Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Admitere 2020 - Doctorat

 
 

IOSUD-UPT anunță organizarea concursului de admitere la studiii universitare de doctorat, anul 2020, în conformitate cu:

Procedura instituţională privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studii universitare de doctorat în UPT sesiunea 2020 (HS 156/11.06.2020)

1. Calendarul admiterii  (Anexa 6)


 SESIUNEA IULIE 2020: 

 Înscriere   06 iulie 2020 – 10 iulie 2020
 Colocviu    13 - 14 iulie 2020
 Rezultate preliminarii  15 iulie 2020
 Contestații  16 iulie 2020
 Rezultate sesiune  17 iulie 2020
   

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020: 

 Înscriere *  14 septembrie 2020 - 18 septembrie 2020
 Colocviu    21 - 22 septembrie 2020
 Rezultate preliminarii  23 septembrie 2020
 Contestații și rezultate sesiune  24 septembrie 2020
   
  REZULTATE ADMITERE  25 septembrie 2020


* Notă : Înscrierea candidaților se poate face până în 18 septembrie 2020, ora 12.00
 

2. Oferta de direcții/teme de cercetare pentru concursul de admitere - conform cu
     Anexa2
(2020), HCSUD - aprobare tematiciHCSUD - procedură

 

3. Locuri disponibile pentru admitere (Anexa 1)

SESIUNEA - iulie, septembrie 2020

Nr. Crt. Domeniul de doctorat în IOSUD-UPT Locuri cu bursă Locuri fără bursă Locuri cu taxă
1 Chimie* 0* 0* 0*
2. Inginerie civilă şi instalaţii 5 5 7
3. Ingineria materialelor 5 4 2
4. Inginerie chimică 3 3 2
5. Inginerie electrică 2 1 1
6. Inginerie energetică 2 1 2
7. Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale 3 2 2
8. Calculatoare şi tehnologia informaţiei 3 4 2
9. Ingineria sistemelor 2 3 2
10. Inginerie industrială 3 4 2
11. Inginerie şi management 4 6 2
12. Inginerie mecanică 9 9 2
13. Arhitectură 1 1 2
 TOTAL (conform adresa MEN nr. 9157/19.05.2020) 85 42 43 28

* conform HS nr.56/21.02.2019, Art.1, nu se mai alocă locuri la admitere la doctorat pentru domeniul de studii universitare de doctorat Chimie începând cu anul universitar 2019-2020

Suplimentar - 1 grant fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă și 3 granturi fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă pentru românii de pretutindeni, conform adresei  MEC nr. 610/28.05.2020
 

4. Înscrierea la admitere

 INSCRIERE ONLINE - Înscrierea candidaților în platforma informatică ENROLL/PHD  https://admitere.upt.ro/phd/

Documentele dosarului de înscriere, încărcate în platforma ENROLL-PHD

Nr. Crt. Denumirea documentului Descrierea documentului  Observații/Tip document