Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teze de doctorat susținute în 2017

 
 

 

Teze susținute în fața comisiei de îndrumare după intrarea în vigoare a OMENCS 3482/2016Alexandra-Carmen GRIGORIE  (CV) - Chimie

15.12.2017, ora 10.00, Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, Bd. Vasile Pârvan, nr.6, Sala B17 (anunț)

Titlul tezei: Sinteza și caracterizarea unor compuși oxidici nanocristalini simpli, micști și în amestec cu SiO2 din azotați metalici și polioli
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Nicolae VASZILCSIN (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.chim.  Mircea ȘTEFĂNESCU (CV)
                       Referenţi:    C.S.I.dr.ing. Gheorghe ILIA (CV) - Institutul de Chimie al Academiei Române, Filiala Timișoara
                                           Prof.univ.dr. Titus VLASE (CV) - Universitatea de Vest din Timișoara
                                          Prof.univ.dr.ing. Rodica PODE (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV

 


Ioan VIRAG  (CV) - Calculatoare  și tehnologia informației

22.11.2017, ora 10.00, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Bd. Vasile Pârvan, nr.2, Sala A101 (anunț)

Titlul tezei: Contribuți la procesul de vizualizare și manipulare al imaginilor pseudo-holografice
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe-Daniel ANDREESCU (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing.  Lăcrămioara STOICU-TIVADAR (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Jaime DELGADO (CV) - Universitatea Politehnică a Cataloniei
                                           Prof.univ.dr. Ștefan Marius MĂRUȘTERI (CV) - Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș
                                          Prof.univ.dr.ing. Horia CIOCÂRLIE (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV

 


Ștefana BĂDESCU  (CV) - Arhitectură

10.11.2017, ora 12.00, Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara, Bd. Vasile Pârvan, nr.2B, Sala Polivalentă (anunț)

Titlul tezei: Locuirea colectivă în spațiul urban contemporan. Antecedente, realități actuale, perspective
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.arh. Smaranda BICA (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.arh. Teodor Octavian GHEORGHIU (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.arh. Dana VAIS (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                           Prof.univ.dr.arh. Nicolae LASCU (CV) - Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu București
                                          Prof.univ.dr.arh. Adrian CIUTINA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV

 


Irina FEIER  (CV) - Arhitectură

10.11.2017, ora 10.00, Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara, Bd. Vasile Pârvan, nr.2B, Sala Polivalentă (anunț)

Titlul tezei: Malluri demallabile reziliență în arhitectura comercială
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.arh. Smaranda BICA (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.arh. Cristian DUMITRESCU (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.arh. Florin MACHEDON (CV) - Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu București
                                          Prof.univ.dr.arh. Victor OCHINCIUC (CV) - Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu București
                                          Prof.univ.dr.arh. Dana VAIS (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV

 


Loredana GHIORGHIONI (GHIORMEZ)  (CV) - Ingineria Sistemelor

03.11.2017, ora 10.00, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Bd. Vasile Pârvan, nr.2, Sala A115 (anunț)

Titlul tezei: Modelarea, identificarea și conducerea sistemelor cu arc electric. Aplicații privind cuptorul cu arc electric.
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Radu-Emil PRECUP (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Octavian PROȘTEAN (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Mihail ABRUDEAN (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                          Prof.univ.dr.ing. Honoriu VĂLEAN (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                          Prof.univ.dr.ing. Manuela PĂNOIU (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV

 


Mihai FOFIU  (CV) - Inginerie Civilă și Instalații

03.11.2017, ora 11.00, Facultatea de Construcţii, Str. Traian Lalescu, nr.2, Sala Constantin Avram (anunț)

Titlul tezei: RETROFITTING THE PRECAST RC WALL PANELS USING EXTERNALLY BONDED CFRP LAMINATES
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Raul ZAHARIA (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Valeriu STOIAN (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Nicolae ȚĂRANU (CV) - Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi”  din Iași
                                          Prof.univ.dr.ing. Daniela Lucia MANEA (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                          Prof.univ.dr.ing. Daniel DAN (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal, Anexă la PV

 


Daniela NEGRIȘANU  (CV) - Arhitectură

27.09.2017, ora 11.00, Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara, Bd. Vasile Pârvan, nr.2b, Sala Amfiteatrul K1 (anunț)

Titlul tezei: Locuirea ca introiecție a familiei
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.arh. Smaranda BICA (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.arh. Teodor Octavian GHEORGHIU (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.arh. Ana Maria ZAHARIADE (CV) - Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu București
                                          Prof.univ.dr. Alin Gavreliuc (CV) - Universitatea de Vest Timișoara
                                          Prof.univ.dr.ing. Daniel GRECEA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Răzvan-Mihai ACIU  (CV) - Calculatoare și tehnologia informației

22.09.2017, ora 12.30, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Bd. Vasile Pârvan, nr.2, Sala A109 (anunț)

Titlul tezei: Infrastructuri integrate pentru procesare distribuită
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Mircea POPA (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Horia CIOCÂRLIE (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Rodica POTOLEA (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                          Prof.univ.dr. Viorel NEGRU (CV) - Universitatea de Vest Timișoara
                                          Prof.univ.dr.ing. Vladimir-Ioan CREȚU (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV
 


Francisco Xavier PUJOL  (CV) - Inginerie și management

07.09.2017, ora 11.00, Facultatea de Management în Producție și Transporturi, str. Remus, nr.14, Sala A1 (anunț)

Titlul tezei: How To Become a World Class Manufacturing Plant: Operational Efficiency, Employee Productivity And Strong Organizational Culture In The Competitive Automotive Industry
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Anca DRĂGHICI (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing.ec. Marian Liviu MOCAN (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Stelian BRAD (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                          Prof.univ.dr.ing. Claudiu KIFOR (CV) - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
                                          Prof.univ.dr.ing. Gabriela PROȘTEAN (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV
                 


George Cătălin CRIȘAN  (CV) - Inginerie industrială

01.09.2017, ora 11.00, Facultatea de Mecanică, B-dul Mihai Viteazu, nr.1, Sala A150 (anunț)

Titlul tezei: Optimizarea sistemelor de securitate și sănătate în muncă specifice IMM din agricultură
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Anca DRĂGHICI (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing.ec. Dumitru ȚUCU (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Anca Alexandra PURCĂREA (CV) - Universitatea Politehnica București
                                          Prof.univ.dr.ing. Roland Iosif MORARU (CV) - Universitatea din Petroșani
                                          Prof.univ.dr.ing. Lucian Ionel CIOCA (CV) - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV
 


Simona ILIE  (CV) - Inginerie electrică

12.07.2017, ora 11.00, Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică, B-dul Vasile Pârvan, nr.2, Sala C304 (anunț)

Titlul tezei: Optimizarea unei centrale ermosolare cu lentilă Fresnel și motor Stirling
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Sorin MUȘUROI (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Dumitru TOADER (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Zeno SCHLETT (CV) - Universitatea de Vest Timișoara
                                          Prof.univ.dr.ing. Teodor LEUCA (CV) - Universitatea din Oradea
                                          Prof.univ.dr.ing. Aldo de SABATA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV
 


Florica BALOG  (CV) - Calculatoare și Tehnologia Informației

07.07.2017, ora 12.00, Facultatea de Automatică și Calculatoare, B-dul Vasile Pârvan, nr.2, Sala A109 (anunț)

Titlul tezei: Schema de distribuție a datelor în cazul stimulărilor numerice paralele de înaltă performanță alicate pentru controlul energiilor eoliene la viteza variabilă a vântului
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Lăcrămioara STOICU-TIVADAR (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Horia CIOCÂRLIE(CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Vasile Gheorghiță GĂITAN (CV) - Universitatea Ștefan cel Mare Suceava
                                          Prof.univ.dr.ing. Teodor LEUCA (CV) - Universitatea din Oradea
                                          Prof.univ.dr.ing. Octavian PROȘTEAN (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV

 


Ildiko-Angelica SZOKE  (CV) - Calculatoare și Tehnologia Informației

07.07.2017, ora 10.00, Facultatea de Automatică și Calculatoare, B-dul Vasile Pârvan, nr.2, Sala A109 (anunț)

Titlul tezei: Contribuții la compresia imaginilor medicale digitale
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Horia CIOCÂRLIE (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Vasile STOICU-TIVADAR (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Vasile Gheorghiță GĂITAN (CV) - Universitatea Ștefan cel Mare Suceava
                                          Prof.univ.dr.ing. Viorel NEGRU (CV) - Universitatea de Vest din Timișoara
                                          Prof.univ.dr.ing. Ștefan HOLBAN (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV

 


Cristian GHERA (CV) - Ingineria materialelor

03.07.2017, ora 10.00, Facultatea de Mecanică, B-dul Mihai Viteazul nr.1, Sala 150 (anunț)

Titlul tezei: Rolul tratamentelor duplex în creșterea rezistenței la cavitație a oțelurilor pentru aparatura sistemelor hidraulice
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Inocențiu MANIU (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Ion MITELEA (CV)
                                                         Prof.univ.dr.ing. Ilare BORDEAȘU (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Ioan VIDA SIMITI  (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                          Prof.univ.dr.ing. Brândușa GHIBAN (CV) - Universitatea Politehnica București
                                          Prof.univ.dr.ing. Viorel Aurel ȘERBAN (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV

 


Lucian Alexandru ȘANDRU (CV - link dezactivat cf. regulamentului UE 2016/679) - Inginerie mecanică

30.06.2017, ora 10.00, Facultatea de Mecanică, B-dul Mihai Viteazul nr.1, Sala 150 (anunț)

Titlul tezei: Demonstratoare mecatronice pentru robotică
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing.Liviu MARȘAVINA (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Valer DOLGA (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing.Inocențiu MANIU  (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                                          Prof.univ.dr.ing. Vistrian MĂTIEȘ (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                          Prof.univ.dr.ing. Mircea NIȚULESCU (CV) - Universitatea din Craiova
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Andra Elena BADEA (CV) - Inginerie și management

29.06.2017, ora 09.30, Facultatea de Management în Producție și Transporturi, Str. Remus nr.14, Sala A1 (anunț)

Titlul tezei: Considerații privind colaborarea verigilor lanțului logistic. Cazul proiectelor din resurse de energii regenerabile, în regim izolat
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Anca DRĂGHICI (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Gabriela PROȘTEAN (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ec.ing. Laura BACALI  (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                          Prof.univ.dr.ing. Claudiu Vasile KIFOR (CV) - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
                                          Prof.univ.dr.ec.ing. Marian MOCAN (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Monica Mariana Paraschiva IHOȘ (CV) - Inginerie chimică

23.06.2017, ora 10.00, Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, B-dul Vasile Pârvan, nr.6, Sala B17 (anunț)

Titlul tezei: Degradarea electrochimică avansată a compușilor farmaceutici de tipul antiinflamatoarelor nesteroidiene - poluanți emergenți din apă, utilizând anozi cu dimensiuni stabile
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Nicolae VASZILCSIN (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Rodica PODE(CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Carmen TEODOSIU  (CV) - Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași
                                          Prof.univ.dr.ing. Gheorghe ILIA (CV) - Universitatea de Vest din Timișoara
                                          Prof.univ.dr.ing. Florica MANEA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara              

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Dragoș Toader PASCAL (CV) - Ingineria materialelor

14.06.2017, ora 11.00, Facultatea de Mecanică, B-dul Mihai Viteazul nr.1, Sala 150 (anunț)

Titlul tezei: Dezvoltarea unor straturi funcționale compozite de tip WC-Co-NiP prin metoda brazării în vid
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Inocențiu MANIU (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN (CV)
                                                          Prof.univ.dr.ing. Waltraut BRANDL (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Ioan VIDA-SIMITI   (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                          Prof.univ.dr.ing. Corneliu MUNTEANU (CV) - Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iași
                                          Prof.univ.dr.ing. Ion MITELEA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Roxana - Georgeta ISTRATIE (CV) - Inginerie chimică

12.05.2017, ora 12.00, Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, B-dul Vasile Pârvan nr.6, Sala B17 (anunț)

Titlul tezei: Materiale avansate obținute prin metode neconvenționale cu aplicații în industrie și protecția mediului
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Nicolae VASZILCSIN (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Cornelia PĂCURARIU (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Adelina IANCULESCU   (CV) - Universitatea Politehnica București
                                          Prof.univ.dr.ing. Titus VLASE (CV) - Universitatea de Vest Timișoara
                                          Prof.univ.dr.ing. Ioan LAZĂU (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV

 


Cornelia Laura SĂLCIANU (CV) - Inginerie mecanică

08.05.2017, ora 10.00, Facultatea de Mecanică, B-dul Mihai Viteazul nr.1, Sala 150 - amfiteatrul Traian Vuia (anunț)

Titlul tezei: Curgerea în vanele fluture și eroziunea prin cavitație a componentelor din oțeluri inoxidabile austenitice
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Inocențiu MANIU (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Ilare BORDEAȘU (CV)
                                                          Prof.univ.dr.ing. Ion MITELEA (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Anton HADĂR   (CV) - Universitatea Politehnica București
                                          Prof.univ.dr.ing. Dorian NEDELCU (CV) - Universitatea "Eftimie Murgu" Reșița
                                          Prof.univ.dr.ing. Liviu MARȘAVINA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV

 


Geza Mihai ERDODI (CV) - Inginerie mecanică

05.05.2017, ora 12.00, Facultatea de Mecanică, B-dul Mihai Viteazul nr.1, Sala 150 (anunț)

Titlul tezei: Cercetări în dinamica agregatelor aeroelectrice
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Liviu MARȘAVINA (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Liviu BERETEU (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Ioan-Adrian VIOREL   (CV) - Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
                                          Prof.univ.dr.ing. Tiberiu VESSELENYI (CV) - Universitatea din Oradea
                                          Prof.univ.dr.fiz. Ioan BICA (CV) - Universitatea de Vest Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV

 


Doru Ionuț PETRESCU (CV) - Inginerie mecanică

05.05.2017, ora 10.00, Facultatea de Mecanică, B-dul Mihai Viteazul nr.1, Sala 150 (anunț)

Titlul tezei: Studii și cercetări privind optimizarea sistemelor eoliene
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Inocențiu MANIU (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Liviu BERETEU (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Ioan-Adrian VIOREL   (CV) - Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
                                          Prof.univ.dr.ing. Tiberiu VESSELENYI (CV) - Universitatea din Oradea
                                          Prof.univ.dr.fiz. Ioan BICA (CV) - Universitatea de Vest Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Carmen-Valentina IRINA-MOISESCU (CV) - Ingineria materialelor

31.03.2017, ora 11.00, Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, B-dul Vasile Pârvan nr.6, Sala B17 (anunț)

Titlul tezei: Oxizi și nanocompozite core/shell cu diferite configurații, în sistemul TiO2-ZnO, pentru aplicații în energetica solară
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Nicolae VASZILCSIN (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  C.S.I.dr.fiz. Ioan GROZESCU (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Ioan VIDA SIMITI   (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                          Prof.univ.dr.ing. Ion MITELEA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                                          C.S.I.dr.ing. Cecilia SAVII (CV) - Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Lavinia Mădălina MICU (CV) - Ingineria materialelor

30.03.2017, ora 10.00, Facultatea de Mecanică, B-dul Mihai Viteazu nr.1, Sala 150 (anunț)

Titlul tezei: Comportarea la eroziune prin cavitașie a oțelurilor inoxidabile Duplex
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Inocențiu MANIU (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Ion MITELEA (CV)
                                                         Prof.univ.dr.ing. Ilare BORDEAȘU (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Ioan VIDA SIMITI   (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                          Prof.univ.dr.ing. Cristian PREDESCU (CV) - Universitatea Politehnica București
                                          Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Maria TĂMĂȘAN (CV) - Arhitectură

17.03.2017, ora 12.00, Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara, B-dul Vasile Pârvan, Sala Polivalentă (anunț)

Titlul tezei: Muzealizarea - o modalitate de punere în valoare a patrimoniului medieval din mediul rural. Propuneri pentru județul Arad
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Daniel GRECEA (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.arh. Smaranda Maria BICA (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.arh. Ioana Mihaela AGACHI   (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                          Prof.univ.dr.arh. Dorin ȘTEFAN (CV) - Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu București
                                          Prof.univ.dr. Aurel Seriogea CHIRIAC (CV) - Universitatea de Vest din Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Cristian MĂRĂCINEANU (CV) - Arhitectură

17.03.2017, ora 10.00, Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara, B-dul Vasile Pârvan, Sala Polivalentă (anunț)

Titlul tezei: Contribuții cu privire la eficiența energetică a construcțiilor rezidențiale noi în contextul dezvoltării durabile
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Daniel GRECEA (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.arh. Smaranda Maria BICA (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.arh. Dorin ȘTEFAN   (CV) - Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu
                                          Prof.univ.dr.arh. Corneliu Florin MACHEDON (CV) - Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu
                                          Prof.univ.dr.arh. Teodor Octavian GHEORGHIU (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Bianca-Cristina LENGYEL (CV) - Inginerie Mecanică

17.03.2017, ora 11.00, Facultatea de Mecanică, Str. Mihai Viteazu nr.1, Sala 150 (anunț)

Titlul tezei: Cercetări privind durabilitatea înlocuitorilor de piele
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Ilare BORDEAȘU (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Nicolae FAUR (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Anton HADĂR  (CV) - Universitatea Politehnica București
                                          Prof.univ.dr.ing. Liviu MARȘAVINA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                                          Prof.univ.dr.ing. Mircea Cristian DUDESCU (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Remus V. CHENDEȘ (CV) - Inginerie Civilă și Instalații

10.03.2017, ora 12.00, Facultatea de Construcții, Str. Traian Lalescu nr.2, Sala Amfiteatrul C. Avram (anunț)

Titlul tezei: Determinări experimentale privind reutilizarea betoanelor rezultate din demolarea construcțiilor
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Daniel DAN (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Corneliu BOB (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Daniela Lucia MANEA  (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj Napoca
                                          Prof.univ.dr.ing. Dan GEORGESCU (CV) - Universitatea Tehnică de Construcții București
                                          Prof.univ.dr.ing. Tamas NAGY-GYORGY (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Lothar BECKER - DAUGHERTY (CV) - Inginerie Civilă și Instalații

10.03.2017, ora 10.00, Facultatea de Construcții, Str. Traian Lalescu nr.2A, Sala Amfiteatrul C. Avram (anunț)

Titlul tezei: Consecințele tehnice ale exploatării miniere din Saarland, Germania
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Daniel GRECEA (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Marin MARIN (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Valentina IGNAT  (CV) - University of Applied Sciences, Hof, Germany
                                          Prof.univ.dr.ing. Augustin POPA (CV) - Universitatea Tehnică din Constanța
                                          Prof.univ.dr.ing. Sevastean IANCA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Mircea MĂRGINEAN (CV) - Inginerie Civilă și Instalații

10.03.2017, ora 09.00, Facultatea de Construcții- Dep. CMMC, Str. Ioan Curea nr.1, Sala M1 (anunț)

Titlul tezei: Studiul robusteții structurilor în cadre metalice prin aplicarea scenariilor de cedare a stâlpilor
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Raul ZAHARIA (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Acad.prof.univ.dr.ing. Dan DUBINĂ (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Jean-Pierre JASPART  (CV) - University of Liege
                                          Prof.univ.dr.ing. Radu VĂCĂREANU (CV) - Universitatea Tehnică de Construcții București
                                          Prof.univ.dr.ing. Florea DINU (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Dorin RADU (CV) - Inginerie Civilă și Instalații

03.03.2017, ora 11.00, Facultatea de Construcții, Str. Traian Lalescu nr.2A, Sala Amfiteatrul C. Avram (anunț)

Titlul tezei: Evaluarea critică a structurilor metalice cilindrice tip curbe subțiri (Shell)
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Daniel GRECEA (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Radu BĂNCILĂ (CV)
                                                          Prof.univ.dr.ing. Aleksandar SEDMAK (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Marko RAKIN  (CV) - University of Belgrade
                                          Prof.univ.dr.ing. Nicolae POPA (CV) - Universitatea Tehnică de Construcții București
                                          Prof.univ.dr.ing. Liviu MARȘAVINA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Daniel CARSENTI (CV) - Inginerie Industrială

15.02.2017, ora 12.00, Facultatea de Management în Producție și Transporturi, Str. Remus, nr.14, Sala 211 SPM (anunț)

Titlul tezei: Aspecte privind relația: Strategie- Managementul calității - Performanțele produsului (cu aplicație la compania NETAFIM)
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ec. Marian MOCAN (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Constantin Dan DUMITRESCU (CV)
                       Referenţi:  Dr.habil. Jozsef GAL  (CV) - Universitatea Scientiarum - Szeged Ungaria
                                          Prof.univ.dr.ec. Gheorghe BĂILEȘTEANU (CV) - Universitatea de Vest Timișoara
                                          Prof.univ.dr.ing. Anca DRĂGHICI (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Ștefan-Eusebiu KATONA (CV) - Inginerie Mecanică

18.01.2017, ora 10.00, Facultatea de Mecanică, Bl. Mihai Viteazu nr.1, Sala 150 (anunț)

Titlul tezei: Eroziunea cavitațională a oțelurilor inoxidabile cu transformare martensitică indirectă
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Inocențiu MANIU (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Ilare BORDEAȘU (CV)
                                                              Prof.univ.dr.ing. Ion MITELEA (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Anton HADĂR  (CV) - Universitatea Politehnica București
                                          Prof.univ.dr.ing. Nicolae VASILIU (CV) - Universitatea Politehnica București
                                          Prof.univ.dr.ing. Cornel M. CRĂCIUNESCU (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara              

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Mihai-Corneliu POPOVICI-DONICI (CV) - Arhitectură

17.01.2017, ora 12.00, Biblioteca UPT B-dul Vasile Pârvan nr. 2b, Sala Polivalenta (anunț)

Titlul tezei: Arhitectura neolitică și eneolitică timpurie din cultura Vinca, cultura Banatului și grupului cultural Foeni, reconstituiri arhitecturale din siturile de la Uivar, Parța și Foeni
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări

Comisia de doctorat:
                       Preşedinte: Prof.univ.dr.arh. Smaranda BICA (CV)
                       Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.arh. Teodor GHEORGHIU (CV)
                       Referenţi:    Prof.univ.dr. Florin DRAȘOVEAN  (CV) - Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
                                            Prof.univ.dr.ing. Daniel GRECEA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                                            Conf.univ.dr. Marius SÂNGEORZAN (CV) - Universitatea de Vest Timișoara                  

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV

 
 
Ultima actualizare: 2023-10-26
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +