Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotărâri ale Consiliului de Administrație

 
 

 

2024

HCA 154/03.07.2024 -privind aprobare demarare procedură de evaluare externă de către ARACIS, în vederea autorizării de funcţionare provizorie

HCA 152 / 02.07.2024 -privind aprobarea Procedurii privind acceptarea condiţionată la concursul de admitere în Universitatea Politehnica
Timişoara a absolvenţilor învăţământului liceal din sisteme internaţionale acreditate şi recunoscute de Ministerul Educaţiei, în anul absolvirii studiilor liceale

HCA 151/02.07.2024 -privind validarea calificării Robotică (Învăţământ dual) de către ANC

HCA 148/26.06.2024 -privind modificări referitoare la scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor

HCA 129/26.06.2024 -privind numire Şef Serviciu Interimar

HCA 128/26.06.2024 -privind calendarul de depunere a solicitărilor de menţinere a calităţii de titular ale personalului din învăţământ şi/sau
cercetare după împlinirea vârstei de pensionare

HCA 117/18.06.2024 -privind avizarea Metodologiei de organizare şi funcţionare aCentrului de Consiliere şi Orientare în Carieră al Universităţii Politehnica Timişoara

HCA 116/18.06.2024 -privind avizarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de Director al CSUD de la IOSUD UPT

HCA 114/11.06.2024 -privind avizarea Metodologiei de aprobare a menţinerii calităţii de titular în învăţământ şi/ sau cercetare după împlinirea vârstei de pensionare, începând cu anul universitar 2024- 2025

HCA 113/11.06.2024 -privind numire preşedinte Comitet de Securitate şi Sănătate în Muncă

HCA 112/11.06.2024 -privind numire în funcţie

HCA 111/11.06.2024 -privind aprobarea structurii anului universitar 2024- 2025, ID/IFR

HCA 110/11.06.2024 -privind numirea responsabililor Oficiilor de consiliere a studenţilor de la nivelul facultăţilor

HCA 109/11.06.2024 -privind numirea Directorului General Administrativ interimar al UPT

HCA 107/24.05.2024 -privind numire Coordonator Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră

HCA 103/24.05.2024 -privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de master, anul universitar 2024 – 2025

HCA 102/24.05.2024 -privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă, anul universitar 2024- 2025

HCA 101/22.05.2024 -privind aprobarea desfăşurării cursului "3D Model ling for Civil Engineering Works"

HCA 99/22.05.2024 -privind componenţa comisiei de analiză şi evaluare academică în vederea acordării titlului ştiinţific DHC al U.P.T

HCA 98/22.05.2024 -privind aprobare demarare procedură de evaluare externă de către ARACIS

HCA 96/14.05.2024 -privind aprobarea tarifelor de cazare cuprinse în anexă, pentru cazarea in căminele UPT pe perioada vacanţei de vară a anului universitar 2023 – 2024

HCA 94/14.05.2024 -privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor Comitetelor Studenţeşti de Cămin în UPT

HCA 89/29.04.2024 -privind numire director de departament interimar UPT

HCA 88/29.04.2024 -privind numire director de departament interimar UPT

HCA 87/23.04.2024 -privind aprobare demarare procedură de evaluare externă de către ARACIS pentru programului de studii universitare de licenţă „Inginerie medicală"

HCA 83/23.04.2024 -privind înlocuire director Centru de Inovare şi Transfer Tehnologic

HCA 82/17.04.2024 -privind componenţa comisiei de analiză şi evaluare academică pentru acordarea titlului onorific de PROFESOR EMERIT al U.P.T

HCA 81/17.04.2024 -privind componenţa comisiei de analiză şi evaluare academică pentru acordarea titlului onorific de PROFESOR EMERIT al U.P.T

HCA 80/17.04.2024 -privind avizarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea procesului de acordare a atestatului de abilitare

HCA 78/17.04.2024 -privind aprobarea Instrucţiunii privind eliberarea duplicatelor pentru documentele de atestare a statutului de student

HCA 77/17.04.2024 -privind aprobare Procedură operaţională privind desfăşurarea mobilităţilor Erasmus+ outgoing

HCA 76/17.04.2024 -privind aprobare Procedură operaţională privind desfăşurarea mobilităţilor Erasmus+ incoming

HCA 73/09.04.2024 -privind numirea membrilor Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC-UPT)

HCA 72/09.04.2024 -privind avizare structură an universitar 2024 - 2025

HCA 71/09.04.2024 -privind validarea şi înregistrarea calificării Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii de către ANC

HCA 70/09.04.2024 -privind numire în funcţie

HCA 69/02.04.2024 -privind aprobare schimbare loc de muncă

HCA 63/26.03.2024 -privind aprobare tarife cazare pentru perioada 01.04.2024- 07.07.2024

HCA 60/26.03.2024 -privind încetarea numirii în funcţia de coordonator al Departamentului Dezvoltare, Antreprenoriat şi Fonduri Europene

HCA 59/26.03.2024 -privind numire în funcţie şi acordare de sporuri la salariu din venituri proprii

HCA 55/26.03.2024 -privind validarea calificării Inginerie chimică În limba engleză de către ANC

HCA 52/26.03.2024 -privind prelungire studii doctorale

HCA 51/15.03.2024 -privind încetarea numirii în funcţia de Şef Birou Antreprenoriat

HCA 48/12.03.2024 -privind componenţa comisiei de analiză şi evaluare academică pentru acordarea titlului onorific de PROFESOR ONORIFIC al U.P.T

HCA 47/12.03.2024 -privind componenţa comisiei de analiză şi evaluare academică pentru acordarea titlului onorific de PROFESOR EMERIT al U.P.T

HCA 44/12.03.2024 -privind avizarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie în UPT

HCA 43/12.03.2024 -privind avizarea Metodologiei pentru organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante din UPT

HCA 42/12.03.2024 -privind avizarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor publice pentru ocuparea funcţiilor de decan în Universitatea Politehnica Timişoara, pentru legislatura 2024- 2029

HCA 40/07.03.2024 -privind avizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a oficiului pentru relaţia cu studenţii din Universitatea Politehnica Timişoara - STUDENT OFFICE UPT

HCA 39/07.03.2024 -privind avizarea Strategiei de Diversitate, Echitate şi Incluziune a Universităţii Politehnica Timişoara

HCA 37/27.02.2024 -privind avizarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studii universitare de doctorat în Universitatea Politehnica Timişoara, sesiunea 2024

HCA 36/27.02.2024 -privind componenţa comisiei de analiză şi evaluare academică în vederea acordării titlului ştiinţific DHC al U.P.T

HCA 33/20.02.2024 -privind tarifele pentru serviciile prestate de unităţile Direcţiei Sociale

HCA 27/13.02.2024 -privind aprobare demarare procedură de evaluare externă de către ARACIS pentru programului de studii universitare de licenţă „Comunicare şi Relaţii Publice"

HCA 24/13.02.2024 -privind avizare Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de masterat la Universitatea Politehnica Timişoara, pentru sesiunile iulie şi septembrie 2024

HCA 23/13.02.2024 -privind avizare Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licenţă la Universitatea Politehnica Timişoara, pentru sesiunile iulie şi septembrie 2024

HCA 22/06.02.2024 -privind Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere a cetăţenilor din state terţe UE la ciclurile de studii universitare de licenţă şi master în cadrul Universităţii Politehnica Timişoara

HCA 18/29.01.2024 - privind avizarea propunerilor de programe de studii universitare de master

HCA 13/29.01.2024 - privind programele de studii universitare de master promovate pentru anul universitar 2024- 2025

HCA 3/09.01.2024 - privind Calendarul de admitere la ciclul de studii universitare de licenţă şi master, sesiunea 2024 pentru cetăţenii din state terţe UE

 

 

ARHIVĂ (2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015)

 

 

 

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2024-07-08
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +