Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programe de studii de Master 2012-2013

 
 

Programe de studii universitare de MASTER acreditate, organizate de UPT
in anul universitar 2012-2013 

   Denumirea entitatii
Denumirea programului de studii universitare de MASTER  - Competente (CT)

Domeniul de studii
univ. de masterat
H.G. 707/ 2012

Anii
de
studii

Plan
de
inv.

Orar consult.

Cod DFI.Cod RSI.CodDII.
CodDSU_M

           
 Facultatea de Arhitectura    
  1. Urbanism si amenajarea teritoriului 1)  CT    Arhitectura I, II PI C 60.60.10.10
 Facultatea de Automatica si Calculatoare     
  1. Automotive embedded software2), 3) CT    Ingineria sistemelor I, II PI C 20.60.10.20
  2. Computer engineering3) CT    Calculatoare si tehn. info. I, II PI C 20.60.10.10
  3. Information tehnology3) CT    Calculatoare si tehn. info. I, II PI C 20.60.10.10
  4. Ingineria sistemelor automate CT    Ingineria sistemelor I, II PI C 20.60.10.20
  5. Sisteme informatice aplicate in productie si servicii CT    Ingineria sistemelor I, II PI C 20.60.10.20
  6. Sisteme informatice in ingrijirea sanatatii CT    Ingineria sistemelor I, II PI C 20.60.10.20
  7. Software engineering3) CT    Calculatoare si tehn. info. I, II PI C  20.60.10.10
  8. Tehnologii informatice CT    Informatica I, II PI C 10.10.20.20
 Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului       
  1. Controlul si avizarea produselor alimentare CT    Inginerie chimica I, II PI C 10.30.20.20
  2. Ingineria si managementul mediului in industrie CT    Ingineria mediului I, II PI C 20.70.50.10
  3. Micro si nanomateriale CT    Inginerie chimica II PI C  10.30.20.20
  4. Tehnologii de proces nepoluante CT    Ingineria mediului I, II PI C  20.70.50.10
  Facultatea de Constructii       
  1. Advanced design of steel and compozite structures CT    Inginerie civila si instalatii I, II PI C  20.10.10.10
  2. Cadastru si evaluarea bunurilor imobile CT    Inginerie geodezica I, II PI C  20.30.10.20
  3. Dezvoltare durabila: auditul energetic si securitate la incendiu a cladirilor CT    Inginerie civila si instalatii I, II PI C  20.10.10.10
  4. Infrastructuri pentru transporturi CT    Inginerie civila si instalatii I, II PI C  20.10.10.10
  5. Ingineria protectiei mediului CT    Inginerie civila si instalatii I, II PI C  20.10.10.10
  6. Inginerie si reabilitare rurala durabila CT    Inginerie civila si instalatii I, II PI C 20.10.10.10
  7. Optimizarea exploatarii sistemelor de inginerie sanitara si         protectia mediului CT    Inginerie civila si instalatii I PI C 20.10.10.10
  8. Optimizarea si modernizarea sistemelor de instalatii CT    Inginerie civila si instalatii I, II PI C 20.10.10.10
  9. Optimizarea sistemelor hidrotehnice CT    Inginerie civila si instalatii I, II PI C 20.10.10.10
 10. Reabilitarea constructiilor CT    Inginerie civila si instalatii I, II PI C  20.10.10.10
 11. Sisteme de fundare pentru constructii speciale CT    Inginerie civila si instalatii I, II PI C  20.10.10.10
 12. Structuri CT    Inginerie civila si instalatii I, II PI C  20.10.10.10
 Facultatea de Electronica si Telecomunicatii       
  1. Communications networks engineering3) CT    Ing. electr. si telecom. II PI C  20.20.20.10
  2. Electronica biomedicala CT    Ing. electr. si telecom. I, II PI C  20.20.20.10
  3. Electronica sistemelor inteligente CT    Ing. electr. si telecom. I, II PI C  20.20.20.10
  4. Ingineria retelelor de telecomunicatii CT    Ing. electr. si telecom. I, II PI C  20.20.20.10
  5. Tehnici avansate in electronica CT    Ing. electr. si telecom. I, II PI C  20.20.20.10
  6. Tehnologii multimedia CT    Ing. electr. si telecom. I, II PI C  20.20.20.10
  7. Traitement du signal4) CT    Ing. electr. si telecom. I PI C 20.20.20.10
 Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica       
  1. Conducerea sistemelor electroenergetice CT    Inginerie energetica I, II PI C  20.20.10.20
  2. Electrotehnica si electronica de putere CT    Inginerie electrica I, II PI C  20.20.10.10
  3. Energii regenerabile - Energia solara CT    Inginerie energetica I, II PI C  20.20.10.20
 Facultatea de Inginerie Hunedoara       
  1. Ingineria si managementul dezvoltarii durabile in industria de materiale CT    Inginerie si management I, II PI C 20.70.60.10
  2. Ingineria si managementul sistemelor mecanice CT    Inginerie si management I, II PI C  20.70.60.10
  3. Materiale si tehnologii avansate pentru industria autovehiculelor CT    Ingineria materialelor I, II PI C  20.70.40.10
  4. Sisteme avansate de utilizare industriala a energiei  electrice CT    Inginerie electrica I, II PI C  20.20.10.10
  5. Tehnici informatice in ingineria electrica CT    Inginerie electrica I, II PI C  20.20.10.10
 Facultatea de Management in Productie si Transporturi       
  1. Ingineria si managementul competitivitatii CT    Inginerie si management I, II PI C  20.70.60.10
  2. Ingineria si managementul sistemelor logistice CT    Inginerie si management I, II PI C  20.70.60.10
  3. Management antreprenorial in administrarea afacerilor CT    Inginerie si management I, II PI C 20.70.60.10
 Facultatea de Mecanica   
 1. Energoecologie in domeniul termic si al vehiculelor de transport 5) CT    Inginerie mecanica I, II PI C  20.70.10.10
 2. Ergoinginerie in mecatronica CT    Mecatronica si robotica I, II PI C  20.70.30.10
 3. Hidrodinamica masinilor si sistemelor hidromecanice CT    Inginerie mecanica I, II PI C  20.70.10.10
 4. Implanturi, proteze si evaluare biomecanica1) CT

   Interdisciplinar (Mec., 
   Robot.  St. Ing. aplic.)

I, II PI C

 20.70.30.10
 20.70.20.30

 5. Ingineria calitatii in mecatronica si robotica 1) CT    Mecatronica si robotica I, II PI C  20.70.30.10
 6. Ingineria produselor din materiale polimerice si compozite CT    Inginerie industriala II PI C  20.70.20.10
 7. Ingineria relatiilor de munca, sanat. si securit. in munca CT    Inginerie mecanica II PI C  20.70.10.10
 8. Ingineria resurselor regenerabile de energie CT    Inginerie mecanica II PI C  20.70.10.10
 9. Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule 5) CT    Ingineria autovehiculelor I, II PI C  20.40.10.20
 10. Inginerie integrata CT    Inginerie industriala I PI C  20.70.20.10
 11. Inginerie mecanica avansata CT    Inginerie mecanica I, II PI C  20.70.10.10
 12. Managementul calitatii proceselor tehnologice CT    Inginerie mecanica I, II PI C  20.70.10.10
 13. Materiale si tehnologii avansate 1) CT    Ingineria materialelor I, II PI C   20.70.40.10
 14. Metode si tehnici statistice in sanatate si in cercetarea clinica 6) CT    Stiinte ingineresti aplicate I, II PI C 20.70.20.30
 15. Procedee productive de sudare in mediu de gaze  protectoare CT    Inginerie industriala I, II PI C  20.70.20.10
 16. Sisteme feroviare moderne CT    Inginerie mecanica II PI C  20.70.10.10
 17. Sisteme integrate pentru fabricatia agroalimentara CT    Inginerie mecanica I, II PI C  20.70.10.10
 18. Sisteme robotice cu inteligenta artificiala 1) CT    Mecatronica si  robotica I PI C  20.70.30.10
 19. Tehnici avansate in transportul rutier CT    Ingineria transporturilor I, II PI C  20.40.10.30
 Facultatea de Stiinte ale Comunicarii
  1. Comunicare, relatii publice si media digitala CT    Interdisciplinar
   (Ing. electronica si
   telecom., St. ale
   comunicarii)
I, II PI C 20.20.10.20
40.30.10.10

 
  1)    Numai anumite cursuri se pot preda si in limba engleza (Courses in English offered throughout the academic year 2012/2013 in framework of the study programmes in Romanian language). 
  2)    Pentru acest program curriculum definit prin colaborare: UPT - Continental Automotive Timisoara
  3)    Program sustinut integral in limba engleza (Programme of study offered entirely in English for the academic year 2012/2013). 
  4)    Program sustinut integral in limba franceza.
  5)    Toate cursurile se pot preda integral si in limba engleza (Courses in English offered throughout the academic year 2012/2013 in framework of the study programmes in Romanian language).
  6)    Program sustinut si curriculum definit prin colaborare cu UVT, UMFT, Cmed.

 
 
Ultima actualizare: 2016-12-09
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +