Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arhivă - Hotărâri ale Senatului și ale Biroului Senatului - 2017

 
 

2017

 

Nr. hotărâre - Descriere   Nr. hotărâre - Descriere
 
Ședința Senatului din data de 12.01.2017
     
01         - Validare PV al ședinței Senatului din 6.10.2016   02 - Validare PV al ședinței Senatului din 3.11.2016
03-08   - Validare HBS nr.04 - 09 din 15.12.2016    
09-18   - Validare comisie concurs   19-28 - Validare comisie concurs
29-38   - Validare comisie concurs   39-48 - Validare comisie concurs
49-56   - Validare comisie concurs   57-64 - Validare comisie concurs
65         - Validare comisii CSUD și CȘD    
     
Ședința Biroului Senatului din data de 02.02.2017
01         - Calendarul alegerilor academice parțiale pt.
               funcțiile vacante din UPT
   
     
Ședința Senatului din data de 16.02.2017
    66           - Validare student senator - Facultatea CIIM
67           - Validare student senator - Facultatea AC   68           - Validare PV al ședinței Senatului din 12.01.2017
69-116   - Validări concursuri de ocupare posturi
                  didactice pe perioadă nedeterminată
  117-124  - Validări concursuri de ocupare posturi
                  didactice pe perioadă determinată
125        - Validare HBS nr.01 din 02.02.2017   126-129  - Aprobare desfășurare activități suplimentare
130        - Modificare regulament examen de licență/diplomă și
                 disertație
  131         - Inițiere metodologie achiziții publice proiecte
     
Ședința Biroului Senatului din data de 23.02.2017
     
02 - Validare rezultate alegeri parțiale pentru pozițiile vacante de membru in Consiliul Depart. respectiv Senatul UPT    
     
Ședința Biroului Senatului din data de 29.03.2017
     
03 - Avizare candidaturi din partea UPT in Organismele consultative ale Ministerului Cercetarii si Inovarii    
     
Ședința Senatului din data de 30.03.2017
     
132 - Validare student senator   133 - Validare student senator
134 - Validare student senator   135 - Validare PV
136 - Validare HBS nr.2   137 - Validare HBS nr. 3
138 - Aprobare progr. de studii MASTER   139 - Aprobare schimb de terenuri
140 - Aprobare transformare posturi   141 - Aprobare Organigrama UPT
142 - Aprobare Metodologie admitere licență   143 - Aprobare Regulament privind acordarea de burse și ajutoare sociale
144 - Aprobare desfasurare activitati suplimentare   145 - Aprobare desfasurare activitati suplimentare
146 - Aprobare desfasurare activitati suplimentare   147 - Aprobare propunere conferire tilu Profesor Emerit
148 - Acordare gradații personal auxiliar    
     
Ședința Senatului din data de 12.04.2017
    149 - Validare PV al sedintei din 30.03.2017
150 - Aprobare Raport Rector pe anul 2016   151 - Aprobare majorare salarii si salarii diferențiate
     
Ședința Senatului din data de 11.05.2017
152 - Validare PV   153 - Metodologie acordare gradații de merit
154 - Aprobare dosar Ingineria sistemelor electroenergetice   155- Aprobare înfințare program preuniversitar Tehnologii moderne de obținere a materialelor
     
156 - Acordare titlu onorific Doctor Honoris Causa   157 - Aprobare Metodologie admitere master
158 - Aprobare structura anului universitar 2017/2018    
     
Ședința Senatului din data de 08.06.2017
    159 - Validare PV din 11.05.2017
160-183 - Aprobare comisii concurs cd per. nedet.   184-191 - Aprobare comisii concurs asist. per. determinata
192 - Regulament de organizare si functionare SAS-UPT   193 - Aprobare desf. activitati suplimentare
194 - Aprobare desf. activitati suplimentare
   
     
Ședința Biroului Senatului din data de 23.06.2017
04 - Aprobare program de studii - Comunicare și relații publice    
     
Ședința Senatului din data de 13.07.2017
    195 - Validare PV al ședinței din 08.06.2017
196 - Rezultate gradații de merit   197 - Metodologie aplicare Regulament de organizare și funcționare SAS
198 - Validare HBS nr.4   199 - Aprobare dosar program "Tehnologii și sisteme de telecomunicații"
     
Ședința Biroului Senatului din data de 24.07.2017
05 - Aprobare - Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică    
     
Ședința Biroului Senatului din data de 27.07.2017
06 - Aprobare dosar program "Inginerie medicală"    
     
Ședința Senatului din data de 18.09.2017
200  - Validare PV al ședinței din 13.07.2017   201   - Validare HBS din 24.07.2017
202  - Validare HBS din 27.07.2017   203-226 - Validări concursuri de ocupare posturi didactice pe perioadă nedeterminată
207-234 - Validări concursuri de ocupare posturi didactice pe perioadă determinată   235  - Regulament privind acordarea de Burse și ajutoare
sociale
     
Ședința Senatului din data de 21.09.2017
236-252 - Aprobare prelungire activitate didactică/cercetare   253-254 - Neprelungire activitate didactică/cercetare
     
Ședința Senatului din data de 26.10.2017
    255   - Validare PV al ședinței din 18.09.2017
256   - Validare PV al ședinței din 21.09.2017   257   - State de funcții cadre didactice și de cercetare
258   - Aprobare - programare CO pt. cadrele didactice din UPT   259 - 271 - Aprobare desfasurare activitati suplimentare
     
Ședința Biroului Senatului din data de 03.11.2017
07 - Conferire titlu onorific de profesor emerit    
     
Ședința Senatului din data de 27.11.2017
272-282 - Validare studenți senatori   283 - Validare PV al ședinței din 26.10.2017
284 - Validare HBS nr.07 din 03.11.2017   285 - Metodologie acordare gradații de merit
286-290 - Validare studenți senatori   291-294 - Aprobare plata cu ora
    295 -  Conferire titlu onorific de profesor emerit
     
Ședința Senatului din data de 19.12.2017
296-335 - Validare Comisie concurs perioada nedeterminata    
336-341 - validare Comisie concurs perioada determinata    
342 - Metodologie de ocupare a posturilor didactice si de cercetare    

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2018-10-30
 
 
ARUT Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT AnelisPlus2020 Comunicate UPT
 
© Copyright 2020 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +