Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teze de doctorat susținute în 2019

 
 

Cristina-Daniela PĂCURAR (DÎMPU)  (CV) - Ingineria materialelor

09.07.2019, ora 11.00, Facultatea de Inginerie Hunedoara, Str. Revoluției, nr.5, sala F01 (anunț)

Titlul tezei: Cercetări privind influența structurii încărcăturii metalice asupra reducerii consumurilor specifice și a gradului de poluare la oțelăriile electrice
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Caius PĂNOIU (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Teodor HEPUȚ (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Nicolae CONSTANTIN (CV) Universitatea Politehnica București
                                            Prof.univ.dr.ing.
Valeriu Gabriel GHICA (CV) Universitatea Politehnica București
                                            Conf.univ.dr.ing. Mircea NICOARĂ (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara


Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV
 


Theoharis BABANATSAS  (CV) - Inginerie industrială

09.07.2019, ora 10.00, Facultatea de Mecanică, B-dul Mihai Viteazu, nr.1, sala 115 (anunț)

Titlul tezei: Integrarea elementelor de robotică în realizarea unui sistem pentru recoltarea măslinelor
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Anca DRĂGHICI (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing.ec. Dumitru ȚUCU (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Ion SĂRĂCIN (CV) Universitatea din Craiova
                                            Prof.univ.dr.ing.
Liviu GACEU (CV) Universitatea "Transilvania" din Brașov
                                            Prof.univ.dr.ing. Mihai Sorin Adam JĂDĂNEANȚ (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara


Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV
 


Norbert KAZAMER  (CV) - Ingineria materialelor

09.07.2019, ora 10.00, Facultatea de Mecanică, B-dul Mihai Viteazu, nr.1, sala 150 (anunț)

Titlul tezei: Dezvoltarea, optimizarea și caracterizarea unor straturi de NiCrBSi-TiB2 pulverizate termic cu flacără și retopite în cuptorul cu vid
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Inocențiu MANIU (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Corneliu MUNTEANU (CV) Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
                                            Dr.rer.nat.
Gabriela MĂRGINEAN (CV) Universitatea de Științe Aplicate, Gelsenkirchen
                                            Prof.univ.dr.ing. Ion MITELEA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
 

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV
 


Andreea-Emeline GABOR  (CV) - Inginerie chimică

05.07.2019, ora 10.00, Biblioteca Centrală a UPT, B-dul Vasile Pârvan, nr.2B, Amfiteatrul K1 (anunț)

Titlul tezei: Materiale avansate modificate chimic prin funcționalizare cu aplicații în protecția mediului
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Nicolae VASZILCSIN (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Corneliu Mircea DAVIDESCU (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Cantinca SECUIANU (CV) Universitatea Politehnica din București
                                            Prof.univ.dr.ing.
Petru ILEA (CV) Universitatea Babeș Bolyai, Cluj-Napoca
                                            Prof.univ.dr.ing. Francisc PETER (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
 

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV


Ionel Romeo PETRUȚ  (CV) - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

13.06.2019, ora 14.00, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, B-dul Vasile Pârvan, nr.2, sala A116 (anunț)

Titlul tezei: Rețele eterogene în LTE
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Alexandru ISAR (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Marius Emil OTEȘTEANU (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Doru CĂLIN (CV) Columbia University US
                                            Prof.univ.dr.ing.
Tudor PALADE (CV) Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
                                            Prof.univ.dr.ing. Marius MARCU (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
 

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV


Ioan CIORTEA (CV) - Inginerie civilă și instalații

11.06.2019, ora 12.00, Facultatea de Construcții, Departamentul de Hidrotehnică, Str. George Enescu nr.1/A, sala H4 (anunț)

Titlul tezei: Interecțiunea teren-structură pentru construcțiile hidrotehnice, hidroedilitare și hidroameliorative
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Raul ZAHARIA (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Eugen Teodor MAN (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Virgil BREABĂN (CV) Universitatea Ovidius, Constanța
                                            Prof.univ.dr.ing.
Marcela PRADA (CV) Universitatea din Oradea
                                            Prof.univ.dr.ing. Viorel UNGUREANU (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
 

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PVMarian Ștefan NEICU  (CV) - Calculatoare și tehnologia informației

11.06.2019, ora 16.00, Facultatea de Automatică și Calculatoare, B-dul Vasile Pârvan, nr.2, sala A109 (anunț)

Titlul tezei: Metode și tehnici de proiectare a sistemelor informatice destinate mediului de afaceri
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Horia CIOCÂRLIE (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. George Gustav SAVII (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Dorian GORGAN (CV) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                            Prof.univ.dr.
Gabriela MIRCEA (CV) Universitatea de Vest din Timișoara
                                            Prof.univ.dr.ing. Mircea POPA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
 

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV


Bianca CÎRJALIU (CV) - Inginerie și management

29.05.2019, ora 10.00, Facultarea de Management în Producție și Transporturi, Str. Remus nr. 14, sala A1 (anunț)

Titlul tezei: Analiza ergonomică a sistemelor de fabricație Lean
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ec. Dumitru ȚUCU (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Anca DRĂGHICI (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Anca Alexandra PURCĂREA (CV) Universitatea Politehnica din București
                                            Prof.univ.dr.ing.
Gavrilă CALEFARIU (CV) Universitatea Transilvania din Brașov
                                            Prof.univ.dr.ec.ing. Marian MOCAN (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
 

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV


Corneliu BIRTOK BĂNEASĂ (CV) - Ingineria materialelor

19.04.2019, ora 11.00, Facultarea de Inginerie Hunedoara, Str. Revoluției nr.5, sala F0-1 (anunț)

Titlul tezei: Cercetări privind utilizarea materialelor avansate în optimizarea procesului de admisie a motoarelor cu ardere internă
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Caius PĂNOIU (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Teodor HEPUȚ (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Ioan VIDA-SIMITI (CV) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                            Prof.univ.dr.ing.
Mircea-Horia ȚIEREAN (CV) Universitatea Transilvania din Brașov
                                            Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
 

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV


Diana-Maria APARASCHIVEI (CV) - Inginerie chimică

19.04.2019, ora 10.00, Biblioteca UPT, B-dul Vasile Pârvan nr.2B, Amfiteatrul K1 (anunț)

Titlul tezei: Sinteza, caracterizarea și degradarea unor noi oligoesteri din materii prime regenerabile
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Nicolae VASZILCSIN (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Francisc PETER (CV)
                        Referenţi:   C.Ș.I.dr.ing. Carmen Gabriela BOERIU (CV) Universitatea Wageningen (Olanda)
                                            Prof.univ.dr.ing.
Monica Ioana TOȘA (CV) Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
                                            Prof.univ.dr.ing. Corneliu Mircea DAVIDESCU (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
 

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV


Dan IDICEANU-MATHE (CV) - Arhitectură

16.04.2019, ora 13.30, Biblioteca UPT, B-dul Vasile Pârvan nr.2B, Sala CA2 (anunț)

Titlul tezei: Georges Cristinel - Un arhitect care face tranziția
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.arh. Smaranda Maria BICA (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.arh. Teodor Octavian GHEORGHIU (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.arh. Nicolae LASCU (CV) Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" București
                                            Prof.univ.dr.ing.
Marius MOȘOARCĂ (CV) Universitatea Politehnica Timișoara
                                            Conf.univ.dr.arh. Șerban Dragoș Ion ȚIGĂNAȘ (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
 

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV


Dumitru Sorin URLAN  (CV) - Ingineria materialelor

08.04.2019, ora 10.00, Facultatea de Mecanică, B-dul Mihai Viteazu nr. 1, Sala 150 (anunț)

Titlul tezei: Contribuții privind procesul de sudare prin topire a oțelurilor inoxidabile Duplex
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Inocențiu MANIU (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Ion MITELEA (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Ion VIDA-SIMITI (CV) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                            Prof.univ.dr.ing.
Brândușa GHIBAN (CV) Universitatea Politehnica București
                                            Prof.univ.dr.ing. Viorel Aurel ȘERBAN (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
 

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV


Ovidiu MICȘA  (CV) - Arhitectură

15.03.2019, ora 15.00, Rectoratul Universității Politehnica Timișoara, Piața Victoriei nr. 2, et.1, Sala mică a Senatului (anunț)

Titlul tezei: Studii despre percepția spațiului construit. Fotografia ca instrument de reprezentare mentală a arhitecturii
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.arh. Ioan ANDREESCU (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.arh. Smaranda Maria BICA (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.habil.arh. Virgil POP (CV) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                           Prof.univ.dr.habil.
Camil MIHĂESCU (CV) Universitatea de Vest, Timișoara
                                            Conf.univ.dr.arh. Francoise PAMFIL (CV) - Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu", București
                                            Conf.univ.dr.arh.
Ștefan GHENCIULESCU (CV) - Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu", București
 

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV


Traian Aurel BENA  (CV) - Ingineria materialelor

04.03.2019, ora 10.00, Facultatea de Mecanică, B-dul Mihai Viteazu, nr. 1, Sala 150 (anunț)

Titlul tezei: Influența microstructurii asupra rezistenței la eroziune prin cavitație a fontelor cu grafit nodular
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Inocențiu MANIU (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Ion MITELEA (CV)
                                                       Prof.univ.dr.ing. Ilare BORDEAȘU (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.ing.  Cristian PREDESCU (CV) Universitatea Politehnica București
                                           Prof.univ.dr.ing. 
Mircea Horia ȚIEREAN (CV) Universitatea Transilvania Brașov
                                            Prof.univ.dr.ing. Corneliu CRĂCIUNESCU (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV


Renata-Graziela BOAR  (CV) - Calculatoare și tehnologia informației

21.01.2019, ora 13.00, Facultatea de Automatică și Calculatoare, B-dul Vasile Pârvan, nr. 2, Sala A109 (anunț)

Titlul tezei: Rețele complexe cu aplicabilitate în analiza financiară și economică
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Radu-Emil PRECUP (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Horia CIOCÂRLIE (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.  Ioan TALPOȘ NICULESCU (CV) Universitatea de Vest din Timișoara
                                           Prof.univ.dr.
Viorel NEGRU (CV) Universitatea de Vest din Timișoara
                                            Prof.univ.dr.ing. Vladimir-Ioan CREȚU (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV

 
 
Ultima actualizare: 2019-07-18
 
 
ARUT Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT AnelisPlus2020 Comunicate UPT
 
© Copyright 2019 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +