Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programe de studii de master 2013-2014

 
 

Programe de studii universitare de MASTER acreditate, organizate de UPT
in anul universitar 2013-2014

   Denumirea entitatii
Denumirea programului de studii universitare de MASTER  - Competente (CT)

Domeniul de studii
univ. de masterat
H.G. 581/ 2013

Anii
de
studii

Plan
de
inv.

Orar consult.

Cod DFI.Cod RSI.CodDII.
CodDSU_M

           
 Facultatea de Arhitectura și Urbanism             
  1. Urbanism şi amenajarea teritoriului 1)  CT    Arhitectură I, II PDF orar_c 60.60.10.10
  2. Tendinţe, materiale şi tehnologii noi în arhitectura de interior CT    Arhitectură I PDF orar_c  
 Facultatea de Automatica si Calculatoare              
  1. Automotive embedded software2), 3) CT    Ingineria sistemelor I, II PDF orar_c 20.60.10.20
  2. Computer engineering3) CT    Calculatoare si tehn. info. I, II PDF orar_c 20.60.10.10
  3. Information tehnology3) CT    Calculatoare si tehn. info. I, II PDF orar_c 20.60.10.10
  4. Ingineria sistemelor automate CT    Ingineria sistemelor I, II PDF orar_c 20.60.10.20
  5. Sisteme informatice aplicate in productie si servicii CT    Ingineria sistemelor I, II PDF orar_c 20.60.10.20
  6. Sisteme informatice in ingrijirea sanatatii CT    Ingineria sistemelor I, II PDF orar_c 20.60.10.20
  7. Software engineering3) CT    Calculatoare si tehn. info. I, II PDF orar_c  20.60.10.10
  8. Tehnologii informatice CT    Informatica I, II PDF orar_c 10.10.20.20
 Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului                
  1. Controlul si avizarea produselor alimentare CT    Inginerie chimica I, II PDF orar_c 10.30.20.20
  2. Ingineria si managementul mediului in industrie CT    Ingineria mediului I, II PDF orar_c 20.70.50.10
  3. Tehnologii de proces nepoluante CT    Ingineria mediului I, II PDF orar_c  20.70.50.10
  Facultatea de Constructii                
 1. Proiectarea avansată a structurilor metalice compozite
   (Advanced design of steel and compozite structures) 
CT  Inginerie civila si instalatii I, II  PDF  orar_c  20.10.10.10 
  2. Cadastru si evaluarea bunurilor imobile CT    Inginerie geodezica I, II PDF orar_c  20.30.10.20
  3. Dezvoltare durabila: auditul energetic si securitate la incendiu a cladirilor CT    Inginerie civila si instalatii I, II PDF orar_c  20.10.10.10
  4. Infrastructuri pentru transporturi CT    Inginerie civila si instalatii I, II PDF orar_c  20.10.10.10
  5. Inginerie si reabilitare rurala durabila CT    Inginerie civila si instalatii I, II PDF orar_c 20.10.10.10
  6. Optimizarea exploatarii sistemelor de inginerie sanitara si protectia  mediului CT    Inginerie civila si instalatii I PDF orar_c 20.10.10.10
  7. Optimizarea si modernizarea sistemelor de instalatii CT    Inginerie civila si instalatii I, II PDF orar_c 20.10.10.10
  8. Optimizarea sistemelor hidrotehnice CT    Inginerie civila si instalatii I, II PDF orar_c 20.10.10.10
  9. Reabilitarea constructiilor CT    Inginerie civila si instalatii I, II PDF orar_c  20.10.10.10
 Facultatea de Electronica si Telecomunicatii                
  1. Ingineria reţelelor de comunicaţii/Communications networks engineering3) CT    Ing. electr. si telecom. II PDF orar_c  20.20.20.10
  2. Electronica biomedicala CT    Ing. electr. si telecom. I, II PDF orar_c  20.20.20.10
  3. Electronica sistemelor inteligente CT    Ing. electr. si telecom. I, II PDF orar_c  20.20.20.10
  4. Ingineria retelelor de telecomunicatii CT    Ing. electr. si telecom. I, II PDF orar_c  20.20.20.10
  5. Tehnici avansate in electronica CT    Ing. electr. si telecom. I, II PDF orar_c  20.20.20.10
  6. Tehnologii multimedia CT    Ing. electr. si telecom. I, II PDF orar_c  20.20.20.10
 Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica                
  1. Conducerea sistemelor electroenergetice CT    Inginerie energetica I, II PDF orar_c  20.20.10.20
  2. Electrotehnica si electronica de putere CT    Inginerie electrica I, II PDF orar_c  20.20.10.10
  3. Energii regenerabile - Energia solara CT    Inginerie energetica I, II PDF orar_c  20.20.10.20
 Facultatea de Inginerie Hunedoara                
  1. Ingineria si managementul dezvoltarii durabile in industria de materiale CT    Inginerie si management I, II PDF orar_c 20.70.60.10
  2. Ingineria si managementul sistemelor mecanice CT    Inginerie si management I, II PDF orar_c  20.70.60.10
  3. Materiale si tehnologii avansate pentru industria autovehiculelor CT    Ingineria materialelor I, II PDF orar_c  20.70.40.10
  4. Sisteme avansate de utilizare industriala a energiei  electrice CT    Inginerie electrica I, II PDF orar_c  20.20.10.10
  5. Tehnici informatice in ingineria electrica CT    Inginerie electrica I, II PDF orar_c  20.20.10.10
 Facultatea de Management in Productie si Transporturi                
  1. Ingineria si managementul competitivitatii CT    Inginerie si management I, II PDF orar_c  20.70.60.10
  2. Ingineria si managementul sistemelor logistice CT    Inginerie si management I, II PDF orar_c  20.70.60.10
  3. Management antreprenorial in administrarea afacerilor CT    Inginerie si management I, II PDF orar_c 20.70.60.10
 Facultatea de Mecanica            
 1. Ergoinginerie in mecatronica CT    Mecatronica si robotica I, II PDF orar_c  20.70.30.10
 2. Hidrodinamica masinilor si sistemelor hidromecanice CT    Inginerie mecanica I, II PDF orar_c  20.70.10.10
 3. Implanturi, proteze si evaluare biomecanica1) CT

   Interdisciplinar (Mec., 
   Robot.  St. Ing. aplic.)

I, II PDF orar_c

 20.70.30.10
 20.70.20.30

 4. Ingineria calitatii in mecatronica si robotica 1) CT    Mecatronica si robotica I, II PDF orar_c  20.70.30.10
 5. Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule4) CT    Ingineria autovehiculelor I, II PDF orar_c  20.40.10.20
 6. Inginerie integrata CT    Inginerie industriala I PDF orar_c  20.70.20.10
 7. Inginerie mecanica avansata CT    Inginerie mecanica I, II PDF orar_c  20.70.10.10
 8. Managementul calitatii proceselor tehnologice CT    Inginerie mecanica I, II PDF orar_c  20.70.10.10
 9. Materiale si tehnologii avansate 1) CT    Ingineria materialelor I, II PDF orar_c   20.70.40.10
 10. Metode si tehnici statistice in sanatate si in cercetarea clinica5) CT    Stiinte ingineresti aplicate I, II PDF orar_c 20.70.20.30
 11. Procedee productive de sudare in mediu de gaze  protectoare CT    Inginerie industriala II PDF orar_c  20.70.20.10
 12. Sisteme feroviare moderne CT    Inginerie mecanica II PDF orar_c  20.70.10.10
 13. Sisteme integrate pentru fabricatia agroalimentara CT    Inginerie mecanica I, II PDF orar_c  20.70.10.10
 14. Sisteme robotice cu inteligenta artificiala 1) CT    Mecatronica si  robotica I PDF orar_c  20.70.30.10
 15. Tehnici avansate in transportul rutier CT    Ingineria transporturilor I, II PDF orar_c  20.40.10.30
 Facultatea de Stiinte ale Comunicarii          
  1. Comunicare, relatii publice si media digitala CT    Interdisciplinar
   (Ing. electronica si
   telecom., St. ale
   comunicarii)
I, II PDF orar_c 20.20.10.20
40.30.10.10

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
  1)    Numai anumite cursuri se pot preda si in limba engleza (Courses in English offered throughout the academic year 2013/2014 in framework of the  study programmes in Romanian language).
  
2)    Pentru acest program curriculum definit prin colaborare: UPT - Continental Automotive Timisoara
  3)    Program sustinut integral in limba engleza (Programme of study offered entirely in English for the academic year 2013/2014). 

  4)    Toate cursurile se pot preda integral si in limba engleza (Courses in English offered throughout the academic year 2013/2014 in framework of the  study programmes in Romanian language).
  5)    Program sustinut si curriculum definit prin colaborare cu UVT, UMFT, Cmed.

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 
 
Ultima actualizare: 2016-12-09
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +