Universitatea Politehnica Timişoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teze de doctorat susținute în 2017

 
 

 

Teze susținute în fața comisiei de îndrumare după intrarea în vigoare a OMENCS 3482/2016Carmen-Valentina IRINA-MOISESCU (CV) - Ingineria materialelor

31.03.2017, ora 11.00, Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, B-dul Vasile Pârvan nr.6, Sala B17 (anunț)

Titlul tezei: Oxizi și nanocompozite core/shell cu diferite configurații, în sistemul TiO2-ZnO, pentru aplicații în energetica solară
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Nicolae VASZILCSIN (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  C.S.I.dr.fiz. Ioan GROZESCU (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Ioan VIDA SIMITI   (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                          Prof.univ.dr.ing. Ion MITELEA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                                          C.S.I.dr.ing. Cecilia SAVII (CV) - Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Lavinia Mădălina MICU (CV) - Ingineria materialelor

30.03.2017, ora 10.00, Facultatea de Mecanică, B-dul Mihai Viteazu nr.1, Sala 150 (anunț)

Titlul tezei: Comportarea la eroziune prin cavitașie a oțelurilor inoxidabile Duplex
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Inocențiu MANIU (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Ion MITELEA (CV)
                                                         Prof.univ.dr.ing. Ilare BORDEAȘU (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Ioan VIDA SIMITI   (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                          Prof.univ.dr.ing. Cristian PREDESCU (CV) - Universitatea Politehnica București
                                          Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Maria TĂMĂȘAN (CV) - Arhitectură

17.03.2017, ora 12.00, Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara, B-dul Vasile Pârvan, Sala Polivalentă (anunț)

Titlul tezei: Muzealizarea - o modalitate de punere în valoare a patrimoniului medieval din mediul rural. Propuneri pentru județul Arad
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Daniel GRECEA (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.arh. Smaranda Maria BICA (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.arh. Ioana Mihaela AGACHI   (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                          Prof.univ.dr.arh. Dorin ȘTEFAN (CV) - Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu București
                                          Prof.univ.dr. Aurel Seriogea CHIRIAC (CV) - Universitatea de Vest din Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Cristian MĂRĂCINEANU (CV) - Arhitectură

17.03.2017, ora 10.00, Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara, B-dul Vasile Pârvan, Sala Polivalentă (anunț)

Titlul tezei: Contribuții cu privire la eficiența energetică a construcțiilor rezidențiale noi în contextul dezvoltării durabile
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Daniel GRECEA (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.arh. Smaranda Maria BICA (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.arh. Dorin ȘTEFAN   (CV) - Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu
                                          Prof.univ.dr.arh. Corneliu Florin MACHEDON (CV) - Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu
                                          Prof.univ.dr.arh. Teodor Octavian GHEORGHIU (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Bianca-Cristina LENGYEL (CV) - Inginerie Mecanică

17.03.2017, ora 11.00, Facultatea de Mecanică, Str. Mihai Viteazu nr.1, Sala 150 (anunț)

Titlul tezei: Cercetări privind durabilitatea înlocuitorilor de piele
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Ilare BORDEAȘU (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Nicolae FAUR (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Anton HADĂR  (CV) - Universitatea Politehnica București
                                          Prof.univ.dr.ing. Liviu MARȘAVINA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                                          Prof.univ.dr.ing. Mircea Cristian DUDESCU (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Remus V. CHENDEȘ (CV) - Inginerie Civilă și Instalații

10.03.2017, ora 12.00, Facultatea de Construcții, Str. Traian Lalescu nr.2, Sala Amfiteatrul C. Avram (anunț)

Titlul tezei: Determinări experimentale privind reutilizarea betoanelor rezultate din demolarea construcțiilor
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Daniel DAN (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Corneliu BOB (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Daniela Lucia MANEA  (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj Napoca
                                          Prof.univ.dr.ing. Dan GEORGESCU (CV) - Universitatea Tehnică de Construcții București
                                          Prof.univ.dr.ing. Tamas NAGY-GYORGY (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Lothar BECKER - DAUGHERTY (CV) - Inginerie Civilă și Instalații

10.03.2017, ora 10.00, Facultatea de Construcții, Str. Traian Lalescu nr.2A, Sala Amfiteatrul C. Avram (anunț)

Titlul tezei: Consecințele tehnice ale exploatării miniere din Saarland, Germania
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Daniel GRECEA (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Marin MARIN (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Valentina IGNAT  (CV) - University of Applied Sciences, Hof, Germany
                                          Prof.univ.dr.ing. Augustin POPA (CV) - Universitatea Tehnică din Constanța
                                          Prof.univ.dr.ing. Sevastean IANCA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Mircea MĂRGINEAN (CV) - Inginerie Civilă și Instalații

10.03.2017, ora 09.00, Facultatea de Construcții- Dep. CMMC, Str. Ioan Curea nr.1, Sala M1 (anunț)

Titlul tezei: Studiul robusteții structurilor în cadre metalice prin aplicarea scenariilor de cedare a stâlpilor
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Raul ZAHARIA (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Acad.prof.univ.dr.ing. Dan DUBINĂ (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Jean-Pierre JASPART  (CV) - University of Liege
                                          Prof.univ.dr.ing. Radu VĂCĂREANU (CV) - Universitatea Tehnică de Construcții București
                                          Prof.univ.dr.ing. Florea DINU (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Dorin RADU (CV) - Inginerie Civilă și Instalații

03.03.2017, ora 11.00, Facultatea de Construcții, Str. Traian Lalescu nr.2A, Sala Amfiteatrul C. Avram (anunț)

Titlul tezei: Evaluarea critică a structurilor metalice cilindrice tip curbe subțiri (Shell)
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Daniel GRECEA (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Radu BĂNCILĂ (CV)
                                                          Prof.univ.dr.ing. Aleksandar SEDMAK (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Marko RAKIN  (CV) - University of Belgrade
                                          Prof.univ.dr.ing. Nicolae POPA (CV) - Universitatea Tehnică de Construcții București
                                          Prof.univ.dr.ing. Liviu MARȘAVINA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Daniel CARSENTI (CV) - Inginerie Industrială

15.02.2017, ora 12.00, Facultatea de Management în Producție și Transporturi, Str. Remus, nr.14, Sala 211 SPM (anunț)

Titlul tezei: Aspecte privind relația: Strategie- Managementul calității - Performanțele produsului (cu aplicație la compania NETAFIM)
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ec. Marian MOCAN (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Constantin Dan DUMITRESCU (CV)
                       Referenţi:  Dr.habil. Jozsef GAL  (CV) - Universitatea Scientiarum - Szeged Ungaria
                                          Prof.univ.dr.ec. Gheorghe BĂILEȘTEANU (CV) - Universitatea de Vest Timișoara
                                          Prof.univ.dr.ing. Anca DRĂGHICI (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Ștefan-Eusebiu KATONA (CV) - Inginerie Mecanică

18.01.2017, ora 10.00, Facultatea de Mecanică, Bl. Mihai Viteazu nr.1, Sala 150 (anunț)

Titlul tezei: Eroziunea cavitațională a oțelurilor inoxidabile cu transformare martensitică indirectă
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Inocențiu MANIU (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Ilare BORDEAȘU (CV)
                                                              Prof.univ.dr.ing. Ion MITELEA (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Anton HADĂR  (CV) - Universitatea Politehnica București
                                          Prof.univ.dr.ing. Nicolae VASILIU (CV) - Universitatea Politehnica București
                                          Prof.univ.dr.ing. Cornel M. CRĂCIUNESCU (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara              

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Mihai-Corneliu POPOVICI-DONICI (CV) - Arhitectură

17.01.2017, ora 12.00, Biblioteca UPT B-dul Vasile Pârvan nr. 2b, Sala Polivalenta (anunț)

Titlul tezei: Arhitectura neolitică și eneolitică timpurie din cultura Vinca, cultura Banatului și grupului cultural Foeni, reconstituiri arhitecturale din siturile de la Uivar, Parța și Foeni
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                       Preşedinte: Prof.univ.dr.arh. Smaranda BICA (CV)
                       Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.arh. Teodor GHEORGHIU (CV)
                       Referenţi:    Prof.univ.dr. Florin DRAȘOVEAN  (CV) - Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
                                            Prof.univ.dr.ing. Daniel GRECEA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                                            Conf.univ.dr. Marius SÂNGEORZAN (CV) - Universitatea de Vest Timișoara                  

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV

 
 
Ultima actualizare: 2017-04-19
 
 
ARUT Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Vlog UPT
 
© Copyright 2017 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +