Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teze de doctorat susținute în 2018

 
 

Teze susținute în fața comisiei de îndrumare după intrarea în vigoare a OMENCS 3482/2016Daniel Vasile ACHIRILOAIEI  (CV) - Inginerie Mecanică

14.12.2018, ora 10.00, Facultatea de Mecanică, B-dul Mihai Viteazul, nr. 1, Sala Amfiteatrul 150 (anunț)

Titlul tezei: Influența factorilor constructivi și funcționali asupra rezistenței mecanice la solicitări statice și variabile a conductoarelor de înaltă tensiune
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Ilare BORDEAȘU (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.emerit.dr.ing. Ion DUMITRU (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Mircea Cristian DUDESCU (CV) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                           Prof.univ.dr.ing.
Gilbert-Rainer GILLICH (CV) Universitatea Eftimie Murgu din Reșița
                                            Prof.univ.dr.ing. Liviu MARȘAVINA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV


Doru CONSTANTIN  (CV) - Inginerie Mecanică

29.11.2018, ora 10.00, Facultatea de Mecanică, B-dul Mihai Viteazul, nr. 1, Sala Amfiteatrul 150 (anunț)

Titlul tezei: Studii și cercetări îmbunătățirea unor parametri de confort în sisteme de transport
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Dorin LELEA (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Mihai NAGI (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Marin BICA (CV) Universitatea din Craiova
                                           Prof.univ.dr.ing.
Srbislav GENIC (CV) Universitatea din Belgrad, Serbia
                                            Conf.univ.dr.ing. Ioan LAZA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV

 


 

Ciprian-Ionuț ZUB  (CV) - Inginerie Civilă și Instalații

26.11.2018, ora 11.00, Facultatea de Construcții, Str. Traian Lalescu, nr. 2, Sala M1 (anunț)

Titlul tezei: Protecția antiseismică a structurilor în cadre cu contravântuiri cu flambaj împiedecat
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Raul ZAHARIA (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Acad.Prof.univ.dr.ing. Dan DUBINĂ (CV)
                        Referenţi:   Conf.univ.dr.ing. Atsushi SATO (CV) - Nagoya Institute of Technology
                                           Prof.univ.dr.ing.
Radu Sorin VĂCĂREANU (CV) - Universitatea Tehnică de Construcții București
                                            Prof.univ.dr.ing. Cosmin-Gruia CHIOREAN (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV
 


Eleonora Eva PARTENE  (CV) - Inginerie Civilă și Instalații

23.11.2018, ora 11.00, Facultatea de Construcții, Str. Traian Lalescu, nr. 2, Sala C-tin Avram (anunț)

Titlul tezei: Studiul comportării perețílor din zidărie la încercări seismice.Consolidarea pereților din zidărie cu materiale polimerice
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Raul ZAHARIA (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Valeriu STOIAN (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Călin MIRCEA (CV) Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
                                           Conf.univ.dr.ing.
Viorel POPA (CV) Universitatea Tehnică de Construcții București
                                            Prof.univ.dr.ing. Marius MOȘOARCĂ (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV
 Oana Sorina LUPȘE  (CV) - Calculatoare și Tehnologia Informației

21.11.2018, ora 12.00, Facultatea de Automatică și Calculatoare, B-dul Vasile Pârvan, nr. 2, Sala A109 (anunț)

Titlul tezei: Soluții flexibile pentru continuitatea serviciilor medicale
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Daniel ANDREESCU (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Lăcrămioara STOICU-TIVADAR (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Vladimir Ioan CREȚU (CV) Universitatea Politehnica Timișoara
                                           Prof.univ.dr.ing.
Viorel NEGRU (CV) - Universitatea de Vest Timișoara
                                            Conf.univ.dr.habil. Elena Silvia BERNAD (CV) - Universitatea de Medicină și Famacie "Victor Babeș" din Timișoara
                                           

 

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV


 

Lucia Ana PUP (căsătorită Varga)  (CV) - Inginerie Mecanică

15.11.2018, ora 11.00, Centrul de Conferințe al UPT , B-dul Vasile Pârvan, nr. 2B, Amfiteatrul K1 (anunț)

Titlul tezei: Contribuții privind valorificarea energetică a biomasei pentru obținerea de biogaz
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Inocențiu MANIU (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing.habil. Ioana IONEL (CV)
                        Referenţi:   Prof.univ.dr.ing. Ecaterina ANDRONESCU (CV)  - Universitatea Politehnica București
                                            Prof.univ.dr.ing.
Tudor PRISECARU (CV) - Universitatea Politehnica București
                                            Prof.univ.dr.ing. Radu-Liviu ȘUMĂLAN (CV) - Univ. de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara
                                            Prof.univ.dr.ing.
Corneliu-Mircea DAVIDESCU (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
 

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV

 


Darius-Alexandru POPESCU  (CV) - Ingineria Materialelor

12.11.2018, ora 11.00, Facultatea de Inginerie Hunedoara, Str. Revoluției, nr. 5, Sala F01 (anunț)

Titlul tezei: Cercetări privind valorificarea deșeurilor pulverulente și mărunte din industria metalurgică
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Caius PĂNOIU (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Teodor HEPUȚ (CV)
                       Referenţi:    Prof.univ.dr.ing. Nicolae CONSTANTIN (CV) - Universitatea Politehnica București
                                            Prof.univ.dr.ing. Gabriel Valeriu GHICA (CV) - Universitatea Politehnica București
                                            Prof.univ.dr.ing. Ioan ILCA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV


Flaviu DILERTEA  (CV) - Inginerie Energetică

09.11.2018, ora 11.00, Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică, B-dul Vasile Pârvan, nr. 2, Sala D 104 (anunț)

Titlul tezei: Optimizarea funcționării sistemului hidrogenerator de la Centrala Hidroelectrică Râul Mare Retezat
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Sorin MUȘUROI (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Flavius Dan ȘURIANU (CV)
                       Referenţi:    Prof.univ.dr.ing. Adian BADEA (CV) - Universitatea Politehnica București
                                            Prof.univ.dr.ing. George DARIE (CV) - Universitatea Politehnica București
                                            Prof.univ.dr.ing. Doru VĂTĂU (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV
 


Andrei STANCOVICI  (CV) - Calculatoare și Tehnologia Informației

09.11.2018, ora 12.00, Facultatea de Automatică și Calculatoare, B-dul Vasile Pârvan, nr. 2, Sala A109 (anunț)

Titlul tezei: Metodologie de localizare relativă în medii colaborative robotizate
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Radu-Emil PRECUP (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.emerit.dr.ing. Vladimir I. CREȚU (CV)
                       Referenţi:    Prof.univ.dr.ing. Sergiu NEDEVSCHI (CV) - Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
                                            Prof.univ.dr.ing. Nicolae ȚĂPUȘ (CV) - Universitatea Politehnica București
                                            Prof.univ.dr.habil.ing. Mihai V. MICEA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV

 


Bogdan-Grigore BRĂNIȘTEANU-ALBULESCU  (CV) - Inginerie Civilă și Instalații

24.10.2018, ora 11.00, Facultatea de Construcții, Str. Traian Lalescu, nr. 2A, Sala C-tin Avram (anunț)

Titlul tezei: Studiul prevenirii și stingerii incendiilor prin cunoașterea caracteristicilor de declanșare, evoluție și funcționare a mijloacelor de stingere
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Daniel DAN (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Ioan Adrian Nicolae RETEZAN (CV)
                       Referenţi:    Prof.univ.dr.ing. Raul ZAHARIA(CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                                            Prof.univ.dr.ing. Theodor MATEESCU (CV) - Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi"din Iași
                                            Conf.univ.dr.ing. Daniela Ioana TEODORESCU (CV) - Universitatea Tehnică de Construcții București

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV
 


Andrei Zoltan FARKAȘ  (CV) - Inginerie Mecanică

28.09.2018, ora 10.00, Facultatea de Mecanică, B-dul Mihai Viteazu, nr.1, Sala 150 (anunț)

Titlul tezei: Determinarea diferențelor posturale dintre diferite ramuri sportive
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Liviu MARȘAVINĂ (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Inocențiu MANIU (CV)
                       Referenţi:    Prof.univ.dr.ing. Doina PÎSLĂ  (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                           Prof.univ.dr.ing. Daniela TARNIȚĂ (CV) - Universitatea din Craiova
                                          Prof.univ.dr.ing. Veronica ARGEȘANU (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV

 


Gabriela ANTAL (căs. FISTIȘ)  (CV) - Inginerie și Management

11.09.2018, ora 12.00, Facultatea de Management în Producție și Transporturi, Str. Remus, nr. 14, Sala A1 (anunț)

Titlul tezei: Sustenabilitatea sistemelor organizaționale - un posibil model strategic
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ec.ing. Marian Liviu MOCAN (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Anca DRĂGHICI (CV)
                                                      Prof.univ.dr.ing. George Gustav SAVII (CV)
                       Referenţi:    Prof.univ.dr.ing. Angela REPANOVICI  (CV) - Universitatea Transilvania din Brașov
                                           Prof.univ.dr.ing. Constantin OPREAN (CV) - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
                                          Prof.univ.dr.ing. Rodica PODE (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV

 


Cristina-Mariana TĂNASĂ  (CV) - Inginerie Civilă și Instalații

25.07.2018, ora 10.00, Facultatea de Construcții, Str. Traian Lalescu, nr. 2, Sala C-tin Avram (anunț)

Titlul tezei: Studiul eficienței energetice a clădirilor utilizând simulări numerice și măsurători in site
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Daniel GRECEA (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Valeriu Augustin STOIAN (CV)
                       Referenţi:    Prof.univ.dr.ing. Stefano Paolo CORGNATI (CV) - Universitatea Politecnico di Torino
                                           Prof.univ.dr.ing. Marcela PRADA (CV) - Universitatea din Oradea
                                          Prof.univ.dr.ing. Daniel DAN (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV

 


Roxana IVAN  (CV) - Ingineria Mecanică

06.07.2018, ora 10.00, Facultatea de Mecanică, B-dul Mihai Viteazu, nr.1, Sala 203 (anunț)

Titlul tezei: Cercetări privind prognoza emisiilor pentru principalele gaze cu efect de seră
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Ilarie BORDEAȘU (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing.habil. Ioana IONEL (CV)
                       Referenţi:    Prof.univ.dr.ing.habil. László MAKRA (CV) - Universitatea din Szeged
                                           Prof.univ.dr.habil. Marius Horia PAULESCU (CV) - Universitatea de Vest din Timișoara
                                          Prof.univ.dr.ing.ec. Dumitru TUCU (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV

 


Iosif Ciprian BALAJ  (CV) - Inginerie Civilă și Instalații

08.06.2018, ora 11.00, Facultatea de Construcții, Departamentul de Hidrotehnică, Str. George Enescu, nr.1/A, Sala H4 (anunț)

Titlul tezei: Posibilități de utilizare a energiei solare în amenajările de îmbunătățiri funciare
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Liviu Adrian CIUTINA (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.emerit.dr.ing. Teodor Eugen MAN (CV)
                       Referenţi:    Prof.univ.dr. Marius PĂULESCU (CV) - Universitatea de Vest Timișoara
                                           Prof.univ.emerit.dr.ing. Ioan DAVID (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                                          Prof.univ.dr.ing. Nicu Cornel SABĂU (CV) - Universitatea din Oradea

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV


 

Alexandru FILIPOVICI  (CV) - Inginerie Industrială

08.06.2018, ora 10.00, Facultatea de Mecanică, B-dul Mihai Viteazu, nr.1, Sala A150 (anunț)

Titlul tezei: Posibilități de optimizare a tehnologiilor industriale de valorificare a biomasei prin piroliză
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Anca DRĂGHICI (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing.ec. Dumitru ȚUCU (CV)
                       Referenţi:    Prof.univ.dr.ing. Andrzej BIALOWIEC (CV) - Wroclaw University of Environmental and Life Science
                                           Prof.univ.dr.ing. Liviu GACEU (CV) - Universitatea Transilvania din Brașov
                                          Prof.univ.dr.ing. Ovidiu TIȚA (CV) - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV

 


Andrei Lucian CRĂCIUN  (CV) - Ingineria Materialelor

08.05.2018, ora 11.00, Facultatea de Inginerie Hunedoara, Str. Revoluției, nr.5, Sala F0-1 (anunț)

Titlul tezei: Cercetări privind utilizarea materialelor compozite la sistemele de frânare ale autovehiculelor
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Caius PĂNOIU (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Teodor HEPUȚ (CV
                       Referenţi:    Prof.univ.dr.ing. Ioan VIDA-SIMITI (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj Napoca
                                           Prof.univ.dr.ing. Mircea Horia ȚIEREAN (CV) - Universitatea Transilvania Brașov
                                          Prof.univ.dr.ing. Ana Virginia SOCALICI (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV
 


Simona IVAȘCU (căsătorită RUS)  (CV) - Inginerie și Management

04.05.2018, ora 11.00, Facultatea de Management în Producție și Transporturi, Str. Remus, nr.14, Sala A (anunț)

Titlul tezei: Strategie de dezvoltare pentru bănci în urma crizei economico-financiare
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Anca DRĂGHICI (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing.ec. Marian Liviu MOCAN (CV)
                       Referenţi:    Prof.univ.dr.ec. Marilen Gabriel PIRTEA (CV) - Universitatea de Vest din Timișoara
                                           Prof.univ.dr.ing.ec. Laura BACALI (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj Napoca
                                          Prof.univ.dr.ing. Lucian-Ionel CIOCA (CV) - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV

 


Dan MĂLĂESCU  (CV) - Ingineria Materialelor

27.04.2018, ora 09.30, Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, B-dul Pârvan, nr.6, Sala B17 (anunț)

Titlul tezei: Studiul proprietăților electrice ale materialelor ceramice de tip NaTaO3 cu structură perovskitică
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Nicolae VASZILCSIN (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Ioan GROZESCU (CV)
                       Referenţi:    Prof.univ.dr.ing. Ioan VIDA-SIMITI (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj Napoca
                                           Prof.univ.dr.ing. Ioan MITELEA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                                          Conf.univ.dr. Cătălin Nicolae MARIN (CV) - Universitatea de Vest din Timișoara

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV

 


Mihaela Ileana BERECHET  (CV) - Inginerie Civilă și Instalații

27.04.2018, ora 11.00, Facultatea de Construcții, Departamentul de Hidrotehnică, Str. George Enescu, nr.2, Sala H4 (anunț)

Titlul tezei: Evaluarea ecologică a sistemelor de gestionare a deșeurilor menajere în țări ale uniunii europene
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Daniel GRECEA (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Ion MIREL (CV)
                       Referenţi:    Prof.univ.dr.ing. Ion GIURMA (CV) - Universitatea Tehnică "Gheorge Asachi" din Iași
                                           Prof.univ.dr.ing. Ioan BICA (CV) - Universitatea Tehnică de Construcții București
                                          Prof.univ.dr.ing. Constantin FLORESCU (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV

 


Ovidiu SICOE  (CV) - Calculatoare și Tehnologia Informației

20.04.2018, ora 11.00, Facultatea de Automatică și Calculatoare, B-dul Vasile Pârvan, nr.2, Sala A109 (anunț)

Titlul tezei: Generarea de micro-operații de virgulă flotantă utilizate în grafică, implementare pe FPGA
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Horia CIOCĂRLIE (CV)
                      Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr.ing. Mircea POPA (CV)
                       Referenţi:    Prof.univ.dr.ing. Dorian GORGAN (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                           Prof.univ.dr.ing. Daniela Elena POPESCU (CV) - Universitatea din Oradea
                                          Prof.univ.dr.ing. Mihai MICEA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV


Raul-Cristian ROMAN  (CV) - Ingineria Sistemelor

23.03.2018, ora 11.00, Facultatea de Automatică și Calculatoare, B-dul Vasile Pârvan, nr.2, Sala A115 (anunț)

Titlul tezei: Tehnici de tip model-free de acordare a parametrilor regulatoarelor automate
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Octavian PROȘTERAN (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Radu-Emil PRECUP(CV)
                       Referenţi:    Prof.univ.dr.ing. Vladimir RĂSVAN (CV) - Universitatea din Craiova
                                           Prof.univ.dr.ing. Corneliu LAZĂR (CV) - Universitatea Tehnică "Gheorge Asachi" din Iași
                                          Prof.univ.dr.ing. Ștefan PREITL (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV

 


Casaba-Attila GHEORGHIU  (CV) - Ingineria Materialelor

09.03.2018, ora 11.00, Facultatea de Inginerie din Hunedoara, str. Revoluției, nr.5, Sala F0-1 (anunț)

Titlul tezei: Îmbunătățirea procesului de răcire secundară a semifabricatelor din oțel turnate continuu
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Caius PĂNOIU (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Teodor HEPUȚ (CV)
                       Referenţi:    Prof.univ.dr.ing. Cristian PREDESCU (CV) - Universitatea Politehnica București
                                           Prof.univ.dr.ing. Nicolae CONSTANTIN (CV) - Universitatea Politehnica București
                                          Prof.univ.dr.ing. Ana Virgilia SOCALICI (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV

 


Letiția-Roma CÂNDA  (CV) - Ingineria Materialelor

16.02.2018, ora 11.00, Facultatea de Inginerie din Hunedoara, str. Revoluției, nr.5, Sala F0-1 (anunț)

Titlul tezei: Cercetări privind recuperarea argintului din filme radiografice și efluenți
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Liviu BERETEU (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Teodor HEPUȚ (CV)
                       Referenţi:    Prof.univ.dr.ing. Ioan VIDA-SIMITI (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                           Prof.univ.dr.ing. Valeriu Gabriel GHICA (CV) - Universitatea Politehnica București
                                          Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV


Cristina BUNGET (căs. BORCA)  (CV) - Inginerie și Management

25.01.2018, ora 11.00, Facultatea de Management în Producție și Transporturi, str. Remus, nr.14, Sala A01 (anunț)

Titlul tezei: Rolul comunicării organizaționale în percepția dimensiunilor responsabilității sociale
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing.ec. Marian MOCAN (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing.  Anca DRĂGHICI (CV)
                       Referenţi:    Prof.univ.dr.ing. Mihaela Luminița LUPU (CV) - Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași
                                           Prof.univ.dr.ing.ec. Laura BACALI (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                          Prof.univ.dr.ing. Gabriela-Ioana PROȘTEAN (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV

 
 
Ultima actualizare: 2020-08-17
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +