Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programe de studii de Master 2011-2012

 
 
 

Programe de studii universitare de MASTER acreditate, organizate de UPT
in anul universitar 2011-2012 

   Denumirea entitatii
Denumirea programului de studii universitare de MASTER  - Competente (CT)

Domeniul de studii
univ. de masterat
H.G. 966/ 2011

Anii
de
studii

Plan
de
inv.

Criterii de eval.

Orar consult. sem I

Cod DFI.Cod RSI.CodDII.
CodDSU_M

             
 Facultatea de Arhitectura    
  1. Urbanism si amenajarea teritoriului 1)  CT    Arhitectura I PI E C 60.60.10.10
 Facultatea de Automatica si Calculatoare     
  1. Automotive embedded software2), 3) CT    Ingineria sistemelor I, II PI E C 20.60.10.20
  2. Computer engineering3) CT    Calculat. si tehn. info. I, II PI E C 20.60.10.10
  3. Information tehnology3) CT    Calculat. si tehn. info. I, II PI E C 20.60.10.10
  4. Ingineria sistemelor automate CT    Ingineria sistemelor I, II PI E C 20.60.10.20
  5. Sist. inform. aplicate in prod. si servicii CT    Ingineria sistemelor I, II PI E C 20.60.10.20
  6. Sisteme inform. in ingrijirea sanatatii CT    Ingineria sistemelor I, II PI E C 20.60.10.20
  7. Software engineering3) CT    Calculat. si tehn. info. I, II PI E C  20.60.10.10
  8. Tehnologii informatice CT    Informatica I, II PI E C 10.10.20.20
Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului       
  1. Chimie alimentara aplicata CT    Inginerie chimica II PI E C 10.30.20.20
  2. Controlul si aviz. produselor alimentare CT    Inginerie chimica I PI E C 10.30.20.20
  3. Ing. si manag. mediului in industrie CT    Ingineria mediului I, II PI E C 20.70.50.10
  4. Micro si nanomateriale CT    Inginerie chimica I PI E C  10.30.20.20
  5. Tehnologii de proces nepoluante CT    Ingineria mediului I, II PI E C  20.70.50.10
 Facultatea de Constructii       
  1. Advanced design of steel and compozite structures CT    Ing. civila si instalatii I PI E C  20.10.10.10
  2. Cadastru si eval. bunurilor imobile CT    Inginerie geodezica I, II PI E C  20.30.10.20
  3. Dezvoltare durabila: auditul energetic si securitate la incendiu a cladirilor CT    Ing. civila si instalatii I PI E C  20.10.10.10
  4. Infrastructuri pentru transporturi CT    Ing. civila si instalatii I, II PI E C  20.10.10.10
  5. Ingineria protectiei mediului CT    Ing. civila si instalatii I, II PI E C  20.10.10.10
  6. Inginerie si reabilitare rurala durabila CT    Ing. civila si instalatii I, II PI E C 20.10.10.10
  7. Optimiz. si moderniz. sist. de instalatii CT    Ing. civila si instalatii I, II PI E C  20.10.10.10
  8. Optimizarea sistemelor hidrotehnice CT    Ing. civila si instalatii I PI E C 20.10.10.10
  9. Proiectarea avansata a structurilor metalice si compozite CT    Inginerie civila II PI E C  20.10.10.10
  10. Reabilitarea constructiilor CT    Ing. civila si instalatii I, II PI E C  20.10.10.10
  11. Sist. de fundare pentru constr. speciale CT    Ing. civila si instalatii I, II PI E C  20.10.10.10
  12. Structuri CT    Ing. civila si instalatii  I, II PI E C  20.10.10.10
 Facultatea de Electronica si Telecomunicatii       
  1. Communications networks engineering3) CT    Ing. electr. si telecom. I, II PI E C  20.20.20.10
  2. Electronica biomedicala CT    Ing. electr. si telecom. I, II PI E C  20.20.20.10
  3. Electronica sistemelor inteligente CT    Ing. electr. si telecom. I, II PI E C  20.20.20.10
  4. Ingineria retelelor de telecomunicatii CT    Ing. electr. si telecom. I, II PI E C  20.20.20.10
  5. Tehnici avansate in electronica CT    Ing. electr. si telecom. I, II PI E C  20.20.20.10
  6. Tehnologii multimedia CT    Ing. electr. si telecom. I, II PI E C  20.20.20.10
 Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica       
  1. Conducerea sistemelor electroenerg. CT    Inginerie energetica I, II PI E C  20.20.10.10
  2. Electrotehnica si electronica de putere CT    Inginerie electrica I, II PI E C  20.20.10.20
 Facultatea de Inginerie Hunedoara       
  1. Ing. si manag. dezvoltarii durabile in ind. de materiale CT    Inginerie si management I PI E C 20.70.60.10
  2. Ing. si manag. sistemelor mecanice CT    Inginerie si management I PI E C  20.70.60.10
  3. Materiale si tehnologii avansate pentru industria autovehiculelor CT    Ingineria materialelor II PI E C  20.70.40.10
  4. Sisteme avansate de utilizarea industriala a energiei  electrice CT    Inginerie electrica I, II PI E C  20.20.10.10
  5. Tehnici informatice in ing.  electrica CT    Inginerie electrica I, II PI E C  20.20.10.10
Facultatea de Management in Productie si Transporturi       
  1. Ingineria si manag. competitivitatii CT    Inginerie si management I, II PI E C  20.70.60.10
  2. Ing. si manag. sistemelor logistice CT    Inginerie si management I, II PI E C  20.70.60.10
  3. MBA - Master in administr. afacerilor CT    Inginerie si management I, II PI E C  20.70.60.10
  4. Master antreprenorial in administrarea afacerilor CT    Inginerie si management I PI E C 20.70.60.10
 Facultatea de Mecanica   
  1. Constr. si exploatarea autoveh. rutiere CT    Ingineria autovehiculelor II PI E C  20.40.10.20
  2. Energoeco. in dom. termic si al vehic. de transport 4) CT    Inginerie mecanica I, II PI E C  20.70.10.10
  3. Ergoinginerie in mecatronica CT    Mecatronica si robotica I PI E C  20.70.30.10
  4. Hidrodin. masinilor si sist. hidromec. CT    Inginerie mecanica I, II PI E C  20.70.10.10
  5. Implanturi, proteze si evaluare biomecanica1) CT

   Interdisciplinar (Mec., 
   Robot.  St. Ing. aplic.)

I, II PI E C

 20.70.30.10
 20.70.20.30

  6. Ingineria calitatii in mecatronica si robotica 1) CT    Mecatronica si robotica I, II PI E C  20.70.30.10
  7. Ing. prod. din materiale polim. si compozite CT    Inginerie industriala I PI E C  20.70.20.10
  8. Ing. relatiilor de munca, sanat. si securit. in munca CT    Inginerie mecanica  I, II PI E C  20.70.10.10
  9. Ing. resurselor regenerabile de energie CT    Inginerie mecanica I PI E C  20.70.10.10
10. Ing.sist. de propulsie pt. autovehicule 4) CT    Ingineria autovehiculelor I PI E C  20.40.10.20
11. Inginerie integrata CT    Inginerie industriala I, II PI E C  20.70.20.10
12. Inginerie mecanica avansata CT    Inginerie mecanica I PI E C  20.70.10.10
13. Managementul calitatii proceselor tehnologice CT    Inginerie mecanica I PI E C  20.70.10.10
14. Materiale si tehnologii avansate 1) CT    Ingineria materialelor I, II PI E C   20.70.40.10
15. Procedee productive de sudare in mediu de gaze  protectoare CT    Inginerie industriala I PI E C  20.70.20.10
16. Sisteme feroviare moderne CT    Inginerie mecanica I PI E C  20.70.10.10
17. Sist. integrate pt. fabricatia agroalimentara CT    Inginerie mecanica I, II PI E C  20.70.10.10
18. Sisteme robotice cu inteligenta artificiala 1) CT    Mecatronica si  robotica II PI  E  C   20.70.30.10
19. Tehnici avansate in transportul rutier CT    Ingineria transporturilor I, II PI E C  20.40.10.30
Facultatea de Stiinte ale Comunicarii            
  1. Comunicare, relatii publice si media digitala CT    Interdisciplinar
   (Ing. electronica si
    telecom., St. ale
    comunicarii)
I PI E C 20.20.10.20
40.30.10.10
Departamentul Bazele Fizice ale Ingineriei   
  1.  Energii regenerabile - Energii solare CT    Inginerie energetica I,II PI E C  20.20.10.20
Departamentul de Matematica       
  1.   Modele Matematice in inginerie 5) CT    Ingineria sistemelor II PI E C  20.60.10.20
  2a. Metode si tehnici statis. in sanat. si in cercet. clinica 6) CT    Ingineria sistemelor II PI E C 20.60.10.20
  2b. Metode si tehnici statis. in sanat. si in cercet. clinica 6) CT    Stiinte ingineresti aplicate I PI E C  20.70.20.30

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
  1)    Numai anumite cursuri se pot preda si in limba engleza (Courses in English offered throughout the academic year 2011/2012 in framework of the study programmes in Romanian language).
  2)    Pentru acest program curriculum definit prin colaborare: UPT - Continental Automotive Timisoara
  3)    Program sustinut integral in limba engleza (Programme of study offered entirely in English for the academic year 2011/2012)
  4)    Toate cursurile se pot preda integral si in limba engleza (Courses in English offered throughout the academic year 2011/2012 in framework of the study programmes in Romanian language).
  5)    Program sustinut in colaborare cu Departamentul de Automatica si Informatica Aplicata.
  6)    Program sustinut si curriculum definit prin colaborare cu UVT, UMFT, Cmed.

 

 
 
Ultima actualizare: 2016-12-09
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +