Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teze de doctorat susținute în 2020

 
 

Alin - Lucrețiu - Dubcek GĂUREANU (CV) - Inginerie și management

22.12.2020, ora 10.00 - susținere publică on line (anunț)

Titlul tezei:   Managementul securității în muncă - perspective strategice în consolidarea culturii de securitate a muncii în întreprinderi
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing.ec. Dumitru ȚUCU  (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Anca DRĂGHICI (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Roland Iosif MORARU (CV) - Universitatea din Petroșani
                                         Conf.univ.dr.ing. Nicoleta Luminița CĂRUNȚAȘU (CV) - Universitatea Politehnica din București
                                         Prof.univ.dr.ing. Matei TĂMĂȘILĂ (CV- Universitatea Politehnica Timișoara
 


Dan HULEA (CV) - Inginerie electrică

18.12.2020, ora 10.00 - susținere publică on line (anunț)

Titlul tezei:   Convertoare CC-CC bidirecționale cu raport de conversie extins pentru aplicații de stocare în supercondensatoare
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Sorin MUȘUROI  (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Nicolae MUNTEAN (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Lorand SZABO (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                         Prof.univ.dr.ing. Claudia-Steluța MARȚIȘ (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                         Academician Ion BOLDEA (CV- Universitatea Politehnica Timișoara
                    
Membrii supleanți: Prof.univ.dr.ing. Dumitru TOADER (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                                                 Prof.univ.dr.ing. Csaba SZASZ (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

 


Iulia ȘTIRB (CV) - Calculatoare și Tehnologia Informației

09.12.2020, ora 14.00 - susținere publică on line (anunț)

Titlul tezei:   Reducerea consumului de energie și a timpului de execuție prin optimizarea comunicării între firele de execuție și prin localizarea
                    echilibrată a datelor la execuția programelor paralele, pe sisteme NUMA
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Radu-Emil PRECUP  (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Horia CIOCÂRLIE (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Liviu Cristian MICLEA (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                         Prof.univ.dr.ing. Dana PETCU (CV) - Universitatea de Vest din Timișoara
                                         Prof.univ.dr.ing. Mircea POPA (CV- Universitatea Politehnica Timișoara

 

Bogdan Adrian MILITARU (CV) - Inginerie Chimică

27.11.2020, ora 12.00 - susținere publică on line (anunț)

Titlul tezei:  Dezvoltarea unor procese de valorificare a cenușii de epurare
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Nicolae VASZILCSIN  (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Rodica PODE (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Cristina ORBECI (CV) - Universitatea Politehnica București
                                         C.S.I.dr.ing. Gheorghe ILIA (CV) - Institutul de Chimie "Coriolan Drăgulescu"
                                         Prof.univ.dr.ing. Florica MANEA (CV- Universitatea Politehnica Timișoara
 


Alexandra - Iasmina KELLER (CV) - Inginerie Civilă și Instalații

17.11.2020, ora 11.00 - susținere publică on line (anunț)

Titlul tezei:  O metodologie complexă de evaluare a șarpantelor istorice
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Adrian Liviu CIUTINA  (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Marius MOȘOARCĂ (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.arh. Gorun ARUN (CV) - Yildiz Technical University
                                           Conf.univ.dr.ing. Eleftheria TSAKANIKA (CV) - National Technical University of Athens
                                           Prof.univ.dr.ing. Valeriu-Augustin STOIAN (CV- Universitatea Politehnica Timișoara

 


Răzvan-Cătălin MICLEA (CV) - Ingineria Sistemelor

13.11.2020, ora 10.00 - susținere publică on line (anunț)

Titlul tezei: Sisteme de creștere a siguranței traficului rutier în condiții meteo ce alterează vizibilitatea - cercetări și soluții
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Vladimir Ioan CREȚU (CV)
                      Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Ioan SILEA (CV)
                      Referenţi:   Academician Ioan DUMITRACHE (CV) - Universitatea Politehnica din București
                                           Prof.univ.dr.ing. Sergiu NEDEVSCHI (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj
                                           Prof.univ.dr.ing.
Toma-Leonida DRAGOMIR (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
 


Nicolae ISTRAT (CV) - Inginerie Industrială

06.11.2020, ora 12.00 - susținere publică on line (anunț)

Titlul tezei: Abordarea sistemic-integrată a optimizării siguranței rutiere în județul Timiș
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Anca DRĂGHICI (CV)
                      Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing.ec. Dumitru ȚUCU (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Anca Alexandra PURCĂREA (CV) - Universitatea Politehnica din București
                                           Prof.univ.dr.ing. Lucian Ionel CIOCA (CV) - Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu
                                           Prof.univ.dr.ing.
Roland Iosif MORARU (CV) - Universitatea din Petroșani
 


Gabriel BARINA (CV) - Calculatoare și tehnologia informației

06.11.2020, ora 12.00 - susținere publică on line (anunț)

Titlul tezei: Analiza Computațională a Comportamentelor Emergente în Rețele
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Marius MARCU (CV)
                      Conducător ştiinţific: Prof.univ.em.dr.ing. Mircea VLĂDUȚIU (CV)
                      Referenţi:   Academician Prof.univ.dr.ing. Mircea PETRESCU (CV) - Universitatea Politehnica din București
                                           Prof.univ.dr.ing. Liviu Cristian MICLEA (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                           Prof.univ.dr.ing.
Nicolae BIBU (CV) - Universitatea de Vest din Timișoara
 


Sorin Liviu JURJ (CV) - Calculatoare și tehnologia informației

30.10.2020, ora 12.00 - susținere publică on line (anunț)

Titlul tezei: Powering and evaluating deep learning-based systems using green energy
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Marius MARCU (CV)
                      Conducător ştiinţific: Prof.univ.em.dr.ing. Mircea VLĂDUȚIU (CV)
                      Referenţi:   Academician Prof.univ.dr.ing. Mircea PETRESCU (CV) - Universitatea Politehnica din București
                                           Prof.univ.dr.ing. Liviu Cristian MICLEA (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                           Prof.univ.dr.ing.
Nicolae ROBU (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
 


Paula Aurelia BORZA (CV) - Inginerie Chimică

09.10.2020, ora 11.00 - susținere publică on line (anunț)

Titlul tezei:  Noi căi de sinteză pentru biocompuși folosind enzime native și imobilizate
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Nicolae VASZILCSIN  (CV)
                      Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Francisc PETER (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Gabriela Elena BAHRIM (CV) - Universitatea Dunărea de Jos Galați
                                           Senior Scientist Carmen Gabriela BOERIU (CV) - Wageningen Food & Biobased Research, Wageningen, Olanda
                                           Prof.univ.dr.ing.
Mircea Corneliu DAVIDESCU (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara

 


Daniel PASCHEK (CV) - Inginerie și Management

19.09.2020, ora 10.00 - susținere publică on line (anunț)

Titlul tezei:  Utilizarea inteligenței artificiale în managementul proceselor de afaceri - Cerință importantă, factor de succes și necesitate pentru afaceri în industria 5.0
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ec.ing. Marian MOCAN  (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Anca DRĂGHICI (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Sorin POPESCU (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                           Prof.univ.dr.ing. Claudiu Vasile KIFOR (CV) - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
                                           Prof.univ.dr.ing.
Gabriela PROȘTEAN (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara

 


Iasmina APOSTOL (CV) - Inginerie Civilă și Instalații

17.09.2020, ora 12.00 - susținere publică on line (anunț)

Titlul tezei:  Vulnerabilitatea centrelor istorice la seism
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Adrian Liviu CIUTINA  (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Marius MOȘOARCĂ (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Valeriu-Augustin STOIAN (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                                           Prof.h.c.mult.dr.ing. Federico Massimo MAZZOLANI (CV) - Universitatea Federico II din Napoli, Italia
                                           Prof.habil.dr.ing.
Gabriele MILANI (CV) - Universitatea Politehnica din Milano, Italia

 


Radu POPA (CV) - Inginerie Civilă

16.09.2020, ora 11.00 - susținere publică on line (anunț)

Titlul tezei:  Contribuții la realizarea îmbrăcăminților rutiere rigide
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Daniel GRECEA (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Sorin DAN (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Dan Paul GEORGESCU (CV) - Universitatea Tehnică de Construcții București
                                           Prof.univ.dr.ing. Dorina - Nicolina ISOPESCU (CV) - Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
                                           Prof.univ.dr.ing.
Marcela - Florina PRADA (CV) - Universitatea din Oradea
 


Markus HERRMANN  (CV) - Inginerie electronică și telecomunicații

28.07.2020, ora 13.00, susținere publică on line (anunț)

Titlul tezei:  Detecția, estimarea și corecția traiectoriei pentru ghidarea robotului
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Florin ALEXA (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Marius-Emil OTEȘTEANU (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Franz QUINT (CV) - Universitatea of Applied Sciences, Karlsruhe
                                           Prof.univ.dr.ing. Corneliu RUSU (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                           Prof.univ.dr.ing.
Dan LASCU (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                                    


Ovidiu GANA  (CV) - Ingineria sistemelor

23.07.2020, ora 11.00, susținere publică on line (anunț)

Titlul tezei:  Probleme de modelare și conducere ale sistemelor electroenergetice solare
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Radu-Emil PRECUP (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Octavian PROȘTEAN (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Mihail ABRUDEAN (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                           Prof.univ.dr.ing. Valentina BALAȘ (CV) - Universitatea Aurel Vlaicu Arad
                                           Prof.univ.dr.ing.
Ioan FILIP (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                                    
 


Vladimir OBRADOVICI  (CV) - Arhitectură

15.07.2020, ora 11.00, susținere publică on line (anunț)

Titlul tezei:  Salvgardarea bisericii monument de lemn din Crivina de Sus. Rolul arhitectului într-un proces multidisciplinar
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.arh. Ioan ANDREESCU (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.arh. Smaranda Maria BICA (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.arh. Virgil POP (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                           Conf.univ.dr.ist. Daniel DUMITRAN (CV) - Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba-Iulia
                                           Prof.univ.dr.ing.
Marius MOȘOARCĂ (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                                    
 


Adrian ȘMULEAC (CV) - Inginerie Civilă și Instalații

10.07.2020, ora 12.00, Facultatea de Construcții, Departamentul de Hidrotehnică, Splaiul Spiru Haret, nr. 1A (anunț)

Titlul tezei:  Metode geospațiale în vederea realizării unui GIS pentru amenajările hidrotehnice și hidroameliorative
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Raul Dan ZAHARIA (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.emerit.dr.ing.dr.h.c. Teodor Eugen MAN (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.ing.dr.h.c. Cosmin Alin POPESCU(CV) - Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara
                                           Prof.univ.dr.ing. Carmen GRECEA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                                           Prof.univ.dr.ing.
Nicu Cornel SABĂU (CV) - Universitatea din Oradea
 


Cristian - Grigore ZIMBRU (CV) - Ingineria Sistemelor

03.07.2020, ora 11.00, susținere publică on line (anunț)

Titlul tezei:  Soluții informatice pentru cercetarea variantelor și tiparelor genomice aplicând metode din ingineria sistemelor
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Lăcrămioara STOICU-TIVADAR (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Ioan SILEA (CV)
                      Referenţi:   Conf.univ.dr.ing. Mihnea MOISESCU (CV) - Universitatea Politehnica din București
                                           Prof.univ.dr.med. Maria PUIU (CV) - Universitatea de Medicină și Farmacie Timișoara
                                           Prof.univ.dr.ing.
Radu-Emil PRECUP (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara

 


Anca MOCAN (CV) - Inginerie și Management

27.06.2020, ora 10.00, susținere publică on line (anunț)

Titlul tezei:  Industria 4.0 pentru ergonomia depozitelor: Posibile aplicații ale tehnologiilor emergente
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ec.ing. Dumitru ȚUCU (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Anca DRĂGHICI (CV)
                      Referenţi:   Conf.univ.dr.ing. Nicoleta CĂRUȚAȘU (CV) - Universitatea Politehnica din București
                                           Prof.univ.dr.ing. Nicolae UNGUREANU (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                           Prof.univ.dr.ing.
Gabriela PROȘTEAN (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                                    


Brîndușa Raluca HAVAȘI  (CV) - Arhitectură

26.06.2020, ora 11.00, susținere publică on line (anunț)

Titlul tezei:  Arhitectura și copiii. Spațiul ca mediu de educație a tinerilor
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.arh. Smaranda BICA (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.arh. Teodor Octavian GHEORGHIU (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.arh. Ana Maria ZAHARIADE(CV) - Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" București
                                           Conf.univ.dr. Ramona PALOȘ (CV) - Universitatea de Vest din Timișoara
                                           Prof.univ.dr.ing.
Daniel GRECEA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                                    


Iosif LAZĂR  (CV) - Inginerie Mecanică

05.06.2020, ora 10.00, Facultatea de Mecanică, B-dul Mihai Viteazul, nr.1, sala 150 (anunț)

Titlul tezei:  Tehnici de optimizare a rezistenței la eroziune prin cavitație a unor aliaje Cu-Zn și Cu-Sn
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Liviu MARȘAVINA (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Ilare BORDEAȘU (CV)
                                                         Prof.univ.dr.ing. Ion MITELEA (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Anton HADĂR (CV) - Universitatea Politehnica București
                                           Prof.univ.dr.ing. Adrian CÎRCIUMARU (CV) - Universitatea Dunărea de Jos din Galați
                                           Prof.univ.dr.ing.
Corneliu Mircea CRĂCIUNESCU (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                                    


Irina MOHORA  (CV) - Arhitectură

31.01.2020, ora 10.00, Biblioteca Centrală Politehnica, B-dul Vasile Pârvan, nr.2, amfiteatrul K1 (anunț)

Titlul tezei:  Relația lumii vegetale cu spații destinate birourilor
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.arh. Smaranda BICA (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.arh. Cristian DUMITRESCU (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.arh. Marius MARCU-LĂPĂDAT (CV) - Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" București
                                           Prof.univ.dr.ing. Constantin-Dan DUMITRESCU (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                                           Conf.univ.dr.
Corina Mirela ILIN (CV) - Universitatea de Vest din Timișoara
                                    

 
 
Ultima actualizare: 2021-01-04
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +