Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotărâri ale Consiliului de Administrație - 2017

 
 

 

2017

 

HCA 01/10.01.2017 - obiectiv de investiții cămin studențesc

HCA 03/17.01.2017 - procedura acordare spor pentru titlul științific de doctor pentru pers. aux. și nedidactic

HCA 04/17.01.2017 - avizare raport oportunitate înființare program de master

HCA 06/21.02.2017 - competiția internă pentru proiecte de cercetare - dezvoltare pentru tineri cercetători

HCA 07/21.02.2017 - componența comisiei de analiză și evaluare academică privind acordarea titlului de prof. emerit

HCA 08/21.02.2017 - bursă specială pentru studenții masteranzi

HCA 09/14.02.2017 - derularea stagiului de practică pentru studenții din UPT

HCA 10/28.02.2017 - tarife de cazare pe perioada vacanței de vară

HCA 11/28.02.2017 - premierea unor studenți de la Facultatea MPT

HCA 12/28.02.2017 - proiecte de cercetare - dezvoltare pentru tineri cercetători PCD-TC-2017

HCA 13/21.02.2017 - taxe de admitere pentru anul universitar 2017-2018

HCA 16/21.03.2017 - referitor la Instrucțiunea de lucru privind întocmirea ordinului de deplasare în străinătate a personalului

HCA 17/22.03.2017 - privind programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă "Tehnologii moderne de obținere
                                      a materialelor
"

HCA 23/25.04 2017 - privind cifra de școlarizare pentru studii universitare de licență

HCA 28/9.05.2017 - priind structura anului universitar 2017-2018

HCA 29/9.05 2017 - privind taxele de studii pentru anul universitar 2017-2018

HCA 30/9.05 2017 - privind Procedura de acordare a burselor și ajutoarelor sociale în UPT

HCA 37/13.06.2017 - privind Componența Comisiilor Consultative ale Consiliului de Administrație al UPT

HCA 40/26.06.2017 - privind cuantumul taxei pentru examenele de finalizare de studii din sesiunea septembrie 2017

HCA 51/24.10.2017 - privind taxele anuale de școlarizare pentru anul universitar 2017-2018

ARHIVĂ (2016, 2015, 2014, 2013, 2012)

 

 

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2020-03-19
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2022 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +