Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teze de doctorat susținute în 2021

 
 

Marius BABA (CV) - Calculatoare și tehnologia informației

28.09.2021, ora 13.00 - susținere publică online (anunț)

Titlul tezei:  Clasificarea comportamentului folosind rețele de senzori video în mediu urban
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.emerit.dr.ing. Vladimir-Ioan CREȚU (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Ionel JIAN (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Gavril TODEREAN (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                        Prof.univ.dr.mat. Alexandru CICORTAȘ (CV) - Universitatea de Vest Timișoara
                                         Prof.univ.dr.ing. Ștefan HOLBAN (CV- Universitatea Politehnica Timișoara


Teodor-Cosmin DEHELEAN (CV) - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

10.09.2021, ora 12.00 - susținere publică online (anunț)

Titlul tezei:  Contribuții la concepția unui sistem îmbarcat pe automobile pentru protecția pietonilor
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Dan LASCU (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Corina-Alda NAFORNIȚĂ (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Corneliu RUSU (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                        Prof.univ.dr.ing. Romulus TEREBEȘ (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                         Prof.univ.dr.ing. Alexandru ISAR (CV- Universitatea Politehnica Timișoara


Andrei Mihai NICOLAE (CV) - Ingineria sistemelor

10.09.2021, ora 10.00 - susținere publică online (anunț)

Titlul tezei:  Unelte și strategii IIoT pentru interoperabilitatea sistemelor și pentru creșterea inteligenței soluțiilor din industria apei
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Radu-Emil PRECUP (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Ioan SILEA (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Eva-Henrietta DULF (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                        Prof.univ.dr.ing. Ioan-Ștefan SACALĂ (CV) - Universitatea Politehnica din București
                                         Prof.univ.dr.ing. Gheorghe-Daniel ANDREESCU (CV- Universitatea Politehnica Timișoara


Nicola CHIEFFO (CV) - Inginerie civilă și instalații

27.08.2021, ora 12.00 - susținere publică online (anunț)

Titlul tezei:  Evaluarea vulnerabilității seismice a clădirilor istorice din zidărie solicitate la acțiuni seismice de suprafață
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Liviu Adrian CIUTINA (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Marius MOȘOARCĂ (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Federico MAZZOLANI (CV) - Universitatea Federico II din Napoli
                                        Prof.univ.dr.ing. Gabriele MILANI (CV) - Universitatea Politehnica din Milano
                                         Conf.univ.dr.ing. Antonio FORMISANO (CV- Universitatea Federico II din Napoli

 


Viorel-Constantin TODEA (CV) - Inginerie civilă și instalații

16.08.2021, ora 10.00 - susținere publică online (anunț)

Titlul tezei:  Performanța seismică a pereților compoziți oțel-beton cu goluri centrale
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Liviu Adrian CIUTINA (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Valeriu Augustin STOIAN (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Cristina CÂMPIAN (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                        Prof.univ.dr.ing. Iolanda CRAIFALEANU (CV) - Universitatea Tehnică de Construcții București
                                         Prof.univ.dr.ing. Daniel DAN (CV- Universitatea Politehnica Timișoara


Felicia Mirabela DUME (COSTEA) (CV) - Calculatoare și Tehnologia Informației

22.07.2021, ora 10.00 - susținere publică on line (anunț)

Titlul tezei:  Contribuții în domeniul modelelor generative aplicate în învățarea electronică
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Horia CIOCÂRLIE (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.emerit.dr.ing. Vladimir-Ioan CREȚU (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Rodica POTOLEA (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                        Prof.univ.dr.ing. Cornelia Aurelia GYORODI (CV) - Universitatea Oradea
                                         Conf.univ.dr.ing. Ciprian CHIRILĂ (CV- Universitatea Politehnica Timișoara


Roxana - Mihaela BABANATIS - MERCE (CV) - Inginerie Industrială

14.07.2021, ora 09.00 - susținere publică on line (anunț)

Titlul tezei:  Optimizarea procesului de sortare a măslinelor în sistemele de producție individuale sau în întreprinderile mici
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Anca DRĂGHICI (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing.ec. Dumitru ȚUCU (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Lucian-Ionel CIOCA (CV) - Universitatea Lucian Blaga Sibiu
                                        Prof.univ.dr.ing. Georgeta POP (CV) - Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara
                                         Prof.univ.dr.ing.dr.ec.abil. Titus SLAVICI (CV- Universitatea Politehnica Timișoara


Corina-Monica RUSNAC (căs. DUFOUR) (CV) - Inginerie și Management

10.07.2021, ora 10.00 - susținere publică on line (anunț)

Titlul tezei: A proposed occupational health and safety infrastructure as enabler for sustainability- oriented innovation
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ec.ing. Marian MOCAN (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Anca DRĂGHICI (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Angela REPANOVICI (CV) - Universitatea Transilvania din Brașov
                                        Prof.univ.dr.ing. Claudiu Vasile KIFOR (CV) - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
                                         Prof.univ.dr.ing. George CĂRUȚAȘU (CV- Universitatea Politehnica Timișoara


Miruna MAGAON (CV) - Ingineria Materialelor

01.07.2021, ora 11.00 - susținere publică on line (anunț)

Titlul tezei:  Cercetări privind îmbunătățirea proceselor de degazare și dezoxidare a oțelurilor pentru țevi
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Ana Virginia SOCALICI (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Teodor HEPUȚ (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Nicolae CONSTANTIN (CV) - Universitatea Politehnica București
                                        Prof.univ.dr.ing. Valeriu Gabriel GHICA (CV) - Universitatea Politehnica București
                                         Prof.univ.dr.ing. Mircea NICOARĂ (CV- Universitatea Politehnica Timișoara


Andrei-Roman FORTON (CV) - Inginerie Civilă și Instalații

24.06.2021, ora 16.00 - susținere publică on line (anunț)

Titlul tezei:  Thermomechanical behaviour of bituminous materials including RAP and rejuvenator and environmental impact of their fabrication process
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Raul ZAHARIA  (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Adrian CIUTINA (CV)
                                                     Prof.univ.dr.ing. Hervé DI BENEDETTO (CV) - Universitatea din Lyon, ENTPE
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. María del Carmen RUBIO GAMEZ (CV) - Universitatea din Granada
                                        Prof.univ.dr.ing. Mihai MARASTEANU (CV) - Universitatea din Minnesota
                                         Prof.univ.dr.ing. Cédric SAUZÉAT (CV- Universitatea din Lyon, ENTPE

 


Marina-Adriana MERCIONI (CV) - Calculatoare și Tehnologia Informației

22.06.2021, ora 12.00 - susținere publică on line (anunț)

Titlul tezei:  Îmbunătățirea performanței rețelelor neuronale profunde prin dezvoltarea de noi funcții de activare
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Marius-George MARCU (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Ștefan HOLBAN (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Rodica POTOLEA (CV) - Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
                                        Prof.univ.dr.mat. Alexandru CICORTAS (CV) - Universitatea de Vest din Timișoara
                                         Prof.univ.dr.ing. Cătălin-Daniel CĂLEANU (CV- Universitatea Politehnica Timișoara


Gordana-Raluca BARB (CV) - Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

15.06.2021, ora 11.00 - susținere publică on line (anunț)

 

Titlul tezei:  Optimizarea performanțelor sistemelor de comunicații 5G
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Dan LASCU  (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Marius OTEȘTEANU (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Adao Paulo Soares da SILVA (CV) - Universitatea din Aveiro, Portugalia
                                        Prof.univ.dr.ing. Tudor PALADE (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                         Prof.univ.dr.ing. Alexandru ISAR (CV- Universitatea Politehnica Timișoara


Dumitru CIULICĂ (CV) - Inginerie Electrică

28.05.2021, ora 12.00 - susținere publică on line (anunț)

Titlul tezei:  Cercetări privind optimizarea controlului stațiilor retehnologizate sistem SCADA
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Sorin MUȘUROI  (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Manuela PĂNOIU (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Călin MUNTEANU (CV) - Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
                                        Prof.univ.dr.ing. Valentina Emilia BĂLAȘ (CV) - Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
                                         Prof.univ.dr.ing. Doru VĂTĂU (CV- Universitatea Politehnica Timișoara


Alin Daniel GOLBAN (CV) - Inginerie Chimică

07.05.2021, ora 10.00 - susținere publică on line (anunț)

Titlul tezei:  Sinteze de hidroxizi dubli stratificați din deșeuri industriale cu aplicații în procese de tratare avansată a apelor
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Nicolae VASZILCSIN  (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Rodica PODE (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Cristina ORBECI (CV) - Universitatea Politehnica București
                                         C.S.I.dr.ing. Gheorghe ILIA (CV) - Institutul de Chimie "Coriolan Drăgulescu"
                                         Prof.univ.dr.ing. Florica MANEA (CV- Universitatea Politehnica Timișoara


Evelin-Anda (căs. LAZA) DAVID (CV) - Inginerie Mecanică

23.04.2021, ora 10.00 - susținere publică online (anunț)

Titlul tezei: “Studii şi cercetări privind eficientizarea consumului energetic al pompelor de căldură într-un sistem acvacol recirculant”
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:

Preşedinte:  Prof.univ.dr.ing. Ilare BORDEAȘU (CV)
Conducător ştiinţific: Prof.univ.emerit dr.ing. Mihai NAGI (CV)
Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Marin BICĂ (CV) - Universitatea din Craiova
                 Prof.univ.dr.ing. Srbislav GENICI (CV) - University of Belgrade, Serbia
                 Prof.univ.dr.ing. Dorin LELEA (CV- Universitatea Politehnica Timișoara

 


Septimiu Radu ALBEȚEL (CV) - Inginerie Mecanică

14.04.2021, ora 10.00 - susținere publică online (anunț)

Titlul tezei:  “Studii şi cercetări privind influenţa geometriei nervurilor discontinue, dispuse alternant (OFFSET) asupra performanţelor schimbătoarele de căldură din aluminiu în plăci brazate”
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:

Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Dorin LELEA (CV)
Conducător ştiinţific Prof.univ.emerit dr.ing. Mihai NAGI (CV)
Referenţi: Prof.univ.dr.ing. Marin BICĂ (CV) - Universitatea din Craiova
  Prof.univ.dr.ing.DHC Nicolae BURNETE (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  Prof.univ.emerit dr.ing. Dănilă IORGA (CV- Universitatea Politehnica Timișoara

Augustin-Cătălin IAPĂ (CV) - Calculatoare și Tehnologia Informației

09.04.2021, ora 10.00 - susținere publică online (anunț)

Titlul tezei: ’’Algoritmi și un set de date care folosesc dinamica tastării tastelor în cazul textului scris liber pentru autentificarea continuă în platforme educaţionale care cuprind cursuri online deschise masive (MOOC)’’
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:

Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Horia CIOCÂRLIE (CV)
Conducător ştiinţific Prof.univ.emerit dr.ing. Vladimir-Ioan CREȚU (CV)
Referenţi: Prof.univ.dr.ing. Dorian GORGAN (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  Prof.univ.dr.ing.Viorel NEGRU (CV) - Universitatea de Vest din Timișoara
  Prof.univ.dr.ing. Nicolae ROBU (CV- Universitatea Politehnica Timișoara

Roxana - Mihaela OARZĂ (căs. SÎRBU) (CV) - Inginerie și Management

30.03.2021, ora 09.00 - susținere publică online (anunț)

Titlul tezei:  Ingineria și managementul investițiilor verzi
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:

Preşedinte: Prof.univ.dr.ec.ing. Marian MOCAN (CV)
Conducător ştiinţific Prof.univ.dr.ing. Anca DRĂGHICI (CV)
Referenţi: Prof.univ.dr.ing. Silvia AVASILCĂI  (CV) - Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iași
  Prof.univ.dr.ec.ing. Răzvan Cătălin DOBREA  (CV) - Academia de Studii Economice, București
  Prof.univ.dr.ing. Sorin HERBAN (CV- Universitatea Politehnica Timișoara

Ileana Codruța NEGRULESCU (CV) - Arhitectură

09.03.2021, ora 16.00 - susținere publică online (anunț)

Titlul tezei:  Scurt îndreptar umanist pentru arhitecți. De ce arhitecții și profanii domeniului au percepții divergente?
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:

Preşedinte: Prof.univ.dr.arh. Smaranda-Maria BICA (CV)
Conducător ştiinţific Prof.univ.dr.arh. Prof.univ.dr.arh. Cristian DUMITRESCU (CV)
Referenţi: Prof.univ.dr.arh. Dana VAIS (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  Prof.univ.dr. Alin GAVRELIUC (CV) - Universitatea de Vest din Timișoara
  Conf.univ.dr.arh. Melania DULĂMEA (CV- Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" București

Alexandru CIOBOTĂ (CV) - Arhitectură

04.03.2021, ora 11.00 - susținere publică online (anunț)

Titlul tezei:  Participarea gospodăriei în evoluția peisajului cultural în comuna Pietroasa. Direcții de cercetare transdisciplinară
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:

Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Marius MOȘOARCĂ (CV)
Conducător ştiinţific Prof.univ.dr.arh. Smaranda-Maria BICA (CV)
Referenţi: Prof.univ.dr.arh. Albert FEKETE (CV) - Hungarian University of Agricultural and Life Sciences
  Conf.univ.dr.ing. Mihaela HĂRMĂNESCU (CV) - Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" București
  Prof.univ.dr.arh. Teodor O. GHEORGHIU (CV- Universitatea Politehnica Timișoara
 

 

George Narcis PELEA (CV) - Inginerie civilă și instalații

26.02.2021, ora 10.00 - susținere publică online (anunț)

Titlul tezei:  Probleme actuale privind managementul exploatării și întreținerii sistemelor de irigații aflate în vestul României
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Constantin FLORESCU  (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.emerit.dr.ing. Teodor Eugen MAN (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Răzvan Ionuț TEODORESCU (CV) - Univ. de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București
                                         Prof.univ.dr.ing. Carmen Elena MAFTEI (CV) - Universitatea Transilvania din Brașov
                                         Prof.univ.emerit.dr.ing. Ioan DAVID (CV- Universitatea Politehnica Timișoara


Mohamed Lafif TEJ (CV) - Calculatoare și tehnologia informației

25.02.2021, ora 12.00 - susținere publică online (anunț)

Titlul tezei: Contribuții la determinarea arhitecturii rețelelor neuronale
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Marius MARCU  (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Ștefan HOLBAN (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Cornelia Aurora GYORODI (CV) - Universitatea din Oradea
                                         Prof.univ.dr.mat. Alexandru CICORTAS (CV) - Universitatea de Vest din Timișoara
                                         Prof.univ.dr.ing. Ionel JIAN (CV- Universitatea Politehnica Timișoara


Iosif BOROS (CV) - Inginerie civilă și instalații

22.02.2021, ora 10.00 - susținere publică online (anunț)

Titlul tezei:  Evaluarea performanței energetice și a ciclului de viață a clădirilor
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Raul ZAHARIA  (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Valeriu Augustin STOIAN (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Marcel PRADA (CV) - Universitatea din Oradea
                                         Prof.univ.dr.ing. Daniela Lucia MANEA (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                         Prof.univ.dr.ing. Daniel Mihai GRECEA (CV- Universitatea Politehnica Timișoara


Andy-Sorin ISFĂNUȚI (CV) - Inginerie electrică

12.02.2021, ora 10.00 - susținere publică online (anunț)

Titlul tezei:   Contribuții în proiectarea și controlul mașinilor sincrone cu magneți permanenți pe bază de Ferite, cu randament ridicat,
                    pentru acționarea compresoarelor de putere redusă
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Sorin MUȘUROI  (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Ion BOLDEA (CV)
                      Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Mircea RĂDULESCU (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                         Prof.univ.dr.ing. Iulian Mircea Rudor BIROU (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                         Conf.univ.dr.ing. Octavian CORNEA (CV- Universitatea Politehnica Timișoara

 
 
Ultima actualizare: 2021-09-29
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2021 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +