Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teze de doctorat susținute în 2019

 
 

 

Eniko BEREI (CV) - Chimie

13.12.2019, ora 10.30, Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, B-dul Vasile Pârvan, nr.6, sala B17 (anunț)

Titlul tezei:  Noi metode de obținere a cromiților de cupru și cobalt nedispersați și dispersați în matrice de silice
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Lucian-Mircea RUSNAC (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.chim. Mircea ȘTEFĂNESCU (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Rodica PODE (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                                            C.S.I. dr.ing. Gheorge ILIA (CV) - Institutul de Chimie al Academiei Române, Filiala Timișoara
                                           Prof.univ.dr.habil. Titus VLASE (CV) - Universitatea de Vest din Timișoara
                                           Conf.univ.dr.habil. Ionuț-Valentin LEDEȚI (CV) - Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara
                                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV


Vlad MARȚIAN  (CV) - Inginerie mecanică

05.12.2019, ora 10.30, Facultatea de Mecanică, B-dul Mihai Viteazu, nr.1, sala 150 (anunț)

Titlul tezei:  Contribuții privind cercetări ale schimbătoarelor de căldură cu suprafețe ondulate cu capete drepte și suprafețe cu generatori de turbulențe
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Inocențiu MANIU (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Mihai NAGHI (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Srbislav GENIC (CV) - Universitatea din Beograd, Serbia
                                           Prof.univ.dr.ing. Marin BICĂ (CV) - Universitatea din Craiova
                                           Prof.univ.dr.ing. Dorin LELEA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV


Artur Miklos KUCZAPSKI  (CV) - Ingineria sistemelor

22.11.2019, ora 10.30, Facultatea de Automatică și Calculatoare, B-dul Vasile Pârvan, nr.2, sala A115 (anunț)

Titlul tezei:  Analiza percepției auzului la persoane cu implanturi cohleare - Model de simulare a percepției auditive
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Horia CIOCÂRLIE (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Gheorghe-Daniel ANDREESCU (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Theodor BORANGIU (CV) - Universitatea Politehnica din București
                                           Prof.univ.dr.med. Marcel COSGAREA (CV) - Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca
                                           Prof.univ.dr.ing. Liviu Cristian MICLEA (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV


Mariana TĂMAȘ (GÎRU)  (CV) - Inginerie civilă

12.11.2019, ora 10.00, Facultatea de Construcții, Departamentul Hidrotehnică, Str. George Enescu, nr.1/A, sala H4 (anunț)

Titlul tezei:  Aspecte privind dezvoltarea durabilă a zonei Anina-Bozovici
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Liviu Adrian CIUTINA (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.emerit.dr.ing. Teodor Eugen MAN (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Ioan BICA (CV) - Universitatea Tehnică de Construcții București
                                           Prof.univ.dr.ing. Nicoleta MATEOC-SIRB (CV) - U.S.A.M.V. a Banatului Regele Mihai I al României Timișoara
                                           Prof.univ.dr.ing. Constantin FLORESCU (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV


Paula SVERA (IANASI)  (CV) - Ingineria materialelor

22.10.2019, ora 12.00, Facultatea de Mecanică, B-dul Mihai Viteazu, nr.1, sala 150 (anunț)

Titlul tezei:  Materiale pe bază de CdxZn1-xS utilizate ca fotocatalizatori activi în vizibil pentru producerea hidrogenului
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Inocențiu MANIU (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN (CV)
                                                        Prof.univ.dr.ing. Nicolae VASZILCSIN (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Petru ILEA (CV) - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj
                                            Prof.univ.dr.ing.
Corneliu CRĂCIUNESCU (CV) - Universitatea Politehnică Timișoara
                                            Prof.univ.dr.Habil.PI-1 Mihai PUTZ (CV) - Universitatea de Vest din Timișoara     
                                    


Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV

 


Cosmin Gabriel OROS  (CV) - Inginerie energetică

03.10.2019, ora 11.00, Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică, B-dul Vasile Pârvan, nr.2, sala C119 (anunț)

Titlul tezei:  Optimizarea funcționării rețelelor de distribuție utilizând tehnici de inteligență artificială
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Doru VĂTĂU (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Ștefan KILYENI (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.em.dr.ing. Mircea EREMIA (CV) Universitatea Politehnica București
                                            Prof.univ.em.dr.ing.
Ioan FELEA (CV) Universitatea din Oradea
                                            Conf.univ.dr.ing. Constantin BĂRBULESCU (CV) - Universitatea Politehnică Timișoara       
                                    


Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV


Laszlo MOLNAR  (CV) - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

27.09.2019, ora 12.00, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, B-dul Vasile Pârvan, nr.2, sala A116 (anunț)

Titlul tezei: Contribuții la modelarea, simularea și emularea Circuitelor Integrate Dedicate controlului inteligent al pompelor de combustibil
                    de înaltă presiune din domeniul automotive
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Aldo de SABATA (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Aurel GONTEAN (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Paul Mugur SVASTA (CV) Universitatea Politehnica București
                                            Prof.univ.dr.ing.
Dan PITICA (CV) Universitatea Politehnica Cluj
                                            Prof.univ.dr.ing. Dan LASCU (CV) - Universitatea Politehnică Timișoara       
                                    


Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV


Andrei-Marius SILAGHI  (CV) - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

20.09.2019, ora 11.00, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, B-dul Vasile Pârvan, nr.2, sala A116 (anunț)

Titlul tezei: Contribuții la evaluarea și ameliorarea emisiilor și imunității în compatibilitatea electromagnetică a autovehiculelor rutiere
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Radu VASIU (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Aldo de SABATA (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Adrian GRAUR (CV) Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
                                            Prof.univ.dr.ing.
Ladislau MATEKOVITS (CV) Universitatea Politehnică din Torino
                                            Prof.univ.dr.ing. Aurel-Ștefan GONTEAN (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara

                                           

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV


Mircea GURBINĂ  (CV) - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

20.09.2019, ora 09.00, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, B-dul Vasile Pârvan, nr.2, sala A116 (anunț)

Titlul tezei: Stabilitate, bifurcație și haos la convertoare DC-DC în comutație
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Aldo de SABATA (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Dan LASCU (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Adrian GRAUR (CV) Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
                                            Prof.univ.dr.ing.
Dorin PETREUȘ (CV) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                            Prof.univ.dr.ing. Radu VASIU (CV) - Universitatea Politehnică Timișoara
                                            Prof.univ.dr.ing.
Viorel POPESCU (CV) - Universitatea Politehnică Timișoara
 


Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV


Aida Sorina SZILAGYI  (CV) - Ingineria si management

12.09.2019, ora 11.00, Facultatea de Management în Producție și Transporturi, Str. Remus, nr.14, sala A1 (anunț)

Titlul tezei: Abordări inovative în aplicarea metodelor de eco-eficientizare în companii
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Anca DRĂGHICI (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.ing.dr.ec. Marian Liviu MOCAN(CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Laura BACALI (CV) Universitatea Tehnică din Cluj
                                            Prof.univ.dr.ing.
Iulian Ionel CIOCA (CV) Universitatea Lucian Blaga Sibiu
                                            Prof.univ.dr.ing. Florica MANEA (CV) - Universitatea Politehnică Timișoara


Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV
 


Marian Constantin VASILE  (CV) - Ingineria si management

13.09.2019, ora 10.00, Facultatea de Management în Producție și Transporturi, Str. Remus, nr.14, sala A1 (anunț)

Titlul tezei: Model de dezvoltare a orașelor și regiunilor inteligente în România
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Anca DRĂGHICI (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.ing.dr.ec. Marian Liviu MOCAN(CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.ing.ec. Cristian-Vasile DOICIN (CV) Universitatea Politehnica din București
                                            Prof.univ.dr.ing.
Stelian BRAD (CV) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                            Prof.univ.dr.ing. George CĂRUȚAȘU (CV) - Universitatea Româno-Americană din București


Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV


Cristina-Daniela PĂCURAR (DÎMPU)  (CV) - Ingineria materialelor

09.07.2019, ora 11.00, Facultatea de Inginerie Hunedoara, Str. Revoluției, nr.5, sala F01 (anunț)

Titlul tezei: Cercetări privind influența structurii încărcăturii metalice asupra reducerii consumurilor specifice și a gradului de poluare la oțelăriile electrice
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Caius PĂNOIU (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Teodor HEPUȚ (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Nicolae CONSTANTIN (CV) Universitatea Politehnica București
                                            Prof.univ.dr.ing.
Valeriu Gabriel GHICA (CV) Universitatea Politehnica București
                                            Conf.univ.dr.ing. Mircea NICOARĂ (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara


Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV
 


Theoharis BABANATSAS  (CV) - Inginerie industrială

09.07.2019, ora 10.00, Facultatea de Mecanică, B-dul Mihai Viteazu, nr.1, sala 115 (anunț)

Titlul tezei: Integrarea elementelor de robotică în realizarea unui sistem pentru recoltarea măslinelor
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Anca DRĂGHICI (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing.ec. Dumitru ȚUCU (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Ion SĂRĂCIN (CV) Universitatea din Craiova
                                            Prof.univ.dr.ing.
Liviu GACEU (CV) Universitatea "Transilvania" din Brașov
                                            Prof.univ.dr.ing. Mihai Sorin Adam JĂDĂNEANȚ (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara


Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV
 


Norbert KAZAMER  (CV) - Ingineria materialelor

09.07.2019, ora 10.00, Facultatea de Mecanică, B-dul Mihai Viteazu, nr.1, sala 150 (anunț)

Titlul tezei: Dezvoltarea, optimizarea și caracterizarea unor straturi de NiCrBSi-TiB2 pulverizate termic cu flacără și retopite în cuptorul cu vid
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Inocențiu MANIU (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Corneliu MUNTEANU (CV) Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
                                            Dr.rer.nat.
Gabriela MĂRGINEAN (CV) Universitatea de Științe Aplicate, Gelsenkirchen
                                            Prof.univ.dr.ing. Ion MITELEA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
 

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV
 


Andreea-Emeline GABOR  (CV) - Inginerie chimică

05.07.2019, ora 10.00, Biblioteca Centrală a UPT, B-dul Vasile Pârvan, nr.2B, Amfiteatrul K1 (anunț)

Titlul tezei: Materiale avansate modificate chimic prin funcționalizare cu aplicații în protecția mediului
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Nicolae VASZILCSIN (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Corneliu Mircea DAVIDESCU (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Cantinca SECUIANU (CV) Universitatea Politehnica din București
                                            Prof.univ.dr.ing.
Petru ILEA (CV) Universitatea Babeș Bolyai, Cluj-Napoca
                                            Prof.univ.dr.ing. Francisc PETER (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
 

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV


Ionel Romeo PETRUȚ  (CV) - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

13.06.2019, ora 14.00, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, B-dul Vasile Pârvan, nr.2, sala A116 (anunț)

Titlul tezei: Rețele eterogene în LTE
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Alexandru ISAR (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Marius Emil OTEȘTEANU (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Doru CĂLIN (CV) Columbia University US
                                            Prof.univ.dr.ing.
Tudor PALADE (CV) Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
                                            Prof.univ.dr.ing. Marius MARCU (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
 

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV


Ioan CIORTEA (CV) - Inginerie civilă și instalații

11.06.2019, ora 12.00, Facultatea de Construcții, Departamentul de Hidrotehnică, Str. George Enescu nr.1/A, sala H4 (anunț)

Titlul tezei: Interecțiunea teren-structură pentru construcțiile hidrotehnice, hidroedilitare și hidroameliorative
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Raul ZAHARIA (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Eugen Teodor MAN (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Virgil BREABĂN (CV) Universitatea Ovidius, Constanța
                                            Prof.univ.dr.ing.
Marcela PRADA (CV) Universitatea din Oradea
                                            Prof.univ.dr.ing. Viorel UNGUREANU (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
 

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PVMarian Ștefan NEICU  (CV) - Calculatoare și tehnologia informației

11.06.2019, ora 16.00, Facultatea de Automatică și Calculatoare, B-dul Vasile Pârvan, nr.2, sala A109 (anunț)

Titlul tezei: Metode și tehnici de proiectare a sistemelor informatice destinate mediului de afaceri
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Horia CIOCÂRLIE (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. George Gustav SAVII (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Dorian GORGAN (CV) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                            Prof.univ.dr.
Gabriela MIRCEA (CV) Universitatea de Vest din Timișoara
                                            Prof.univ.dr.ing. Mircea POPA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
 

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV


Bianca CÎRJALIU (CV) - Inginerie și management

29.05.2019, ora 10.00, Facultarea de Management în Producție și Transporturi, Str. Remus nr. 14, sala A1 (anunț)

Titlul tezei: Analiza ergonomică a sistemelor de fabricație Lean
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ec. Dumitru ȚUCU (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Anca DRĂGHICI (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Anca Alexandra PURCĂREA (CV) Universitatea Politehnica din București
                                            Prof.univ.dr.ing.
Gavrilă CALEFARIU (CV) Universitatea Transilvania din Brașov
                                            Prof.univ.dr.ec.ing. Marian MOCAN (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
 

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV


Corneliu BIRTOK BĂNEASĂ (CV) - Ingineria materialelor

19.04.2019, ora 11.00, Facultarea de Inginerie Hunedoara, Str. Revoluției nr.5, sala F0-1 (anunț)

Titlul tezei: Cercetări privind utilizarea materialelor avansate în optimizarea procesului de admisie a motoarelor cu ardere internă
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Caius PĂNOIU (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Teodor HEPUȚ (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Ioan VIDA-SIMITI (CV) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                            Prof.univ.dr.ing.
Mircea-Horia ȚIEREAN (CV) Universitatea Transilvania din Brașov
                                            Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
 

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV


Diana-Maria APARASCHIVEI (CV) - Inginerie chimică

19.04.2019, ora 10.00, Biblioteca UPT, B-dul Vasile Pârvan nr.2B, Amfiteatrul K1 (anunț)

Titlul tezei: Sinteza, caracterizarea și degradarea unor noi oligoesteri din materii prime regenerabile
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Nicolae VASZILCSIN (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Francisc PETER (CV)
                        Referenţi:   C.Ș.I.dr.ing. Carmen Gabriela BOERIU (CV) Universitatea Wageningen (Olanda)
                                            Prof.univ.dr.ing.
Monica Ioana TOȘA (CV) Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
                                            Prof.univ.dr.ing. Corneliu Mircea DAVIDESCU (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
 

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV


Dan IDICEANU-MATHE (CV) - Arhitectură

16.04.2019, ora 13.30, Biblioteca UPT, B-dul Vasile Pârvan nr.2B, Sala CA2 (anunț)

Titlul tezei: Georges Cristinel - Un arhitect care face tranziția
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.arh. Smaranda Maria BICA (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.arh. Teodor Octavian GHEORGHIU (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.arh. Nicolae LASCU (CV) Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" București
                                            Prof.univ.dr.ing.
Marius MOȘOARCĂ (CV) Universitatea Politehnica Timișoara
                                            Conf.univ.dr.arh. Șerban Dragoș Ion ȚIGĂNAȘ (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
 

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV


Dumitru Sorin URLAN  (CV) - Ingineria materialelor

08.04.2019, ora 10.00, Facultatea de Mecanică, B-dul Mihai Viteazu nr. 1, Sala 150 (anunț)

Titlul tezei: Contribuții privind procesul de sudare prin topire a oțelurilor inoxidabile Duplex
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Inocențiu MANIU (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Ion MITELEA (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Ion VIDA-SIMITI (CV) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                            Prof.univ.dr.ing.
Brândușa GHIBAN (CV) Universitatea Politehnica București
                                            Prof.univ.dr.ing. Viorel Aurel ȘERBAN (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
 

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV


Ovidiu MICȘA  (CV) - Arhitectură

15.03.2019, ora 15.00, Rectoratul Universității Politehnica Timișoara, Piața Victoriei nr. 2, et.1, Sala mică a Senatului (anunț)

Titlul tezei: Studii despre percepția spațiului construit. Fotografia ca instrument de reprezentare mentală a arhitecturii
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.arh. Ioan ANDREESCU (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.arh. Smaranda Maria BICA (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.habil.arh. Virgil POP (CV) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                           Prof.univ.dr.habil.
Camil MIHĂESCU (CV) Universitatea de Vest, Timișoara
                                            Conf.univ.dr.arh. Francoise PAMFIL (CV) - Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu", București
                                            Conf.univ.dr.arh.
Ștefan GHENCIULESCU (CV) - Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu", București
 

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV


Traian Aurel BENA  (CV) - Ingineria materialelor

04.03.2019, ora 10.00, Facultatea de Mecanică, B-dul Mihai Viteazu, nr. 1, Sala 150 (anunț)

Titlul tezei: Influența microstructurii asupra rezistenței la eroziune prin cavitație a fontelor cu grafit nodular
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Inocențiu MANIU (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Ion MITELEA (CV)
                                                       Prof.univ.dr.ing. Ilare BORDEAȘU (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.ing.  Cristian PREDESCU (CV) Universitatea Politehnica București
                                           Prof.univ.dr.ing. 
Mircea Horia ȚIEREAN (CV) Universitatea Transilvania Brașov
                                            Prof.univ.dr.ing. Corneliu CRĂCIUNESCU (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV


Renata-Graziela BOAR  (CV) - Calculatoare și tehnologia informației

21.01.2019, ora 13.00, Facultatea de Automatică și Calculatoare, B-dul Vasile Pârvan, nr. 2, Sala A109 (anunț)

Titlul tezei: Rețele complexe cu aplicabilitate în analiza financiară și economică
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Radu-Emil PRECUP (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Horia CIOCÂRLIE (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.  Ioan TALPOȘ NICULESCU (CV) Universitatea de Vest din Timișoara
                                           Prof.univ.dr.
Viorel NEGRU (CV) Universitatea de Vest din Timișoara
                                            Prof.univ.dr.ing. Vladimir-Ioan CREȚU (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV

 
 
Ultima actualizare: 2020-02-05
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +