Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programe licenţă 2011-2012

 
 

Domeniile şi Specializările
în care UPT organizează Programe de studii de LICENŢĂ
în anul universitar 2011-2012

 Denumirea 
 Facultăţii
 Domenii*

Anii de studii

Denumirea specializării
Competente (CT)

Plan de înv.

Criterii
de
eval.

 Orar consult.
Sem. II

 Cod**
                      
Facultatea de Arhitectură     
 Arhitectură şi urbanism I     PI E C 50.60.10
 Arhitectură 
   
II, III,  IV     PI E C 50.60.10.10.
V, VI Arhitectură CT PI E C 50.60.10.10.10
 Arhitectura I, II Mobilier şi amenajări interioare CT PI E C 50.60.10.10.60
Facultatea de Automatică şi Calculatoare      
Ingineria sistemelor, calculatoare
şi tehnologia informaţiei
I     PI E C 20.60.10
Ingineria Sistemelor II     PI E C 20.60.10.220
  III, IV Automatică şi informatică aplicată CT PI E C 20.60.10.220.10
Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei II     PI E C 20.60.10.10
III, IV Calculatoare CT PI E C 20.60.10.10.10
Informatică I     PI E C 10.10.20
Informatică II, III Informatică CT PI E C 10.10.20.40.10
Informatică I     PI E C 10.10.20
Informatica (ID) II, III Informatică CT PI E C 10.10.20.40.10
Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului     
Chimie şi inginerie chimică I     PI E C 10.30.20

Inginerie Chimică

 

 

 

II     PI E C 10.30.20.50
III Chimie alim. şi tehn. biochimice CT PI E C 10.30.20.50.120
III, IV Ing. subst. anorg. şi prot. mediului CT PI E C 10.30.20.50.10
III, IV Chimia şi ing. subs. org.,  petroch. şi   carboch. CT PI E C 10.30.20.50.20
Ingineria mediului I     PI E C 20.70.50
Ingineria mediului II     PI E C 20.70.50.190
  III, IV Ing. şi prot. mediului în industrie CT PI E C 20.70.50.190.10
    Ing. sist. biotehnice şi ecologice CT PI E C 20.70.50.190.20
Facultatea de Construcţii
Inginerie civila şi instalatii I     PI E C 20.10.10

Inginerie Civila

 

 

 

 

 

II     PI E C 20.10.10.60
III, IV Constructii civile, ind. şi agricole CT PI E C 20.10.10.60.10
  Căi ferate drumuri şi poduri CT PI E C 20.10.10.60.20
  Amenajări de constr. hidrotehnice CT PI E C 20.10.10.60.40
  Imbun. funciare si dezv. rurala CT PI E C 20.10.10.60.70
  Inginerie sanitara si protectia mediului CT PI E C 20.10.10.60.60
Inginerie Civila (lb.engleza) - "Politeh. International"
 
I, II     PI E C 20.10.10.60
III, IV Inginerie civila CT PI E C 20.10.10.60.80
Inginerie Civila (lb.germana) I, II, III, IV Inginerie civila CT PI E C 20.10.10.60.80
Ingineria Instalatiilor II     PI E C 20.10.10.70
III, IV Instalatii pentru constructii CT PI E C 20.10.10.70.10
Inginerie geologica, Inginerie geodezica I     PI E C 20.30.10
Inginerie Geodezica II     PI E C 20.30.10.30
III, IV Masuratori terestre si cadastru CT PI E C 20.30.10.30.10
Facultatea de Electronica si Telecomunicatii      

Inginerie  Electronica si Telecomunicati

 

 

 

 

I     PI E: seria A, B C 20.20.10
II     PI E: seria A, B C 20.20.10.100
III, IV Electronica aplicata CT PI III: E
IV: opt.1,2,3
C 20.20.10.100.10
  Tehnologii si sisteme de telecomunicatii CT PI III: E
IV: opt. 1,2,3
C 20.20.10.100.20
Inginerie Electronica si Telecom. (lb. engl.) -"Politehnica International"
 
I     PI E C  20.20.10
II     PI E C 20.20.10.100
III, IV Tehnologii si sisteme de telecomunicatii CT PI E C 20.20.10.100.20

Inginerie Electronica si Telecom.(ID)
 

I     PI E C 20.20.10
II     PI E C 20.20.10.100
III, IV Tehnologii si sisteme de telecomunicatii CT PI E C 20.20.10.100.20
Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica     
 
Inginerie electrica si energetica I     PI E C  20.20.10
Inginerie Electrica
 
II     PI E C 20.20.10.90
III, IV Electrotehnica CT PI E C 20.20.10.90.30
Inginerie Energetica

 
II     PI E C 20.20.10.110
III, IV Ingineria sistemelor electroenergetice CT PI E C 20.20.10.110.10
Facultatea de Inginerie din Hunedoara
Inginerie electrica si energetica I     PI E C  20.20.10
Inginerie Electrica 
 
II     PI E C 20.20.10.90
III, IV Electromecanica CT PI E C 20.20.10.90.50

Ingineria Materialelor

 

 

II     PI E C 20.70.40.170
III Ingineria procesarii materialelor CT PI E C 20.70.40.170.30
IV Ing. elab. materialelor metalice CT PI E C 20.70.40.170.20
Inginerie aerospatiala,
autovehicule, transporturi
I     PI E C 20.40.10
Ingineria Autovehiculelor
 
II     PI E C 20.40.10.160
III, IV Autovehicule rutiere CT PI E C 20.40.10.160.30

Inginerie si Management

 


 

I     PI E C 20.70.60
II     PI E C 20.70.60.230
III, IV Ing. economica in dom.mecanic CT PI E C 20.70.60.230.20
  Ing. econ. in ind. chimica si de mat. CT PI E C 20.70.60.230.70
Inginerie Industriala I     PI E C 20.70.20
Stiinte Ingineresti Aplicate
 
II     PI E C 20.70.20.270
III, IV Informatica Industriala CT PI E C 20.70.20.270.50
Facultatea de Management in Productie si Transporturi
Inginerie si Management I     PI E   20.70.60

Inginerie si Management
 

 

 


 

II     PI E C 20.70.60.230 
III, IV Inginerie economica industriala CT PI E C 20.70.60.230.10
III Inginerie economica in constructii CT PI E C 20.70.60.230.30
III Ing.econ. in ind. chimica si de mat. CT PI E C 20.70.60.230.70
III Ing. econ. in dom.electric, electr. si  energ. CT PI E C 20.70.60.230.60
Stiinte Administrative I     PI E C 40.20.10
Stiinte Administrative II, III Administratie publica CT PI E C 40.20.10.50.10
Facultatea de Mecanica
Inginerie aerospatiala,
autovehicule, transporturi
I     PI E C 20.40.10
Ingineria Autovehiculelor
 
II     PI E C 20.40.10.160
III, IV Autovehicule rutiere CT PI E C 20.40.10.160.30

Ingineria Transporturilor
 

II     PI E C 20.40.10.240
III, IV Ingineria transport. si a traficului CT PI E C 20.40.10.240.10

Inginerie Industriala

I     PI E C 20.70.20

Inginerie Industriala
 

II, III     PI E C 20.70.20.130
IV Tehnologia constructiilor de masini CT PI E C 20.70.20.130.10
Stiinte Ingineresti Aplicate II     PI E C 20.70.20.270
III, IV Inginerie medicala CT PI E C 20.70.20.270.10
Ingineria Materialelor

 
I     PI E C 20.70.40
II, III     PI E C 20.70.40.170
IV Stiinta materialelor CT PI E C 20.70.40.170.10

Inginerie Mecanica

 

 

 

 

 

I     PI E C 20.70.10
II     PI E C 20.70.10.180
III, IV Inginerie mecanica CT PI E C 20.70.10.180.50
III Masini si instalatii pentru agricultura si industrie alimentara CT PI E C 20.70.10.180.60
III, IV Masini si sisteme hidraulice si pneumatice CT PI E C 20.70.10.180.20
IV Sisteme si echipamente termice CT PI E C 20.70.10.18.10
Mecatronica si Robotica I     PI E C 20.70.30

Mecatronica si Robotica
 

II     PI E C 20.70.30.250
III, IV Mecatronica CT PI E C 20.70.30.250.10
  Robotica CT PI E C 20.70.30.250.20
Facultatea de Stiinte ale Comunicarii
Stiinte ale comunicarii I     PI E   40.30.10
Stiinte ale Comunicarii II, III Comunicare si relatii publice CT PI E C 40.30.10.60.20
Filologie I     PI E   50.10.10
Limbi Moderne Aplicate II, III Traducere si interpretare CT PI E C 50.10.10.30.10

 

*    Pentru anii I sunt precizate denumirile domeniilor de ierarhizare; Pentru ceilalti ani sunt precizate denumirile domeniilor de licenta.

  * * Codurile domeniilor de ierarhizare cuprind: 

        DFI (2 caractere) - Domeniul fundamental de ierarhizare
        RSI (2caractere) - Ramura de stiinta
        DII (2 caractere) - Domeniul de ierarhizare

       Codurile specializarilor cuprind:

       DFI (2 caractere) - Domeniul fundamental de ierarhizare
       RSI (2caractere) - Ramura de stiinta
       DII (2 caractere) - Domeniul de ierarhizare
       DL (2 sau 3 caractere) - Domeniul de licenta
       S (2 caractere) - Specializarea

 
 
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2023 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +