Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teze de doctorat susținute în 2016

 
 

Teze susținute în fața comisiei de îndrumare după intrarea în vigoare a OMENCS 3482/2016Anunț   22.12.2016, ora 09.30, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Str. Vasile Pârvan nr.2, Sala A115

Autor: Ana-Maria DAN (CV)
Domeniul de doctorat: Ingineria sistemelor
Titlul tezei: Modelarea sistemului cardiovascular și sinteza mecanismelor de conducere pentru scenariul de exercițiu
                        Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat

Comisia de doctorat:
                        Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe-Daniel ANDREESCU (CV)
                        Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Toma-Leonida DRAGOMIR (CV)
                        Referenţi:    Prof.univ.dr.ing. Ioan DUMITRACHE (CV) - Universitatea Politehnica din București
                                              Prof.univ.dr.ing. Eugen-Petrișor IANCU (CV) - Universitatea din Craiova
                                              Prof.univ.dr.ing. Lăcrămioara STOICU-TIVADAR (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Anunț   21.12.2016, ora 11.00, Facultatea de Mecanică, Bl. Mihai Viteazu nr.1, Sala 150

Autor: Ioan LAZA (CV)
Domeniul de doctorat: Inginerie Mecanică
Titlul tezei: Micro-sisteme de răcire cu nanofluid ca și fluid de lucru
                  Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat

Comisia de doctorat:
                        Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Liviu MARȘAVINĂ (CV)
                        Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Dorin LELEA (CV)
                        Referenţi:    Prof.univ.dr.ing. Marin BICA  (CV) - Universitatea din Craiova
                                              Prof.univ.dr.ing. Srbislav GENIC (CV) - Universitatea din Beograd
                                              Prof.univ.dr.ing. Mihai NAGI (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal Anexă la PV


Anunț    21.12.2016, ora 13.00, Facultatea de Management în Producție și Transporturi, Str. Remus nr. 14, Sala A1

Autor: Andrei HUȚANU (CV - link dezactivat cf. regulamentului UE 2016/679)
Domeniul de doctorat: Inginerie și Management
Titlul tezei: Considerații asupra modelelor de dezvoltare pentru proiectele software de radio-navigație
                        Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat

Comisia de doctorat:
                        Preşedinte: Prof.univ.dr.ec. Marian MOCAN (CV)
                        Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Gabriela PROȘTEAN (CV)
                        Referenţi:    Prof.univ.dr.ing.ec. Danuț DUMITRAȘCU  (CV) - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
                                              Prof.univ.dr.ing. Valentina Emilia BĂLAȘ (CV) - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad
                                              Prof.univ.dr.ing. Anca DRĂGHICI (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara      

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Anunț    15.12.2016, ora 10.00, Facultatea de Mecanică, B-dul Mihai Viteazu nr. 1, Sala 150

Autor: Bogdana Simina FULGA (CV)
Domeniul de doctorat: Inginerie Mecanică
Titlul tezei: Sistem inline de control al calității pentru o fabricație auditivă sigură
                        Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat

Comisia de doctorat:
                        Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Liviu MARȘAVINĂ (CV)
                        Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Arjana DAVIDESCU (CV)
                        Referenţi:    Prof.univ.dr.h.c.mult. Alexander VERL  (CV) - University of Stuttgart
                                              Prof.univ.dr.h.c. Alin Olimpiu ALBU-SCHAFFER (CV) - Tehnical University Munich
                                              Prof.univ.dr.ing. Ivan BOGDANOV (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara                   

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Anunț    09.12.2016, ora 10.00, Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, B-dul V. Pârvan nr. 6, Sala B17

Autor: Roxana MUNTEAN (CV)
Domeniul de doctorat: Inginerie Chimică
Titlul tezei: Dezvoltarea unor materiale catalitice pe bază de nanofibre de carbon pentru aplicații în celulele electrochimice
                        Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat

Comisia de doctorat:
                        Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Corneliu-Mircea DAVIDESCU (CV)
                        Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Nicolae VASZILCSIN (CV)
                        Referenţi:    Prof.univ.dr.ing. Waltraut BRANDL  (CV) - Westfalische Hochschule Gelsenkirchen
                                              Prof.univ.dr.ing. Petru ILEA (CV) - Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
                                              Prof.univ.dr.ing. Florica MANEA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara                

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Anunț   09.12.2016, ora 10.00, Facultatea de Mecanică Bl. Mihai Viteazu nr. 1, Sala SPM 105

Autor: Daniel TIUC (CV)
Domeniul de doctorat: Inginerie Industrială
Titlul tezei: Contribuții privind managementul calității proiectului în industria automotive
                        Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat

Comisia de doctorat:
                        Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Dumitru ȚUCU (CV)
                        Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. George DRĂGHICI (CV)
                        Referenţi:    Prof.univ.dr.ing. Daniela POPESCU  (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                              Prof.univ.dr.ing. Costel Emil COTEȚ (CV) - Universitatea Politehnica din București
                                              Prof.univ.dr.ec.ing. Marian MOCAN (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara                 

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Anunț    21.11.2016, ora 09.00, Rectorat, Piata Victoriei nr.2, Timișoara, Sala de Conferințe

Autor: Frank Martin RENNUNG (CV)
Domeniul de doctorat: Inginerie și Management
Titlul tezei: Managementul complexității proceselor de servicii. Cazul organizațiilor de afaceri mari.
                       Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat

Comisia de doctorat:
                        Preşedinte: Prof.univ.dr.ec. Marian MOCAN (CV)
                        Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Anca DRĂGHICI (CV)
                                                           Prof.univ.dr.ing. George Gustav SAVII (CV)
                        Referenţi:    Prof.univ.dr.ing. Stelian BRAD  (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                              Prof.univ.dr.ing. Claudiu Vasile KIFOR (CV) - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
                                              Prof.univ.dr.ing. Gabriela Ioana PROȘTEAN (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara                 

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Anunț    11.11.2016, ora 12.00, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Str. Vasile Pârvan nr.2, Sala A109

Autor: Sergiu NIMARĂ (CV)
Domeniul de doctorat: Calculatoare și Tehnologia Informației
Titlul tezei: Analiza impactului erorilor tranzitorii ale circuitelor CMOS subalimentate la multiple nivele de abstractizare ale unui sistem digital
                       Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat

Comisia de doctorat:
                        Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Vladimir-Ioan CREȚU (CV)
                        Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Mircea POPA (CV)
                        Referenţi:    Prof.univ.dr.ing. Liviu Cristian MICLEA (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                              Prof.univ.dr.ing. Lucian VINȚAN (CV) - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
                                              Prof.univ.dr.ing. Mircea VLĂDUȚIU (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara                 

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Anunț    02.11.2016, ora 12.00, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Str. Vasile Pârvan nr.2, Sala de Consiliu

Autor: Maria Laura ȘEBU (CV)
Domeniul de doctorat: Calculatoare și Tehnologia Informației
Titlul tezei: Soluție colaborativă multi-organizațională bazată pe modele de proces
                        Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat

Comisia de doctorat:
                        Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Radu-Emil PRECUP (CV)
                        Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Horia CIOCĂRLIE (CV)
                        Referenţi:    Prof.univ.dr.ing. Dana PETCU (CV) - Universitatea de Vest din Timișoara
                                              Prof.univ.dr.ing. Dorian GORGAN (CV) - Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
                                              Prof.univ.dr.ing. Vladimir-Ioan CREȚU (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara                  

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Anunț    31.10.2016, ora 12.00, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Str. Vasile Pârvan nr.2, Sala A109

Autor: Nicolae Teodor MELIȚĂ (CV)
Domeniul de doctorat: Calculatoare și Tehnologia Informației
Titlul tezei: Contribuții la analiza și prelucrarea datelor în analiza genetică
                       Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat

Comisia de doctorat:
                        Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Radu-Emil PRECUP(CV)
                        Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Ștefan HOLBAN (CV)
                        Referenţi:    Prof.univ.dr.ing. Robert GYORODI (CV) - Universitatea din Oradea
                                              Prof.univ.dr.mat. Alexandru CICORTAȘ (CV) - Universitatea de Vest Timișoara
                                              Prof.univ.dr.ing. Vasile STOICU-TIVADAR (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara               

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Anunț    28.10.2016, ora 10.00, Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Str. Traian Lalescu nr.2/A, Amfiteatrul Victor Gioncu

Autor: Camil Octavian MILINCU (CV)
Domeniul de doctorat: Arhitectură
Titlul tezei: Mobilier în a patra Revoluție Industrială
                        Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat

Comisia de doctorat:
                        Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Marius MOȘOARCĂ (CV)
                        Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.arh. Cristian DUMITRESCU (CV)
                        Referenţi:    Prof.univ.dr.arh. Marina CIONCA (CV) - Universitatea Transilvania Brașov
                                              Conf.univ.dr.arh. Cristina ȘERBAN (CV) - Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu"
                                              Conf.univ.dr.ing. Eugen PĂMÂNTAȘ (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara                 

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal,  Anexă la PV


Anunț    06.10.2016, ora 10.00, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Str. Vasile Pârvan nr.2, Sala A115

Autor: Daniel-Alexandru JURCĂU (CV)
Domeniul de doctorat: Calculatoare și tehnologia informației
Titlul tezei: Contribuții privind arhitectura multi-nivel a sistemelor de înregistrări electronice de sănătate
                       Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat

Comisia de doctorat:
                        Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Vladimir-Ioan CREȚU (CV)
                        Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Vasile STOICU-TIVADAR (CV)
                        Referenţi:    Prof.univ.dr.ing. Horia CIOCÂRLIE (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                                              Prof.univ.dr.ing. Rodica POTOLEA (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                              Prof.univ.dr.fiz. Gheorghe-Ioan MIHALAȘ (CV) - Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara                

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Anunț     23.09.2016, ora 10.00, Facultatea de Mecanică, Str. Mihai Viteazu nr.1, sala 150

Autor: Emilia Florina BINCHICIU (CV)
Domeniul de doctorat: Inginerie industrială
Titlul tezei: Materiale cu precursori avansați și tehnologii de brazare
                       Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat

Comisia de doctorat:
                        Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Anca DRĂGHICI (CV)
                        Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Traian FLEȘER (CV)
                        Referenţi:    Prof.univ.dr.ing. Ionelia VOICULESCU (CV) - Universitatea Politehnica București
                                              Prof.univ.dr.ing. Radu IOVANAȘ (CV) - Universitatea Transilvania Brașov
                                              Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara               

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Anunț    14.09.2016, ora 11.00, Facultatea de Construcții, Str. Traian Lalescu nr. 2/A, sala C. Avram

Autor: Adriana-Aurelia POP (SCURT) (CV - ro )
Domeniul de doctorat: Inginerie civilă și instalații
Titlul tezei: Contribuții la aplicarea unor procedee eficiente de reabilitare structurală a clădirilor
                        Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat

Comisia de doctorat:
                        Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Daniel DAN (CV)
                        Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Corneliu BOB (CV)
                        Referenţi:    Prof.univ.dr.ing. Ildiko BUCUR (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                              Prof.univ.dr.ing. Marcela PRADA (CV) - Universitatea din Oradea
                                              Conf.univ.dr.ing. Sorin DAN (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara             

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Anunț    09.09.2016, ora 10.00, Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Str. Traian Lalescu nr. 2/A, Amfiteatrul Victor Gioncu

Autor: Maja BÂLDEA (CV - ro )
Domeniul de doctorat: Arhitectură
Titlul tezei: Noi tipare de locuire multifamilială cu densitate ridicată
                       Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat

Comisia de doctorat:
                        Preşedinte: Prof.univ.dr.arh. Smaranda BICA (CV)
                        Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.arh. Cristian DUMITRESCU (CV)
                        Referenţi:    Prof.univ.dr.arh. Ana Maria ZAHARIADE (CV) - Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" București
                                              Prof.univ.dr.arh. Mihaela Ioana Maria AGACHI (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                              Prof.univ.dr.arh. Vlad Alexandru GAIVORONSCHI (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara               

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Anunț    19.07.2016, ora 10.00, Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică, Bl. Vasile Pârvan nr. 2, sala D104

Autor: Marcus-Ioan SVOBODA (CV - ro )
Domeniul de doctorat: Inginerie electrică
Titlul tezei: Contribuții la studiul distribuției curenților din indusul motorului asincron trifazat cu colivie simetrică și nesimetrică
                        Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat

Comisia de doctorat:
                        Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Sorin MUȘUROI (CV)
                        Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Marius BIRIESCU (CV)
                        Referenţi:    Prof.univ.dr.ing. Radu MUNTEANU (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                              Prof.univ.dr.ing. Vasile IANCU (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                              Prof.univ.dr.ing. Nicolae MUNTEAN (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara             

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexa la PV

 
 
Ultima actualizare: 2019-05-20
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +