂ CULTURALĂ
 
META | MV sci-art
 
Proiecte PNRR
 
Admitere Licență - 2024
 
Admitere Master 2024 Iulie
 
Admitere 2024 - Învățămant la distanță/Frecvență redusă
 
Oportunități de finanțare proiecte europene
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +