Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotărâri ale Consiliului de Administrație - 2016

 
 

  

2016

 

HCA 01/20.01.2016 - desemnare reprezentant la adunare creditori

HCA 02/20.01.2016 - taxe de admitere pt. anul univ. 2016-2017

HCA 03/20.01.2016 - cereri de prelungire a studiilor universitare de doctorat

HCA 04/20.01.2016 - asocierea UPT cu Asociația Grup de acțiune locala Timișoara

HCA 05/01.02.2016 - aplicare tarife cu regim hotelier pentru colaboratorii UPT la cămine de garsoniere

HCA 06/16.02.2016 - exmatricularea unor doctoranzi

HCA 07/16.02.2016 - asocierea UPT cu Asociația Student Engineering

HCA 08/24.02.2016 - efectuare investigații pt. finalizare expertiză tehnică

HCA 09/01.03.2016 - desfințare centrale eoliene

HCA 10/08.03.2016 - taxe de studii pentru anul universitar 2016-2017

HCA 11/16.02.2016 - obligativitate întocmire proiecte pentru executare sisteme de detecție, supraveghere video, control acces

HCA 12/08.03.2016 -  numire semnatar financiar Program ORIZONT 2020

HCA 13/23.03.2016 - aprobare și implementare plan de eficiență energetică al UPT

HCA 14/23.03.2016 - componența comisiei de analiză și evaluare academică privind acordarea titlului de prof. emerit

HCA 15/29.03.2016 - prelungire contract de lucrări "Sala Polivalentă"

HCA 16/29.03.2016 - cuantumurile burselor studenților - licență, master

HCA 17/29.03.2016 - cuantumurile burselor studenților - doctorat

HCA 18/05.04.2016 - dezlipire parcelă cu nr. top 426758

HCA 19/12.04.2016 - aprobare tarife pentru cazare în căminele UPT - vacanța de vară 2016

HCA 20/20.04.2016 - prelungire termen de execuție la sala polivalentă

HCA 21/10.05.2016 - aprobare caiet de sarcini pentru achiziția de servicii date-voce

HCA 22/10.05.2016 - componența comisiei de analiză și evaluare academică privind acordarea titlului de prof. emerit

HCA 23/10.05.2016 -  distribuția finală a locurilor de admitere la licență

HCA 24/31.05.2016 - componența comisiei de analiză și evaluare academică privind acordarea titlului de prof. emerit

HCA 25/31.05.2016 - componența comisiei de analiză și evaluare academică privind acordarea titlului de prof. emerit

HCA 26/07.06.2016 - investiția "Extindere și Modernizare Baza Sportivă nr. 1 a UPT"

HCA 27/14.06.2016 - componența comisiei de analiză și evaluare academică privind acordarea titlului de prof. emerit

HCA 28/14.06.2016 - aprobare tarife pentru cazare în căminele UPT pentru anul universitar 2016-2017

HCA 29/21.06.2016 - aprobare tarife de cazare ocazională în căminele UPT pentru o perioadă mai mare de 15 zile

HCA 30/30.06.2016 - prelungire termen de execuție investiție Sală Polivalentă

HCA 31/10.05.2016 - înființare program de studii universitare de master - Tehnici Poligrafice

HCA 32/07.09.2016 - taxe de studii pentru anul universitar 2016-2017

HCA 33/22.09.2016 - asigurarea securității accesului la internet din rețeaua UPT

HCA 34/27.09.2016 - componența comisiei de analiză și evaluare academică privind acordarea titlului de prof. emerit

HCA 35/27.09.2016 - contract nr.12611/10.09.2010 de execuție la investiția sala polivalentă

HCA 36/04.10.2016 - numire comisie de predare-primire la investiția Sala Polivalentă

HCA 37/24.10.2016 - înființare disciplină facultativă pentru toți anii de studii de la ciclul licență

HCA 38/09.11.2016 - procedură de gestionare a conturilor din domeniul upt.ro

HCA 39/13.09.2016 - aprobare tarife pentru activități desfășurate prin plata cu ora pentru anul universitar 2016-2017

HCA 40/22.11.2016 - constituire Comisie de Coordonare pentru Infrastructură și Servicii IT

HCA 41/22.11.2016 - aprobare regulament de concurs pentru acordare burse "URSUS" în anul universitar 2016-2017

HCA 42/03.11.2016 - procedura de selecție a partenerilor pentru propunerile de proiecte finanțate din P.O.C.U.

HCA 43/06.12.2016 - acordare tichete de masă

HCA 44/13.12.2016 - procedură pentru pregătire și transmitere dosar de doctorat și teză de doctorat la solicitarea MENCS

HCA 45/06.12.2016 - achiziția servicilor de închiriere a licențelor antivirus și anti malware

 


 

 

 

 


 

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2017-03-01
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2022 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +